Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

24/7/2006

Canceröverlevarna vetenskapligt grovt åtsidosatta

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 9:44

I en mycket färsk genomgång av forskningen om kostens betydelse för återinsjuknande i cancersjukdom, publicerad i Journal of National Cancer Institute (JNCI)19 juli 2006, har man upptäckt att området ur vetenskaplig synvinkel blivit mycket bristfälligt och styvmoderligt behandlat.

Av den anledningen gör nu fil. dr Ritva Butrum, vetenskaplig chefsrådgivare vid välrenommerade American Institute for Cancer Research (AICR) ett upprop för att få den vetenskapliga världen, att inse nödvändigheten av kraftfull förnyelse av forskningsinsatserna.

Det finns cirka 24 miljoner ”canceröverlevare” i världen. Det är alltså personer som insjuknat i cancersjukdom och som behandlats medicinskt och som sedan överlevt och överlever fortsättningsvis. Den alldeles färska genomgången visar att dessa ”cancer survivors” är nästan helt bortglömda av den storskaliga medicinska forskarvärlden.

Dessutom publicerades nyligen den ovan nämnda rapporten väsentligen gjord av icke forskande cancerläkare, och den landade i slutsatsen att något vetenskapligt bevis för att kosten motverkar återinsjuknande i cancersjukdom inte finns.

AICR å sin sida konstaterar att den för något år sedan publicerade studien ”Women Nutrition Intervention Study” visade på en koppling mellan kost med låg fetthalt och lägre bröstcancerförekomst. Vad den kritiska JNCI-rapporten undvek att berätta var att det negativa resultatet, som den fick fram, berodde på att forskningen på området var väsentligen obefintlig, inte på att befintlig forskning visat att kosten inte hade canceråterfallsförebyggande effekt. Och det är av avgörande betydelse.

Det är genomgångens viktigaste resultat. Med hjälp av de moderna datasystemen kan man nästan sekundsnabbt få en väldig överblick av hur ett storskaligt forskningsområde prioriterats, alternativt nedprioriterats. Det sistnämnda alternativet gäller alltså vad kostens sekundärprevention av cancer beträffar.

Expertpanelen i AICR tillsammans med det i London baserade World Cancer Research Fund utlovar nu att man 1 november 2007 skall publicera ”The most comprehensive examination of the diet cancer link ever undertaken”. Den kommer att heta ”Food, Nutrition, Physical Activity and Prevention of Cancer: a Global Perspective.

Denna rapport, som kom i nästan tegelstenstjock version 1997, är nu alltså nu mycket moderniserad och kommer att innehålla ett kapitel för ”Canceröverlevare” med rekommendationer om kost, kosttillskott, fysisk aktivitet och viktbalansering.

Till dess att rapporten kommer, råder man canceröverlevare att tillämpa strategier som har visats minska risken för förstagångsinsjuknande i cancersjukdomarna. Då blir råden: ”Ät mer vegetariskt, ät mindre rött kött, mindre halvfabrikat, motionera mer och håll normalvikt”.

I en annan nyligen publicerad rapport från IACR menar författaren att det finns preliminära forskningsresultat som visar att i artikeln uppräknade nio ämnen kan motverka cancer. Det är quercitin, ett ämne som finns i äpplen och lök t.ex. glutamin, en aminosyra som finns i kött, fisk, bönor, mejeriprodukter, curcumin, finns i senap, curry, gurka, selen, finns i många växter och i animaliska produkter, silymarin, finns i mjölktistel, D-vitamin från mjölkprodukter (bildas i huden när man solar, min anmärkning), fytinsyra, finns i bär, fullkornssäd, broccoli, fiskolja och till slut vitlök.

1997 års lilla separata forskningsrapport översattes aldrig till svenska. Man kan hoppas, att den som nu kommer, inte röner samma olyckliga öde. I en kunskapsmässigt alltmer internationaliserad värld blir det allt orimligare att inta bakåtsträvande attityder.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress