Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/5/2015

Vetenskapliga undersökningar visar att vänstermedias mångåriga nidbild av Sverige är en grov lögn

Den i särklass värsta nidbilden har deckarförfattaren Stieg Larsson stått för – men att ständigt ägna sig åt att odla den mycket negativa Sverigebilden förkortade hans liv med 30 år.

Professorn i Internationell hälsa, Hans Rosling, har med sin organisation Gapminder visat att media – svenska som utländska – sedan 30-40 år gett en helt snedvriden bild av tredje världen – en bild som förstås i hög grad bidragit till att bromsa tredje världens utveckling.

Sedan 35 år finns ett stort internationellt institut – World Values Survey – som regelbundet ägnar sig åt att bland annat kartlägga olika värderingar i olika länder. I de undersökningarna har Sverige alltid intagit en mycket unik position i och med att vårt land t.ex. bejakar frihet från religiösa dogmer, individuellt oberoende och tillit mellan människor.

bildfofett

Vänstermedias proffstyckarmaffia har nu – speciellt under senaste årtiondet – försökt övertyga oss om att det INTE är något speciellt med det svenska, med svenskarna, med Sverige.

Det är därför extra viktigt att vetenskapen ger oss en riktig bild av Sverige/Norden – en bild som i stor utsträckning är på direkt kollisionskurs med den Sverigebild som media matat ut årtionde efter årtionde.

bildfoftva

 

Som exempel på framväxande vetenskapligt baserad forskning kan också ovanstående artikel med fördel läsas.

 

30/5/2015

Dagens lästips – massutrotningen syns också i Sverige

Filed under: Allmänt,Evolution,Fåglar,Kultur,Natur,Politik — Björn @ 9:11

Folkkära fåglar som lärkan, staren och hussvalan minskar – enstaka fågelarter ökar.

Se nedanstående klipp – läs gärna artikeln i sin helhet.

klippsvt

 

29/5/2015

Solariesolande dubbelt bra för hälsan?

klipplttva

I senaste numret av Läkartidningen har två forskare skrivit en mycket intressant artikel om D-vitamin. Forskarna är Eva Klingberg, med dr, överläkare, avd för reumatologi och inflammationsforskning samt Göran Oleröd, överläkare, laboratoriet för klinisk kemi; båda Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Den intresserade hittar meddetsamma en anmärkningsvärd uppgift om att de som solat i solarium sista månaden hade signifikant högre D-vitaminnivåer – uppgifterna fick man från upprepade prov på 75 trombocytgivare. Samma signifikanta förhöjning såg man hos dem som senaste månaden varit på solsemester.

Undersökningen är på sitt sätt extra intressant därför att D-vitaminproverna tagits på helt friska försökspersoner, nämligen 540 blodgivare.

I artikeln nämns de olika gränsvärdena för D-vitamin nämligen 25, 50 respektive 70 nmol/l och författarna menar att de påstådda insufficiens- och optimalnivåerna alltjämt diskuteras.

Försökspersonerna utgjordes alltså av 540 blodgivare och 75 trombocytgivare (blodplättar) som under 12 kalendermånaders tid fick D-vitaminnivåerna fastställda i samband med att de gav blod. Medelåldern var drygt 41 år – 60 procent var män.

Försökspersonerna utfrågades om D-vitamintillskott, medicinering, rökning, fysisk aktivitet, solsemester och solariesolande.

klippltett

Denna grupp friska medelålders personer uppvisade en nästan dubblering av D-vitaminet i blodet, när man jämförde juli- och februarivärdena som var 82 respektive 47 nmol/l.

Under november-april-perioden nådde 88 procent inte upp till optimalnivån 75 nmol/l och 50 procent nådde under samma period inte upp till 50 nmol/l.

När man tänjde på analysintervallet till december och maj var det 54 procent som hade mindre än 50 nmol/l i blodet.

Man gjorde också analys av situationen under det ljusa halvåret – alltså maj-oktober – och något överraskande hade 50 procent mindre än 75 nmol/l, 11 procent mindre än 50 nmol/l.

De personer som man kunde följa med tätare provtagning visade att under den soliga perioden april-augusti gick D-vitaminet upp med 8 nmol/l per månad.

I artikeln står det vidare: ”De som använder vitamintillskott (dagliga doser D3 5-7,5 µg) uppvisade endast en lätt ökning av S-25(OH)D och skillnaden uppnådde signifikans enbart under vintern.”

Artikeln avslutas med följande slutsats ordagrant: ”Denna studie visar att låga D-vitaminnivåer är mycket vanligt hos friska vuxna individer i Sverige, särskilt under vinterhalvåret.”

Under andra världskriget tilltroddes svenska folket förmågan att hantera inomhussolning med dåtidens solarier – kvartslamporna. UVC-strålningen från kvartslamporna var för stark – men det är en annan historia. Det finns all anledning att räkna med att svensken rätt instruerad är lika kompetent nu som då.

Personer som inte har råd eller inte kan åka på solsemester under vintern borde, om detta forskningsresultat står sig, solariesola istället. Kompletterande forskning talar för att solariets UVA-strålning frigör blodtryckssänkande kväveföreningar ur det stora förrådet som finns i huden.

Utifrån detta önskar jag er alla en skön och solig sommar!

 

 

 

27/5/2015

Några bilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 20:35

sommarbilderett

Den vackra Sångsvanen pryder försommarens också vackra landskap.

sommarbildertva

Sommaren har ställvis hunnit långt – i Kalmar Dämme visade en Kniphona upp sina 14 (!) ungar.

sommarbildertre

Gulsparvens äldsta kända ålder år 13 år – ju äldre fågeln är desto gulare.

sommarbilderfyra

Skvattramen lyser fint i den ljusa tallskogen vid Baggemåla.

sommarbilderfem

Foto: Margareta

Törnskatan tillhör fågelfotografens favoriter – sitter ”alltid” motiviskt perfekt i buskens topp.

sommarbildersex

Strandskatornas parbildning håller oftast livet ut.

sommarbildersju

Trebladskonstruktionen ger blomman dess namn – Vattenklöver – men någon klöver är den inte.

sommarbilderatta

Kartfjärilen är en sen invandrare – har bara några få år bakom sig som Götalandsinvandrare.

sommarbildernio

Foto: Margareta

Nykläckta Gräsandungar är det gott om – varje liten göl har sin egen familj.

sommarbildertio

Mindre strandpipare i Kalmar Dämme

sommarbilderelva

Underliga figurer finns i ”Vår Herres hage” – förmodligen rör det sig om en hakrankvariant.

sommarbildertolv

Foto: Margareta

Kniphonan hade alla sina 14 ungar med sig – hon kan konsten att ruva fram alla samtidigt.

sommarbildertretton

Skvattramens gröna blad är något medfarna – så har de också övervintrat.

sommarbilderfjorton

Rapsfjärilen hör till de pollinerande insekterna som vi människor står i stor tacksamhetsskuld till – en tredjedel av den mat vi äter får vi tack vare de pollinerande insekternas ”jobb”.

sommarbilderfemton

Skedandhanens vackra häckningsdräkt gör den till ett populärt fotomotiv.

sommarbildersexton

Foto: Margareta

Mandelblomman tillhörde i min norrländska barndom favoritblommorna.

sommarbildersjutton

Luftens flygakrobater – Trollsländorna – har redan erövrat scenen.

sommarbilderarton

Foto: Margareta

Den vackra Vattenklövern bildar underbart sköna rabatter längs Alsteråns stränder.

sommarbildernitton

Många skalbaggar pryder sin ”rustning” med vackra ornament – det gör också den Gråbandade getingbocken (Xylotrechus rusticus).

sommarbildertjugo

Tiden går fort – mellan hägg och syrén.

sommarbildertjugoett

Foto: Margareta

Den svarta ögonmasken skärper fågelns seende.

sommarbildertjugotva

Inne i vassen är Skedandens ungar mera skyddade.

sommarbildertjugotre

Foto: Margareta

Skvattramen bjuder på mycket nektar.

sommarbildertjugofyra

Vackrare än de flesta

sommarbildertjugofem

Foto: Margareta

Genom att bjuda på två färger lockar Vattenklövern flera pollinerare.

sommarbildertjugosex

Årets första blåvinge – Tosteblåvingen – har nu ”debuterat”.

sommarbildertjugosju

Violarterna är några stycken – inte alldeles lätta att separera upp – kan det vara Luktviol?

sommarbildertjugoatta

Bottorpsslätten har sin egen skönhet som vi alla kan njuta av – en upplevelse som monstruösa vindkraftverk skulle omöjliggöra för oss alla.

 

26/5/2015

Marin vegetarism nästan halverar tarmcancerrisken

Filed under: Allmänt,Åldrande,Cancer,Hälsa,Kost,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:16

I senaste numret av Cancerfondens tidskrift ”Rädda livet” finns flera artiklar av stort intresse för den hälsointresserade.

Eftersom tjocktarms/ändtarmscancern utgör den tredje allvarligaste cancerformen i Sverige är resultatet av studien extra viktig.

Sjundedagsadventisterna har sina rötter ända tillbaka till 1800-talet och är därmed en av Västvärldens äldsta vegetariska rörelse. Rörelsen är framförallt spridd i USA och den har nu flera miljoner medlemmar.

Sjundedagsadventisterna uppvisar stora variationer i sitt sätt att äta: det finns de som inte alls äter speciellt vegetariskt – gruppen innehåller veganer liksom laktovegetarianer – alltså sådana som utöver vegetarisk kost äter mejeriprodukter. En del tillåter sig också att äta ägg och en grupp lägger till den vegetariska kosten också fisk.

Det kan vara av intresse av att påminna om att initiativtagaren till Österåsens hälsohem var socialdemokratiska ministern Bo Holmberg och han betecknade sig som marin vegetarian – men det hjälpte inte – han stupade ju i förtid i den svåra situationen som uppstod efter mordet på hans hustru Anna Lindh. Svensk rättvisa kunde inte få fram mördarens motiv.

raddalivettre

 

 

25/5/2015

Antropocens artutrotning kan motverkas

Filed under: Allmänt,Evolution,Fåglar,Natur,Politik — Björn @ 9:00

Specifika åtgärder mot utrotning av  hotade arter ger resultat.

klippdn

 

24/5/2015

Prostatacancersjuka kan minska återfallsrisken genom att motionera

Filed under: Allmänt,Åldrande,Cancer,Hälsa,Motion — Björn @ 8:40

I senaste numret av Cancerfondens tidskrift ”Rädda livet” finns några uppgifter som jag vill lyfta fram.

raddalivetett

Enligt en artikel i tidningen preciserar WHO tolv sätt som man kan använda sig av för att motverka sjukdomen primärt och sekundärt – motion är ett sådant sätt.

Sedan många år har det funnits enstaka forskare som hävdat att man med livsstilen kan motverka återfall i prostatacancersjukdomen och nu har också svensk forskning visat att så är fallet.

Det har alltså sedan länge funnits enighet om att man kan motverka det första insjuknandet i sjukdomen – nu råder också internationell enighet om att man kan motverka även återfall i sjukdomen.

Nedanstående artikel är hämtad ur Cancerfondens tidskrift.

raddalivettva

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress