Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/7/2006

Morgonmänniskorna – en utsatt minoritet

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 9:13

I senaste numret av Psychology Today finns ett intressant referat baserat bland annat på boken ”The Body Clock Guide to better health” av bl.a. Michael Smolensky från University of Texas Health Sciences Center, Houston.

Forskningen på morgon- resp. kvällsmänniskor är relativt sparsam och det är därför extra intressant när referat om vetenskapliga undersökningar på området publiceras. En av bokens huvudbudskap är att man skall försöka finna sin egen rytm och leva efter den, men det betyder också att extremer, både på kvällsmänniske- och morgonmänniskesidan bör försöka justera den inre rytmen så att man passar bättre in i samhället.

Generellt har morgonmänniskorna det svårt, allt som samhället erbjuder människorna utanför yrkeslivet inträffar på kvällen. Det betyder att det är omöjligt för den morgonpigge att på hans bästa tid före jobbet gå på biblioteket, gå på bio, teater, konsert eller vad det nu handlar om. I vår närmast liggande stad öppnar inte affärerna förrän klockan 10, bara två timmar innan den biologiska dagen toppar. När den morgonpigge blir tidigt kvällstrött och vill lägga sig har han åtskilliga bekymmer med att utestänga det pågående, aktiva ”samhällsbullret”.

Det finns många talesätt som pekar på fördelarna med att vara morgonmänniska: ”It is the early bird that catches the worm” och ”Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise”. Många av de här talesätten är sprungna ur den tid när människans rytmer i hög grad styrdes av bondelivet. Man var t.ex. tvungen att gå upp tidigt för att mjölka de av naturen morgonpigga korna.

I ett av talesätten ovan hävdas att man blir klok, ja vis, av att gå upp tidigt och det verkar ha sin poäng. I artikeln står det ”Morning people tend to be introverts who are conscientious and driven, while night owls are more often impulsive extroverts”. Att vara inifrånstyrd samtidigt som man är samvetsgrann, hederlig och drivande har förståss sina poäng. När arbetsdagen börjar är man redan klar över dess inriktning och har också ork och kraft att driva igenom den.

Till den extrema kvällsmänniskan ger man rådet att sova utan fördragna gardiner så att dagsljuset väcker honom/henne. Likaså bör man utföra morgonrutinerna i dagsljus. Man skriver vidare ”Do not stay up late on the weekends or you will suffer the effects of Monday, the equivalent of weekly jetlag”. Att kraftigt rucka den inre klockan 52 gånger per år har sannolikt i det långa perspektivet åtskilliga negativa hälsoeffekter. Flygande personal som i jobbet regelbundet passerar en eller flera tidszoner får med tiden besvärliga hälsostörningar av detta. Viktigt är också att undvika nattätande och frukosten är lika viktig för nattmänniskan som för morgonmänniskan. ”A balanced breakfast is essential for all circadian types”.

Den extrema morgonmänniskan å andra sidan bör försöka ta sig en promenad ute i ljuset på eftermiddagen/aftonen och bör dessutom vara aktivare på kvällen, att läsa eller att titta på TV kan få den kvällströtte att slumra till alldeles för tidigt.

I den moderna äktenskapsrådgivningen, där datorer alltmer hjälper till att rätt personer skall hitta varandra, har man förstått att morgonmänniskan och kvällsmänniskan har stora svårigheter att inom ramen för äktenskapet fungera bra tillsammans. Morgonmänniskan mår som bäst mellan klockan 9 på förmiddagen till klockan 4 på eftermiddagen, medan samma ”bästa humörperiod” för kvällsmänniskan infaller mellan klockan 15 och 22. Man har alltså egentligen bara en timme av dygnets 24, som man kan dela, där båda två mår som allra bäst. Det förtjänar att påpekas att också hos den kvinnliga morgonmänniskan är det sexualitetsstyrande hormonet testosteron som högst på morgonen. ”Inte ikväll älskling, jag har huvudvärk” handlar mindre om huvudvärk och mer om att kvällssamlaget suboptimerar upplevelsen för morgonmänniskan – av båda könen.

Den tid då morgonmänniskan är som mest produktiv infaller mellan klockan 9 och 13, för kvällsmänniskan mellan klockan 19 och 24. Man kan förstå att projekt som kräver äktenskapligt samarbete i en sådan konstellation kan få uppenbara svårigheter.

Om morgonmänniskan skall utsättas för ett intellektuellt prov eller liknande vill han/hon ha det mellan klockan 8-10, medan kvällsmänniskan klarar provet bäst mellan klockan 19-21.

Omställningen till sommartid, som vi har sedan några år, är ytterligare en anpassning gjord för den stora gruppen ”mellan-” och kvällsmänniskor och den försvårar ytterligare för den lilla minoriteten (cirka 10%) morgonmänniskor. Den tredjedel av livet som utgörs av sömnen får i hälsoforskningssammanhang allt större betydelse. Upprepade undersökningar har visat att svenska folket sover sämre än de flesta andra europeer och att förlänga det extrema kvällsljuset en timme längre in på natten gör inte saken bättre.

Det gamla talesättet ”Morgonstund har guld i mund” bekräftas av modern forskning, men ”24-timmarsdygnet” gör guldets glans allt mattare…….

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress