Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

9/8/2006

De apatiska flyktingbarnen – en kommentar

Filed under: Hälsa — Björn @ 14:24

I dagens Läkartidningen, nr 32-33 2006, skriver Tomas Eriksson, specialist i allmän psykiatri och docent i farmakologi vid Universitetssjukhuset i Malmö, ett välgörande och klarläggande inlägg i debatten om de apatiska barnens sjukdomsorsaker. Han skriver ”Några kolleger, främst inom barnpsykiatrin och pediatriken kom snabbt att dra slutsatsen att tillståndet var av psykiatrisk natur”. Själv framförde Tomas Eriksson ett påstående om att de istället kunde vara förgiftade, något som förståss väckt stor upprördhet bland de som satsat sin prestige på en politisk, psykiatrisk förklaring.

Han konstaterar att motdebattören och kollegan Marco Scarpinati Rosso …….”är så övertygad att tillståndet har en psykologisk förklaring att andra alternativ överhuvud taget inte behöver beaktas. Detta är en farlig hållning. Läkare som låter sig styras av förutfattade meningar kan lätt bli farliga för sina patienter”. Det är ju självklart att om barnpsykiatrer med sitt agerande förstärker en pågående misshandel av många barn så är det inte bara grovt felaktigt utan direkt farligt.

Tomas Eriksson menar att hans motdebattörer tycker att psykiatern ”skall få inta en särställning i läkarkåren på det sättet att just psykiaterkåren inte borde låta sig styras av sedvanliga krav i sitt arbete”.

Tomas Eriksson är av diametralt motsatt uppfattning. Han skriver mycket klargörande och insiktsfullt ordagrant: ”Psykiatrin har redan förlorat mycket av det förtroende som tidigare funnits. De senaste årens psykiatridebatt har tydligt visat detta. Endast genom att följa strikt medicinska och vetenskapliga kriterier i vårt arbete kan psykiatrin återvinna det förtroende som denna viktiga specialitet måste ha hos patienter och kolleger”.

Denna avslutning på debattinlägget är mycket viktig och gäller inte bara misshandeln av de apatiska barnen, utan gäller för psykiatrin i stort. Det förflutnas destruktiva psykiatri står inför ett viktigt vägskäl.

Också jag är en kollega som vill se psykiatrin förändras i grunden så att också jag kan få förtroende för den.

1 kommentar

  1. Såg du Uppdrag granskning?

    Kommentar by Zäta — 22/9/2006 @ 9:18

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress