Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

4/8/2006

Bröstmjölk skyddar mot stress långt in i vuxenlivet

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 8:59

I det jämlikhetsdoktrinära Sverige är det en politisk självklarhet att ”pappas flaskmjölk” är lika bra som mammas bröstmjölk. Värdet av långtidsamning, sex månader eller mer enligt WHO (Världshälsoorganisationen), har av många politiskt korrekta uttolkare setts som en ny hotande kvinnofälla.

Ett forskningsresultat som publicerades igår visar att amning skyddar mot psykologiska påfrestningar i barndoms- och ungdomsår och rimligen också långt senare i vuxenlivet.

Forskare vid Karolinska Institutet och University College, London, publicerade igår en rapport som visar detta. ”After looking at data on 8958 children aged 10, the researches found that those who had been breastfed dealt with stressful periods in life, such as divorce or the separation of their parents, much better than those who have been bottle fed as babies”. Det finns all anledning att räkna med att detta skydd mot stress når långt in i vuxenlivet. Många andra studier har visat, att barn som tidigt uppvisat stor stresstålighet oftast utvecklas till stresståliga vuxna.

Den opastöriserade ”människomjölken” innehåller minst 30 aktiva, biologiskt levande substanser och har i många forskningar visat sig vara överlägsen de kommersiella surrogaten. Man är numera alltmer överens om, att bröstmjölksuppfödda långtidsammade barn har en bättre hjärnutveckling totalt, något som visar sig i att långtidsamningen kan ge ända upp till 10 IQ-enheter högre begåvning, än den som jämförbara flaskuppfödda uppvisar, och denna skillnad består in i vuxenlivet. Denna mycket betydelsefulla skillnad är i svenska media i stort sett nedtystad, men om den kunde man t.ex. läsa i Wall Street Journal den 21 juli i år. Forskarna tror att det är bröstmjölkens högre halt av Omega-3 fettsyra (som hjärnan är full av) som är den kritiska substansen.

Vad som är den aktiva faktorn i detta stresstålighetssammanhang är man inte säker på, forskarna skriver: ”Whether or not it is the act of breastfeeding and the comforting sensation this gives to the newborn which makes him/her better able to cope with stress later on, or whether it may be due to some ingredient in breastmilk, remains to be seen”.

Det som i vänsterpolitikens ögon ser ut som en kvinnofälla är i vetenskapens ögon en mycket viktig demokratisk rätt, som varje barn borde få!

Martin Ingvar (David Ingvars son), professor i kognitiv neurofysiologi, skriver i sitt förord till Steven Pinkers bok, ”Ett oskrivet blad”: ”…… man kan inte i längden bygga politiska system på haltande teorier. Istället för att förneka det som vetenskapen visar bör debatten ständigt föras om hur hållbara politikens utgångspunkter är”.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress