Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

21/8/2006

Solpromenaden är bättre?

Filed under: Ljus — Björn @ 8:40

För en tid sedan publicerade ett forskarlag om nio personer vid Rutgers University, New Jersey, en rapport i den vetenskapliga tidskriften Carcinogenesis. Den handlar om solens cancerframkallande effekt. Forskningen var sponsrad av bl.a. Amerikanska Socialstyrelsen, NIH (National Institute of Health).

Under en mycket lång tid har solandet trumpetats ut som enda orsak till hudcancrarna.

För att få bättre förståelse av orsakerna till hudcancrarna, malignt melanom och icke-melanom, har forskarna utvecklat specialdesignade musstammar, vilka är extra känsliga för UVB-strålning, och därför i stor utsträckning utvecklar olika former av hudcancer. Den försöksdjursstam, som forskarna här har lyckats genetiskt programmera fram, utvecklar hudcancer av icke-melanomtyp. Man har tidigare visat att dessa försöksmöss utvecklar mindre cancer om de får grönt te och man ville i det här försöket gå vidare och se om motion hade en cancerbromsande effekt eller inte. Och det hade den verkligen.

Försöksdjuren delades upp i två grupper där den ena bestrålades tre gånger i veckan under fyra månader, den andra två gånger i veckan under åtta månader. Eftersom musen ofta inte blir äldre än cirka två år, var bestrålningstiden alltså sett ur musens perspektiv mycket lång. Försöksdjuren delades efter bestrålningen upp i två grupper, varav den ena fick möjlighet till att spontant springa i ett ”ekorrhjul”, något som mössen gärna gjorde.

Forskarna upptäckte då att den fysiska aktiviteten hade en mycket kraftigt bromsande effekt på cancerutvecklingen. Bland de motionerande mössen ”försvann” var tredje cancer och de tumörer, som den gruppen utvecklade, var till storleken bara en tredjedel av dem man såg hos ”ickemotionärerna”. Dessutom växte tumörerna betydligt långsammare.

Forskarna har ingen definitiv förklaring till motionens mycket gynnsamma effekter men man tror att den fysiska aktiviteten ökar den ”programmerade celldöden”, alltså kroppens egen förmåga att ”städa bort” defekta celler.

Resultatet är mycket intressant därför att det visar att det finns forskare som inte ”politiskt korrekt” tror på ett förenklat samband mellan solning och hudcancer, ett budskap som vi nu ständigt matas med. Forskarna har här alltså visat att det rimligen finns andra skyddande faktorer än skyddskrämer.

Överfört till den mest solkänsliga människan, den rödblonda, är det frestande att tro att en promenad i solskenet är en bättre solstund än att alltför länge ligga och steka sig passivt på stranden.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress