Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/1/2015

Jakten är ett mycket stort demokratiskt problem

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Natur,Politik — Björn @ 10:28

På varje svensk jägare som vill döda/skjuta djuren på så långt håll som möjligt går det 20 naturintresserade svenskar som vill se djuren levande på så nära håll som möjligt.

De moderna långskjutande bössorna med kikarsikte har gjort ”skrämselavståndet” till människan mycket större än förut.

Det är en mycket allvarlig bieffekt – för att allmänheten ska på bästa möjliga sätt kunna uppleva naturen/miljön måste man kunna komma djuren inom rimligt ”Galapagoshåll” – säg 5-10 meter. Det kan man fortfarande göra i sen oktober när de med människan helt ovana arktiska gässen passerar Ottenby på sin väg söderut.

Nöjet att döda djur är nu alltså ett stort demokratiskt problem som civiliserade nationer måste lära sig att hantera. Flera nationer ute i världen börjar nu lagstifta mot nöjesjakten alternativt helt förbjuda den. Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin borde/måste förstå att hans ledarposition betyder faktiskt att han måste lägga ned bössan.

I dagens Dagens Nyheter medföljer idag en annonsbilaga publicerad av European Media Partner och där finns en artikel med rubriken ”Han brinner för jakten” – och artikeln handlar om Jan Guillou. Intressant nog är artikeln osignerad.

Artikeln är alltså att en icke namngiven person gör en intervju med Jan Guillou.

I artikeln står det ordagrant: ”Vid det här laget har Jan Guillou varit i så gott som hela världen och jagat. Afrika är en stor favoritdestination.”

Jan Guillou uttalar sig också om den så kallade ”Canned hunting” som bedrivs i Sydafrika Jag beskrev jakten/slakten på min hemsida den 12 januari 2015.

Jan Guillou säger: ”Den andra bilden vi får är det som kallas ’canned hunting’, där man mot betalning jagar på små ytor i Sydafrika. Där anordnar jaktfirmorna resor där man i princip får en broschyr där man kan kryssa i vilka djur man vill skjuta. Det går inte att misslyckas. Det innebär att enklare direktörer kan åka till Afrika och komma hem med fantastiska jakttroféer. Den här formen av jakt saknar helt spänningsmoment.”

I artikeln poserar jägaren Jan Guillou i en bild framför en pampig slottsbyggnad säkert för att ”enklare direktörer” ska känna sig just enkla.

Det intressanta är alltså att Jan Guillou som uttalar sig föraktfullt om ”canned hunting” i Sydafrika har en egen variant på det sorgliga temat i ett hjorthägn här hemma i Sverige.

I artikeln säger Jan Guillou: ”artrikedomen i Afrika är så klart mycket större och på tre veckor kan man skjuta 20 möjliga djur. Vid det här laget har jag skjutit allt som går att skjuta i Afrika så nu skjuter jag bara djur som är över en viss storlek så att det blir litet svårare.”

Vi får alltså veta att nöjet att döda består i att inte bara skjuta så många individer som möjligt utan också ska dödandet helst drabba så många arter som möjligt.

I texten står det också: ”Vid det här laget har jag skjutit allt som går att skjuta i Afrika så nu skjuter jag bara djur som är över en viss storlek så att det blir litet svårare.”

För en ickejägare låter det rentav löjligt, det är ju tvärtom lättare att skjuta djuret ju större det är.

Jan Guillou säger: ”Nybörjaren ska också vara medveten om att man kommer att göra misstag… men misstagen ska man se som något positivt – det är från dem som man lär sig.”

Skadeskjutandet av djuren är alltså nödvändiga misstag som man ”måste” – för att bli en bra jägare göra.

Under ett halvt århundradets tid har fyra stora studier på skadskjutningen av gäss i Norden visat att på varje hagelskottdödad gås flyger 5-10 gäss vidare mer eller mindre kraftigt skadskjutna. Försvagade av skadskjutningen blir fåglarna lättare offer för örnen som löper ökad risk att bli blyförgiftad.

 

29/1/2015

Bild idag

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:06

dagensbild

När Havsörnen kom gick hela den stora gåsflocken under ljudligt kackel på vingarna – snart nog kunde ”faran över” blåsas.

Bilden togs idag klockan 11:23 vid Gynge, Öland.

28/1/2015

Motion effektivt också mot spinal stenos

Filed under: Åldrande,Hälsa,Motion — Björn @ 8:42

Varannan patient med spinal stenos – (åldersberoende förträngning av ryggmärgskanalen) – behövde ej opereras.

klipplt

 

27/1/2015

Några bilder från den ambivalenta vintern

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:52

collageett

Foto: Margareta

I Kolbodaviken, 2 mil söder om Kalmar, var det den 25 januari fullt av fåglar – framförallt gäss. Den väldiga flocken i bakgrunden hade goda skäl att besöka just Kolboda.

collagetva

Som Snödjupskartan av idag visar är det bara i södra Sverige  som landskapet kan bjuda på snöfria fält – och eftersom gäss och svanar är gräsätare är det förklarligt att de snöfria fälten lockar till sig väldiga mängder fågel.

collagetre

Kanadagässen dominerade totalt – men enstaka små grupper av Grågås hade också hittat till det ”dukade bordet”.

collagefyra

Många havsvikar är fortfarande öppna och det betyder tillgängliga fiskeplatser för Gråhägrarna.

collagefem

Foto: Margareta

Många Gråtrutar chansar och tänjer på avresan söderut.

collagesex

Snöfriheten uppskattas också av rådjuren – här på de stora öppna fälten vid Sörstävlö.

collagesju

Nötkråkan spejar från en av revirets grantoppar.

collageatta

Att få se Havsörnen är alltid extra speciellt.

collagenio

Enligt uppgift har den vita gräsanden – lätt igenkänd – nu i nio år gästat Malmfjärden i Kalmar.

collagetio

De underbart vackra Sångsvanarna ses i stora och små flockar här och där – fotot togs idag klockan 14:10 vid Arby.

collageelva

Fjällvråken är en flyttfågel från norr – kan stanna hela vintern.

collagetolv

Nötkråkan är en vaksam fågel – gör sig för det mesta osynlig djupt inne i skogen.

collagetretton

Också i Forsa går det ingen nöd på rådjuren.

collagefjorton

Bläsandhanen – också den sedan flera år en vintergäst i Kalmar.

collagefemton

Det öländska vintergräset smakar bra.

collagesexton

Ringduva i Timmernabben

collagesjutton

Havsörnen jagade norr om Mörbylånga.

collagearton

En tidig/försenad Stjärtandhane visade upp sin skönhet i Kolbodaviken den 25 januari.

collagenitton

Vintrig hägertrio

collagetjugo

Rådjuren får för min del gärna agera motiv flera gånger.

collagetjugoett

Öländskt januarilandskap

 

26/1/2015

Solbrist förstärker Alzheimersjukdomen

klippsvdatta

Om framtidens forskning kommer att visa att myndigheternas 25 år långa antisolningskampanj har lett till att den förfärliga sjukdomen Alzheimer ökat mest i solfattiga norra Sverige är det givetvis en stor skandal.

Sommarnätternas många soltimmar i Norrland har norrlänningarna ingen nytta av – för även under sommarnatten sover man i sängkammarens mörker.

25/1/2015

”Allmän” prostitution mycket ovanlig

Trots bilden som kvällspressens journalistik målar upp är ”allmän” prostitution mycket ovanlig. Artikeln hämtat ur senaste numret av Modern Psykologi.

klippmodpsyk

 

24/1/2015

D-vitamindebatten fortsätter

Filed under: Allmänt,Evolution,Hälsa,Kost,Kultur,Ljus,Natur,Politik — Björn @ 8:57

Forskaren Jonathan Salzer skriver i SVD den 23 januari 2015: ”Till och med pågående interventiontionsstudier kan vara underdimensionerade”.

klippsvdsex

klippsvdsju

Det ständigt utomhus levande herdefolket Massajerna i tropiska Afrika har mycket höga D-vitaminnivåer i blodet utan att äta en enda kosttillskottablett.

Older Posts »

Powered by WordPress