Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

25/7/2006

Stressdämpning motverkar utvecklad cancer

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 14:10

Idag kan vi läsa om en till metoden ”liten” cancerforskning har potentiellt ”stor” innebörd.

Forskaren Anil Sood vid ett universitet i Texas har i en undersökning, finansierad bl.a. av Amerikanska Socialstyrelsen (National Institute of Health, NIH), på försöksdjur med artificiellt framställd äggstockscancer visat att stress påskyndar senare delen av cancerförloppet. Om försöksdjuren får en form av medicinen betablockare, som i Sverige är en mycket vanlig medicin mot hjärt- och kärlproblem och mot rampfeber(!) så bromsas cancerutvecklingen.

Det finns numera ganska mycket forskning som visar vad som kan STARTA en cancer: motionsbrist, kostfel, rökning, alkohol etc. Däremot finns det överraskande litet forskning om hur man på ”egenvårdsväg” kan bromsa/stoppa cancern när den väl tagit fart.

Cancersjukdomen utvecklas i sex avgörande steg, som numera är väl kända. Ett sådant steg är, att den växande tumören framkallar inväxt i sig av närande blodkärl. Den aktuella forskningen visar, att det är i det mycket avgörande skedet som betablockarna i detta försöksdjurstest utövade sin starka cancerbromsande effekt.

Om detta går att extrapolera till människan, och det finns all anledning att tro att det gör, betyder forskningsresultatet att cancerpatienter bör ”skrämmas” så litet som möjligt, istället få en så positiv men ändå realistisk bild av sjukdomen som möjligt. Viktigt är också att patienternas egen förmåga att hantera oron stöttas och det kan utmärkt ske t.ex. via kognitiv beteendeterapi, som upprepade undersökningar visats fungera mycket bra på oros/ångesttillstånd.

Vi har levt med ”cancergåtan” mycket länge, men nu börjar vi alltså allt bättre förstå de olika försvarsmöjligheterna mot sjukdomen även när den hunnit ett stycke på väg.

Primär prevention finns nu, sakta men säkert kommer också kunskapen om den sekundära preventionen alltmer.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress