Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/5/2016

Stadens gröna parkområden fungerar som kraftkällor för befolkningen

Sedan några årtionden ökar jordens stadsbefolkningar allt snabbare och mångmiljonstäder blir allt fler. Det är en utveckling som i stor utsträckning sker utan att man egentligen vet vad den betyder, så därför är forskning som försöker kartlägga betydelsen av t.ex. barns tillgång till grönområden just nu extra viktig.

Enstaka insatser som syftar till att motverka urbaniseringens värsta effekter kan man se här och där – i Stockholm utvecklas nu ”Norra Djurgårdsstaden” i riktning mot en boendemiljö som ska låna många gynnsamma komponenter från ”det öppna landskapet”.

Om detta skrivs en helsida i senaste numret av Scientific American Mind och där påpekar man att det redan finns forskning som visar fördelarna med ”natural settings” – ”Exposure to natural settings has been linked with a vast array of human health benefits, from reduced rates of depression to increased immune functioning”.

I Sverige har vi sedan länge studier på så kallade ”I ur och skur-förskolor” och dessa har visat på gynnsam utveckling hos barnen som får denna typ av förskola.

När det gäller att förfina denna typ av undersökningar och öka kunskapen om var barnen egentligen vistas har man överraskande nog använt sig av satellitövervakad kartläggning av barnens rörelser och det ger förstås en mycket exaktare bild av var barnen vistas.

Försöket har bestått av att tretton forskare från USA, Spanien och Norge har under ett års tid kartlagt 7-10-åringars vistelser i gröna områden i anslutning till 35 skolor i Barcelona.

Man har då kunnat visa att barn som vistas i gröna områden presterar bättre i minnestest – likaså i uppmärksamhetstest. De är kreativare och upptäckarförmågan ökar.

Forskarrapporten har publicerats i prestigiösa ”Proceedings of the National Academy of Sciences” i Usa och huvudförfattare är Payam Dadvand , chef för Center for Research i Environmental Epidemiology” i Barcelona.

Det faktum att skillnaderna mellan de olika grupperna har blivit så stor beror bland annat på att barnen i områdena slipper den neurotoxiska pollution som partiklar från trafiken utgör. Bullret är också mindre och barnen får röra på sig mer.

Ett mycket viktigt annat resultat är att den ofta påvisade sociala skillnaden mellan barn från socialgrupp 1 och 3 har vistelsen på gröna ytor nästan halverats.

 

30/5/2016

”Tropiknätter” och starkt kvällsljus kan försämra sommarsömnen

Nyligen gjordes en intervju med Sveriges kanske främste sömnforskare, Torbjörn Åkerstedt, och mycket av det han sade var upprepningar av sedan länge kända fakta. Men hans uppräkning innehöll också några ”nyheter” – se artikeln nedan.

Ett effektivt sätt att motverka sommarens svettdrivande tropiknätter är att installera en AC-anläggning i sovrummet. Viktigt i sammanhanget är och det skall också påpekas att en del av oss kan behöva en så låg sovrumstemperatur som +13 grader för att sömnen ska vara optimal.

Ytterligare ett sätt att hantera sömnstörningar är det att dela upp nattsömnen i två perioder – alltså att ta en kortare vakenpaus mitt i natten – det är ett råd som Åkerstedt kommit med nu sedan en längre tid tillbaka.

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att norrbottningen Lars Törnmans råd om att sola i midnattssolens klena ljus inte har forskarnas stöd men har fått meteorologerna som för statistik över dygnets soltimmar att lyfta upp Sveriges nordligaste order högt i solligan.

Den Kognitiva Beteendeterapin (KBT) är en bra rådgivare när det gäller att hantera sömnsvårigheter – och då inte bara på sommaren utan året runt.

sova

 

 

28/5/2016

Blandade bilder från Kalmarsundsområdet

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 16:17

bilderett

Foto: Margareta

Det finns många modeller på de aktuella båtarna i Kalmarsund.

bildertva

Den en gång så populära punkfrisyren har kanske en förebild från Sothönans ungar.

bildertre

Foto: Margareta

Påfågelögat – som övervintrat – solar så mycket den kan.

bilderfyra

Sommargyllen blommar praktfullt.

bilderfem

Foto: Margareta

Den vackra Buskskvättehanen tål att ses många gånger.

bilderb

En Svingelgräshona värmer sig på den solvarma stenen.

bildersju

Foto: Margareta

Fasanhonan tar en paus i ruvningen.

bilderatta

Danska fraktbåtar tar genvägen genom Kalmarsund.

bildernio

Foto: Margareta

Skedanden är alltjämt praktfull.

bildertio

Skuggad lyser Rödbläran fint.

bilderelva

Foto: Margareta

Ladusvalan är för det mesta på vingarna – men då och då behöver fjäderdräkten en justering.

bildertolv

Sothönsungarnas starka färger stimulerar föräldrarna till matning.

bildertretton

Foto: Margareta

Den Allmänna ängsmätarhanen letar damer även på dagtid.

bildertjorton

Den fantastiskt vackra Lupinen har nu startat sin blomning.

bilderfemton

Foto: Margareta

Ett fåtal Sångsvanar finns alltjämt kvar.

bilderbton

Gullviverabatt

bildersjutton

Foto: Margareta

Den tunna vattenytans snabba predatorer – Skräddarna – behärskar nu Alsteråns yta.

bilderarton

Hästkastanjen blommar

bildernitton

Skogens skönhet Skvattramen – blommar nu i mängd.

bildertjugo

Svingelgräsfjärilarna planerar nu för framtiden.

bildertjugoett

Foto: Margareta

Numera vet man att den ”banala” Kajan är i sin begåvning vassare än Bonobon – den sluga blicken bekräftar det.

bildertjugotva

Marinus är ett danskt lastfartyg.

bildertjugotre

På den gula Maskrosen gör den helsvarta humlan sig extra bra.

bildertjugofyra

Foto: Margareta

Tuppen har inte alltid koll på sina hönor.

bildertjugofem

Sothönans ungar kan vara extra krävande.

bildertjugob

Lupinens skönhet tål att upprepas.

bildertjugosju

Hästkastanj i blom

bildertjugoatta

Foto: Margareta

Den båtintresserade har idag mycket större utbyte av att titta på båtarna – Internet kan nämligen sekundsnabbt – eller väl hemma – ge faktauppgifter som annars är oåtkomliga. Gustaf af Klint har varit ett mätningsfartyg i Sjöfartsverkets tjänst – är nu – vad jag kan förstå ett riktigt mysigt vandrarhem.

bildertjugonio

Pataholms strandäng

 

27/5/2016

Bild idag

Filed under: Natur — Björn @ 18:28

korvidvatten

De två mycket olika arterna av gräsätare hjälps åt att hålla Pataholms strandäng öppen.

26/5/2016

Vattenklövern utvecklar nu sina underbara strandrabatter

Filed under: Allmänt — Björn @ 8:38

vattenklover

Margareta tog bilden i Alsterån, Skälleryd, den 24 maj.

Lästips idag

Filed under: Allmänt,Familjen,Hälsa,Kultur,Mediekratin,Politik,Sexualitet — Björn @ 8:29

klippdnnio

 

25/5/2016

Troheten dokumenterad

I SVT:s mycket populära underhållningsserie Rederiet fanns en episod där det hävdades att genetisk kartläggning av en pappa visade att han inte var biologisk pappa till sonen.

Det – och många andra inslag – fick allmänheten att länge tro att dagens pappor i upp till tio procent inte är de biologiska papporna också. Det är därför glädjande att underhållningens behov av att ”spetsa till det” – nu kommer på skam – modern forskning visar att otroheten som leder till befruktning är mycket ovanligare.

klippfoffyra

 

Older Posts »

Powered by WordPress