Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/10/2013

Några sena oktoberbilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:42

novemberett

Foto: Margareta

På de stora fälten längs Emån i Mörlunda rastar varje höst stora flockar av Sädgäss.

novembertva

Hackspetten åser med upphöjt lugn hösten komma. Många av de vinterstannande svenska fåglarna – som Nötskrika, Nötväcka, Nötkråka och mesarna – lägger upp stora förråd för att klara vinterns påfrestande tid. Men det gör inte Hackspetten – han förlitar sig på feta insektslarver i gamla stubbar och döda träd – och han plundrar gärna myrstackarna på sina invånare.

novembertre

Foto: Margareta

Strömstaren är i södra Sverige en markör för att hösten har kommit. Fågeln letar nu upp de vinterrevir som ska förse honom/henne med ätbara insektslarver också mitt i smällkalla vintern. Flyttningsrörelserna på hösten är sydostliga, varför det är troligt att fågeln på bilden kommer från södra Norge.

novemberfyra

Betande rådjur tillhör favoritmotiven.

novemberfem

Daggmask ”smakar fågel” tycker Ormvråken.

novembersex

Måsarna tar gärna en paus i resan söderut.

novembersju

Foto: Margareta

Vid Brostugan, Lilla Aby, Mörlunda, har ett Sångsvanspar häckat framgångsrikt och lyckats få tre ungar på vingarna.

novemberatta

Den Vitkindade gåsen är i flykten lätt att se och träffa. I en nyligen gjord undersökning hittade man blyhagel i kroppen på var 7:e gås!!

novembernio

Den lilla orangea fläcken på näbben talar för att Sädgåsen kommer österifrån – är en  Tundrasädgås.

novembertio

Foto: Margareta

Den stora Mörlundaslätten lockar på hösten till sig många Sädgäss. Fågeln häckar i Sverige bara i Norrlands inland och där mycket sparsamt. Beståndet har skattats till 850 par. Många av Sädgässen som ses på svenska flyttfågellokaler kommer österifrån.

novemberelva

Rådjuren är nu fullt sysselsatta med att äta upp sig inför den kommande vinterns mycket kärvare tider.

novembertolv

Skillnaden mellan könen är ovanligt liten hos Pilfinken – det kan därför vara svårt att könsbestämma fågeln i fält.

novembertretton

Foto: Margareta

Strömstaren har siktet inställt på insekterna under vattnet.

novemberfjorton

Höstens bruna nyanser är många – och vackra.

 

 

 

 

 

 

 

 

29/10/2013

Klipp idag

Filed under: Allmänt — Björn @ 13:52

klippdntre

 

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 13:49

sidensvans

Den som alltid mycket vackra Sidensvansen fotograferades idag klockan 09:59 i Skälleryd.

Vänsterelitens hemliga ryska språkkurs

Filed under: Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 10:05

I senaste numret av tidskriften Axess (7 oktober 2013) finns en intressant insider-berättelse gjord av den kände journalisten och författaren Staffan Skott.

Han är för sin läsekrets väl känd för sina många böcker om de ryska missförhållandena – den mest kända boken kom 1999 och hade titeln ”Aldrig mer: En bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten”.

Artikeln går att läsa i sin helhet i tidskriften – även online www.axess.se och har rubriken ”De mest lämpade” – och jag rekommenderar den verkligen.

Försvarets tolkskola utbildade under åren 1957-1989 hela 937 personer och huvudämnet var ryska språket. Om detta finns nästan ingenting bevarat utan bara tre böcker – ett exemplar på Kungliga biblioteket och två på två andra universitetsbibliotek. Staffan Skott har själv ett eget exemplar.

Ryskan är ju ett ovanligt besvärligt språk – har t.ex. ett helt eget alfabet – så man måste verkligen vara ordentligt motiverad för att ge sig i kast med att lära sig detta språk.

En elitundersökning har visat att ingen av de i artikeln namngivna och kända  samhällstopparna har fungerat som tolkar utan har istället haft helt andra jobb. 120 var/är professorer, 75 journalister, 42 ambassadörer – några av dem har förstås haft nytta av språkutbildningen, 188 var doktorer i ekonomi, filosofi, juridik, medicin och teknologi.

Denna utbildning är alltså gratis och betald av skattebetalarna och ändå blir ingen – som avsett – av ”eleverna” professionell tolk.

 

tolkskola

 

Jag har lagt ut det textavsnitt som i vilken Staffan Skott räknar upp några av de kända elitföreträdarna.

Det är alltså en ganska fantastisk beskrivning av hur en stor grupp samhällseliter skaffar sig en tolkutbildning men där alla uppenbarligen inte har tänkt att använda sig av ”tolkaryrket” utan vill bara komma åt en utbildning i det ryska språket.

Jag rekommenderar en genomläsning av Staffan Skotts utlagda text och det finns i listan åtskilliga namn som förvånar läsaren.

I bild visas också Horace Engdahl – Svenska akademiens ledare under många år och det blir begripligt att han med sin ideologiska kantring åt vänster flera gånger uttalat sig nedsättande om amerikanska författare och sett till att de inte fått något Nobelpris.

För den vanlige svensken är det självklart att Nobels litteraturpris inte får delas ut efter politiska mallar utan det ska vara den litterära kvaliteten som är avgörande. Horace Engdahl är ju gift med Grupp 8-bildaren – Ebba Witt-Brattström – och hennes politiska profil har ju varit mycket vänsterpräglad.

Det blir fullt begripligt att Knut Ahnlund och flera andra akademiledamöter lämnat Akademien, då man förstås känt av den trångsynthet som vänstern representerar. Nobelpriset till den psykiskt sjuka Elfride Jelinek var ett typiskt ”bottennapp”.

Som vanlig svensk tycker man förstås att priset verkligen ska delas ut Alfred Nobels anda – alltså till litterärt – och inte politiskt – högtstående litteratur.

SACO-chefen Gunnar Wetterberg beskrivs som maoist och hans första bok kom också ut på ryska.

Göran Lambertz envisa motstånd mot att Thomas Quick (Sture Bergwall) får upprättelse fortsätter ju nu alltjämt och det blir därför frestande att tro att det inte längre är sakskäl som driver honom utan kanske politiska.

Andra personer som finns med på listan är t.ex. Joakim Palme, Svante Weiler och Olle Stenholm bland många andra. Det faktum att många av de kända samhällstopparna valt att skaffa sig kunskap i ryska språket talar för att de har en betydligt mer vänsterinspirerad ideologi än man utifrån deras samhällsprofil förstått.

Läs gärna artikeln i sin helhet!

 

28/10/2013

Lästips idag

Filed under: Allmänt,Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 19:11

Professorn i Praktisk filosofi, Per Bauhn, skrev ett inlägg på Svenska Dagbladets Brännpunktssida igår den 27 oktober 2013 under rubriken ”Okritisk hållning till rasism.”

Inlägget rekommenderas verkligen till läsning.

27/10/2013

”Sverige är ett av världens mest framgångsrika samhällen”

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:37

Ovanstående textcitat finns att läsa i en mycket intressant debattartikel i DN den 13 oktober 2013 skriven av Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Debattartikeln har rubriken ”God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång”.

Den rekommenderas verkligen till läsning och kan fortfarande läsas online i DN under Debatt.

Artikeln är extra värdefull eftersom den balanserar den ständigt malande eländesjournalistiken som mediakåren som helhet ägnar sig åt.

26/10/2013

Några dagboksbilder från Torhamns udde, Blekinge, den 25 oktober

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 16:06

torhamnsmotivett

Det höga stridsledningstornet är ett brutalt inslag i reservatmiljön.

torhamnsmotivtva

Foto: Margareta

Den vackra Vitkindade gåsen dominerar nu på många strandavsnitt i Kalmarsund och Blekinge.

torhamnsmotivtre

Ormvråkarna drygar ut menyn genom att leta mask på marken.

torhamnsmotivfyra

Foto: Margareta

torhamnsmotivfem

Även på fälten inåt land kan man se mycket stora flockar.

torhamnsmotivsex

Foto: Margareta

Uddens biotop är mycket omväxlande och det uppskattas av många förbiflyttande småfåglar som Gärdsmyg, Grönfink, Stare och Rödhakar.

torhamnsmotivsju

En av dem lyckades jag få en bild av – men det var inte lätt.

torhamnsmotivatta

Då och då gick alla de Vitkindade gässen på vingarna oroade av någon för oss osynlig rovfågel.

torhamnsmotivnio

Korsnäbbarna passerar också udden.

torhamnsmotivtio

Foto: Margareta

Inte bara fåglar fanns i viken – förutom kreaturen också några fågelskådare.

torhamnsmotivelva

Söka mat till fots är inte Ormvråkens bästa gren – men det går.

torhamnsmotivtolv

De Vitkindade gässen omgrupperade sig ständigt på uddens yttersta spets.

torhamnsmotivtretton

Andra stora strandfåglar förstärkte sortimentet.

torhamnsmotivfjorton

Foto: Margareta

Områdets får samsades bra med gässen.

torhamnsmotivfemton

Baggen var riktigt vackert tecknad.

torhamnsmotivsexton

Ute till havs ligger ön Utlängan – nu nästan tömd på sommargäster.

 

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress