Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

5/8/2006

Kvinnans hjärna är större

Filed under: Hälsa — Björn @ 9:27

Jag ber meddetsamma om ursäkt för denna ”kvällspressenförenklande” rubrik, men jag kunde inte låta bli! Vad detta stycke handlar om är att kvinnans hjärna på ett flertal ställen är PROPORTIONELLT större än motsvarande delar av den manliga hjärnan.

För den vetgirige är flera av de utländska veckotidskrifterna som Time, Newsweek, The Economist ofta mycket goda kunskapskällor eftersom de med sin veckovisa utgivning kan undvika att köra fast i den ”dagsländejournalistik” med överdrifter och förenklingar, som dagspressen, framför allt kvällspressen, lätt kan fastna i.

Dessa veckovisa utländska tidskrifter ger också ut sammanfattande årsnummer, varför man kan få täta översikter över storskaliga förändringar inom det Västerländska samhället. The Economist hade inför årsskiftet 2005-2006 en intressant ledare på två sidor, där man sammanfattningsvis konstaterade att Marxismen är död och Freudianismen sakta är på väg att tyna bort medan Darwinismen, framför allt den nya, baserad på vetenskaplig biologism, spåddes en ljusnande framtid.

Och detta i en stor ekonomitidskrifts ledare!!

När socialdemokraterna i Norrbotten för ett drygt år sedan skulle producera ett policydokument i jämlikhetsfrågan, beställde man ett kapitel av en av Sveriges främsta KVINNLIGA hjärnforskare. När man väl sedan fick hennes manuskript, spolades det ögonblickligen, för hon hade för doktrinära socialdemokrater fräckheten att säga, att vetenskapen alltmer visar att mannens och kvinnans hjärnor är på flera punkter INTE lika, utan istället olika.

I insikten om att den vetenskapliga sanningen om hjärnan är större än den politiska skriver jag detta inlägg.

Newsweek refererade i sitt 31:a julinummer en bok med titeln ”The Female Brain” skriven av Louann Brizendine, en erfaren 53-årig neuropsykiatrist (jag är inte helt säker på vad den yrkesbeteckningen står för). Hon arbetar vid Langley Porter Psychiatric Institute i San Francisco och driver dessutom en egen klinik ”Women´s Mood and Hormone Clinic”. På den kliniken behandlar hon sedan 12 år upp emot 600 kvinnor per år och behandlingsingredienserna är kognitiv beteendeterapi, psykofarmakologi och hormoner. Hon håller nu också på att utveckla sin patientkrets och skall också börja behandla tonårsflickor.

Hon inser att hennes bok är kontroversiell och skriver: ”I know it is not politically correct to say this and I have been torn for years between my politics and what science is telling us but I believe that women actually perceive the world differently than men. If women attend to those differencies, they can make better decisions about how to manage their lives”. Ja, även i det mångfasetterade Amerika är den politiska korrektheten en bromsande faktor på sanningen.

Hennes och andras forskningsresultat på hjärnan kommer alltså av de politiskt korrekta att uppfattas som rent ”kätteri”. Hon säger: ”Social scientists think books like this undercut women and reinforce old gender stereotypes”.

Forskningen på skillnaden mellan mäns och kvinnors hjärnor tog först fart för så sent som för 15 år sedan men Brizendine kan nu citera tusentals forskningar som i accelerande takt gjorts de senaste åren.

Forskningen på skillnaden mellan mäns och kvinnors hjärnor har visat att kvinnans hjärna är proportionellt större på flera ställen.

Självkontrollen styrs mycket från prefrontala barken, pannlobernas främsta del, och de kontrollerar därmed aggressiva impulser från amygdalakärnan och den delen av hjärnan är alltså större och mognar tidigare hos kvinnan.

En inre hjärnbark, insula, är hos kvinnan större och mera aktiv. Den styr intuition och empati, kvinnan är bättre på att tolka icke-verbalt språk som ansiktsuttryck och det förklaras av att denna hjärndel också är större.

Den del av hjärnbarken som omger hjärnbalken, gyrus singuli, är också den större hos kvinnor. Denna del av hjärnan är aktiverad vid beslutsfattande och är också ett stress- och stämningscentrum och Brizendine säger att detta är förklaringen till att kvinnor har större fallenhet för att uthålligt diskutera igenom beslut och också bekymra sig.

Hippocampus heter en annan mycket viktig nervkrets i hjärnan, där formas och förvaras känslomässiga minnen. Också hippocampus är större hos kvinnan och det gör det möjligt för kvinnan att komma ihåg känslomässiga upplevelser med större detaljskärpa.

En mycket viktig hjärnstruktur är amygdala, och den är mindre hos kvinnan. I amygdala utvecklas starka känslor som vrede och eftersom amygdala är mindre hos kvinnan betyder det att hon tar mindre fysiska risker och undviker fysiskt våld.

Ja, detta är några korta utdrag ur Brizendines bok, jag kan lova att ämnet kommer att sysselsätta vetenskapen under många årtionden framåt och själv hoppas jag förståss att den politiskt korrekta uppfattningen av likheterna/olikheterna mellan man och kvinna kommer att i mycket stor utsträckning att ersättas av en VETENSKAPLIGT korrekt.

Jag kan lova att jag kommer att återkomma till ämnet många gånger, ett mycket stort upplysningsarbete väntar!

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress