Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/8/2013

Sommaren dröjer sig kvar

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 18:55

septemberett

Foto: Margareta

Fiskebåtar vid kajen, Gräsgårdshamn, Öland.

septembertva

Gullriset lyser gult på eftersommaren.

septembertre

Den Storfläckiga pärlemorfjärilen är så vacker att den förtjänar att gå i repris.

septemberfyra

Silltruten är en duktig flygare – den flyttar ända till Östafrikas kust.

septemberfem

Det finns inga älgar i England – där benämns Älgörten efter sin skönhet – Ängssöta (Meadowsweet).

septembersex

Spillkråkan kan ge ett reptilliknande intryck men den är en skogens välgörare.

septembersju

Den hugger nämligen varje år ut ett nytt bo och lämnar det gamla till ”uthyrning”. Skogsduvan och Pärlugglan uppskattar bohålet och kan utnyttja det i många år.

septemberatta

De många blompollinerarna gör ett stort jobb – som bland annat betyder att vi har dem att tacka för en tredjedel av vår mat.

septembernio

När inlandsisen drog sig undan flyttade skarven omgående in – den är alltså verkligen ursvensk.

septembertio

Sommaren bjuder på ännu en segeltur.

septemberelva

Stenskvätthonan betraktade mig vaksamt men ändå lugnt.

septembertolv

Röllikan är en enkel men vacker och trogen följeslagare genom i stort sett hela sommaren.

septembertretton

Vintertid är det lätt att se de svenska Storspovarna i den stora våtmarken Sancti Petri en mil söder om Cadiz.

septemberfjorton

Den unga nyss utflugna Koltrastungen klarade sig från de kringströvande katterna – men det gjorde inte syskonet.

septemberfemton

En vacker Gullrisrabatt fotograferad på Oknö.

septembersexton

De pollinerande blomflugorna finns i hela trehundrafemtio arter i vårt land.

septembersjutton

Myskanden är ett allt vanligare komplement i hönsgårdarna. Den festar på inte bara de många flugorna utan också mördarsniglarna.

septemberarton

Men ungarna har ingenting emot en god brödkant.

septembernitton

Svingelgräsfjärilen heter på tyska Mauerfuchs.

septembertjugo

Högsta kända ålder för Stenskvättan är 11 år.

septembertjugoett

Vackrast är havet när det ligger blankt ända bort till horisonten.

 

Klipp ur WWW:s Eko

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 8:51

artportalen

Den på bilden avbildade nyinflyttade Kartfjärilen kan nu i höstversion ses i bland annat Rävemåla.

30/8/2013

Suggestiv psykodynamisk terapi har skapat många falska minnen

I senaste numret av New Scientist den 24 augusti 2013 finns en intressant tvåsidig intervju med Elisabeth Loftus. Hon är Fil.Dr. i kognitiv psykologi vid Stanforduniversitetet och hon är nu verksam vid Irvineuniversitetet i Kalifornien. Hon intervjuades nyligen på TED Global conference i England.

Jag som under hela mitt författarliv funderat över framförallt storstadsmänniskornas sköra verklighetsuppfattning har fascinerat följt hennes forskning på det vittnespsykologiska området. Hon har alltså studerat falska minnen i mer än 30 års tid och i min bok Psykisk hälsa (1985) har jag med beskrivningen av ett av hennes experiment som visar hur förfärligt lätt det är att manipulera moderna stadsmänniskors verklighetsuppfattning.

I boken ”Den översvämmade hjärnan” tar professor Torkel Klingberg upp samma problem. I stadens överstora informationsflöde är det inte lätt att välja rätt.

Jag gör här bara en kort kommentar.

Elisabeth Loftus berättar om att för 20 år sedan kom i USA liksom i Europa en epidemi av senfreudianska minnesförvrängningar. Det började med att George Franklin anklagades av sin 28-åriga dotter att ha mördat hennes bästa vän när hon var 8 år. Hon anklagade också pappan för att ha våldtagit henne och George Franklin dömdes till fängelse för mord. Han frikändes helt sex år senare, bland annat efter det man kunnat ifrågasätta dotterns sedan 20 år tillbaka påstått undertryckta minnen – alla dessa hade fabricerats med hjälp av hypnos. Om det här fallet kan man med sökorden ”George Franklin” lätt läsa på nätet.

Elisabeth Loftus får i artikeln frågan ”Is it the power of suggestion from a therapist that creates these ‘memories’ – then?” Hon svarar: “Yes, a lot of the cases involve suggestive psychotherapy”. Men myten om förträngda minnen har flera gånger också förstärkts av så kallade avslöjanden av den mycket berömda talkshowen med Ophra.

Elisabeth Loftus menar att ingen forskning visar att hemska upplevelser stuvas undan för gott i det undermedvetna för att långt senare dyka upp och störa normala funktioner. Hon säger: ”There is really no credible scientific support for that notion.”

I ett flertal experiment har man utsatt personer för en lång autentisk levnadsbeskrivning – i vilken man stoppat in en påhittad episod – som t.ex. att personer som barn gått vilse på en stormarknad – och då har det visat sig att i stort sett varannan person tar till sig det falska minnet och agerar fortsättningsvis som om det verkligen har hänt.

Elisabeth Loftus säger: ”Depending on the study, you might get as many as 50 per cent of people falling for the suggestion and developing a complete or partial false memory”.

Ett I Sverige mycket aktuellt exempel är förstås det förfärliga rättshaveriet med Sture Bergwall/Thomas Quick I den skandalösa behandlingen av honom har han fått hjälp att i berusningen av starka halvnarkotiska preparat återkalla påstådda minnen av de många morden han fällts för – men i verkligheten inte begått.

 

 

29/8/2013

Klipp idag

Filed under: Hälsa,Hjärtat,Kost,Kultur,Politik — Björn @ 8:56

klippsvdtre

 

28/8/2013

Dagboksbilder i eftersommaren

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 18:39

naturbilderett

I Timmernabbens hamn ligger nu de flesta båtarna förtöjda – kanske för gott?

naturbildertva

Foto: Margareta

I hamnen är Sothönsen nu fåtaliga – till hösten kommer stora flockar norr och öster ifrån.

naturbildertre

Den mogna sommarens frukter blir alltfler.

naturbilderfyra

I Sverige finns det nu cirka 60 000 Gråtrutpar – antalet var nästan det dubbla på den tiden soptipparna var öppna.

naturbilderfem

Många häckfåglar har nu flyttat söderut – vinterfåglarna har ännu inte kommit – den fridlysta kobben i Timmernabbens hamn är nästan fågeltom.

naturbildersex

En tredjedel av maten vi äter har vi att tacka de pollinerande insekterna för – en sanning som får upprepas många gånger.

naturbildersju

Spillkråkan är vår största hackspett – det finns cirka 30 000 par i Sverige.

naturbilderatta

Rönnarna ställer nu till med stort kalas för framförallt trastarna – senare i höst för Sidensvansarna.

naturbildernio

Än finns insekter för den Grå flugsnapparen.

naturbildertio

Den mycket flygskickliga Tistelfjärilen har ett oslagbart flygrekord – den var den första arten av storfjärilarna att debutera på Spetsbergen – det skedde 1978.

naturbilderelva

Brisen från Kalmarsund svalkar och håller insekterna hjälpligt borta.

naturbildertolv

Många rovfåglar har det som unga extra tufft – det får Sparvhöken också uppleva.

naturbildertretton

Av någon orsak klarade inte den här individen den svåra introduktionen i vuxenlivet – ”barnadödligheten” är i fågelvärlden oftast mycket stor.

naturbilderfjorton

Denna lav kan bjuda på några stunder av mindfulness – och det året runt.

naturbilderfemton

Turkduvan har en osäker framtid i Sverige – för närvarande räknar man med att det finns bara 3000 par.

naturbildersexton

Kråkorna – en stående komponent i vinterns fågelsortiment – kommer så småningom att dominera alltmer.

naturbildersjutton

”Drakflugorna” (eng. Dragonflies) svärmar i det starka augustisolskenet.

