Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/11/2013

Sexualitet – också ett hälsoämne

Filed under: Åldrande,Sexualitet — Björn @ 17:08

I nyutkomna ”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013” räknar man upp att det finns bortåt 25 faktorer som positivt/negativt kan påverka människans hälsa. Sexualiteten är en av dem.

Även om avståndet mellan bananflugans (ett mycket ofta använt försöksdjur) och människans sexualitet kan tyckas oöverkomligt så har den vetenskapligt förnämligaste biomedicinska tidskriften Science valt att återge forskning som kan ha relevans också för människan

Läs gärna Svenska Dagbladets kommentar – väldigt många media har återgivit denna nyhet.

klippsvdfjorton

 

29/11/2013

Några senhöstbilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:12

bottorpett

Foto: Margareta

Den stora flocken av Ljungpipare på Bottorpsslätten den 15 november är kvar men har nu delat upp sig i många mindre grupper.

bottorptva

En ung ringmärkt Havsörn lättade från Bottorpsslätten. På cirka 300 meters håll såg den oss uppenbarligen alltför tydligt och drog iväg – och lämnade Korpen ensam kvar.

bottorptre

De tre träden är rester av den allé som förut kantade hela vägen ner mot Hagbyhamn.

bottorpfyra

Foto: Margareta

Den korta höstsådden är mums för rådjuren som nu bygger upp sina fettreserver.

bottorpfem

Sångsvanen är vegetarian – det kan man se av maten som hänger runt halsen.

bottorpsex

Ännu blommar Tusenskönorna i Hagbyhamn.

bottorpsju

En ensam Koltrasthane från årets senaste kull – den 3:dje? – besöker bärbuskarna i Bottorps hamn.

bottorpatta

Flera av årets ungdjur äter sig mätta på det stora Bottorpsfältet.

bottorpnio

Fåglarna föder sig förvånansvärt bra på de odlade åkrarna.

bottorptio

Grönfinken är en fröexpert – gillar nypon.

bottorpelva

Den 1 september 2013 tog jag denna bild där hästarna betade vid en gammal död ek norr Hagbyhamn.

bottorptolv

Stormen Simone blev för mycket för det flerhundraåriga trädet – nu är det vedinsekternas uppgift att mala ner resterna.

bottorptretton

Foto: Margareta

De uppdragna båtarna visar att senhösten har kommit till Hagbyhamn.

bottorpfjorton

På mäktigt breda vingar drog den unga örnen iväg – Korpen stannade kvar.

bottorpfemton

Traktorplogen attraherar närområdets alla måsar – de vet alla att det vankas daggmask.

bottorpsexton

Efter välförättat värv – en lång betesstund på morgonen – lade sig hela flocken att vila ute på den öppna slätten.

bottorpsjutton

Flockar av Sångsvanar betar också gärna av det korta gräset.

bottorparton

Fritidsstugorna längs kusten är nu tillbommade – väntar på nästa vår.

bottorpnitton

Flockar av Storskarvar – troligen komna från ryska Ishavskusten – trängs nu på stenarna i Kalmarsund – Öland i bakgrunden.

bottorptjugo

Månen är nu i nedan – stör därmed inte längre vår sömn.

 

Klipp idag

klippdntio

 

Överlevnaden i cancer blir allt bättre – totalt överlever 2 av 3 cancerpatienter

Filed under: Åldrande,Cancer,Hälsa,Kost,Motion,Politik — Björn @ 10:05

Jag går nu vidare och återger några data ur rapporten ”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013”.

 

tabell

 

Jag gör här några kommentarer till de publicerade tabellerna:

Kunskapen om hur man förebygger återfall i cancersjukdomarna ökar successivt. Alltmer talar för att det som fungerar preventivt primärt fungerar också preventivt sekundärt. Motion förebygger således det första insjuknandet i bröstcancer men också återfall i sjukdomen.

Tabellen redovisar också överlevnaden tio år efter insjuknandet och det är bra att man har det längre tidsperspektivet för då kommer man närmare den slutliga sanningen.

Det är nu snart 25 år sedan som de första vetenskapliga bevisen för att sekundär prevention vid bröstcancer fungerade – personer som fick förebyggande råd överlevde längre. Idag uppnår som synes 84 procent av kvinnorna med bröstcancer tio års överlevnad och siffran blir långsamt men stadigt bättre och bättre.

Vad prostatacancern beträffar så överlever nu 4 av 5 och också för den sjukdomen förbättras siffrorna alltmer.

Det kan vara skäl att påpeka att överlevnaden är bäst vid den mycket omskrivna cancerformen malignt melanom.

I särklass sämst överlevnad är vid den cancerform, där man känner till grundorsaken bättre än vid de andra cancerformerna – nämligen lungcancer.

27/11/2013

Den välutbildade kvinnan kan idag räkna med att bli 88 år

Filed under: Åldrande,Familjen,Hälsa,Politik — Björn @ 9:26

folkhalsaett

 

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har just kommit ut med skriften ”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013” och ur den plockar jag dagens material – jag kommer att återvända till den flera gånger framöver.

Medellivslängden för den vuxna människan har i Sverige varit i stigande sedan slutet av 1800-talet och befintliga kurvor talar för att livslängdsökningen fortsätter och det är viktigt att konstatera.

När jag som hälsoförespråkare på 70-talet propagerade för den goda livsstilens betydelse fanns det åtskilliga politiker som för den äldre människan avfärdade sådana resonemang – medelåldern var då 72 år och den längsta i världen och det ansågs då att livslängdsökningen hade ”slagit i taket”.

Idag finns det som bekant seriösa forskare som menar att av barnen som föds idag kommer hälften att bli 100 år.

 

folkhalsatva

 

I dessa två diagram visar man att livslängdsökningen under de senaste 20 åren varit påtagligt stor och att den med all sannolikhet fortsätter. Det är bra att man i de här diagrammen utgått från den återstående livslängden vid 30 års ålder, för därmed fångar man in vuxenlivets livsstilsinflytande komponenter likaväl som sjukvårdens effekter.

Som diagrammen visar har den välutbildade svenska kvinnan den längsta livslängden. Förklaringen till det är att utbildningen till olika yrken idag är huvudsakligen teoretisk – förmågan att ta till sig teoretisk kunskap och låta det styra handlandet är av avgörande betydelse.

Människor som förstått att de via böcker kan studera sig till bättre yrkeskunskap förstår också att man via böcker kan läsa sig till bättre kunskap om vad som är positivt alternativt negativt för hälsan.

Den välutbildade mannen kan idag – om man också för honom extrapolerar 2011:s situation – räkna med att bli 84 år – och kurvan pekar som synes uppåt.

Det livslånga lärandet är alltså av stort värde – nyfikenhet och vetgirighet är värdefulla egenskaper som kan ha stort inflytande över ens framtida hälsa.

 

25/11/2013

Några öländska novemberbilder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:12

decemberbilderett

Foto: Margareta

Även i slutet av november kan ett besök i Ottenby löna sig.

decemberbildertva

Höstens relativa värme dröjer sig längre kvar på Öland – omkringliggande vatten värmer.

decemberbildertre

Inne i det gamla fågelmuseet finns numera inga fåglar – men utanför är det som synes gott om besökare.

decemberbilderfyra

Sothönsen har kommit för att stanna hela vintern.

decemberbilderfem

Foto: Margareta

Mycket ogenerade annekterade de Vitkindade gässen gräsmattan vid Paviljongen.

decemberbildersex

Hjorttjuren var desto skyggare – den drog omgående iväg när vi stannade bilen.

decemberbildersju

Foto: Margareta

Omoderna vindkraftverk från 1800-talet är det gott om på Öland – man kan undra hur länge det dröjer innan de som nu byggs blir omoderna.

decemberbilderatta

Några Sångsvanar prydde Triberga mosse.

decemberbildernio

Naturen har sitt eget ”spetsmönster”.

decemberbildertio

Foto: Margareta

Den mycket orädda Vitkindade gåsen förlänger nu på ett mycket glädjande sätt Ölands gåstid och fågeltid.

decemberbilderelva

Bonden har på hösten sitt eget att göra.

decemberbildertolv

Jag håller en god slant på att dessa Storskarvar i Gräsgårds hamn kommer från Lofoten.

decemberbildertretton

Lantbrukaren får tyvärr EU-pengar för att ta bort de vackra trädridåerna som ofta växer längs dikena – det är synd.

decemberbilderfjorton

Foto: Margareta

De mycket orädda Vitkindade gässen bjöd på ”Galapagosvillkor” – bara tio meter ifrån oss marscherade flocken lugnt söderut.

decemberbilderfemton

Storskraken kommer också att bli en huvudaktör under fågelvintern.

decemberbildersexton

Hahns fiskarstugor får ofta fungera som utgångspunkt för viktiga observationer.

decemberbildersjutton

Foto: Margareta

De mycket troskyldiga Vitkindade gässen går mot ett bistert öde – snart får de lära sig att människan är jordens farligaste rovdjur.

decemberbilderarton

En av många Havsörnar flög in från väster.

decemberbildernitton

Orminge Rör bjuder på vidsträckta grässlätter.

 

Media manipulerar tillitsfaktorn?

Filed under: Allmänt,Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 10:01

Den norska tidningen Aftenposten har kopierat tidskriften Det Bästas metod i att testa allmänhetens ärlighet genom att lägga ut ”tappade” plånböcker på strategiska ställen. Det är naturligtvis ett snabbt sätt att testa den allmänna ärligheten inom ett begränsat område.

Det är naturligtvis ingen vetenskapligt baserad metod men den kan ändå ge en fingervisning om hur det står till i det undersökta området.

Det är sedan länge känt att tilliten mellan människor i Norden är – sett med internationella ögon – exceptionellt hög, vilket förstås kan leda till ideologiska kollisioner när invandrare från andra kulturer hamnar i Skandinavien.

Utan att tidigare känna till den politiska profilen på tidningen Aftenposten gissar jag att den kanske har samma politiska profil som Kvällsposten och då kan tidningsredaktionen vara ute efter att förvränga den storskaliga bilden av Skandinaviens gynnsamma syn på medmänniskor – och det är naturligtvis lätt att i ett sådant här försök styra resultatet åt ett negativt håll genom att lägga ut de ”tappade” plånböckerna i städernas problem- och kriminalitetsbelastade områden.

I engelska Wikipedia står det följande: ”Aftenposten is now seldom regarded as a conservative newspaper; right-leaning critics have often pointed out that the paper has become mainstream social-democratic after the end of the Cold War, thus in essence politically aligned with a large majority of Norway’s press.”

Läs gärna artikeln här nedan eller i dagens DN.

klippdnnio

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress