Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/12/2014

Svenskarna – ett lyckligt folk

När Europas länder granskas ur olika välmåendeperspektiv kommer Sverige/Norden ofta ut extra positivt.

Sedan många år finns en institution – European Values Study – som kartlägger viktigare värderingar i hela Europa. Den har nyligen kartlagt lyckan i Europa och återgivit den i en kartbild som återfinns i första numret 2015 av Forskning & Framsteg.

lyckanieuropa

Som synes ligger Danmark och Island extra bra till men även Sverige intar en bra och framskjuten position.

Arvet från kommunismen syns också mycket tydligt.

Berlinmuren revs för nu 25 år sedan och det ledde i sin tur till att hela det kommunistiska Östeuropa sakta men säkert krackelerade men det socialistiska tänkandet har satt så djupa spår att man fortfarande i dag kan se sviterna av kommunismen i hela Östeuropa. Även Baltikum har ännu inte hämtat sig.

Det är också betecknande att Medelhavsländerna som Grekland, Italien, Spanien ännu inte helt återhämtat sig från sin socialistiska period och det återspeglas i ländernas lyckonivåer.

Den kartläggning som European Values Study årligen gör är väldigt viktig och behövs för att matcha den alarmistiska missnöjesbild som svenska media ständigt excellerar i. Ett av de förnämligaste avslöjandena av massmediekåren som på senare tid har gjorts står professorn i internationell hälsa, Hans Rosling, för då han med sin organisation Gapminder visat att journalistkåren i hela Västvärlden i flera årtionden ägnat sig åt att ständigt skriva om tredje världens situation i nidbildsform.

Den fulaste nidbilden av Sverige som spridits mest är den av vänsterjournalisterna otroligt upphaussade bokserien av vänsterextremisten Stieg Larsson. Som en detalj i sammanhanget kan nämnas att när Kungen var i Polen – ett land som ännu inte helt återhämtat sig efter kommunismen – påpekade han att Stieg Larssons bild av Sverige var en kvalificerad nidbild och hans uttalande fick förstås många journalister att gå i taket.

Stieg Larsson är bara ett uttryck för den totalt vänsterimpregnerade deckargenre som Sjöwall-Wahlöö initierade för ett halvt århundrade sedan och som fått kolossalt många efterföljare – värt att påpeka i sammanhanget är att Sjöwall fick det mycket blodbesudlade Leninpriset häromåret.

Kartläggningen gjord av European Values Study är väldigt viktig eftersom den i högsta grad punkterar den alarmistiska nidbild som svenska journalister/deckarförfattare ständigt ägnar sig åt att måla upp.

När till och med f.d. statsministern förra sommaren bekände att han sträckläst tre böcker av deckarvärstingen Camilla Läckberg var det många som redan då anade den politiska kraschlandning han skulle komma att göra. Det var ett av flera exempel på den mentala kursändring han genomgått och som också blev hans och partiets fall.

Under 2015 kommer en helt ny demokratiutredning att på allvar börja sitt arbete – och det betyder förstås bland annat att massmedias grova partiskhet kommer att avslöjas och belysas.

Därför önskar jag verkligen Ett Gott Nytt År 2015!

 

 

30/12/2014

Lästips idag – en ledare ur dagens DN

Filed under: Allmänt,Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:44

klippdn

 

27/12/2014

Dagens lästips: Nytt hot mot sömnen

Filed under: Allmänt,Åldrande,Hälsa,Ljus,Natur,Psykisk hälsa,Sömn — Björn @ 8:59

Tidigare undersökningar har visat att svensken sover som sämst under den mörkare delen av vinterhalvåret – moderna läsinstrument kan försämra sömnen ytterligare.

klippsvdtva

 

26/12/2014

Ytterligare några bilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:16

fotoett

Bottorpsslätten grönskar ännu.

fototva

Fjällvråken är i Sydsverige en ”vinterflyttfågel” – sommartid finns den i och kring fjällkedjan – vintertid besöker den södra Sverige.

fototre

Gråhägrarna trivs i Malmfjärden.

fotofyra

Sångsvanen häckar i hela norra Ryssland, varför åtskilliga av dem som passerar Sverige under hösten kommer österifrån.

fotofem

Bottorpsslättens Rådjur är välnärda.

fotosex

Foto: Margareta

Också denna vinter kom den vita Gräsanden till kanalen vid Lindö, Kalmar.Trots sin rovfågellockande färg har den klarat av ännu ett år.

fotosju

Gulsparven är trogen södra Sverige året runt – bilden togs idag.

fotoatta

En och annan Gråhäger dröjer sig kvar på Öland – detta exemplar fotograferades norr om Bläsinge hamn.

fotonio

På vintern bjuder åkerholmen på spretigt men också vackert grenmönster.

fototio

Gråhägern i flykten.

fotoelva

Storskrakarnas vackra färger är nu nästan helt färdiga.

fototolv

Blomprakt mitt i vintern.

fototretton

En i Pikedala duvhöksdödad (?) hare blev till skatmat.

fotofjorton

Den unga bocken tränar den höga svansföringens konst.

fotofemton

Fjällvråk

fotosexton

Knipan är en ganska liten and men Smådoppingen är ännu mindre.

fotosjutton

Förbiflyttande ryska Sångsvanar får enligt EU:s Artskyddsförordning – som Sverige ratificerade 2009 – inte störas på flyttvägens rastplatser – därför ser vi inte längre de många bilvraken på Ölands åkrar.

fotoarton

Björnöreservatet har sin tyngdpunkt i det märkliga slottet.

fotonitton

Storskraken ses lätt från Jutebron, Kalmar.

fototjugo

Hägern är ofta en social fågel – individerna rastar gärna tillsammans.

fototjugoett

Skogens ”doldis” har nu också flyttat in i kulturbygden.

fototjugotva

Tidigt i skymningen tänds fyrens ledljus.

fototjugotre

Vinterviggarna sprider sig över Mönsteråsvikens vatten.

fototjugofyra

Trädet bär sin krona året runt – hjorten fäller sin i mars.

fototjugofem

Smälta maten gör man bäst liggande.

fototjugosex

Hahns fiskarstugor – viktiga kännemärken för ornitologerna.

fototjugosju

Koltrast i Råsnäs.

fototjugoatta

Till slut sträcker också Kanadagässen söderut.

fototjugonio

Träd.

fototrettio

Månen var i ny klockan 17:02 juldagen den 25 december.

 

 

 

 

 

 

 

 

24/12/2014

Julpromenaden motverkar mannens vanligaste cancer – prostatacancern

Filed under: Åldrande,Cancer,Familjen,Hälsa,Kost,Motion,Sexualitet — Björn @ 9:44

Ett åttamannaforskarlag från Karolinska institutet, Umeås och Göteborgs universitet presenterade nyligen en färsk studie av motionens gynnsamma moteffekt på prostatacancern i tidigt skede – innan spridning skett.

Forskarna har publicerat sitt resultat i den vetenskapliga tidskriften ”Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.” den 19 december 2014. Rapporten har fått rubriken “Physical activity and survival among men diagnosed with prostate cancer.”

Rapporten är också kommenterad i den medicinska siten Medical News Today den 22 december 2014 under rubriken ”Physical activity linked to lower death risk in men with localized prostate cancer.”

Underlaget för forskningen är ovanligt solitt, då det bygger på uppgifter från det svenska Cancerregistret.

Det finns redan många studier som visar att risken för att förstagångsinsjukna i prostatacancersjukdomen minskar för den som är fysiskt aktiv och det är därför viktigt att påpeka att den här studien går det viktiga steget längre – man har nämligen tittat på prognosen för överlevarna, dvs. de som inte får återfall i sjukdomen utan friska lever vidare. ”Very few studies have investigated the effects of exercise following a prostate cancer diagnosis.”

Cancersjukdomarna har ju länge omgivits av en hopplöshetsstämpel – något som blir allt orimligare då allt fler cancersjukdomar går att definitivt bota. I Sverige dör ungefär 1 av 7 som insjuknar i prostatacancer. Det betyder att 6 av 7 överlever sjukdomen och det aktuella forskarlaget menar att den siffran går att bättra ytterligare.

Forskningen bestod av att man granskade 4623 patienter som alla diagnostiserats med cancer lokalt i prostatan och undersöksperioden var 1997 till 2002 och patienterna följdes upp till 2012. Under den tiden dog 561 män av samtliga orsaker och 194 dog av prostatacancern.

Man analyserade materialet speciellt med hänsyn till motionens effekter men kalibrerade också för andra kända sjukdomspåverkande faktorer. En helt annan studie – som Medical News Today hänvisar till – talar för att julnöten framför andra – valnöten – också motverkar prostatacancer.

”The results of the analysis revealed that men who walked or cycled for 20 minutes or more each day were 30 % less likely to die from any cause and 39 % less likely to die from prostate cancer, compared with men who walked or cycled less than 20 minutes a day.”

Analysen visade då att promenad eller cykling 20 minuter eller mer per dag minskade all dödlighet med 30 procent och prostatadödligheten med 39 procent.

Forskarna skriver: ”Our results extend the known benefits of physical activity to include prostate cancer-specific survival.”

 

 

 

23/12/2014

Några blandade decemberbilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:36

bildutlaggett

Vinterafton vid Bröttorpsören, Öland.

bildutlaggtva

Foto: Margareta

Fjällvråken ryttlar över strandängarna norr om Bläsinge hamn, Öland.

bildutlaggtre

Då och då har man turen att träffa på den ”finstilta” Stjärtmesen.

bildutlaggfyra

Malmfjärden är en fin fågellokal mitt inne i Kalmar.

bildutlaggfem

Foto: Margareta

Decemberlandskap vid Bröttorpsören, Öland.

bildutlaggsex

Efter välförrättat värv återvänder lotsbåten till sin kajplats i Kalmar hamn.

bildutlaggsju

Tre Sångsvanar går in för landning – den skarpögde ser att den sista svanen är ett exemplar av den Mindre sångsvanen.

bildutlaggatta

Foto: Margareta

Decemberblommor härdiga till tusen…

bildutlaggnio

Den inre skärgårdens lugna vattenytor lockar till sig flyttfåglarna från norr.

bildutlaggtio

Karl X:s mur håller Dovhjortarna kvar på den öländska sydspetsen.

bildutlaggelva

Gråsparven har under de senaste årtiondena minskat kraftigt – varför vet man inte.

bildutlaggtolv

Laven har en egen skönhet.

bildutlaggtretton

Foto: Margareta

Smådoppingen är mycket skygg och blir därför svårfotograferad – bilden får tas på långt håll – denna gång i Malmfjärden, Kalmar.

bildutlaggfjorton

I det avtagande aftonljuset får den helvita Stjärtmesen  en röd ton i fjäderdräkten.

bildutlaggfemton

Gröngölingen har stor kraft i sina fötter – att ”riskabelt” luta sig åt sidan är för fågeln en bagatell.

bildutlaggsexton

Den korta trafikledsfyren – med det betecknande namnet Huvudet – visar sjöfararna farleden under Ölandsbron.

bildutlaggsjutton

Många Sångsvansflockar pryder nu svenska fält och åkrar – åtskilliga av dem kommer österifrån – alltså från Finland och Ryssland.

bildutlaggarton

Fjällvråken är en mästare i att hovra.

bildutlaggnitton

Också flockar av kor ingår i senhöstens bild.

bildutlaggtjugo

Foto: Margareta

Ett svårt motiv taget på mycket långt håll – men nog är väl det en Duvhök?

bildutlaggtjugoett

Hägern kupar vingarna i flykten.

bildutlaggtjugotva

Foto: Margareta

Landskapet norr om Bläsinge hamn är öppet men ändå omväxlande. Många arter kan ses där. Strax efter det att bilden togs flög en Blå kärrhök förbi.

bildutlaggtjugotre

När Havsörnen vilar tar bytesfåglarna också det lugnt.

bildutlaggtjugofyra

Persedelvård

bildutlaggtjugofem

Den lilla vägen lockar dig längre och längre ut.

bildutlaggtjugosex

Storskrakens vackert färgade ben tar färgen ur födan den äter.

bildutlaggtjugosju

Foto: Margareta

Hukande samlar hägern kraft för nya fisketurer.

bildutlaggtjugoatta

God navigationshjälp – och sitthjälp – går att få i Kalmarsund.

bildutlaggtjugonio

Numera heter lotsbåten PILOT – det låter onekligen finare.

bildutlaggtrettio

För cirka 50 år sedan fanns det omkring 2½ miljon par Gråsparvar i Sverige – nu är siffran nere på en halv miljon.

bildutlaggtrettioett

När trädet får växa ohindrat kommer den inneboende skönheten fram.

 

 

 

 

”Blåbärsnyheten” kommer nu också i riksmedia

klippsvdsex

 

Older Posts »

Powered by WordPress