naturbilderarton

I januari i år gjordes en inventering av det svenska vinterskarvbeståndet – summan blev cirka 10 000 fåglar – bland de svenska finns då åtskilliga individer från Nordnorge och Ryssland.

naturbildernitton

Skylten talar för sig själv.

naturbildertjugo

I Magnus Erikssons landslag (1300-talet fram till 1864) stadgades att det var en plikt för alla bönder och torpare att delta i vargjakt. I vårt närområde – Kråkebäck, Mönsterås – murades en varggrop under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Den har en diameter om 5 meter. År 1835 dödades 39 vargar i Ålems kommun – naturligtvis fångades inte alla i varggropen. Mot slutet av 1800-talet var vargen helt utrotad i området.

 

 

Dagens klipp

Filed under: Allmänt — Björn @ 8:38

klippsvdtva

 

27/8/2013

Boken ”Femtio nyanser av honom” romantiserar våldet mot kvinnan

När Stieg Larssons böcker kom ut konstaterade läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robert att den kvinnliga karaktären Lisbeth Salander var en ren författarkonstruktion och hade ingen motsvarighet i verkligheten. Men hennes varning för det våldsförhärligande som beskrivningen av Lisbeth Salander innebär klingade, vad jag kan förstå, ganska så ohörd och påverkade inte på något sätt de entusiastiska läsarna.

Den nyutkomna boken ”Femtio nyanser av honom” har väckt stor uppmärksamhet på grund av det explicita våldet mot huvudpersonen som boken frossar i.

Intressant nog finns det i USA en lista som högsta hälsomyndigheten Center for Disease Control and Prevention (CDC) har upprättat och som listar det som av myndigheten bedöms som sexuellt våld och emotionell misshandel.

Utifrån den listan har flera personer reagerat på det grova våldet i ”Fifty shades of grey” och man har anlagt ett vetenskapligt perspektiv när man kartlagt förekomsten av den i boken uppräknade misshandeln – den som delar av kultureliten uttryckt sig uppskattande om. Egentligen är det inget nytt – det råa våldet är ju en ständig ingrediens i deckarlitteraturen.

Till de kritiska granskarna hör Amy Bonomi som är professor vid Ohio state university och tillträdande professor vid Michigan State University’s Department of Human Development and Family Studies.

Den vetenskapligt kritiska analysen hon gjort är publicerad i Journal of Women’s Health som är den officiella tidskriften för The Academy of Women’s Health – en sammanslutning bestående av läkare, sjuksköterskor och en rad andra yrkeskategorier som arbetar med kvinnors hälsa.

Artikeln har rubriken ”Fifty shades of grey romanticizes sexual violence and emotional  abuse of women”. Artikeln kommenteras två gånger i Eurek Alert den 12 augusti 2013.

Författarna är övertygade om att böcker som förhärligar våld mot kvinnor – ett våld som CDC beskriver som kriminell misshandel – ökar acceptansen ute i samhället för just denna typ av våld. I USA räknar man med att cirka 25 procent av kvinnorna drabbas mer eller mindre av fysiskt våld och misshandel.

En kommentar lyder: ”We must be attuned to the way women are treated in books and movies, as such popular culture can perpetuate dangerous violence standards toward women.”

Amy Bonomi säger: ”This book is perpetuating dangerous abuse standards and yet it’s being cast as this romantic, erotic book for women”.

Det finns anledning att tro att boken är skriven nästan uteslutande i rått spekulationssyfte. Den har haft en enorm framgång – sålts i Amerika i mer än 70 miljoner exemplar – man planerar att göra en film på bokens skrämmande tema.

Stieg Larssons pappa kritiserade Stieg och menade att det var för mycket sex i hans böcker. På det svarade Stieg Larsson med två ord: ”Sex säljer”!

Det är mycket glädjande att vetenskapligt skolade personer analyserar så kallad skönlitteratur som innehåller mängder av handlingar – utförda i verkligheten – skulle leda till långa fängelsestraff.

Det skulle vi behöva i Sverige också!

 

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress