Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

18/7/2006

Rökning största hälsoboven i socialgrupp 3

Filed under: Allmänt,Hälsa — Björn @ 8:55

I förordet till den alldeles nyutkomna boken ”Ett oskrivet blad” av psykologiprofessorn Steven Pinker från Harvarduniversitetet, skriver professorn i kognitiv neurofysiologi, Martin Ingvar vid Karolinska Institutet: ”…… att man i längden inte kan bygga politiska system på haltande teorier. Istället för att förneka det som vetenskapen visar bör debatten ständigt föras om hur hållbara politikens utgångspunkter är”.

Sanningshalten i politiska analyser och tolkningar av t.ex. skillnader i hälsa mellan socialklasserna minskas mycket ofta av politikernas politiska hemvist och av det mandatberoende korttidsperspektivet. Denna inskränkthet bidrar förståss till att politikerna ständigt, i upprepade opinionsundersökningar, har lågt anseende hos allmänheten.

Det är därför viktigt att hållbar vetenskaplig analys ersätter den politiskt vinklade med dess korta perspektiv. I den mycket välrenommerade tidskriften The Lancet, publicerade den 15 juli 2006 den mycket kände professorn Richard Peto vid Oxforduniversitetet en betydelsefull forskningsrapport. Peto och medarbetare hade analyserat mer än en halv miljon dödsfall bland män i åldersintervallet 35-70 år hämtade från England, Kanada och Polen.

Man kunde då visa att mer än hälften av skillnaden mellan fattiga och rika beror på att fattiga röker så mycket mer än de rika (dessutom lägger mycket mer pengar på dyra cigaretter!). Professor Prabhat Jha från universitetet i Toronto säger ordagrant: ”This means widespread cessation of smoking would do more than anything else to narrow the inequalities in health between rich and poor”. Han fortsätter: ”These findings emphasize the importance of getting more smokers, especially in the lower socioeconomic bracket, to quit”.

Nyligen slutade dåvarande idrottsministern, nuvarande samordningsministern, Mona Sahlin, (turerna i det politiska toppskiktet är snabba) att röka, då hon upptäckte att i samspelet med idrottsfolket var hon den nästan enda, som vid sammanträdena efterlyste rökpaus. Hon bytte ut cigaretterna mot styrketräning. Lars Ohly sade i en tidningsintervju alldeles nyligen att han planerar att försöka sluta. Man kan hoppas att hans beslut påverkar hans före detta partikollega, storrökaren Gudrun Schyman, de ”fattigas räddande riddare” att göra likadant!

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress