Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/6/2016

Artutrotningen fortsätter och ökar

I Stockholms skärgård har Ejdern minskat med cirka 2/3 och det betyder att skärgårdens vikar ser nu tommare och fågelfattigare ut.

För den biologiskt intresserade är det självklart att man i ett sådant läge ska underlätta att andra arter fyller det tomrum som Ejderns frånvaro skapar – och Storskarven som halvårsvis är i Sverige – kan under sommarmånaderna ”vikariera” som extrafungerande fågelliv.

Men som bifogade DN-artikel visar finns det politiker som inte kan se till helheten utan är fångade i det förminskade art- och individperspektivet.

Om man dessutom ser bakåt i modern tid kan man konstatera att Storskarven varit utrotad i Sverige i nästan hundra års tid – människans sätt att hantera arten Skarv har varit något av en skamfläck i den svenska naturvården.

Viktigt i sammanhanget är att experterna på Naturvårdsverket understryker att Skarven inte utgör ett hot mot fisket – är det någon som står för överfiskning så är det människan. Och därför blir enskilda politikers omdömeslösa naturokunnighet för naturvännen direkt frånstötande.

Viktigt är att konstatera att Skarven också är i Sverige halvårsvis – mars-september. De Skarvar som finns i Sverige vintertid är nästan alla ryska och över dem har vi inte internationell rätt att bestämma.

Det kan vara intressant att notera att den politiker som propagerar för den gräsliga storslakten på Skarven är just nu avgående ordförande för Skärgårdsstiftelsen i Stockholm. Han som just nu släpper rodret ska då verkligen vara försiktig i sitt förslag angående om vad som behöver göras i framtiden.

Media berättar att han just bytt efternamn från Andersson till Hemming – sannolikt för att det ska passa bättre för hans nya verksamhet och hans nya make Mattias Fredriksson.

I sammanhanget kan det vara rimligt att påpeka att Hemming skrivit en motion om att papperslösa ska ha rätt till vård – han borde kunna skriva en propå om att Skarven ska ha rätt till sitt liv.

Skarvar klippdn

 

29/6/2016

Är storstadens skruvade livsvillkor orsak till vuxenlivets sena ADHD?

klipplt

 

28/6/2016

Bild idag

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 18:24

skogsnatfjaril

Skogsnätfjärilens vackra mönster och färger konstraterar fint mot ormbunkens gröna blad. Bilden togs idag i Skälleryd klockan 15.30

27/6/2016

Dagens bild – Fläckigt nyckelblomster

Filed under: Natur — Björn @ 16:15

orkide

Bilden tagen i Skälleryd idag klockan 15:45

 

25/6/2016

Den vetenskapliga sanningen är större än den politiska

I takt med att media – i och för sig säkert mycket motvilligt– har förmedlat hela bilden av invandringsproblematiken har den allmänna uppfattningen i ämnet svängt.

I senaste numret av Forskning & Framsteg står det ”Immigrationsfrågorna rankas nu av svenskarna som den viktigaste samhällsfrågan” – detta enligt SOM-institutet.

fofjuni

Två av akademiker skrivna böcker har just kommit ut och visar på gapet mellan politikereliten och allmänheten.

De två böcker som recenseras i Forskning & Framsteg är Dick Harrisons ”Alla tiders migration” och Jesper Strömbäcks ”Utan invandring stannar Sverige”.

Eftersom sakinnehållet i vetenskapsjournalisten Henrik Höjers analys är viktigt lägger jag ut artikeln i sin helhet.

Den historiska invandringen till Sverige har bestått av en arbetsintresserad granninvandring – något som i mycket hög grad underlättat den tidigare invandringen. Höijer påpekar att år 1900 var Sveriges befolkning 0,7 procent födda utomlands – resten 99,3 procent var födda inom Sveriges gränser.

För att vara moderna och med seriös avsikt skrivna böcker är det anmärkningsvärt att båda böckerna hoppar över besvärliga ämnen som hederskultur, ökande antisemitism, radikal islamism, fallande skolresultat, ökande bostadsbrist, ökande arbetslöshet och ökande antal utanförskapsområden.

När akademiska universitetsexperter slirar på sanningen är det ovanligt illa.

artikelfof

 

 

23/6/2016

Några bilder från midsommarträdgården

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 18:33

midsommarbilderett

Det odlade linet gör fältet ljusblått.

midsommarbildertva

Gräsandhanen – fågeln till höger i bilden – har nu lagt av hela sin praktdräkt.

midsommarbildertre

På grönbete i Strömsrum

midsommarbilderfyra

Tätvuxna tuvor av den Gula fetknoppen lyser i gräset.

midsommarbilderfem

Rödögdare kan den inte bli.

midsommarbilderb

Vi vet nu att en tredjedel av den mat vi äter får vi efter idoga insatser av de pollinerande insekterna – blomflugor t.ex.

midsommarbildersju

Sirlig Hundäxing

midsommarbilderatta

Den Vitkindade gåsen har bildat familj i Pataholm.

midsommarbildernio

Natt och Dag – vacker till namnet – och i verkligheten

midsommarbildertio

Finmaskiga men ändå starka vingar

midsommarbilderelva

Flädern blommar överallt just nu.

midsommarbildertolv

Foto: Margareta

Större hackspett i Björnöreservatet

midsommarbildertretton

Skönheten i Digitalisversion

midsommarbilderfjorton

Hästkvartett

midsommarbilderfemton

Prakttoppklocka

midsommarbilderbton

Hundäxingen går i ax

midsommarbildersjutton

Kvarterets ungkråkor satt nästan helt stilla på områdets staket – och det i hela fyra timmar.

midsommarbilderarton

Digitalisridå

midsommarbildernitton

Oxtunga

midsommarbildertjugo

Nöden har ingen lag

midsommarbildertjugoett

Blålin

 

19/6/2016

Vetenskaplig sanning en nödvändig förutsättning för demokratin

Det postmodernistiska kunskapsföraktet har i framförallt vänstermedia kommit att utgöra ett direkt hot mot demokratin.

En som mycket tidigt insåg detta – och som nu är berömd världen över – är professorn i Internationell hälsa, Hans Rosling. Han har med idog vetenskaplig noggrannhet sedan 20-30 år kartlagt mediavänsterns systematiska sanningsförvrängning när det gällt att beskriva världen i stort och/men framförallt situationen i ”Tredje världen”.

När jag var 33 år upplevde jag en serie för mig mycket viktiga epifanier som alla ledde mig in på det vetenskapliga tänkandet och jag blev omgående en ständig prenumerant på de stora vetenskapliga tidskrifterna – t.ex. Science.

I England har nu tillskapats en mycket unik journalistkompetens som fått namnet ”The Conversation”. Och det viktiga med denna organisation är att samtliga av de journalistiskt verksamma experterna är vetenskapsmän – huvudperspektivet är alltså det vetenskapliga och absolut inte det politiska.

Om detta skriver Svenska Dagbladet den 18 juni 2016 en helsidesartikel med rubriken ”En genialisk lösning på kunskapens kris”.

Organisationen har nu en internationell läsekrets om 20-30 miljoner läsare – och detta redan varje månad så den totala läsekretsen är mångdubbelt större.

Läs gärna artikeln i sin helhet nedan.

klippsvdtva

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress