Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

29/9/2013

Glansen kring kulturikonen Ingmar Bergman falnar betänkligt

Filed under: Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Sexualitet — Björn @ 17:42

klippsvdtio

 

28/9/2013

Några dagboksbilder från sommarens två sista (?) dagar

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 18:24

hostcollageett

Kalmarsund i septembersol.

hostcollagetva

Foto: Margareta

Grågässen blir kvar några veckor till – så länge marken är snöfri finns det mat för dessa gräsätare – långt borta vid horisonten skymtar toppen av lasarettet i Kalmar.

hostcollagetre

Tofsvipan är en uthållig höstfågel.

hostcollagefyra

De flesta lövträden i Mellanmon håller ännu färgen.

hostcollagefem

Foto: Margareta

Men stora av flera arter sammansatta fågelflockar skvallrar om att hösten är inne. Den skarpögde kan se Starar, Tofsvipor, Ljungpipare och Kajor.

hostcollagesex

De icke flygkunniga gräsätarna förgyller landskapet ännu en längre tid.

hostcollagesju

Foto: Margareta

På den nyplöjda åkern är Ljungpiparen inte så lätt att se.

hostcollageatta

Den mycket varma sommaren lockar nu näckrosen till ett nytt försök.

hostcollagenio

Foto: Margareta

Starflocken består nästan uteslutande av vuxna individer – de har inte så bråttom söderut.

hostcollagetio

Lantbrukarens arbetsplats bjuder faktiskt ofta på mycken skönhet.

hostcollageelva

Rådjuren är alltid tacksamma som fotoobjekt.

hostcollagetolv

Sverige är Europas resursland vad beträffar Grågåsen.

hostcollagetretton

Klövern är ett bra foder för korna.

hostcollagefjorton

Foto: Margareta

En förbiflygande Havsörn fick de många hundra Grågässen i Bottorps hamn att i ett mäktigt dån gå på vingarna.

hostcollagefemton

Nästan alla gässen tog sin tillflykt till vattnet – ett säkrare ställe än landbacken.

hostcollagesexton

När man nu är ute och går i skogen händer det ganska ofta att någon fäfluga tar miste och efter ett svagt surrande landar i hårfästet i nacken. Den bits inte men slingrar sig på ett otrevligt sätt in i hårbottnen. Den på bilden avbildade flugan stannade flera dagar inne i bilen – jag tror det är en Hjortfluga (Lipoptena cervi).

hostcollagesjutton

Foto: Margareta

Den söta lilla Pilfinken är mycket stationär – stannar hos oss hela vintern.

hostcollagearton

I strandkanten är betet gott och saftigt.

hostcollagenitton

Bland de många gråbruna stenarna i Bottorps hamn döljer sig flera hundra gråbruna Grågäss – men när Havsörnen kommer hjälper inte kamouflaget.

 

 

Svt:s Rapports presentation av klimatrapporten undanhåller viktiga fakta

Filed under: Allmänt,Hälsa,Kultur,Mediekratin,Natur,Politik — Björn @ 9:19

klimatett

 

Jag tog med kameran från tv några bilder på vår datorskärm när Rapport igår presenterade Klimatrapporten. Det är då lätt att se hur man förgrovar budskapet.

I inledningspresentationen nämns som synes bara det värsta scenariot inte det minst dåliga som också kan inträffa. Den tittare som nöjer sig med denna rubrik och det gör många och snabbt zappar vidare får alltså en helt felaktig uppfattning av problemet.

 

klimattva

 

I denna bild kunde man dock ganska snart se att i bästa fall blir alltså jordens temperatur höjd med ”bara” 1 grad till år 2100.

 

klimattre

 

Denna dramatiska bild, som globalt visar uppvärmningen, lade man ut utan att uppge under vilken tidsperiod det gäller – det lämnades åt tittaren att själv gissa! Har denna uppvärmning skett på t.ex. 30 år får tittaren uppfattningen att uppvärmningen har gått mycket snabbt.

 

klimatfyra

 

Idag kan vi i Dagens Nyheter se att den bildmässiga uppvärmningen har kommit under de senaste 111 åren – alltså perioden 1901 till 2012. Denna kolossalt viktiga tidsuppgift utelämnar alltså Rapport och det är förstås avsiktligt för att få människor att tro att uppvärmningen har gått mycket snabbare än den har skett.

DN-journalisten Hanne Kjöller har just kommit ut med en bok som har titeln ”En halv sanning är en halv lögn”. Rapports bild blir just utan tidsangivelse ”en halv sanning som blir till en halv lögn”!

All god demokrati bygger på att medborgarna blir sakligt och opartiskt informerade om viktiga samhällsproblem – grovt vinklad tv-information motverkar demokratin.

 

 

27/9/2013

Klipp idag – några veckor gammalt, men viktigt

Filed under: Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:42

klippdnfyra

 

26/9/2013

Hemförlossning är bäst!

homebirthtwo

homebirthone

 

25/9/2013

En barnläkarpionjär har gått ur tiden

nyt

En av vår tids största nydanare av den moderna förlossningsvården har gått ur tiden – 91 år gammal – den kände amerikanske barnläkaren John Kennell.

Det faktum att New York Times ägnar honom en hel minnesartikel visar på betydelsen av hans pionjärarbete.

bokklaus

I hans pionjärarbete ingick att han skrev denna bok tillsammans med barnläkarprofessorn Marshall H. Klaus – en bok som kom att få stor betydelse för förståelsen av anknytningsprocessen mellan framförallt modern och det nyfödda barnet.

På 1960- och 70-talen var det en självklarhet att det nyfödda barnet togs bort från mamman direkt efter förlossningen och det kunde dröja upp till tolv timmar innan hon fick se det. Amningen underlättades inte speciellt och fortsättningsvis träffades mor och barn oftast bara var fjärde timme.

Mot alla dessa kallsinniga rutiner reagerade John Kennell och förändrade förlossningssituationen radikalt. Han uppfattades som ”a prime catalyst for changes in hospital procedures that gave new mothers more private time with their infants, let fathers into the delivery room and allowed young children to visit new siblings in the hospital.”

Dr Kennell insåg att de nyfödda barnen och deras behov kraftigt åtsidosattes. ”Babies were ready to eat right away after being born, but they didn’t get to their mothers for 12 hours, Dr. Kennell said. No one was paying attention to what the baby wanted.”

Eftersom hans tänkande innebar ett helt nytt sätt att se på födelseögonblicket – och den omedelbara tiden därefter – mottogs han förstås i början med stor skepsis bland det gamla synsättets förespråkare.

Begripligt nog var hans nya tankar mycket utmanande för extremfeminister. ”Some feminists saw it as just another way to place childrearing responsibilities solely on women and to blame the mother if a child grew up troubled.”

Men de nya tankarna togs väl emot av utvecklingspsykologer som redan hade tänkt i dessa tankebanor och som insåg att det tidiga omhändertagandet kunde ha betydelse för också barnets framtida relationer i vuxenlivet. ”The doctors’ ideas were well received by developmental psychologists who ascribed to attachment theory, which links the relations newborns have with their first caregivers to their ability to have healthy relationships in adulthood. Relatively quickly, ‘bonding’ became widely adopted as part of maternity ward routines.”

Boken kom ut i ständigt nya upplagor och där ändrade man sig och menade att anknytningen hade längre tid på sig än man först trodde. Boken kritiserades också för att den var i tunnaste laget vad beträffar den underliggande forskningen något som Kennell i viss mån höll med om.

Sista upplagan av boken kom ut 1996 och backades då upp helhjärtat av en av Amerikas mest framstående barnläkare – nämligen Thomas Berry Brazelton. Han har själv en mycket kvalificerad vetenskaplig bakgrund och sedan 1988 är han Clinical Professor of Pediatrics Emeritus vid Harvard Medical School. Brazelton lever fortfarande och är nu 95 år.

John Kennell var också med att utveckla tänkandet och blev en av de första som rekommenderade föräldrar till dödfödda barn att också de skulle ta den lilla kroppen till sig och hålla den. Också den idén är numera spridd i hela den västerländska förlossningsvärldens praxis.

 

 

24/9/2013

SBU-råd vid fetma = mycket kraftig övervikt

Filed under: Hälsa,Kost,Mediekratin — Björn @ 17:51

sburapport

SBU har som synes just publicerat sina kostråd för feta – dvs. mycket överviktiga.

I media har det funnits en mängd av olika slutsatser i tolkningarna varför det är angeläget att visa SBU:s text i original.

Några viktiga reservationer som nästan inte alls synts i media. Man skriver: ”Vi vet inte heller hur de olika kostråden påverkar hälsan på längre sikt” – det är en mycket viktig reservation.

Slutsatserna gäller alltså mycket överviktiga – inte normalviktiga eller personer med lätt till måttlig övervikt. Längst ner i texten står det ordagrant: ”SBU har inte granskat studier som rör kostråd till normal- eller överviktiga personer eller till hela befolkningen.”

Personligen är jag övertygad om att denna genomgång redan är till en del föråldrad. Forskare vid Karolinska institutet har alldeles nyligen visat att ungefär var tredje person har en övervikt som är ofarlig – om det har jag skrivit tidigare.

Older Posts »

Powered by WordPress