Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

1/8/2006

Egenvårdsansvaret är demokratiskt

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 9:56

Folkmajoriteten i USA anser att hälsoansvaret också är individuellt!

Internet kan vara ett fantastiskt demokratiskt instrument!

För den engelskspråkkunnige är nätinformationen en underbar murbräcka mot t.ex. lokala eller nationella massmedias mörkläggning. ”Felaktiga” nyheter, som inte kommer in i Sverige, kan ändå läsas i utländska massmedia.

Som tidningsläsare njuter man också av tidningarnas It-baserade läsarenkäter. När någon proffstyckare går ut och påstår att någon uppfattning, t.ex. politisk, är mycket spridd och It-enkätläsarna kanske redan i samma nätupplaga kan visa att påståendet är grundlöst, ja falskt, är verkligen en underbar demonstration av direktdemokratin i funktion!

Nyligen frågade Wall Street Journal 2325 amerikanska medborgare om personer med osund livsstil, dvs röker, är överviktiga och ”soffpotatisar” skall betala högre riskpremie på sin hälsoförsäkring och en stor majoritet svarade ja. Det är ju välbekant att inom bilförsäkringen existerar redan högre riskpremier, t.ex. för ”riskbilar” som sportbilar.

Eftersom det är politiskt mycket inkorrekt, ja nästintill omöjligt, att ställa motsvarande fråga i Sverige är det extra intressant hur svaret blir när den i Sverige ”portförbjudna” frågan ställs i andra länder.

Wall Street Journal´s enkät visade, att på varje person, som tycker att man inte skall betala högre premier för en osund livsstil, går det nästan två som tycker tvärtom (exakta siffror var 30 resp. 53%).

En stor demokratisk majoritet anser således att icke-rökare, personer med normalvikt och som motionerar skall belönas med sänkta försäkringspremier.

I samma opinionsundersökning sade dessutom 56% att låginkomsttagare och arbetslösa skall ha rätt att få samma högkvalitativa vård som de som via skatten betalar stora summor till vården, dvs icke-livsstilsberoende svårigheter skall inte förhindra en god vård.

Demokratin säger alltså att man har ett personligt ansvar för sin hälsa!

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress