Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/10/2014

Ölands goda rykte når långt ut i världen

Filed under: Allmänt,Kultur,Natur — Björn @ 18:50

klippsvtett

 

30/10/2014

Mjölk ger troligen prostatacancer – att för säkerhets skull avstå drycken är lätt

Filed under: Allmänt,Åldrande,Cancer,Kost,Kultur,Natur — Björn @ 10:00

klippsvd

Kommentar: Sverige har en av de högsta förekomsterna av prostatacancer som kan ses i världen som helhet – Norden utmärker sig genom att dricka mjölk på ett sätt som är mycket avvikande från världen i övrigt.

I USA finns många vegetarianer. I Kalifornien finns en miljon och de är Sjundedagsadventister. De borde ha låg förekomst av prostatacancer men har det inte – de är laktovegetarianer och dricker därför mjölk och använder mejeriprodukter.

 

 

29/10/2014

Några dagboksbilder från de definitivt sista sommardagarna

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:34

bildutlaggett

En stor ”stab” av betande kor håller Södra udden på Öland öppen.

bildutlaggtva

Foto: Margareta

I Hagbyhamn landar gärna de många Vitkindade gässen.

bildutlaggtre

Som allmänt intresserad av årstidernas växlingar är det trevligt att man med hjälp av SMHI:s temperaturkartor kan precis synliggöra datumen när årstiderna byter av varandra. Vad jag kan förstå blir den 28 oktober den absolut sista sommardagen och det betyder då att sommaren detta år varat i närområdet och på Öland en månad längre än normalt – och det till glädje för alla de som uppskattar sommaren.

bildutlaggfyra

Att putsa fjädrarna är för fåglarna livsnödvändigt.

bildutlaggfem

Foto: Margareta

Storspovhonorna brukar lämna Sverige redan i juni, varför den här fågelns uppdykande vid Ottenby den 28 oktober var verkligen anmärkningsvärd.

bildutlaggsex

Blekbalsaminen blommar alltjämt, men många frökapslar är precis färdiga att explodera.

bildutlaggsju

Bläsgåshanen spejar vaksamt.

bildutlaggatta

Foto: Margareta

Sälarna har det bra i den ljumma sensommarbrisen.

bildutlaggnio

Timmernabbsviken får nu många besök av fridlysta ryska Storskarvar.

bildutlaggtio

Foto: Margareta

Denna häger ”lunchade” i tångbankarna vid Ventlinge strand.

bildutlaggelva

En Duvhök slog en gås vid Fågel Blå, Ottenby – dramat skedde på långt håll så bilden blev därefter.

bildutlaggtolv

Still going strong.

bildutlaggtretton

Foto: Margareta

Att bada i regnvattenpölar tvättar bort havets litet kletiga salt ur fjädrarna.

bildutlaggfjorton

Rådjuren tar siesta och när vindkraftverken står stilla stör de mindre i landskapsbilden.

bildutlaggfemton

Foto: Margareta

En stolt Bläsgåshane vaktar över sina årsungar.

bildutlaggsexton

Den fjäderlösa delen av näbben tillåter att fågeln också petar i mjuk ävja.

bildutlaggsjutton

Foto: Margareta

Västerstadsvikens grunda vatten blottar många sandrevlar, vilket uppskattas av Kustpiparen som gärna går torrskodd.

bildutlaggarton

Rönnsumaken är nu färggrannare än någonsin.

bildutlaggnitton

Foto: Margareta

Hos Storspovarna har honan den längsta näbben – de djupast liggande maskarna blir hennes.

bildutlaggtjugo

Storskarven är en internationell fågel – många fåglar från Kolahalvön övervintrar i Sverige.

bildutlaggtjugoett

Foto: Margareta

Kungsfågeln är vår minsta fågel – men flyttar söderut gör också den.

bildutlaggtjugotva

Kreatursskötseln vid Ottenby Kungsgård går uppenbarligen bra. Ett nytt mycket stort utestall har just färdigställts.

 

 

 

27/10/2014

Dagens lästips: En ny maktutredning behövs

bokopettersson

Det är nu snart 25 år sedan senaste maktutredningen gjordes och redan då kunde man påvisa medias oproportionellt stora inflytande – mediekratin. Mycket har förändrats sedan dess och i gårdagens DN pläderar statsvetarprofessorn Bo Rothstein för att en ny utredning behövs

Så sent som i augusti initierade Alliansen en utredning av politikens villkor – ett initiativ som nu verkligen får Rothsteins uppbackning.

Hans debattinlägg är mycket faktasprängt och därmed läsvärt. Han påpekar att det finns många förändringar i samhället som gör att synen på makten i samhället behöver moderniseras och modifieras.

Läs gärna artikeln i sin helhet. Bo Rothstein påpekar att vi nu har kunnigare medborgare som har ett helt nytt kunskapsinstrument – Internet. Vi har också en medialiserad politik – en mediekrati – som på många sätt skadar den vanliga demokratin. Vi har därför svagare partier som de allt kunnigare medborgarna tar avstånd ifrån och vi har en stor invandring som också påverkar samhällsperspektivet.

Jag har själv läst hela debattinlägget – vi får hoppas att vi kan följa Norge och Danmark i fotspåren – våra grannländer har mycket färskare och bättre maktutredningar än vi.

26/10/2014

Grov störning av kitesurfare i Beijershamns naturreservat

Filed under: Allmänt,Fåglar,Kultur,Natur,Politik — Björn @ 9:12

 

Den 8 oktober 2014 avsåg jag tillsammans med hundratals andra ornitologer att bese det sedvanligt stora beståndet av flyttfåglar i Beijershamnsviken.

vindsurfingett

När jag kom dit var hela viken inklusive revet fullständigt tömd på flyttfåglar och dominerades istället av fem kitesurfare.

vindsurfingtva

Läser man på reservatets informationsskylt får man som synes veta att det är förbjudet att ”på ett betydande sätt störa djurlivet”.

Det är också förbjudet ”att framföra lågflygande luftfarkoster eller landa med luftfarkost”. Kitesurfarnas vingar är ju i princip lika stora och skrämmande som de som motorseglarna i skylttexten har – så det var begripligt att hela viken var tom.

vindsurfingtre

Bilderna är tagna med digitalkamera där tidsangivelse finns så det går alltså att se exakt vid vilken tidpunkt bilderna togs.

Det hela ledde till att jag den 9 oktober 2014 skrev till naturskyddet på Länsstyrelsen i Kalmar län och redogjorde ganska detaljerat för situationen.

Till vederbörande tjänsteman

Naturskyddsavdelningen

Angående grov störning den 8 oktober 2014 av hela det stora flyttfågelbeståndet i Beijershamnsviken, Öland.

Jag besökte igår Öland och åkte till Beijershamn för att nu få avnjuta det stora flyttfågelbeståndet som passerar Öland och därmed också Beijershamn. Till min stora förvåning var viken helt tömd på fågel men det var mycket lätt att ögonblickligen hitta orsaken till störningen. Bild 1, 2 och 3

Som bilderna visar hade det stora fågelområdet helt tagits över av fem fallskärmsvingesurfare och det hade gjort att alla de hundratals flyttfåglarna hade skrämts bort.

Tillträdesförbudet för reservatet upphör ju den 31 augusti varefter det är tillåtet att ta sig in i området men det kan väl knappast vara så att tillträdet tillåter att enstaka personer kan skrämma bort de många hundratals rastande flyttfåglarna som alltid brukar finnas där – framförallt ute på revet. Bilderna visar att stränderna är tomma. På en av bilderna ser man sex Grågäss ute på vattnet men de flög iväg medan jag var där.

Bland de många arterna finns det ju åtskilliga som är fridlysta, både nationellt och internationellt.

Fågelskådandet är ju numera en Sverigeangelägenhet och att skåda fågel på Öland hör till det mest uppskattade. Läser man i fågelskådarguiden ”Fågellokaler på Öland” står det på sidan 118 om Beijershamn ordagrant: ”Under hösten är våtmarkerna samt viken fylld med rastande vadare, änder och gäss. Här finner man i stort sett alla våra vanligare arter. Först i början på november börjar antalet individer och arter avta.”

Fågelskådare i Sverige kan alltså var de än bor läsa sig till att ett besök i Beijershamn på Öland i oktober är mycket värdefullt.

När jag var där träffade jag ett fågelskådarpar från Norberg (Västmanland) – de tillhörde dem som fick evakueras på grund av den stora branden. De hade alltså åkt bortåt 50 mil för att komma till Beijershamn och var mycket illa berörda av den ständiga surftrafiken som syntes på mycket långt håll.

Läser man på informationsskylten till reservatet finns det en lång uppräkning över det man INTE får göra i området och där nämns bland mycket annat att lågflygande luftfarkoster inte får flyga inom området och det kan man förstå, när man ser hur de fem fallskärmsvingarna skrämde bort alla fåglar i hela viken. Det betyder förstås att förbudet mot motoriserade lågflygande luftmopeder är lika adekvat när det gäller vindsurfing av denna fallskärmsvingemodell.

Självklart ska vindsurfarna få ägna sig åt sin trevliga hobby i området men då göra det inom det område som är avsett för den aktiviteten, och inte göra det inom det område som ska erbjuda de stora mängderna flyttfågel rast- och viloplatser.

Problemen skulle enligt mitt synsätt lätt kunna lösas genom att man på vindsurfingsområdets strandområde tydliga anslag sätts upp om att fågelskyddsområdet i norr bör/skall hållas störningsfritt. Det är ju absolut inte rimligt att några få vindsurfare kan få skrämma bort de fåglar som långt fler, kanske hundratals fågelskådare vill se.

Vad jag kan förstå är detta ett internationellt problem som många länder känner av. Enligt uppgift har Danmark kommit långt när det gäller att eliminera störningar av denna typ.

Ålem den 9 oktober 2014

Björn Liedén

Läkare och författare

Adress: Solgränd 3, 384 93 Ålem

E-post: bjorn@lieden.se

 

vindsurfingfyra

På min skrivelse fick jag detta ”svar”:

Angående er anmälan om grov störning av fågel i Beijershamnsviken, på Öland den 8 oktober.

Länsstyrelsen har fått er skrivelse om störning i Beijershamns fågelskyddsområde/naturreservat. Surfingen i området rekommenderas inte mellan den 1/4 till 31/10 för att inte störa vilda fåglar under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder vilket är förbjudet enligt artskyddsförordningen. Dock gäller beträdnadsförbudet endast mellan 1/4 till 31/8. Surfingen bedöms inte strida mot några av reservatets övriga föreskrifter.

Länsstyrelsen tillsammans med surfklubben har tagit fram information om hur man bör ta hänsyn till fågelskyddsområdet vilket bland annat finns att tillgå på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen avslutar härmed ärendet utan vidare åtgärd.

Vänliga hälsningar

Elin Boberg

________________________________________

Elin Boberg

Naturvårdshandläggare

Naturenheten

010 22 83 41

elin.boberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

www.lansstyrelsen.se/kalmar

 

 

 

 

 

24/10/2014

Sommarens absolut sista dag – den 21 oktober

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:25

collageett

För den naturintresserade är ett besök vid Ottenby på Öland alltid givande – speciellt nu i fågelflyttningens avslutning.

collagetva

Foto: Margareta

Vid Ottenby dröjer sig sällsyntare gåsarter kvar – här en flock av Bläsgäss.

collagetre

Vinterns trotjänare – Gräsanden – ses nu i allt större flockar.

collagefyra

De unga asparna skapar en gul och vacker skogsridå.

collagefem

Foto: Margareta

De högarktiska Prutgässen passerar nu Öland.

collagesex

Som SMHI:s årstidskarta visar är det nu vinter i nordligaste Sverige och sommar i den sydligaste delen. Den 21 oktober var temperaturmässigt den allra sista sommardagen i vårt närområde och på Öland. Vi har därmed denna höst fått hela tre veckors förlängning av sommaren – klimatförändringen har sina fördelar också.

collagesju

Vegetarianen Sothönan ökar nu alltmer i sin numerär.

collageatta

Den mycket sydliga och sällsynta Benvedsbusken bjuder nu fåglarna på sin originella fyrdelade frukt.

collagenio

Foto: Margareta

I Kolboda hamn var det gott om kvardröjande Gråtrutar.

collagetio

Den smygande katten fotograferade jag i vassen vid Lindö, Kalmar.

I senaste numret av tidskriften ”Vår fågelvärld” diskuteras kattens skadliga effekt på fågelvärlden – framförallt småfåglarna. Ekologen Sören Svensson menar att varje katt tar cirka elva fåglar per år och eftersom det finns en miljon katter i Sverige, så skulle det betyda att de dödar minst tio miljoner fåglar. Den höga siffran ifrågasätts av andra men att uppleva kattjakt i den egna trädgården är för fågelskådaren påfrestande. Zoologprofessor Staffan Ulfstrand skriver: ”Att grannens kissemjau kommit traskande genom din trädgård med en gallskrikande koltrastunge i gapet: det är en riktigt obehaglig upplevelse som jag varit med om flera gånger!” Han fortsätter ordagrant: ”Visst vore livet skönare om vi slapp sådana lyxjägare eller lustmördare i vår närmiljö.”

Sett med rent biologiska ögon är ju katten en onaturlig främling i den svenska naturen – den vilda kattens nordgräns går i mellersta Tyskland.

collageelva

Som europeisk kråkfågel är Råkan framgångsrik. Man räknar med att det finns uppemot 18 miljoner fåglar i Europa. I Sverige häckar ungefär 40 000 par.

collagetolv

Foto: Margareta

Hagbyhamn är en bra gåslokal – små och stora flockar av nästan alla arter landar här. Till och med Himalaya-gåsen – Stripgåsen – brukar årligen ses i något enstaka exemplar.

collagetretton

Tusenskönan är i södra Sverige en ”året-runt”-blomma.

collagefjorton

Foto: Margareta

Modiga badare kan i Bottorp alltjämt ta sig ett dopp direkt efter bastubadet.

collagefemton

Gräsandparet har nu sedan någon månad ”förlovat” sig – i januari-februari blir det allvar av och då startas familjebildningen.

collagesexton

Foto: Margareta

Höstens Trollsländor hör till de köldtåligare insekterna.

collagesjutton

Foto: Margareta

På södra Öland råder just nu delvis ”Galapagosvillkor”. De högarktiska Prutgässen är ibland helt orädda för människan.

collagearton

Stolt fjällskivling.

collagenitton

Foto: Margareta

Bläsgås vid Kungsgården, Ottenby.

collagetjugo

Foto: Margareta

Många sälar solar nu vid Ottenby.

collagetjugoett

Det är bra att ha långa ben när man ska vada i algbankarna vid Ventlinge strand.

collagetjugotva

Foto: Margareta

Trevligt många Tofsvipor dröjer sig ännu kvar.

collagetjugotre

Det pålitligaste fotomotivet av alla – Knölsvanen – trivs i Kalmars innervatten.

collagetjugofyra

Svamplivet kryllar på den döda stubben.

collagetjugofem

Foto: Margareta

Prutgåsen är en duktig simmare – i övervintringsområdena kan den beta gräs och alger långt ute till havs.

collagetjugosex

Ibland bjuder naturen på sitt överflöd.

collagetjugosju

Foto: Margareta

Havsörnen skrämde upp alla fåglarna vid Kolboda hamn – bara svanarna tog det kallt.

collagetjugoatta

I väntan på nya uppdrag.

collagetjugonio

Förra vintern var Grimskär basstation för en Pilgrimsfalkhona – hoppas den kommer åter i år.

 

Dagens lästips: Popkonsten är humbug!

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:24

klippdnett

 

Older Posts »

Powered by WordPress