Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

25/2/2008

Dålig livsstil ger psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har under senaste dryga årtiondet ökat enligt många massmediekällor.

Gårdagens debattartikel i DN, som jag verkligen rekommenderar till egen läsning, påpekar att alldeles färsk forskning visar att en dålig livsstil leder till ökande psykisk ohälsa och det är viktigt eftersom rösterna som säger att det motsatta förhållandet råder är många.

I en rikstäckande enkät under 2006 intervjuades cirka 55000 män och kvinnor i åldrarna 18-84 år av docent Sarah Wamala, lektor vid Karolinska institutet och avdelningschef vid Centrum för folkhälsa, samt Johanna Ahnquist, utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Socialdemokraten och samhällsdebattören Göran Greider skrev för en tid sedan en bok i vilken han hävdade att hans kraftiga övervikt var samhällets fel och inte hans personliga ansvar. Självklart är det många som delar hans uppfattning och inte vill inse att man har ett personligt ansvar för den egna livsstilen och därmed för den psykiska hälsan.

Undersökningen har förstås en inbyggd svaghet eftersom den bygger på egenrapporter. Undersökningar av denna sort brukar lida av två svagheter därför att de svarande överdriver positiva komponenter och ”underdriver” negativa. Det finns till exempel många undersökningar som visar att rökarna ljuger om sin rökning. När kultureliten koketterar med sin rökning är det ett mycket sjukt synsätt man ställer sig bakom. Om man är ofin nog att väga människor som uppgivit en viss kroppsvikt, vilket gjorts många gånger om, ser man att den objektiva vikten ligger flera kilo högre än den uppgivna.

Den av den osunda livsstilen framkallade psykiska ohälsan ser man i alla samhällsklasser. Enögda politiker brukar envist göra om skillnaderna i hälsa mellan olika samhällsklasser till en inkomstfråga, men forskarna visar här att det avgörande för ohälsan är livsstilen och inte inkomsten. Man har alltså matchat för socioekonomiska faktorer. En dålig livsstil får en att må dåligt i alla samhällsklasser.

Forskarna påpekar att WHO konstaterat att 60 % av den påverkbara ohälsan och dödligheten i Västvärlden beror på ohälsosamma livsstilsfaktorer.

I artikeln står det ordagrant: ”Många studier visar att människors individuella livsstil skapas under barndomen och sitter kvar i många år”. Det betyder att föräldrar som ger ett gott ideologiskt arv till sina barn kan räkna med att arvets gynnsamma inflytande har betydelse för barnets hela framtida liv. Det omvända gäller förstås också.

Vidare står det ordagrant: ”Traditionella vårdinsatser för att främja psykisk hälsa inom psykiatrin behöver ta hänsyn till förebyggande av ohälsosamma livsstilsfaktorer”. Man kan utifrån den meningen förstå varför vetenskapliga utvärderingar av kognitiv beteendeterapi visar denna terapiforms överlägsenhet. Den bästa sortens Kognitiv Beteende Terapi uppmärksammar ju också den dåliga livsstilen och VILKET ÄR DET VIKTIGASTE via beteendedelen av terapin gör något åt den!

Den gamla psykodynamiskt präglade terapin som inte brydde/bryr sig om att penetrera och påverka livsstilen missar något mycket väsentligt och ger därför förstås mycket sämre resultat.

Som jag många gånger tidigare skrivit fanns det en tid när cirka 45 hälsohem i Sverige – nu finns 3-4 stycken – kunde hjälpa människor mot det som i undersökningen beskrivs som livsstilsriskfaktorer. Där står ordagrant: ”Stillasittande, daglig rökning, kost med bristande intag av frukt och grönsaker och riskbruk av alkohol”. I denna undersökning toppade stillastittandet och alkoholbruket som de största hälsofarorna.

Det ”skolmedicinska” etablissemanget lyckades tillsammans med vänstern i en ohelig allians eliminera alla dessa en gång välfungerande hälsohem som på mycket kort tid kunde få många människor att pröva den mycket hälsosammare livsstil som Wamala, Ahnquist, WHO, Världsbanken, EU och OECD efterfrågar.

Insikten om att en dålig livsstil också leder till psykisk ohälsa måste bli effektivt spridd till allmänheten. Göran Greiders ansvarslöshet måste synliggöras.

(Vid läsning av artikeln ser man att det i ingresstexten finns en felaktig uppgift om de undersökta människornas ålder, man kan undra om den är avsiktlig?)

1 kommentar

  1. Visst har man själv ansvar för sin livsstil. För Greider är det dock inget problem, han har pengar och han kan lätt cykla till en fantastisk KRAV-odling i Dala-Floda. Men han köper lite fel mat har jag lagt märke till.

    Men affärerna vimmlar nu av multijättarnas skräpmat. Många är tyvärr nu så fattiga att de får nöja sig med denna skräpmat.

    Största problemet är dock, enligt mig, att människorna har tappat kontakten med Gud. Att svenska folket måste vara politiskt korrekta är helt klart en bidragande orsak till psykisk ohälsa.

    Kommentar by Marit Nises — 27/2/2008 @ 15:30

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress