Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

6/8/2006

Femhundra sidor läkarskriven egenfriskvård

Filed under: Hälsa — Björn @ 8:53

Sedan snart tio år tillbaka publicerar JAMA (Journal of American Medical Association) i varje veckas nummer av tidningen en ”Patient page”. Denna ”patientens sida” är skriven för allmänheten, och tar upp olika sjukdomar och deras behandling på ett för den icke-medicinske läsaren begripligt sätt. Eftersom man hållit på i snart tio år skulle patientsidorna sammantagna kunna utgöra en hel egenfriskvårdsbok. Som svensk läsare kan man inte låta bli att önska att också svenska Läkartidningen kunde bestå intresserade icke-läkare med samma viktiga och värdefulla information.

I senaste numret behandlar patientsidan ”Posttraumatic stress disorder” (PTSD), alltså en sjuklig reaktion på svårt psykologiskt trauma.

Människor som varit med eller vittne till en livshotande olycka, utsatts för fysisk eller sexuell misshandel, våldtäkt, är i risk att utveckla detta ofta kroniska, invalidiserande sjukdomstillstånd. Soldater och civila som upplevt krig och de drabbats av naturkatastrofer kan också på belastningen reagera med att utveckla ett sjukligt tillstånd. Det behöver dock påpekas, att de allra flesta inte gör det, utan klarar av krisen genom att hantera den på ett personligt förståndigt sätt.

Symtomen vid PTSD karaktäriseras t.ex. av sömnsvårigheter med mardrömmar, koncentrationsstörningar, humörstörningar, den sjuke är ofta lättirriterad, lättretad och löser ofta detta problem på fel sätt genom att självmedicinera med alltför mycket alkohol eller droger. Den sjuke sluter sig ofta inom sig själv, backar tillbaka från familjen och vännerna, undviker platser, människor, tankar, och aktiviteter som väcker minnen av traumat till liv.

Man kan alltså inte sluta tänka på de otäcka händelserna, de kan bryta in som plötsliga ”flashbacks”, den sjuke återvänder gång på gång till traumat, ja ältar det. Detta ältande påminner om det ältande som psykoanalysen uppmuntrar till och excellerar i och därför har många trott att den Freudianska metoden är ”the therapy of choice”.

Men så är det inte. Man har flera gånger nu lärt sig att behandlingen måste se radikalt annorlunda ut. Man lärde sig det bland annat i behandlingen, ”debriefingen” av de katastrofarbetare som deltog i räddningsarbetet vid den förfärliga terroristattacken mot World Trade Center. Vanlig Freudianskt inspirerad psykoterapi hjälper inte på dessa PTSD-patienter. Forskarna upptäckte att istället hjälptes många av mycken egenvård av typ att man fokuserade bort från de otäcka minnena istället. Och många av dem som fick psykodynamisk terapi blev istället ytterligare sjukare.

Därför är det inte alls någon Freudiansk terapi som JAMA:s alldeles färska patientsida rekommenderar utan man prioriterar som första behandlingsmetod kognitiv beteendeterapi.

JAMA skriver ordagrant: ”Cognitive behavioral with a trained psychiatrist, psychologist, or other professional can help emotions, thoughts, and behaviors associated with PTSD and can facilitate managing panic, anger, and anxiety”. Det kan vara skäl att påpeka att Freud som passiviserade sina patienter till att under de många terapisituationerna ligga på en soffa, aldrig förstod att en av de suveränaste behandlingsmetoderna är motion.

Den revolution av psykiatrin som nu i form av kognitiv beteendeterapi sveper genom hela Västvärlden har också blivit förstådd av JAMA:s patientsideförfattare och eftersom JAMA är en av världens ledande läkartidningar är det av stor teoretisk och praktisk betydelse att tidningen pekar ut kognitiv beteendeterapi som den bästa terapin.

Utvädringen av Freuds unkna, destruktiva psykologi fortsätter……

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress