Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

2/8/2006

Vänsterpsykiatrin medansvarig i misshandeln av de apatiska flyktingbarnen

Filed under: Allmänt,Politik — Björn @ 9:24

Detta är en kort mellankommentar om de apatiska flyktingbarnen.

Jag har efter ett helt livs, dvs cirka 45 års, läkargärning aldrig sett ett svenskt apatiskt barn med s.k. uppgivenhetssyndrom, trots i stort sett daglig kontakt med sjuka barn. Därför kändes syndromet för mig redan från starten som mycket konstigt, ja suspekt.

Därför upplevde jag det också mycket anmärkningsvärt när många ”proffstyckare”, icke-läkare, omgående visste vad fenomenet stod för. Tidiga uttolkare ansåg genast t.ex. att det var den hårdhjärtade svenska asylprocessen som var ”skurken” — när skurken faktiskt var någon(-ra) helt annan.

Barnen med det mycket tidigt politiserade sjukdomssyndromet återfanns bara i Sverige, inte i Norden för övrigt och dök upp först efter år 2003 och drabbade bara barn från tidigare Sovjet och Jugoslavien.

Som så ofta förr tog yrkespolitiker och ”privatpolitiker” ut politiska poäng på fenomenet INNAN man faktiskt visste hur det förhöll sig — återigen blev kartan viktigare än terrängen.

Den mycket stora ”epidemin” med nästan 500 apatiska barn har nu i princip eliminerats helt. Barnen är alltså alla ”botade” INTE efter insatser av barnpsykiatrisk expertis utan TROTS deras och vänstermedias stöd till misshandlande föräldrar.

Polisgranskningen av fallen + i någon mån beviljat uppehållstillstånd har alltså i princip ”botat” de apatiska barnen.

De barnpsykiater, som på basen av grumligt yrkesmässigt tänkande förstärkt av politiserande vinkling tidigt pekade ut och låste sig vid asylprocessen, hoppas jag nu inser, att de medverkat till en av vår tids största akuta barnmisshandelsproblem.

Jag hoppas att de skäms!

Regeringens preliminära rapport kom i maj, slutrapporten kommer i december.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress