Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

10/8/2006

Revolutionen inom psykiatrin fortsätter

Filed under: Hälsa — Björn @ 8:46

På 150-årsdagen av Freuds födelse i april i år granskades arvet efter honom mer än någonsin. Freudarkivet i London är nu tillgängligt för forskare sedan några år och åtskilliga pinsamma avslöjanden har dragits fram i ljuset, framför allt den sekteristiska, ovetenskapliga framtoningen. Och det är viktigt därför att, som det stod i SR:s kommentar ordagrant: ”Freuds inflytande har också varit enormt på konst, litteratur och religion under 1900-talet”. För att inte tala om det enorma inflytande han har haft inom psykologin.

Psykoanalysbehandlingen kan liknas vid cellgiftbehandlingen vid cancer: en liten rätt anpassad dos kan vara livräddande, medan för stor dos kan leda till döden.

En stark, ja revolutionerande psykologiinriktning, kognitiv beteendeterapi, den goda klokhetens och kärlekens psykologi, matchar nu alltmer Freuds destruktiva psykologi och istället för att den stjälper människorna, hjälper den människorna.

Den kognitiva beteendeterapin utvecklas mycket snabbt och om man idag den 10 augusti 2006 går in på Medlines datorsöksystem får man fram 6557 forskningsrapporter i ämnet, i stort sett alla gjorda utanför Sveriges gränser. Men även i Sverige börjar Freudianismens apologeter få mothugg. I denna veckas nummer av Läkartidningen skriver Eva Mörtberg, medicine doktor och legitimerad psykolog, på basen av en avhandling publicerad av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska sjukhuset, en forskningsrapport som berättar om KBT:s framgång.

Social fobi, dvs omotiverad rädsla och ångest inför sociala kontakter, lider omkring var sjunde svensk av. Det är alltså ett mycket vanligt, psykologiskt invalidiserande tillstånd, som kraftigt kringskär den drabbades liv och tillståndet är vanligen kroniskt. Förut fick den sjuke dras med sitt handikapp, men sedan kognitiv beteendeterapi blivit tillgänglig, har till skillnad från förut, väldigt många kunnat få hjälp. Nu finslipas metoderna och olika former prövas mot varandra.

I Mörtbergs artikel i Läkartidningen berättas om tre behandlingstyper som matchades mot varandra. En grupp fick gruppterapi bestående av två övningar om dagen i tre veckors tid, en annan grupp patienter fick individuell terapi med en sittning i veckan under fyra månader, totalt 16 sittningar. En tredje grupp fick vanlig läkemedelsbehandling. Ingen fick den extremt i tiden utdragna terapi som ofta karaktäriserar de psykodynamiska terapierna.

Vid utvärdering av behandlingsresultatet visade det sig att de som fått läkemedel och gruppterapi var likvärdiga efter ett år men bäst resultat uppvisade den individuella behandlingen som alltså behandlades bara under fyra månader.

I alla grupper fanns det personer som inte lyckades och de karaktäriserades av ”harm avoidance” (ungefär: undviker inbillade skador). Denna extra svårbehandlade grupp behöver alltså identifieras ytterligare och få extra behandling.

Personligen är jag övertygad om att den kognitiva beteendeterapin kommer nå lika långt i samhället som Freuds destruktiva psykologi, gjort under hela 1900-talet, dvs om många årtionen kommer KBTatt genomsyra inte bara psykologin utan religionen och den svartsyn inom konst och litteratur som Freudianismen inbjuder till, och som ”kulturmaffian” excellerar i, kommer att vändas i sin motsats.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress