Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/8/2014

De sista augustibilderna i fotodagboken

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 19:21

septemberett

Öländsk utsikt över Kalmarsund

septembertva

Foto: Margareta

Den unga Tranan har inte den vuxna fågelns svart-vit-röda teckning på huvudet – det syns tydligt på denna bild.

septembertre

De mognande höstfrukterna blir allt fler.

septemberfyra

Småspoven häckar bara i skogs- och fjällandet norr om Dalälven – den ses därför i Sydsverige bara under flyttningen. Bilden togs på Öland den 27 augusti.

septemberfem

Foto: Margareta

Färgstarka fjärilar maskerar sig ofta skickligt genom att fälla ihop vingarna och samtidigt trycka ner framvingarna mellan bakvingarna som ofta på undersidan är mästerligt kamouflagefärgade – och det kan behövas för fjärilen kan ha gjort en mycket lång och riskabel resa från Afrika – direkt eller indirekt.

septembersex

Barrträdens barr klarar vinterns kyla och torka – men det gör inte de lövbärande trädens löv – och torkan anses vara farligare än kylan. Sommarhettan är också ett bekymmer för en del lövträd – silverpoppeln har löst problemet på ett ”genialiskt” sätt. När sommarvindens hetta blir för svår vänder silverpoppeln sina löv så att den vita undersidan reflekterar bort solljuset.

septembersju

Foto: Margareta

Storskarven flyttade in i Sverige omedelbart efter det att inlandsisen dragit sig tillbaka – det för cirka 10 000 år sedan. Fågeln är alltså ursvensk men utrotades helt i Sverige för 100 år sedan men nu har den glädjande nog återkommit och återtagit sin berättigade plats i den svenska naturen. Men den ska snart lämna Sverige och flytta söderut till bland annat Medelhavet.

septemberatta

Foto: Margareta

Gröngölingen hittar nu ofta mat på marken – då kommer den kamouflerande gröna färgen väl till pass.

septembernio

Foto: Margareta

Den unga Silltruten i Grönhögendammen vill gärna ha mer mat.

septembertio

Tornseglarna reste söderut för en dryg vecka sedan – om 2-3 veckor följer svalorna efter.

septemberelva

Foto: Margareta

På Schäferiängarna på Ölands södra udde skulpterar vinden träden hårt.

septembertolv

Fjärilslivet har nu passerat sin kulmen – men de arter som ska övervintra som fullbildade fjärilar flyger ännu – så gör Påfågelögat.

septembertretton

Foto: Margareta

Stararna stannar ytterligare någon månad.

septemberfjorton

Foto: Margareta

Kärleksörten blommar alltjämt.

septembersexton

Äldsta kända livslängd för Skäggdoppingen är nästan 20 år. Eftersom den vuxna honan lägger fyra ägg varje vår kan en riktigt långlivad hona i bästa fall hinna med att lägga sammanlagt nästan 80 ägg.

septembersextonb

Om några veckor lämnar Storskarvarna Sverige för att övervintra i Sydeuropa – där är den fredad. De Storskarvar som hösten/senvintern ses i Sverige är inte svenska – kommer bland annat från Kolahalvön.

septembersjutton

Foto: Margareta

Det går bra för den svenska Tranan – stammen ökar med cirka 6 procent per år. Man kan hoppas att den till slut kan få komma tillbaka till Spanien, Italien, Österrike och Ungern, där den förut har varit häckfågel.

septemberarton

Just nu blommar denna vackra gula blomma i tuvor på Öland – jag vet inte vad den heter. Ingrid Stenström, Uppsala, har artbestämt blomman till Stor käringtand – tack Ingrid!

septembernitton

Också Myrspoven är på väg söderut – den är som svensk häckfågel mycket sällsynt – det finns bara 200 par i landet. Myrspoven i Alaska har ett absolut världsrekord. Den flyger nonstop Alaska – Nya Zeeland på en dryg vecka – flygningen går tvärsöver Stilla havet – fågeln landar inte en enda gång.

septembertjugo

Tistelfjärilen är – som jag redan påpekat – också den en kvalificerad långdistansare – åtskilliga individer kommer till oss ända från Afrika.

septembertjugoett

Svarta, vita och grå är de båda gräsätarna – men levnadsvillkoren är mycket annorlunda.

 

 

 

 

 

 

 

29/8/2014

Naturupplevelsen ger något utöver det vanliga

Filed under: Allmänt — Björn @ 9:30

klippdntre

 

28/8/2014

Mediekratin – ett odemokratiskt reservat för vänstertyckarna

Filed under: Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:44

Dagens Nyheter publicerade den 26 augusti 2014 en mycket informativ debattartikel om hur vänstervridningen inom svensk journalism har härskat under 40 år. Artikeln är bland annat  skriven av journalistprofessorn Kent Asp och är en kommentar till en helt ny bok i ämnet – en bok med itteln ”Mediekratin – mediernas makt i svenska val” (Ekerlids förlag).

Om boken står det att den ”sammanfattar över 30 års vetenskapliga studier om vilken roll nyhetsmedierna har spelat i de senaste tio valrörelserna (1979-2010).”

dndebatt

Statsvetarprofessorn Olof Petersson gav 1989 ut en bok som redan då belyste mediekratins alla negativa inflytanden – boken hade den betecknande titeln ”Makten över tanken” – och på baksidan påpekar Olof Petersson att demokrati förutsätter att medborgarna är opartiskt informerade så att de självständigt kan rösta i för samhället avgörande frågor.

bokopettersson

I Olof Peterssons bok fanns också en noggrannare redovisning av hur journalisterna röstade – jämfört med allmänheten – och siffrorna visade på ett övertygande sätt hur omfattande vänstervridningen inom media var redan för snart 40 år sedan.

partisympatiertva

Jag läste boken – och flera andra som Maktutredningen gav ut – och jag insåg tidigt att denna djupt odemokratiska monopolisering av den offentliga sanningen – som mediavänstern ägnade – och ägnar – sig åt – måste i högsta grad ifrågasättas. Jag har därför i snart tio år skrivit i ämnet/kommenterat/citerat mer än hundra gånger på min hemsida och det känns därför utomordentligt tillfredsställande att arvet från Olof Peterssons nu 30 år gamla maktutredning äntligen kommer upp på bordet.

Jag kommenterar här nedan bara enskilda påståenden i Kent Asps debattartikel – rekommenderar artikeln till självständig läsning – och läs förstås också gärna boken.

En bit in i DN-texten står det ordagrant: ”Tyckare.. har på så vis trängt sig emellan väljare och valda i något slags självpåtagen omsorg om väljarna.” Det är en formulering som får det att skicka en rysning längs ryggraden – allmänhetens bästa ska verkligen inte bestämmas av det några få självutvalda proffstyckare – som har stor spridning i vänstermedia – med jämna mellanrum får breda ut sig om.

I Kent Asps text står det ordagrant: ”En samlad analys av de senaste tio valen visar nämligen att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan nyhetsmediernas bild av dessa partier och deras opinionsutveckling.”

Kent Asp skriver vidare: …”mediebilden i betydande grad förklarar de förändringar i partisympatier som äger rum under själva valrörelsen.”

Det är naturligtvis extra allvarligt att mediekratin utövar sitt största inflytande just i de känsliga valrörelseperioderna. För den vanlige läsaren framstår de journalistiska förvridningarna av den offentliga sanningen t.ex. starkt om den vridning av massmedia som t.ex. Hugo Chavez var mästare i.

Kent Asp skriver vidare: ”Ett annat viktigt resultat är att journalisterna i allt större utsträckning kommit att sätta sin egen prägel på valrörelsen, samtidigt som de som söker väljarnas mandat förlorar terräng. I valet 1979 stod politiker för 73 procent av aktörsframträdandena, journalister för 2 procent. I valet 2010 var motsvarande andelar 54 respektive 19 procent.”

Att mediekratin har fått och har mycket stor inverkan på det allmänna tänkandet och det resulterar i att journalisterna fått större makt än någonsin. Kent Asp skriver: ”Sett i ett längre tidsperspektiv är det politikens medialisering, den ökande anpassningen till mediernas sätt att arbeta och tänka som står för vår tids stora samhälleliga maktförskjutning.”

Trots att Kent Asps artikel är mycket värdefull innehåller den också flera grova osanningar. Han skriver: ”Medan partidemokratins idealmedborgare utmärker sig genom sitt engagemang och agerande i de politiska partierna är mediekratins idealmedborgare en välinformerad och reagerande publik.”

Att journalisterna systematiskt istället felinformerat svenska folket kan nu sedan flera år Sveriges internationellt kanske mest kände svensk, professorn i internationell hälsa Hans Rosling, intyga.

Hans över hela Västvärlden nu kända Gapminder-organisation har visat att media sedan 20-30 år systematiskt felinformerat oss om situationen i den så kallade ”tredje världen”. På 20 ämnesomrdåden har Hans Rosling visat att svenska massmedia ger en alldeles förvrängd bild av hur det ser ut i Asien, Afrika och Sydamerika. DN har gjort ett litet tappert försök att korrigera denna grova vänstercensur genom att under våren och sommaren i lördagsbilagorna gett Hans Rosling en helsida, där han varje gång kunnat visa hur groteskt eftersläpande vänstermedia är när det gäller att beskriva utvecklingen i ”tredje världen”.

Att kapitalismen bland annat har lyckats lyfta två miljarder människor ur fattigdom har varit en alltför svår storskalig sanning för vänstermedia att berätta om.

Självklart är det också så att om svenska journalister årtionde efter årtionde överinformerar om det socialistiska perspektivet och samtidigt underinformerar om det icke-socialistiska perspektivet, blir befolkningen visserligen ”välinformerad” i vänsterperspektivet men ofta direkt felinformerad vad beträffar högerperspektivet.

För mig är det självklart att den nya ”Internetdemokratin” i det långa loppet kommer att vrida mörkläggningsverktyget ur händerna på vänsterjournalismen och vi kommer att få allt effektivare massmedia som ger hela perspektivet – ett välkänt exempel från USA är den icke-socialistiska TV-koncernen Foxnews.

Att det behövs illustreras tydligt av att gapet i mellanvalstider allmänhetens samhällsuppfattning och journalisternas sedan 20 år successivt blivit allt större – det visar Kents Asps figur tydligt.

diagramc

 

 

26/8/2014

30 år av antidemokratisk mediekrati

Dagens text är en debattartikel publicerad i dagens DN (26/8-14) under rubriken ”Mediebild betyder mer än partikassa för valresultatet”. Artikeln är skriven av journalistprofessorn Kent Asp.

Ingresstexten lyder: ”Ny bok. Forskning visar att den bild medierna ger av partierna i hög grad förklarar förändringar i partisympatier under valrörelsen. Politiken har alltmer anpassat sig till medierna. Demokratin har därför förändrats från en ’partidemokrati’ till något som kan kallas ’mediekrati’, skriver två medieforskare.”

Eftersom jag själv skrivit om mediekratin i snart tio år återkommer jag inom kort med en nödvändig analys.

 

 

25/8/2014

Birgitta Stenberg: En tillämpare av konstnärslivets extremare absurditeter

Författarinnan Birgitta Stenberg dog häromdagen, 82 år gammal, och hennes mycket brokiga och kontroversiella författarliv har under hela hennes ”karriär” gett upphov till många kommentarer.

I SVT:s nyhetsprogram Rapport beskrevs hon som ”folkkär” – en grov osanning som verkligen behöver emotsägas. Det är otroligt vad man tydligen kan tillåta sig i den postmodernistiska groteska relativismens anda.

Egentligen har jag inte lust att ödsla kraft på denna ”avskrädeslitteratur” och/men väljer därför att kommentera den utförliga ”recension” av hennes liv som Ulrika Milles gör i DN den 23 augusti 2014.

Några citat ur Ulrika Milles text sätter strålkastarljuset på Birgitta Stenbergs sjuka författarskap.

Ulrika Milles skriver: ”Birgitta Stenberg lämnade det instängda Sverige som refuserad och självmordsbenägen författare i början av 50-talet. ’Jag valde mellan att ta livet av mig och att skriva en ny bok.’”

Hon hamnade i Paris och ”det resulterade i bildningsromaner där bildningen luktade asfalt, sprit, sperma och hav”.

En av hennes böcker blev till film och ”filmen gjorde henne till kändis men också bruden som skrev för mycket om knark, outsiders och sexuella äventyr.”

Hennes år som drogmissbrukare finns beskrivet i boken ”Rapport” 1969 – hon var mycket nära att gå under i missbruket.

” ’Kärlek i Europa’ blev en livsfarlig bibel som lärde att man skulle ta risker och leva farligt… och komma hem och ha förvandlats, fått en ’kontinental glans’ röka Gauloises med handväskan full av amfetamintabletter.”

För den psykiatriskt intresserade framkommer det att hon är känslokall, ja känslolös. ”Som alltid skriver hon inte alltid ut känslor allting är understatements inga tårar ingen ånger.”

Hon gjorde sedan ”ingenting för att förhindra sitt dåliga rykte och det är klart att hon fick problem när stipendier och bidrag slutade att komma.”

Överallt i det etiska och rättsmedvetna samhället är hennes groteska känslokyla direkt diskvalificerande men i kulturen kan uppenbarligen vad som helst i den postmoderna relativismen tillåtas.

Starkast intryck på TV-tittaren gör hennes ögon – hon ser på betraktaren med psykopatens kalla fiskblick.

 

 

23/8/2014

Blandade bilder från en avtagande sommar

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:33

bildmotivett

Sensommarhimmel

bildmotivtva

Foto: Margareta

Nöjesjakten på häger var tidigare intensiv – först på 1900-talets andra hälft började fågeln sprida sig norrut och den är nu glädjande vanlig i hela Götaland.

bildmotivtre

Rosenmalvan blir till en prydlig bukett mitt i gräsfältet.

bildmotivfyra

Den Röda gladan utrotades i Sverige i slutet av 1800-talet men har nu efter fridlysning börjat återhämta sig och är inte längre en mycket ovanlig syn.

bildmotivfem

Foto: Margareta

I den svalare augustidagen slår Vitbläran ut sina blommor redan på förmiddagen.

bildmotivsex

Skäggdoppingföräldern har fullt sjå – de tre överlevande ungarna är alla ”matfriska”.

bildmotivsju

Sommarens värme räcker inte längre helt – flugorna söker sig till värmen från bilmotorn.

bildmotivatta

Augustisommar

bildmotivnio

Foto: Margareta

Grågåsen blir allt tamare.

bildmotivtio

Foto: Margareta

Den märkliga och mycket vackra Besksötan har en blomställning som inspirerat åtskilliga konstnärer.

bildmotivelva

Dubbeltrastens namn är egentligen en gammal tråkig jägarbeteckning – i många länder heter den Misteltrast – också Sverige borde kunna döpa fågeln efter sin förmåga att överleva och inte efter att den skjuts.

bildmotivtolv

Foto: Margareta

Trollsländorna är mästarflygare – därför går det också bra med en halvkvaddad vinge.

bildmotivtretton

Som entusiastisk naturvän har jag kunnat uppleva fågeln som egen ”tomtart” – den har under sommaren flera gånger flugit över vårt hus.

bildmotivfjorton

Foto: Margareta

Gödselhögens många flugor lockar till sig många olika fågelarter.

bildmotivfemton

Augustisommar i Stora Forsa.

21/8/2014

WHO: Många cancersjukdomar kan förebyggas primärt och sekundärt

Filed under: Åldrande,Cancer,Hälsa,Kost,Mediekratin,Motion,Natur,Politik — Björn @ 19:20

Världhälsoorganisationen har just publicerat boken ”World Cancer Report 2014” och det är tredje gången en mycket kompakt och faktaspäckad temabok om cancersjukdomarna belyser  ett globalt perspektiv.

Hundratalet experter har bidragit till bokens sakinnehåll och det gör att den i högsta grad är mycket förankrad i det vetenskapliga tänkandet om de många cancersjukdomarna. Boken omfattar därför mer än 600 sidor och kan lätt köpas från WHO.

wcrett

För den intresserade innehåller boken väldigt många värdefulla fakta och det går att få en god överblick över cancergenesen men också få god insyn i de enskilda cancersjukdomarna.

För den som jag som haft ett stort och livsvarigt intresse för sjukdomsförebyggande – mina skrifter har ju handlat uteslutande om det – är det mycket intressant att se att i behandlingen av de flesta cancersjukdomarna handlar det om att sluta röka, motionera, undvika övervikt, äta en hälsosam kost (mainly a plant based diet) – det var ett hälsoprogram som var stommen i den behandling som hälsohemmen som för cirka 50 år sedan drevs på ett 50-tal ställen i Sverige. Det är intressant att se att det så i det förflutna föraktade hälsohemstänkandet – som delvis kvacksalveriförklarades – nu till en del blir bekräftat i den akademiska forskningens värld.

wcrtva

På sidan 30 visas denna figur som illustrerar cancerförekomsten i Europa och samtidigt då den viktiga skillnaden mellan incidens (insjuknande) och dödlighet (mortalitet).

Eftersom prostatacancern numera är den svenske mannens vanligaste cancer är det extra intressant att inledningsvis se vad som skrivs om denna cancerform, varvid man kan få klart för sig vad det möjligen kan vara som gör att svenska män har något högre dödlighet än europén i gemen. Som jag ser det är det mycket viktigt att svenska män blir rätt informerade om vad som motverkar sjukdomen och som gör att europén i gemen har större överlevnadschans. I Amerika överlever 90 procent av dem som får prostatacancerdiagnosen.

Journalisten Elisabeth Höglund har gått ut och berättat att hon drabbats av bukspottkörtelcancer och som figuren visar är det en cancerform som mycket få överlever – vi håller alla tummarna för henne för att den hittills gynnsamma utvecklingen fortsätter.

Några stora riskfaktorer kan man inte göra mycket åt och det är hög ålder, ärftlighet och ras.

Men många ”miljöfaktorer” anser forskarna numera vara vetenskapligt bevisade och mot dem kan man göra mycket.

På sidan 432 står det ordagrant: ”Evidence that overweight, obesity, and physical inactivity are causally related to cancer is sufficiently strong to support strong actions to reduce these hazards.” …”Efforts to promote an overall healthy diet, including increases in fruits, vegetables, and whole grains and reductions in red meat are well justified.”

I kapitlets sammanfattande slutsats står det dessutom ordagrant: ”However, evidence that overweight, obesity, and inactivity are causally related to cancer is sufficient to justify strong public health actions.”

Forskningen om prostatacancerns orsaker har kommit långt och det betyder att man kan börja ge ganska detaljerade råd t.ex. på kostens område.

Komponenter som ökar risken för prostatacancer är mättat fett, rött kött, processat och grillat kött, mjölk och mejeriprodukter.

Kostkomponenter som motverkar prostatacancern är lykopenhaltiga grönsaker, framförallt tomater. Lykopenet gör växterna röda och det betyder att man kan påträffa denna viktiga antioxidant också vattenmelon, röd grapefrukt, aprikoser och röd guava, nypon, havtorn och gojibär.

Marin Omega 3 fettsyra motverkar också prostatacancern liksom soja och många av kålsorterna som broccoli, blomkål och brysselkål.

Att det är viktigt att den gamla hälsohemsterapin viktminskning inskärps hos prostatacancerpatienten kan förstås av texten: ”Obesity does not appear to be linked to total prostate cancer incidence, but it may be associated with the development of advanced-stage or fatal prostate cancer.

”Det visar alltså, att för den som väl fått sjukdomen är det viktigt att gå ned i vikt eller att i alla fall inte gå upp i vikt. Att hålla vikten konstant gör man ju bäst genom att motionera och äta magrare.

Att ge dessa livsstilsråd borde ju inte vara svårt men en mig närstående person dog nyligen i prostatacancer utan att ha fått ett enda råd om vad han skulle kunna göra för att inte stupa i sjukdomen – och det trots att de flesta svenskar klarar av att överleva sjukdomen.

Världshälsoorganisationens suveräna översikt över alla cancersjukdomarna är en fantastisk kunskapskälla för vad man kan göra för att undvika cancersjukdomarna och för att tillfriskna när man väl drabbats.

 

Older Posts »

Powered by WordPress