Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/12/2013

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:03

fyrenb

Foto: Margareta

I Kalmarsunds mittfåra är det ont om öar så de övervintrande (?) härdiga Storskarvarna från Kolahalvön rastar med förkärlek på fyren Sillåsen.

Bilden tagen idag klockan 10:25 – och på en kilometers håll – visar att 40-50 Storskarvar – de på baksidan syns inte – utnyttjar fyren som viloplats.

Dagens andra klipp

Det är hämtat från Svenska Dagbladets Brännpunkt-artikel med rubriken: ”Psykisk sjukdom under lupp”. Det återgivna stycket är artikelns sista.

klippsvd

 

Klipp idag

klippdnnitton

 

Det är sorgligt när åldrade, folkkära artister är så publikberoende att de inte förstår när det är dags att dra sig tillbaka. När den gamla människans visdom ersätts av demensliknande omdömeslöshet är det förfärligt.

Låt någon annan läsa nyårsdikten!

 

 

30/12/2013

Bild idag

Filed under: Natur — Björn @ 10:01

kameler

Det är frestande att lysa upp de gråa och mörka decemberdagarna med en Ölandsbild från tiden då sommaren var som bäst – och annorlunda!

Världens läkare: Ät mera nötter!

klippdnarton

 

29/12/2013

Den kulturella vänsterpessimismen deformerar också musiken

Nedanstående lilla kantnyhet dök upp i DN den 28 november 2013 och jag tänkte först inte kommentera den mycket stora förskjutningen i musiksmaken som uppenbarligen skett under det senaste halvseklet, men efter att ha flera gånger funderat över det allvarliga i den stora förändringen av musikens karaktär förstår jag att ämnet är mycket angeläget.

Om uppgivna fakta är sanna så har ju en stor och kvalitativ mycket tveksam smakförskjutning skett inom musiken

 

klippdnsjutton

 

Journalistprofessorn Kent Asp har i sin stora kartläggning av journalisternas politiska preferenser gett oss överraskande mycket siffror på hur kolossalt dominerande kommunisttänkandet är inom svenska media. T.o.m. inom landsortspressen är vänstertänkandet på ett mycket odemokratiskt sätt våldsamt överdimensionerat.

 

tabellkultur

 

När man tittar igenom hela uppräkningen av de olika journalistgrupperna ser man att ingen grupp innehåller så många kommunister /vpk:are – som kulturjournalisterna och det är förstås förklaringen till att den pessimistiska grundtonen inom musiken i mycket större utsträckning har slagit ut den positiva.

Är t.ex. Evert Taubes vis- och musikskatt ute bland kultureliten är ju detta ett allvarligt systemfel – speciellt om den ersätts av hatiska produkter som Timbuktus – all annan skränig protestmusik onämnd.

Den journalistiska musiksmaken har tydligen – till skillnad från allmänhetens – inte återhämtat sig sedan vänsterbannstrålarna riktades mot kanske Abbas mest framgångsrika låt Waterloo. Under mycket lång tid var det förbjudet att i svensk radio/TV spela Abba-låtarna men trycket från allmänheten är numera så stort så kulturelitens antiabbainställning sviktar.

Att som Tomas Andersson Wij påstå att en pessimistisk livsinställning skulle leda till större konstnärlighet och mognad framstår alltmer som nattståndet 60-tal. All modern forskning – även musikforskningen – vet att en positiv livssyn får oss att må och leva längre och bättre.

Hjärnskanning av ungdomar har visat att de egentligen tycker bättre om den melodiösa musiken men om de manipuleras kan de säga – fast hjärnbilderna visar att de ljuger – att den politiskt korrekta musiken är bäst. Se mitt inlägg den 19 juni 2011

Min slutsats blir: övervärdera inte musikens politiska innehåll, sätt värde på det rent musikaliska och framförallt – underskatta inte glädjen.

28/12/2013

Säpo: Vänsterextremisterna är kriminellast

Efter händelserna i Kärrtorp har diskussionens vågor gått höga om de extrema politiska utkantspartiernas kriminalitet.

Tre dagar innan första Kärrtorpsmötet påpekade Säpo att de vänsterextrema står för största mängden kriminalitet – en nyhet som i stort sett alla (vänster)media inte återgav. Säpo har redan tidigare påpekat att vänsterextrema står för det mesta av den politiska kriminaliteten.

För den demokratiskt intresserade medborgaren är det numera fantastiskt vilka möjligheter man som enskild person har att snabbt ta fram väsentliga fakta.

Vi har numera tillgång till något så fantastiskt som ett nästintill dagsaktuellt uppslagsverk – Wikipedia – där kan man ofta få mycket värdefull aktuell kunskap. Uppslagsverket är förstås inte helt pålitligt men när Wikipedia återger angivna godkända källor känns det möjligt att använda sig av uppslagsverkets texter.

Om man på Google skriver sökordet ”Autonoma rörelsen” får man kolossalt många träffar – bland annat också ett bra textavsnitt i Wikipedia.

I texten finns rubriken ”Politiskt motiverad brottslighet” och jag citerar här ordagrant exakt vad uppslagsverket skriver.

”I Brottsförebyggande rådets rapport Våldsam politisk extremism, Rapport nr 2009:15.(4) redovisas att under tiden mars 1999 till februari 2009 har personer i den autonoma miljön varit skäligen misstänkta för 1207 politiskt motiverade brott. (5) Fördelningen i olika brottskategorier för de politiskt motiverade brotten såg ut som följer: (6)

 

  • Våldsbrott 162 fall (varav misshandel 152 fall)
  • Brott mot frihet och frid, 147 fall (varav olaga hot och tvång 20 fall och olaga inträng och hemfridsbrott 90 fall och ofredande 37 fall)
  • Ärekränkningsbrott 7 fall
  • Tillgreppsbrott 67 fall
  • Skadegörelsebrott 169 fall
  • Allmänfarliga brott 52 fall (varav mordbrand 25 fall)
  • Brott mot allmän ordning 391 fall (varav våldsamt upplopp 253 fall)
  • Brott mot allmän verksamhet 97 fall (varav våld mot tjänsteman 46 fall och våldsamt motstånd 41 fall)
  • Andra ordningsstörande brott 87 fall
  • Övriga 36 fall”

 

Att massmedia i mycket hög grad tiger om de vänsterextremas kriminalitet är begripligt när man betänker hur journalistkårens politiska profil ser ut.

Se nedan journalistprofessorn Kent Asps figur som visar journalisternas ganska extrema position på höger-vänster-skalan.

 

diagramd

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress