Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/7/2013

Juli månads sista dagboksbilder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 14:08

julifinal

Fullmogen grönska vid Kråkerum.

julifinaltva

Törnskatan tittar på mig med sitt ”analyserande” öga.

havsmotiv

Sommar vid Kalmarsund

julifinalfyra

Dikesrenens randskog bjuder på ett stiliserat motiv.

julifinalfem

Rödklinten bjuder på en skir och vacker blomställning.

julifinalsex

Det mogna kulturlandskapet har en egen skönhet.

julifinalsju

Såpnejlika i avskalad skönhet.

julifinalatta

Stordriften dominerar här och där i jordbrukslandskapet.

 

 

30/7/2013

Gröngölingen – Picus viridis – den annorlunda hackspetten

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 9:43

grongolingarett

Alla hackspettarna är i princip svart-vit-röda – men det är inte Gröngölingen – vilket syns på den här bilden av en av årets ungfåglar.

grongolingartva

Den är istället grön och det av ett alldeles speciellt skäl.

grongolingartre

Den vistas huvudsakligen på marken, gärna i gräset och där skulle en svart-vit fjäderdräkt vara riskabelt synlig – medan en grön istället ger kamouflage och därmed skydd.

grongolingarfyra

Det röda mustaschstrecket visar att det rör sig om en hane.

grongolingarfem

Den hämtar sin mesta näring från marken, är specialist på att äta myror. För det har den hackspettssläktets längsta tunga, som dessutom är extra klibbig. Tungan är lika lång som en tredjedel av kroppen – ett utmärkt redskap när det gäller att ur myrstacken hala fram ”goda myror”.

 

 

29/7/2013

Klipp idag

Filed under: Den friska hjärnan,Kultur,Psykisk hälsa — Björn @ 19:03

happinesstre

 

28/7/2013

Dagens klipp

Filed under: Allmänt — Björn @ 14:54

fimpar

 

27/7/2013

Fjärilarna ger oss mat!

Filed under: Allmänt — Björn @ 8:23

En tredjedel av den mat vi äter får vi tack vare insekternas pollinering som leder till frön, bär, frukter och grönsaker. Fjärilarna är viktiga pollinatörer, varför deras tillbakagång har betydelse också för människan.  Genom att t.ex. gång på gång visa på dessa viktiga ”näringsproducenters” skönhet kan kanske en ökad vilja att rädda dem bli ett värdefullt slutresultat?

eufjarilar

 

 

 

26/7/2013

Ytterligare några dagboksbilder med den biologiska mångfalden som återkommande tema

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 10:23

bildmotivett

Åkrarnas halmrullar visar att nu är skördetiden inne.

bildmotivtva

Foto: Margareta

Den största Blåklockan kan bli nästan meterhög.

bildmotivtre

Nyare skattningar talar för att Luktgräsfjärilen kan vara vår vanligaste fjäril.

bildmotivfyra

Denna gång är jag osäker – men jag tror det är en Allmän backmätare.

bildmotivfem

Kärleksörten kan ha mycket olika namn – lokalt kallas den Svinakål.

bildmotivsex

Skatan är en utpräglad kulturfågel – påträffas aldrig ute i skogen.

bildmotivsju

Den trivs på fält där kor och hästar betar – spillningarna genomsöks noga.

bildmotivatta

Bilden visar en vacker Blomfluga på en vacker ormbunke. Blomflugorna är för oss viktiga pollinatörer.

bildmotivnio

Alla djur väcker inte angenäma känslor i oss – definitivt inte Blodigeln.

bildmotivtio

Stora fåglar som Tranor blir ändå små inför den högvuxna ädellövskogen.

bildmotivelva

En tredjedel av vår mat har vi insekterna att tacka för.

bildmotivtolv

Sveriges största måsfågel – Havstruten – kan i det vilda bli uppemot 30 år.

bildmotivtretton

Tecknen på att sommaren går mot sin fullbordan blir alltfler – lindens blommor har gått i frukt.

bildmotivfjorton

I princip alla Skrattmåsarnas ungfåglar har flyttat söderut – en och annan eftersläntrare utmanar ödet.

bildmotivfemton

Vad är detta?

Är det snö, dimma, regn eller något annat? Bilden togs för några dagar sedan vid Kalmarsund.

bildmotivsexton

Under det att du funderar på svaret till min fråga kan du meditera över denna vackra Kärrknipprot.

bildmotivsjutton

Det märkliga ”molnet” består av Fjädermyggor – gissningsvis många miljoner– alla svärmande över vattnet och vassarna vid Kalmarsund.

bildmotivarton

Flera Blåvingar är bruna!!

bildmotivnitton

Det finns cirka 15 000 Havstrutar i Sverige – nästan alla häckar längs kusterna. Den här bilden togs häromdagen i Timmernabbens hamn – fågeln var ringmärkt.

bildmotivtjugo

Inom Lövös naturreservat har en stor skarvkoloni sedan flera år etablerat sig.

bildmotivtjugoett

Skarven utrotades i Sverige för cirka 100 år sedan – men fredad återkommer den nu  till sina mångtusenåriga urgamla häckningstrakter.

bildmotivtjugotva

Efter den långa bortavaron är nu fågeln förstås tvungen att bosätta sig på nya öar och det ser förstås tråkigt ut – men till denna nykolonisering har människan tvingat denna duktiga fiskare – den koloniserade Norden för 10 000 år sedan.

bildmotivtjugotre

Skördelandskapet har en egen skönhet.

 

 

25/7/2013

Utländska medicinska forskare är mest förtroendeingivande

Filed under: Åldrande,Cancer,Hälsa,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:14

Organisationen Vetenskap & Allmänhet presenterade den 25 juni 2013 sin årliga undersökning av allmänhetens syn på forskningen i Sverige.

Forskningen bestod av: ”Undersökningen Vetenskapen i samhället omfattar 3000 svenskar, har en svarsfrekvens på 57 procent och är en del av 2012/13 års SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs universitet. Den genomförs med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.”

 

forskning

 

Sverige utgör befolkningsmässigt cirka 1 procent av Västvärlden och det betyder förstås att 98-99 procent av forskningen sker utanför Sverige – alltså i utlandet. I vår allt mer internationella värld förstår många insiktsfulla människor numera att svensk forskning inte på något sätt kan mäta sig med den enorma forskningsvolym som sker utanför Sverige. Förtroendet för internationell forskning ökar alltså men minskar för den svenska.

Det kommer naturligtvis att dröja innan allmänhetens mycket negativa reaktion på att t.ex. Uppsala universitet godkände sociologprofessorns Eva Lundgrens fullständigt absurda påstående om att hennes forskning visade att barnamord, fosterfördrivning och kannibalism förekommer/förekommit i Sverige. Flera fuskande kinesiska forskare har också fått härja vid svenska universitet, t.ex. vid universitetet i Umeå och det har förstås bidragit till den negativa bilden av svensk forskningsvärld.

Intressant nog visar undersökningen att förtroendet för forskarna själva ökade med 11 procent mellan åren 2011-2013.

Eftersom jag i nästan hundra procent av mina forskningskommentarer ”recenserar” utländsk forskning känns det naturligtvis bra att just den delen får ökat förtroende.

Och som förut är det så att förtroendet för den ledande medicinska forskningen är högst bland högutbildade och lägst bland dem med enbart grundskoleutbildning, där bara varannan har förtroende för forskningen.

För allmänhetens del är den absolut viktigaste forskningen den som bedrivs på cancer – 74 procent anser att satsning på den forskningen är mycket viktig. Samma siffra för humaniora blir bara 7 procent. Till denna mycket låga siffra bidrar förstås proffstyckarna i kultureliten och deras många absurda utspel.

För den läsare/tittare som alltså kanske tycker att mina forskningsredovisningar är alltför osvenska finns det skäl att tänka över att det numera faktiskt är den utomsvenska forskningen som uppskattas mest.

Older Posts »

Powered by WordPress