Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

28/2/2016

Dagens bild – tranvår

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:14

tranor

När Tranan kommer – som till Norra Forsa idag – är våren verkligen invigd…

27/2/2016

Den mellanmänskliga tilliten varierar mycket världen över

För att få full förståelse för svenskens/skandinavens extra stora förmåga till mellanmänsklig tillit gäller det att se ämnet tillit ur ett internationellt helhetstäckande perspektiv.

Eftersom den politiska doktrinen om att alla människor är lika har under så många årtionden varit dominerande i Sverige, så har den forskning som tydligt visat att stora skillnader råder i viktiga frågor när man jämför olika länder med varandra varit i stort sett nedtystad. Det har varit politiskt inkorrekt att påvisa att stora viktiga skillnader människor emellan faktiskt är mycket vanligt.

En organisation som sedan snart trettio år arbetat i ämnet är World Values Studies och den svenska representanten för organisationen är Bi Puranen.

En för detta inlägg mycket viktig organisation är Pew Research Center. Den är en tankesmedja som gång på gång gör internationella översikter i för vår tid mycket viktiga ämnen.

Internationella jämförelser är av stor betydelse för att inte en partisk mediekår ska skapa en olycklig hemmablindhet som inte ger rätt perspektiv på det bitvis unika och värdefulla som svenskheten består oss med. En nationellt sund självkännedom blir inte möjlig om inte vårt land kan jämföras med andra länder och det unika i vår situation därmed kan belysas.

Tidskriften Forskning & Framsteg är en tidskrift som till skillnad från den avsiktligt slarviga vardagsjournalismen – som enligt Hans Rosling misslett hela Västvärlden under flera årtionden – skriver för att redovisa det vetenskapliga och därmed mycket viktiga perspektivet på viktiga ämnen. I tidskriftens nummer 8 2014 redovisas i ett diagram hur tilliten ser ut i en rad av jordens viktigaste länder. Jag har för att göra den läsligare klippt ihop illustrationen till ett läsvänligare format.

klippfoftva

Jag gör här bara några korta kommentarer kring vad diagrammet berättar och för den extra intresserade hänvisas till FoF-numret eller till Pew Research Center. Det finns skäl att i sammanhanget påpeka att den stora mellanmänskliga tillit som Sverige uppvisar återfinns också i våra grannländer Island, Danmark, Norge och Finland.

Det är också skäl att påpeka att flera av de på sitt sätt viktigaste länderna saknas – nämligen t.ex. Kuba, Nordkorea och Vietnam.

Som synes får Kina enligt diagrammet hög nivå på sin tillitsförmåga men analyser av det resultatet berättar att i det så extremt stora landet som Kina kan inte den ordinarie kinesen uppfatta att ”folk i allmänhet” är liktydigt med Kinas hela befolkning utan för kinesen betyder den termen mera det som klangemenskapen står för – nämligen släkt och vänner.

Tänker man någorlunda förnuftsmässigt är det fullt begripligt att när stora mängder människor från lågtillitsländer migrerar till högtillitsländer kan nivån på den allmänna tilliten börja sjunka men om detta vet man hittills vad jag kan förstå väldigt litet.

För tio år sedan dubblerades det lilla högtillitssamhället Sorsele – se ”Tillitsbarometern” av Lars Trägårdh – med en befolkningsstor flyktinginvandring och pressen hyllade unisont initiativet. Det har nu gått tio år sedan dess och jag har själv på denna långa tid inte sett en enda massmedial kommentar om hur det mycket dramatiska initiativet fallit ut. Om ett högtillitsland får mycket invandring från lågtillitsländer kan det förstås på kort och lång sikt få stor betydelse.

När man tittar på diagrammet slår det en att det kanske inte är en tillfällighet att det land som just nu fått störst kritik av sin inom idrotten tillämpade kontrolldopningsverksamhet är Kenya.

Mycket mer skulle kunna sägas om studier av denna typ och den intresserade kan själv läsa vidare.

25/2/2016

Bild idag: Vintergäck i Åbro

Filed under: Natur — Björn @ 20:06

vintergack

 

”Underhållningsvåldet skadar på riktigt”

klippsvd

Stieg Larsson satte t.ex. många nya rekord i grov råhet – uppföljarna på nätet är många. En hel värld undrar nu hur man ska kunna komma tillrätta med detta enormt förstorade underhållningsvåld.

 

24/2/2016

Ska specialantibiotika få vara skönhetskräm?

Filed under: Allmänt,Hälsa,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 9:17

klippdntva

 

23/2/2016

Några aktuella bilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:20

vinterbilderett

De gräsätande fåglarna leder invasionen av Kalmarsundsområdet.

vinterbildertva

Foto: Margareta

Ölandsbron är en livlina för det öländska landskapet.

vinterbildertre

Råkan trivs i Mörbylångaområdet.

vinterbilderfyra

Foto: Margareta

Berganden hör till de sällsyntare andfåglarna – men likväl fastnade tre ex – och till och med två Smådoppingar – som motiv i våra kameror vid besöket på Varvsholmen, Kalmar.

vinterbilderfem

Kalmarsund är nu ett bra vårvinterområde – snötäcket är helt borta.

vinterbilderb

Trots is under fötterna ropar Grågåshannen ut sina vårkänslor.

vinterbildersju

Foto: Margareta

Berganden är sommartid en fjällvärldsfågel – men bara 1400 par häckar i Sverige.

vinterbilderatta

En färgklick i sundet.

vinterbildernio

Det är nu överraskande få Storskarvar kvar i Kalmarsund – man kan undra om de ryska återvänt norrut eller gått ännu längre söderut.

vinterbildertio

Foto: Margareta

”Frackklädda” Viggar pryder lugna vattenytor.

vinterbilderelva

Foto: Margareta

En godbit och fyra intressenter.

vinterbildertolv

Råkans mycket svarta fjäderdräkt är en utmaning för fotografen – upplättning brukar alltid behövas i efterhand.

vinterbildertretton

Foto: Margareta

Sångsvanar vid Råsnäs.

vinterbilderfjorton

Stora Viggflockar samlas i vinterskärgårdarna.

vinterbilderfemton

Foto: Margareta

Rådjuret betar i pudersnön.

vinterbilderbton

Tåliga Gråtrutar väntar ut vintern i Kalmarsund.

vinterbildersjutton

Foto: Margareta

Bergandhonan har nu en brokig mellandräkt.

vinterbilderarton

Storskrakarna – vackra som alltid.

vinterbildernitton

Foto: Margareta

Stor Viggflock

vinterbildertjugo

Staren är verkligen en vårens budbärare.

vinterbildertjugoett

Foto: Margareta

Det händer att Vigghonan ”lånar” den vita näbbrotsfläcken.

vinterbildertjugotva

En flock Sångsvanar har lurat två Knölsvanar att försöka sig på ett torrlagt grönbete.

vinterbildertjugotre

Varvsholmen bytte invånare för 30 år sedan – nu är holmen en boholme istället.

vinterbildertjugofyra

Foto: Margareta

Ölandsbron leder hemåt.

Den rovgiriga Bönsyrsan som en vacker blomma

Filed under: Allmänt,Evolution,Natur — Björn @ 9:55

klippnsctva

Maskeringskonsten är i naturen ibland extra långt utvecklad – t.ex. när Bönsyrsan görs om till en lockande blomma.

Bilden är hämtad ur boken ”Cheats and Deceits: How animals and plants exploit and mislead” av Martin Stevens, Oxford University Press”.

 

Older Posts »

Powered by WordPress