Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

11/8/2006

Vegankost kraftfull terapi mot diabetes

Filed under: Hälsa — Björn @ 7:51

Efter det att alla vegetariska hälsohem i Sverige av myndigheterna manipulerades bort (med undantag för det landstingsstyrda Hälsohemmet Österåsen utanför Sollefteå) har det varit anmärkningsvärt tyst om den vegetariska kostens betydelse, samtidigt som allt fler inser att i grönsakerna finns viktiga, kraftfullt hälsoskyddande komponenter. Den som idag vill få hälsohemsbehandling får alltså söka sig utomlands. Framförallt i Amerika finns de vegetariska hälsohemmen kvar, lever och frodas liksom forskningen på de olika vegetariska kostalternativen. Den som tror att det tuffaste vegetariska tänkandet är passé får sig en ordentlig tankeställare av en forskningsnyhet i ”Diabetes Care”.

Om man just idag, 11 augusti 2006, skickar in sökordet ”vegan” får man napp i 2102 artiklar varav cirka 100 har publicerats under senaste 12-månadersperioden. Prövar man med sökordet ”vegetables” får man totalt så många som 56565 napp. Internet erbjuder idag för den intresserade lekmannen/fackmannen att snabbt ta reda på om ett i Sverige akademiskt och myndighetsmässigt kontroversiellt ämne också är utsatt för mörkläggning även i andra länder, och det kan då vara mycket lätt att visa att så inte är fallet.

Den forskningsrapport som idag står överst på Medline´s lista är sponsrad av bl.a. Amerikanska Socialstyrelsen (NIH, National Institute of Health), som därmed visar att man har en helt annan inställning än svenska Socialstyrelsen som ju utnyttjade hela sin myndighetsmakt till att få alla de cirka 45 svenska hälsohemmen med vegetarisk inriktning nedlagda.

Forskarna ansvariga för denna färska forskningsrapport kommer från George Washington University och Universitetet i Toronto. Forskningsrapporten är publicerad i tidskriften ”Diabetes Care” som är ADA:s (American Diabetes Association) egen tidskrift. Forskningen utgjordes av en randomiserad och kontrollerad studie.

Fyra påtagliga sjukdomsmarkörer för diabetes med följdsjukdomar påverkades kraftfullt. Blodsockret förbättrades, kolesterolet sänktes, försökspersonerna gick ner i vikt, man kunde också se att njurfunktionen förbättrades.

Neal Barnard, medicinprofessor vid George Washington University, påpekar i en kommentar att märkligt nog ålades försökspersonerna inte någon kalorireduktion och ändå gick man ner i vikt.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress