Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

17/7/2006

Motion halverar återfallsrisken vid tjocktarmscancer

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 8:48

När man bevakar internationella nyheter på hälsoområdet, får man uppleva, att viktiga hälsonyheter publiceras oftast flera gånger om dagen. Jag får idag, den 17 juli, veta att i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology kommer den 1 augusti 2006 publiceras en rapport, som visar, att opererade tjocktarmspatienter kan halvera sin dödsrisk med hjälp av daglig rask promenad.

Undersökningen baseras bland annat på ”The Nurses Study”, en i sig helt fantastisk undersökning som följt och följer 120.000 sjuksköterskors hälsa i nu snart 30 år.

Rapporten berättar att, om patienter med lokal och/eller bara litet spridd tjocktarmscancer efter operationen ägnar sig åt i uppemot ett år att promenera raskt, dvs 3-5 km/tim., i stort sett en timme dagligen, halverades alltså återfallsrisken. Forskarna kan inte säkert förklara det fina behandlingsresultatet, personlig tror jag att, eftersom promenad alltid innebär utevistelse, att av solskenet bildat D-vitamin är av stor betydelse i sammanhanget.

Denna forskningsrapport är ytterligare en i raden av allt fler som kartlägger skyddsfaktorerna, som finns efter att man behandlats för grundsjukdomen, det som med fackterm beskrivs som sekundär prevention.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress