Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

26/2/2015

Fotodagbokens sista februaribilder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:33

bildsvitett

Foto: Margareta

Kalmar sett från Öland – allt som flyger är inte fåglar.

bildsvittva

De ryska (?) Sångsvanarna pryder Bottorpsslätten.

bildsvittre

Den Röda gladan har nu återvänt från sitt sydliga vintertillhåll.

bildsvitfyra

Foto: Margareta

Den sommartid färgstarka Gråhakedoppingen uppvisar under vintern en kamouflerande grå och vit fjäderdräkt.

bildsvitfem

Den underbart vackra Vintergäcken blommar nu på Öland.

bildsvitsex

I Beijershamnsreservatet är det förbjudet att släppa hunden lös – många besökare struntar i det och eftersom alla vilda fåglar betraktar även den snällaste sällskapshunden som ett farligt rovdjur blir störningen mycket stor.

bildsvitsju

Foto: Margareta

Att fotografera småfåglar i trädtopparna är för fotografen en svår utmaning. En stor flock Steglitsor besökte Kalmar Dämme idag.

bildsvitatta

Den fridlysta Bläsgåsen häckar inte i Sverige men utsätts under genomresan för svåra störningar.

bildsvitnio

Mängder av gäss, änder och Tofsvipor har nu börjat invadera Beijershamns naturreservat.

bildsvittio

Foto: Margareta

Naturens egen ”gräsklippare” har inget emot extra förtäring.

bildsvitelva

Också de utländska Sångsvanarna – stadda på genomresa i Sverige – skyddas inte tillräckligt av EU:s Artskyddsförordning – en förordning som Sverige har skrivit på.

bildsvittolv

Foto: Margareta

Äntligen har den Röda gladan återvänt.

bildsvittretton

Hasselhängenas ”blomning” hör till de tidigaste vårteckena.

bildsvitfjorton

Steglitsorna fotograferades i Kalmar Dämme idag.

bildsvitfemton

Foto: Margareta

Den grunda Beijershamnsviken är en mycket förnämlig fågellokal.

bildsvitsexton

De två välnärda Rådjuren fotograferades i Oppeboda.

bildsvitsjutton

Foto: Margareta

Hägrarna väntar hukande på våren.

bildsvitarton

Den vackra Varfågeln är – som namnet anger – extra vaksam och blir därför som fotoobjekt svåråtkomlig.

bildsvitnitton

Det röda ”mustaschstrecket” berättar att Gröngölingen är en hane.

bildsvittjugo

Foto: Margareta

Hornuppsättningen inger respekt.

bildsvittjugoett

Också i fågelvärlden är vackra ben ett plus.

bildsvittjugotva

En vacker rabatt av Vintergäck – fotad i Mörbylånga.

bildsvittjugotre

Foto: Margareta

Gråhaken fotograferades i Mörbylånga hamn den 22 februari.

bildsvittjugofyra

Sandreveln utanför Beijershamn är en mycket skyddsvärd rastlokal för mängder av fåglar.

bildsvittjugofem

”Triss” i Steglitsor.

bildsvittjugosex

En Fjällvråk slog ett byte ute i åkern – den Röda gladan – asätare som den gärna är – var mycket intresserad.

bildsvittjugosju

Beijershamnsreservatet myllrar snart av kustflyttande vårfåglar.

 

24/2/2015

Ytterligare ett lästips

Filed under: Allmänt,Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 21:14

klippsvdatta

 

Lästips idag

Filed under: Allmänt,Fåglar,Natur,Politik — Björn @ 9:35

klippsvdsex

klippsvdsju

 

22/2/2015

Apropå…

Filed under: Allmänt,Familjen,Kultur,Mediekratin,Motion,Politik — Björn @ 8:27

klippsvdfem

Denna lista är förstås en mardröm för universitetens genusteoretiker.

21/2/2015

Modern forskning indikerar att anatomiska fingervarianter har en överraskande innebörd

klippsvdtva

hand

 

19/2/2015

Några vinterkustbilder hämtade ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:13

bilderifebruariett

För den naturintresserade lönar det sig att vintertid uppsöka de oftast isfria hamnarna och för den som dessutom är fotointresserad dyker en ny bildkategori upp – de stora fartygen.

bilderifebruaritva

Flyttfåglarna från norr – de ryska Storskarvarna – ger liv åt den svenska vinterskärgården.

bilderifebruaritre

Ölandsbrons höga lyktstolpar är nu en utmärkt utsiktsplats för den övervintrande Tornfalken.

bilderifebruarifyra

Det myllrar nu av Storskrakar – många av dem kommer österifrån.

bilderifebruarifem

Också Viggen är nog ”icke-svensk” – kan vara rysk.

bilderifebruarisex

Fartyget Tidan lastar timmer i Kalmar hamn.

bilderifebruarisju

Foto: Margareta

I stort sett varje dag kan man njuta av de vackra flockarna av Sångsvanar – men det är inte så länge sedan fågeln var i det närmaste helt utrotad i Sverige.

bilderifebruariatta

Havstrutparet ståtar redan med den vackert och kontrastrikt svartvita vårdräkten.

bilderifebruarinio

Ormvråken är en något sävlig fågel – uppskattar därför torrakans avskalade grenar som är lätta att landa på.

bilderifebruaritio

Foto: Margareta

Rådjuren i Sörstävlö har det bra.

bilderifebruarielva

De ryska Storskarvarna bildar gärna täta flockar.

bilderifebruaritolv

Sommartid har Skäggdoppingen vackra rödbruna fjäderkransar på huvudet – av dem ser man vintertid ingenting.

bilderifebruaritretton

I många havsvikar kryllar det nu av sjöfågel.

bilderifebruarifjorton

I Oskarshamns hamn ligger Ölandsfärjan förtöjd – är ett enda stort löfte om en kommande sommar.

bilderifebruarifemton

Foto: Margareta

Ölandskusten har sin egen alldeles speciella charm.

bilderifebruarisexton

Ölandsbrons lyktstolpar är i kallaste laget också för Tornfalkens tåliga fötter.

bilderifebruarisjutton

Många utländska Storskrakar förgyller den svenska vinterskärgården.

bilderifebruariarton

Det gula på bilden visar var Storskraken häckar – den är alltså en nordlig art i Europa och Asien. Många av ”våra” vinterstorskrakar kommer säkert från Finland, Baltikum och Västra Ryssland.

bilderifebruarinitton

Nordsvensken är en härdig häst.

bilderifebruaritjugo

Viggen häckar huvudsakligen i norra halvan av Sverige – men vintertid ses den i tusental längs Sydsveriges kuster.

bilderifebruaritjugoett

Foto: Margareta

”Vintertrut”

bilderifebruaritjugotva

”Persedelvård” är a och o för dykänderna.

bilderifebruaritjugotre

Snödropparna har nu på allvar börjat blomma.

bilderifebruaritjugofyra

Sjöfartsverkets båt Baltica servar farlederna längs Östersjökusten.

bilderifebruaritjugofem

Foto: Margareta

Sju ”skönheter”

bilderifebruaritjugosex

Mörk ovansida och ljus undersida gör fågeln mycket osynligare under vattnet – det gynnar fiskfångsten.

bilderifebruaritjugosju

Myller av liv

bilderifebruaritjugoatta

Baltica är ett mångsidigt fartyg – kan vid behov också bryta is.

 

 

 

 

 

 

 

18/2/2015

Dagens citat: ”Man kan inte räkna med sanningen i svenska medier”

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:41

Tidskriften Neo har nu fått en ny och mycket känd och mycket kvalificerad medarbetare i form av DN:s förre chefredaktör Hans Bergström.

Neo:s redaktör Mattias Svensson gör nedanstående introduktionsintervju med Hans Bergström.

klippneo

 

Older Posts »

Powered by WordPress