Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

3/8/2006

Hälsa är lyckans viktigaste förutsättning

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 9:47

Eftersom granskning av ”Nyhetsportalen.se” visar att svenska massmedia på sedvanligt odemokratiskt sätt gallrat bort denna viktiga nyhet, ger jag en ganska utförlig presentation av materialet.

Det ansågs under många årtionden under 1900-talets senare del ”flummigt” att seriöst intressera sig för fenomenet lycka. Ämnet förvisades till att vara ett ämne bara för schlagertextförfattarna, novellskribenterna och i någon mån religiösa uttolkare.

Men inställningen har på senare tid dramatiskt förändrats och sedan en kortare tid är att forska på lycka någorlunda rumsrent också i den svenska universitetsvärlden. När boken ”Lyckoformeln” av den tyske vetenskapsjournalisten Stefan Klein nyligen publicerades och såldes över hela Västeuropa hade den underrubriken ”Vad vetenskapen kan lära oss om lycka”. Det är ett tydligt tecken på att schlagervärldens texter om lyckan ”plötsligt” blivit intressanta också i den europeiska forskningsvärlden. I USA har motsvarande forskning funnits i flera årtionden och många böcker har publicerats i ämnet. En av de första var sociologen David Freemans bok ”Happy People” som publicerades 1977.

Nu har en psykolog vid universitetet i Leicester, England, Adrian White, producerat vad som kallas ”The first ever world map of happiness”.

Undersökningen är en jättelik metaanalys och baseras på omkring 100 olika vetenskapliga studier som sammantaget ”innehåller” cirka 80.000 individer från 178 länder.

Forskarna har använt sig av data från Unesco, CIA, New Economic Foundation, WHO, Veenhoven Data, Latinobarometer, Afrobarometer och UNHDR. Man påpekar utan vidare att i forskningsrapporterna hanteras mycket mjukdata och att ”hårdare data” så småningom kan komma.

Adrian White säger: ”The concept of happiness, or satisfaction with life, is currently a major area of research in economics and psychology, most closely associated with new developments in positive psychology. It has also become a feature in the current political discourse in the UK”.

Detta är ett mycket viktigt konstaterande, för på detta nya viktiga forskningsområde gäller det att mönstra ut freudianismens destruktiva psykologi och istället satsa på det nya som Adrian White betecknar som den positiva psykologin. Det betyder att den revolution, som nu sakta men säkert transformerar det psykologiska tänkandet i hela Västvärlden, tvingas fram av den väldiga kraften i kärlekens och den goda klokhetens psykologi, kognitiv beteendeterapi.

Lyckans basfaktorer är i denna undersökning i fallande ordning: hälsa, ekonomisk välfärd och utbildning.

Hälsans betydelse för lyckan kan egentligen bara förstås på rätt sätt av människor, som lever i länder, där många individer har personlig erfarenhet av kortare eller längre tids sjukdom och dess förödande effekt på livskänslan. Först när man har denna personliga erfarenhet står det alldeles klart för en hur viktig hälsan är. Det betyder att denna viktiga kunskap inte alltid är uppenbar för västerlänningar utan påtagliga sjukdomssymtom och det leder till att västerlänningen ofta för sent i livet upptäcker och inser betydelsen av att vara frisk. Fenomenet illustreras av talesättet ”Hälsan tiger still”, eller som man sade i det gamla bondesamhället, ”Man saknar inte hästen förrän spiltan är tom”. Lever man länge med det symtomlösa höga blodtrycket, höga blodfetter, uppiggande rökning, får man först sent i livet insikten om hälsans stora betydelse för livslyckan.

Att arbeta för människans hälsa är alltså av stor nationell betydelse och inte det ”inskränkta egotrippande” som proffstyckande ”soffpotatisar” vill få det till. Att via individuell egenvård arbeta för individens hälsa ses med stor misstänksamhet av vänstern idag och påminner mycket om det ålderdomliga antilivsstilstänkande det som i Östeuropa fortfarande förkortar människornas liv, tidigare bortåt tio år, nu nere i sex.

Rankingen av de femton lyckligaste nationerna i världen placerar Danmark på första plats. Flera gånger tidigare har liknande undersökningar placerat Danmark högst. Som nummer två i denna undersökning kommer Schweiz, också det stämmer med många tidigare undersökningar. Många svenskar höjer kanske på ögonbrynen inför att Österrike erövrar ”bronsplatsen”. Att lyckonivån i ett mycket litet land kan vara hög illustreras av att Island, där bara en kvarts miljon människor bor, erövrar fjärdeplatsen. På femte platsen kommer Bahamas och sjätteplatsen tas av vårt grannland Finland, kanske åtskilligt förvånande för många självsäkra svenskar. På en hedersam sjundeplats kommer Sverige, en plats som vi erövrar med hjälp av vår välfärd, skapad av att vi undgått två världskrig, och av vår mycket låga nativitet med mycket låg spädbarnsdödlighet ledande till hög medellivslängd. På plats nummer åtta återfinns Butan och plats nio Brunei. Kanada erövrar tiondeplatsen, Irland den elfte. Småstaterna Luxemburg, Costa Rica och Malta erövrar tolfte, trettonde, fjortonde platsen, Holland belägger den femtonde.

Att utbildning är viktigt illustreras tydligt av Portugal, rankad 92 på listan. Fortfarande finns det analfabeter i landet och läsförmåga i stor skala fick människorna cirka 150 år senare än i t.ex. Sverige. Att inte kunna läsa innebär att man är fången i det lokala perspektivets trångsynthet, som kan leda till fundamentalism, och hela det kulturella tänkandet präglas av denna inskränkthet. Andra enkäter har visat att portugiserna är Västeuropas mest missnöjda folk.

Att god ekonomi i form av kapitalism leder till olycka är en utbredd uppfattning. Adrian White säger: ”There is a belief that capitalism leads to unhappy people. However, when people are asked if they are happy with their lifes, people in countries with a higher GPD a good health care and excessed to education, were much more likely to report being happy”.

Kommunismens olönsamma effekter syns alltjämt. När muren mot det kommunistiska Östeuropa i Berlin föll 1989, kunde för första gången siffror över sjuklighet och dödlighet för Öst- och Västeuropa jämföras. Man upptäckte då att människorna i de forna kommunistiska länderna hade överraskande mycket högre sjuklighet och dödlighet. Fortfarande är alltså livslängden mycket längre i Västeuropas länder än i Östeuropas, så fortfarande betalar människorna i öst ett mycket högt pris för att de trodde på den kommunistiska lögnen, som t.ex. Hoenecker basunerade ut, nämligen att ”Paradiset” fanns i DDR.

Forskarna är också förvånade över att länder som Kina (82), Japan (90) och Indien (125), Ryssland (127) ligger så lågt i listan. Andra forskare har nämligen menat att den starka kollektivism som finns i dessa länder skulle ge ett ökat välbefinnande men det verkar vara tvärtom.

Forskarna är också förvånade över att de stora staterna med många miljoner innevånare, USA undantagandes, rankas såpass dåligt på listan, ingen av dem, med som sagt USA som undantag, finns med på ”25-bästa-listan”. Europas stora länder hamnar istället mycket längre ner: Tyskland 35, UK 41, Frankrike 62, Kina 82, Japan 90, Indien 125 och Ryssland 167, som redan ovan nämnts.

Storpolitiskt är detta förståss mycket förargligt, att alla de ledande länderna i Europa, som så ofta är så oresonligt USA-kritiska, alla rankas sämre på lyckolistan när man tar reda på vad medborgarna tycker, och inte lyssnar på journalismens avsiktliga vinklingar.

Jag har alltså gjort denna ganska noggranna redovisning av den preliminära beskrivning som nu finns tillgänglig på t.ex. EurakAlert eller Medical newstoday. Forskningsrapporten kommer i sin helhet att publiceras i september. Jag gör det förståss därför att undersökningsresultatet har helt, som vanligt, mörklagts i svenska medier. Det är förståss pest för svenska odemokratiska mediavänstern att noggranna vetenskapliga kartläggningar, istället för journalistiska skrönor, visar att människor i ”hatobjektet” USA mår mycket bättre än folkflertalet i Västeuropa och ännu mycket bättre än människorna i Östeuropa.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress