Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/5/2014

Blandade sommarbilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 21:17

junibilderett

Småländsk sommar.

junibildertva

Foto: Margareta

Gullregnet praktblommar.

junibildertre

Småtärnan häckar sällsynt i södra Sverige – här ligger den på sina ägg några hundra meter norr om fyren Långe Jan, Ottenby.

junibilderfyra

Det vackra Olvonet bjuder nu på sin listiga skönhet – de stora vita kantblommorna bjuder nämligen inte på någon nektar.

junibilderfem

Foto: Margareta

Göken är en svårfotograferad fågel – sällan ser man den som här nere på marken.

junibildersex

Den Allmänna ängsmätaren – Ematurga atomaria – har nu kommit på vingarna.

junibildersju

Foto: Margareta

Stadiga sittplatser tilltalar den Grå flugsnapparen.

junibilderatta

Hagtornbusken blommar vackert.

junibildernio

Den Mindre flugsnapparen häckar i Norra lunden, Ottenby.

junibildertio

Blommande äppelträd i Beijershamn.

junibilderelva

Trädlärkan får gå i repris.

junibildertolv

Vacker frösamling – men oönskad.

junibildertretton

Foto: Margareta

Denna vackert mönstrade ”drakfluga” (engelska Dragonfly) har jag ännu inte namnet på..

junibildertjorton

Många insekter hjälper till med att pollinera rapsen – så gör också blomflugorna.

junibilderfemton

Strandskatan ruvar på sin dolda skatt – 4 ägg.

junibildersexton

Enstaka unga råbockar visar upp sig också mitt på dagen.

junibildersjutton

Foto: Margareta

Dagfjärilarnas sortiment utvidgas nu också med Svingelgräsfjärilen.

junibilderarton

Den vackra Sköldmöjan blommar redan i Kronobäcks våtmark.

junibildernitton

Insektslivet har kommit igång på allvar – det gör att den just från tropikerna komna Grå flugsnapparen reder sig väl.

junibildertjugo

Foto: Margareta

Vallörten växer i stora buskage.

junibildertjugoett

Fibblorna ”ersätter” nu maskrosorna.

junibildertjugotva

Skrattmåsen är ett födgeni – den hittar ofta mat långt från hemmabiotopen.

junibildertjugotre

Foto: Margareta

Vacker – men giftig – skyddar sig mot betning.

junibildertjugofyra

Sommarlandskap.

 

 

 

.

Styrd eller fri meditation

Filed under: Allmänt,Den friska hjärnan,Psykisk hälsa — Björn @ 8:35

Forskare från Oslos universitet hävdar att meditationsteknikerna kan grovt grupperas i två typer. När meditatörer följer sin andning kan två saker hända – tankarna börjar vandra och koncentrationen på andningen avtar – eller det motsatta – meditatören återvänder avsiktligt till koncentrationen på andningen – att följa andetagen.

För att klargöra de två olika meditationstyperna och deras effekter har forskare vid Oslo universitet gjort en studie där man använt sig av hjärnkamera. Detta har man gjort för att synliggöra skillnaderna av de två olika meditationsformerna och deras effekter.

Forskningsresultatet publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften ”Frontiers in Human Neuroscience” och den kommenterades i Medical News Today den 25 maj 2014.

Hur många människor som regelbundet mediterar i Sverige vet jag inte om det finns siffror på men undersökningar i USA har visat att i stort sett var tionde mediterar på årsbasis mer eller mindre regelbundet.

I det norska försöket fick 14 erfarna meditatörer pröva de två olika meditationsformerna samtidigt som aktiviteten i deras hjärnor registrerades av hjärnkamera (MRI) Magnetic Resonance Imaging.

Hjärnkamerabilderna visade då att ett ”vilocentrum” i hjärnan aktiverades mer av den meditationsformen som tillåter att tankarna vandrar.

De norska forskarna menar då att den metoden där tankarna får fritt komma och gå leder till mer bearbetning och mer känsloupplevelser än den metod där meditatören omgående återvänder till att koncentrera sig på andningen.

Man gör ingen ytterligare tolkning av innebörden i detta men för amatören låter det som att metoden med fritt vandrande tankar är bättre när det gäller att bearbeta tankar och upplevelser som har signifikant betydelse – någonting som skulle kunna leda till ökad självkännedom – samtidigt måste risken för ältande beaktas.

Författarna konstaterar att mycken forskning för övrigt visar att meditation reducerar stress och skapar välbefinnande.

29/5/2014

Klipp i dag

Filed under: Allmänt — Björn @ 20:15

klippbarometern

 

28/5/2014

Tistelfjärilen – kosmopoliten från tropikerna

Filed under: Allmänt — Björn @ 19:24

tistelfjariltva

För den naturintresserade är det alltid en speciell upplevelse att på våren/försommaren se det första exemplaret av den extremt långflyttande Tistelfjärilen.

Detta ex fotograferades i Sörstävlö den 25 maj 2014 och det finns all anledning att räkna med att denna fräscha, vackra individ kommer direkt från Sydeuropa.

Är dagisverksamheten ovetenskaplig?

Nedanstående pressmeddelande kom från Karolinska Institutet den 7 maj 2014.

Pressreleasen innehåller ett mycket anmärkningsvärt påstående – i texten påstås att vetenskapen inte vet om dagisverksamheterna är bra för barnen.

Själv var jag – liksom alla andra barn – under mina första sju år ett hemmabarn hos pappa och mamma.

Jag återkommer till ämnet när jag har läst boken.

pressmeddelande

 

 

24/5/2014

Försommaren bjuder på många ögonblick av mindfulness

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 20:10

picturesett

Foto: Margareta

I den skira försommaren möts natur och kultur.

picturestva

Även hägern känner nu av föräldraansvaret.

picturestre

Foto: Margareta

Det småskaliga Jungfrulinet bildar nu vackra kransar i gräset.

picturesfyra

Den lilla blommans ”vingar” har lokalt gett den namnet Fågelfrö.

picturesfem

Jungfrulinets vingar är försvinnande små jämfört med Havsörnens upp till 2½ meter breda vingspann.

picturessex

Foto: Margareta

Törnskatan har nu återkommit till sitt revir i Baggemåla, Koverhult.

picturessju

Vildapeln blommar prunkande på Saltors udde.

picturesatta

Den nätta Trädlärkan finns återigen på sitt revir i Åbro.

picturesnio

Foto: Margareta

Det finns många ögonblick av mindfulness i naturen – Ängsnätfjärilen bjuder gärna på ett sådant.

picturestio

Sommarfrid i Strömsrum.

pictureselva

Foto: Margareta

Ängshaveroten hör till de ”morgonpiggaste” blommorna – men kan följaktligen stänga ”butiken” redan mitt på dagen.

picturestolv

Strandskatan livar upp många hamnmiljöer.

picturestretton

Foto: Margareta

Den Svarta rödstjärten blir allt vanligare i Sverige – man räknar med att det numera finns cirka 600 häckande par i vårt land.

picturesfjorton

Häckvickerns nektardroppar uppskattas av myrorna – det syns på bilden.

picturesfemton

För 50 år sedan hade jägarna nästan helt utrotat den Bruna kärrhöken – det fanns då bara cirka 50 par kvar i landet. Nu – efter att arten har fredats – finns det cirka 1500 par. Bilden på honan är tagen över de stora vassfälten vid Björnö – där brukar ett par alltid häcka.

picturessexton

Foto: Margareta

Den lysande blå Flicksländan har nu också kommit på vingarna.

picturessjutton

Korpen mobbar gärna Havsörnen – som trots att den är mycket större är klart besvärad av Korpens attacker.

picturesarton

Foto: Margareta

Guldbaggarna planerar för släktets fortbestånd.

picturesnitton

Insekterna liksom människorna attraheras av äppelträdets vackra blommor.

picturestjugo

Foto: Margareta

Den Svarta rödstjärten trivs i steniga biotoper – industritomter är därför nog så populära – bilden togs när fågeln satt på taket till Preem-macken i Oskarshamn.

picturestjugoett

När småfisken går till samlas många hägrar till fest.

picturestjugotva

Foto: Margareta

Tjärblomstret har hunnit långt i sin blomning.

picturestjugotre

Foto: Margareta

Rapsfjärilen äger en diskret skönhet.

picturestjugofyra

Landskap i förvandling.

 

 

I en just utkommen ny bok pekas Fidel Castro ut som storkapitalist, ägare till en paradisö och egen lyxyacht

Efter att ha läst de nya uppgifterna om Fidel Castro i den kantnotis som DN publicerade den 22 maj 2014 kände jag, att jag måste läsa originalartikeln publicerad i The Guardian den 21 maj 2014 under rubriken ”Fidel Castro lived like a king in Cuba, book claims.”

Jag rekommenderar verkligen artikeln till egen läsning – många av de fantastiska avslöjandena tar jag inte upp i denna korta översikt. Det är verkligen en fantastisk tid vi lever i – i stort vem som helst kan numera få förstahandsinformation.

Eftersom Castro är storfavorit bland de flesta av de svenska journalisterna lär det dröja innan svenska allmänheten får ta del av de nya synpunkterna – själv redogör jag här kort för några av de mest uppseendeväckande ingredienserna i beskrivningen av Fidel Castro.

Om sakinnehållet i boken är sant innebär det att världen får en helt ny bild av Fidel Castro. Den innehåller nämligen fakta som kommer att bli utomordentligt lätta att kontrollera i efterhand t.ex. påståendet om hans paradisö och hans lustyacht – befintligheten av dem kommer inte att kunna förnekas.

Lyxyachten heter ”Aquarama II” och är gjord av angolanskt specialträ och drivs av fyra motorer som Castro fått av Leonid Brezhnev.

Hans privata paradisö heter Casio Pedra och har beskrivits som ”The garden of Eden” och dit inbjöd han speciella gäster som t.ex. författaren Gabriel Garcia Màrquez. Där kunde man ägna sig åt t.ex. ljusterfiske.

Likheten med hur Östtysklands kommunistiska toppar – t.ex. Honecker – och andra hade ordnat det för sig med extrema lyxvåningar som befolkningen inte alls kände till, är mycket stor.

Uppgiftslämnare är alltså Juan Reinaldo Sánchez och han tillhörde i 17 år den inre elitvaktstyrka som Castro alltid omgav sig med – varav två alltid skulle ha samma blodgrupp som Fidel – skulle alltså kunna fungera som akuta blodgivare om Castro skulle skadas.

Boken är skriven av journalisten Axel Gyldén vid franska tidskriften L’Express magazine.

Juan Reinaldo Sánchez var från början en hängiven supporter till Fidel Castro och såg upp till honom som om han vore en gud. Men under de sjutton åren förändrades hans bild av diktatorn och han bad till slut att få sluta som livvakt – det ledde till att han kastades i fängelse, torterades men kunde till slut fly till USA 2008.

Några textutsnitt lyder som nedan:

”Fidel Castro lived like a king with his own private yacht, a luxury Caribbean island getaway complete with dolphins and a turtle farm, and travelled with two personal blood donors, a new book claims.”

”He claims the vast majority of Cubans were unaware their leader enjoyed a lifestyle beyond the dreams of many Cubans and at odds with the sacrifices he demanded of them.”

”Contrary to what he has always said, Fidel has never renounced capitalist comforts or chosen to live in austerity.”

”His compatriots, he says, were also unaware of their leader’s complicated love life, his womanising and subsequent tribe of at least nine children, not least because Cuban media was forbidden to mention them.”

Man kan undra över hur de nio barnen upplevde det att under hela sina liv fått lov att vara ”ickepersoner” – detta bland annat genom att Fidel förbjöd Kubansk press att skriva om hans familjeförhållanden.

Fidel Castros nästintill paranoiska läggning ledde också till att han buggade alla sina kontakter – till och med sina kontakter med Hugo Chàvez.

En kort titt in i engelska Wikipedia berättar att Castros politiska system tagit livet av 70 000 människor – möjligen det dubbla.

 

Older Posts »

Powered by WordPress