Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/4/2013

Avföring i sandlådan – ett symtom på krisen i Västerlandets civilisation

Filed under: Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:50

Ovanstående klipp är utlagt av mig – jag  som minns – de nu fullständigt osannolika – skoldanserna och examensfesterna utan fylla!

Detta – och mycket annat – går enligt Harvardprofessorn Steven Pinker att förklara utifrån den fullständigt unika decivilisering som startar på 60-talet och som i Sverige  fortfarande pågår.

Läs gärna Steven Pinkers bok ”The better angels of our nature” sid. 127-154.

 

29/4/2013

Vindkraftverken förstör naturupplevelsen

Filed under: Allmänt,Hälsa,Kultur,Mediekratin,Natur,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:38

Sedan mer än 30 år tillbaka finns svensk men framförallt internationell forskning som visar att många människor kan hämta mental kraft och inspiration ur den oförstörda naturupplevelsen. För den som alltså tycker att naturens estetiska värden har en stor betydelse är upplevelsen av de jättelika moderna vindkraftverken mycket kontroversiell.

Läs gärna om detta – det andra synsättets uppfattning av vindkraftverken i Barometerns ledare den 27 april 2013 – ledaren finns online men kan också läsas här nedan.

 

27/4/2013

Några dagsaktuella vårbilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 15:49

Islossningen var i år enligt SMHI två veckor senare än vanligt – men nu är alla vattendrag i södra Sverige isfria – så också Kalmar Dämme.

Foto: Margareta

Den i det vilda mycket skygga Rörhönan kan i stadsparksmiljö bli nog så orädd.

Den vackra Hålnunneörten har sin nordgräns i Skåne och på Öland – blomman fotograferades idag vid Lilla Hult, Öland.

Vår mesta långflyttare – Silvertärnan – är nu tillbaka från kanske Antarktis.

Råbockens horn blir allt större.

Foto: Margareta

Tranan har ökat oavbrutet under de senaste trettio åren – det finns nu minst 60 000 av den mytomspunna fågeln i landet.

Vår Grågås hade igår i Kalmar Dämme sällskap med en exklusiv Spetsbergsgås – som namnet berättar har den en mycket lång resa framför sig.

Sälgen blommar.

”Picknick-pagoderna” i Kalmar Dämme är populära sittplatser inte bara för människorna utan också för Fiskmåsarna.

Den stora vattenreservoaren i Rockneby – Ryssbylundsdammen – är nu isfri och den Svarthakade doppingen har redan flyttat in.

Storlommen fiskar nu i Allgunnensjön – också den isfri sedan flera dagar.

Foto: Margareta

De skira Porslinshyacinterna lyser nu i gräsmattorna.

Den skygga Dubbeltrasten är oftast ett svårfångat fotomotiv.

Den obändiga kraften i den växande vårgrönskan syns i Svärdsliljans gröna barriär.

Vinterfåglarna piggnar nu till och uppträder i full bröllopsdräkt – här Svartmesen.

”Det susar i säven” – nu hör den just uppvaknade paddan det.

Det var med Grågåsens hjälp som Nobelpristagaren Konrad Lorenz upptäckte ”kärleken vid första ögonkastet” – den sekundsnabba präglingen.

Sedan många år häckar Skogsduvan i detta gamla Spillkråkebo.

Stjärtmesen har nu lämnat det sociala flocklivet och uppträder därför nu två och två.

Citronfjärilen solar gärna i vårsolskenet – den kan faktiskt ibland bli upp till ett år gammal.

En kvarts miljon av denna Spetsbergsgås övervintrar i England. Eftersom engelsmännen ser fågeln under en stor del av vintern har man döpt den – inte efter var den häckar  utan efter färgen på benen – till ”The pinkfooted goose”.

Den härdiga Smånunneörten börjar blomma redan i mars – finns i hela Götaland och södra Svealand.

Trädkryparen har nu lämnat vinterns ”meståg” – den viktiga tvåsamhetens tid har kommit.

Svalörten blommar sedan flera dagar – de första svalorna har faktiskt också kommit.

 

26/4/2013

”Nature is known to have a calming effect on the mind”

Filed under: Allmänt,Evolution,Familjen,Hälsa,Natur,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 13:10

Ovanstående text är hämtad från en av tre forskningskommentarer återgivna i mars-april-numret av tidskriften Psychology Today.

Eftersom gårdagens hemsidesinlägg handlade om ungefär samma ämne väljer jag att lägga ut en kopia av texten i Psychology Today.

Det är intressant att se att evolutionspsykologin återigen åberopas och får ett vetenskapligt värde.

Det kan vara skäl att påpeka att lever man på en så karg och nordlig ö som Island – i breddgradshänseende mellan Jokkmok och Ö-vik – har medborgarna speciella synpunkter på stadslandskapet.

Läs kommentaren här nedan.

 

25/4/2013

Staden gör människorna psykiskt sjukare – gröna miljöer motverkar detta

”Green spaces boost wellbeing in cities” – så lyder en rubrik i Medical News Today den 23 april 2013.

Bakgrunden är att den vetenskapliga siten läst en forskningsrapport från University of Exeter Medical School’s European Centre for Environment & Human Health, Cornwall, England.  Forskningsrapporten publiceras nu online i Psychological Science.

Vår tids största ”folkvandring” – den som innebär att allt fler människor från landet flyttar till de allt större städerna – det är ju där jobben finns – intresserar nu forskarna allt mer utifrån det faktum att forskning visat att stadsborna lider mer av de största folksjukdomsgrupperna depressioner och ångestsyndrom.

Det finns alltså många enstaka forskningar som visar att människorna i städerna är mentalt sjukare än jämförbara människor som lever på landet.

En sådan undersökning från Holland citeras i rapporten där man tittade på sjukligheten hos människor som sökte på vårdcentral och man kunde då se att de som hade närhet till gröna områden hade bättre hälsa – speciellt bättre mental hälsa.

I England finns för närvarande upp till tio studier där man kartlagt det mentala hälsotillståndet i relation till gröna områden och där har man kunnat visa att det råder ett ”dos-  responsförhållande” – ju mer grönområde desto bättre hälsa.

Det finns numera också mängder av korttidsförsök som visat att personer som för några timmar får vistas i gröna miljöer förbättrar sina tankeförmågor och sitt humör.

Det har dock funnits ett ”aber” med dessa undersökningar och stadsbor som inte gillat att höra att stadsmiljön kan vara negativ har hävdat att forskningsresultaten beror på att det är personer med redan från början bättre hälsa som söker sig till gröna miljöer för kortare eller längre tid.

Forskningsresultatet från Exeter visar att det inte är ett selektivt urval av psykiskt friska som ger de gröna miljöerna överbetyg och det hävdar forskarna eftersom denna forskning är mycket stor och har pågått under många år.

Man har alltså på cirka 10 000 personer från 5000 hushåll under en 18-årsperiod gjort upprepade undersökningar på sambandet mellan mental hälsa och kontakten med gröna miljöer.

Man har då mätt den psykiska hälsan genom att försökspersonerna fått bedöma sin livstillfredsställelse och sin allmänna hälsa.  – ”General Health Questionnaire (GHQ)”.

Samtidigt har en mycket noggrann kartläggning av de aktuella gröna områdena gjorts – (Generalised Land Use Database).

Viktigt är i sammanhanget att man kalibrerat för andra faktorer som kan påverka det mentala tillståndet såsom inkomst, civilstånd, arbete, fysisk hälsa, boendeförhållanden etc.

Forskarna skriver ”Their results show lower scores for mental distress(GHQ scale) and significantly higher wellbeing scores (life satisfaction), compared to when they lived in areas with less green spaces.”

Man visar alltså att människor med tillgång till gröna miljöer på mycket viktiga punkter mår bättre än de som inte har den möjligheten.

Man har också i denna rapport försökt sig på att jämföra hälsovinsten genom att bo eller har tillgång till gröna miljöer och forskarna drar den slutsatsen att tillgång till gröna miljöer är lika värdefullt som en tredjedel av värdet av att vara gift/sambo.

Allt fler svenskar bor nu i städer men när våren och sommaren nu kommer infinner sig den årliga chansen att utanför städerna i skön och grön miljö uppnå större mental harmoni och välbefinnande.

 

 

22/4/2013

Ett potpurri vårbilder

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 20:19

Foto: Margareta

Bottorpsslättens stora öppenhet ger god sikt åt alla håll – det ger trygghet också åt rådjuren.

Den Mindre strandpiparen gillar nyordningen i Kalmar Dämme.

Snödropparna blommar alltjämt.

Grågåsen – en gång jagad till utrotningens gräns – har nu återhämtat sig och är trevligt vanlig.

Foto: Margareta

Tack vare ”pälsen” klarar Backsippan även de tidiga kyliga vårdagarna.

När jag var barn sov jag på tagelmadrass – Kajan uppskattar alltjämt en barnkammare fodrad med hästhår.

Ölands många bevattningsdammar blir till fina häckningsbiotoper för många fåglar.

Foto: Margareta

Påfågelögat hör till vårens första fjärilsprimörer.

Tranparen går ”aldrig” åt skilda håll – de lever livslångt monogamt.

Foto: Margareta

Gråhakedoppingen är en i Sverige ovanlig fågel – beståndet utgörs av drygt 1000 par – av Skäggdoppingen har vi 22 000 par.

Kalmar Dämme har nu utvidgats österut med tre nya dammar.

Foto: Margareta

Rejäla broar förbinder de olika vattenområdena.

Nya ”hyresgäster” har redan infunnit sig, som detta Skedandpar – bilden togs idag.

Foto: Margareta

Gråhakedoppingen döljer sig ofta i vassen – det är inte alltid att man som här har tur att se den på klart vatten.

Foto: Margareta

Den efterlängtade vårprimören Blåsippan har nu till slut slagit ut – dess rot kan tydligen vara flera tusen år gammal.

Den vackra Gulärlan har nu återvänt från Afrika.

Den Bruna kärrhöken jagades tidigare skoningslöst – 1917 fanns det bara tre häckningsplatser kvar – 1919 fridlystes den och nu finns det 1500 par i landet.

Också rådjuren tar siesta.

Porslinshyacinten pryder nu många av Ölands gräsmattor.

Foto: Margareta

Gråhakedoppingens bostad blir en flytande växtplattform.

Den efterlängtade Vitsippan blinkar nu vitt i den ännu ljusa skogsbotten.

Ett ungt Havsörnspar excellerade i en hisnande ”bröllopsdans” högt över Kronobäcks våtmark.

Foto: Margareta

Backsippan öppnar nu sin magnifika klocka mot solen.

 

21/4/2013

Censuren är hård i Vietnams kommunistiska diktatur

Filed under: Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:05

Om den långvariga kommunistiska diktaturen i Vietnam skrivs det mycket sällan i svenska massmedia – här dock ett undantag hämtat ur gårdagens DN. Detta lästips kan läsas online i DN eller här nedanför.

 

Older Posts »

Powered by WordPress