Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

28/2/2013

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:32

Vårt närområdes första vårfågel visade sig idag. Fem Grågäss prövade isen vid den snötäckta favoritstranden i Pataholm – snart kommer det att krylla av de allt vanligare gässen – arten är för närvarande mycket framgångsrik.

 

Samlag på morgonen är hälsosammare och bättre

Samma fysiologiska ”händelse” kan ha helt olika resultat beroende på när på dagen den sker. En stadig frukost minskar risken för övervikt medan samma kaloriintag konsumerat sent på kvällen/natten ökar istället risken för övervikt.

Det är sedan länge känt att tiden på dygnet har betydelse för olika viktiga funktioner i vår kropp. Forskningen på sexualiteten har nu också börjat fokusera på detta ämne.

Det är viktigt därför att sedan ett bra tag tillbaka har hälsoaspekten av ett sunt fungerande sexualliv alltmer kommit i fokus. Den äldre generationen växte upp matad med faran för könssjukdomar i samband med sexuell aktivitet – nu har sedan länge den motsatta bilden börjat lyftas fram – forskningen visar alltså på de positiva effekterna av den sexuella kärleken.

Redan för 10-15 år sedan visade forskare i England att män som hade sex tre eller fyra gånger i veckan halverade sin hjärtinfarktrisk.

Men forskningen på sexualiteten är inte lätt eftersom det erotiska kärlekslivet hör till det mest privata och personliga området i våra liv och det har förstås bidragit till att forskningen på sexualitetens positiva sidor bromsats – bekymret med könssjukdomarna har däremot länge varit känt.

En viktig röst i detta sammanhang är psykologiprofessorn Debby Herbenick och hon har utvecklat sina tankar i boken ”Because it feels good”. Söker man på hennes namn på Google ser man att hon är en flitig forskare och har hittills varit med om att publicera 52 forskningsrapporter.

Med anledning av det nya synsättet publicerade FoxNews den 4 februari 2013 en intressant sammanfattning i ämnet under rubriken ”Increase your morning intimacy”. Artikeln innehåller flera uppseendeväckande påståenden. Läs den gärna online.

Vetenskapen säger alltså att morgonsamlaget är hälsosammare  ”…scientists say that people who start their days by having sex are all-around healthier and happier than those who don’t.”

Det är numera väl känt att mannens testosteronnivåer är som högst de 3-4 första timmarna efter det han vaknat. Detta gäller också kvinnan och kan överraskande nog ses hos den unga flickan som just gått in i puberteten – också hon har tidigt på morgonen testosteroninsöndring som till sin rytm liknar den vuxna kvinnans.

Artikelförfattaren konstaterar att ett välfungerande sexualliv har stora spridningseffekter genom att rent allmänt öka självtilliten hos individen – dvs. han/hon litar mer på sig själv på många områden helt utanför sexualiteten.

Det numera välkända hormonet oxytocin är också av stor betydelse här.  ”Having sex in the morning releases the feel-good chemical oxytocin, which makes couples feel loving and bonded all day long.”  Oxytocin som induceras på morgonen har alltså starkare och längre effekt. Det betyder alltså att oxytocinets parbindande effekt är större efter morgonsamlaget än efter kvällssamlaget.

En förklaring till detta är förstås att morgonsamlaget nog så ofta kan ske i naturligt dagsljus som förstärker nakenhetens stimulerande effekt – kvällsmörkret motverkar denna viktiga aspekt.

Ett välfungerande sexualliv som är tillfredsställande regelbundet gör immunsystemet 30 procent effektivare – det betyder att det sexuella kärlekslivet kan motverka en rad immunologiskt beroende sjukdomar – sedan räknar man också med att den sexuella aktiviteten kan vara nog så fysiskt krävande och därmed har den den positiva effekten ”att bränna” 200 kalorier.

”Inte i kväll älskling – jag har huvudvärk” illustrerar en felaktig uppfattning av sexualiteten. Den stora oxytocinutsöndringen som samlaget skapar frigör endorfiner som i sig ger smärtlindring – inte bara av huvudvärk utan i stort sett alla tillstånd med värk.

Det är inte bara mannens hjärtinfarktrisk som minskar av ett regelbundet sexuellt samliv. Forskningen har visat att tillräckligt frekventa sädestömningar motverkar också utveckling av mannens vanligaste cancer – prostatacancer.

Det är inte ovanligt att kvinnor utvecklar urininkontinens – något som gör att de kissar på sig när de skrattar, hostar – ett regelbundet sexualliv förstärker bäckenbottens muskulatur och motverkar därmed urinläckaget.

Kvinnor som har oregelbundna menstruationer upplever ofta att ett regelbundet sexualliv stabiliserar menstruationsrytmen.

Testosteron är en nyckelsubstans i samband med sexuallivet och inte bara dygnet bestämmer över mannens och kvinnans testosteronnivåer utan det gör också den sexuella aktiviteten. Sex stimulerar testosteron i sig och det betyder att välfungerande sexualliv påverkar och skapar en spiral uppåt.

En av få fördelar med kvällssamlaget är att det förbättrar endorfininsöndringen och det underlättar insomnandet – samlaget kan alltså fungera som ett riktigt starkt sömnpiller.

Ju bättre det sexuella samlivet fungerar desto mer av psykologiska vinster kan räknas in. Stresståligheten ökar då samlaget skapar avspänning och sexualiteten skapar också lycka – i artikeln står det att välfungerande sex gör en lika lycklig som när årsinkomsten ökar med uppåt en miljon!

När sexualiteten har så många effekter betyder det förstås också att den bromsar åldrandet.

Att som det nu är i stort sett ständigt förlägga kärlekens – på sitt sätt bästa uttryck – till trött kvällstid är en av västvärldens största misstag. Om samlaget blir slentrian och alltid hänvisas till trött kvällstid – när kläderna ändå är av – har mycket av upplevelsens ”övertoner” gått förlorade.

Den sammanlagda forskningen visar oss alltså att om den sexuella kärleken alltid hänvisas till trött kvällstid missas de bästa effekterna. Bekymret är ju att det för de allra flesta är uppvaknandet ur sömnen en kort och rask startsträcka in mot det krävande arbetslivet.

Evolutionspsykologer menar att modern forskning på den psykologiska kärleken visar att den är programmerad att räcka för den förhistoriska livslängden som var bara 30-40 år. Den psykologiska kärleken skulle om det är rätt ha en biologisk medvind i cirka 15 år – den monogamiskapande erotiska kärleken kan verka i 65 år eller längre.

”Morgonstund har guld i mund”!

 

 

 

26/2/2013

Axplock ur dagens bildskörd

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:11

Under vintern samlas djuren gärna i flockar – sinsemellan helt olika arter kan då fredligt samexistera – på bilden trivs kajor, kråkor och gråtrutar i varandras sällskap. Det viktigaste med flocklivet är att chansen att överleva ökar. När höken kommer upptäcks han tidigt om det är många ögon som spejar.

Den stora Bottorpsslätten söder om Kalmar bjöd idag på en skön eftermiddag – helt vindstilla, plus tre grader, luften fuktig och mjuk.

Sammanlagt 16 rådjur – fördelade på tre flockar – betade på olika delar av det stora fältet.

Foto: Margareta

Djuren var som synes välnärda trots senvintertiden. Fälten i området har varit i stort sett snöfria stora delar av vintern.

Snötäcket som nu ligger är av färskt datum.

Skrämda av någonting – av oss alternativt en vandrare i lysande röd tröja – drog djuren iväg i snabb galopp.

Även den bortesta flocken kände sig hotad och flydde fältet.

 

 

 

25/2/2013

Klipp ur Läkartidningen

Också jag håller med…

24/2/2013

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 18:41

Foto: Margareta

Storskrakehona fotograferad klockan 15:15 i dag i Bläsinge hamn, Öland.

23/2/2013

Dagboksbilder på några vinterfåglar

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:54

I Sverige häckar nästan 100 000 Skrattmåspar – tillsammans med ungarna lämnar nästan en kvarts miljon fåglar Sverige successivt under sommar och höst. Några mycket få utmanar ödet och stannar i södra Sveriges isfria hamnar.

Ung och gammal.

Viggen kan nu vintertid ses i enorma flockar men även ensam.

Svart och vitt blir till fina kontraster.

Gråtrutens gråstrimmiga ”vintermössa” bleknar alltmer.

Några få av de bruna fjädrarna från ungfågeldräkten finns ännu kvar.

Det sparar värme att kura ihop sig till klotform.

Par i trut.

Benens vackert röda färg är listigt nog ”lånad” från födan.

Ett sätt att klara den långa kalla vintern är att i stor utsträckning sova sig igenom den.

Att för en ung Gråtrut överleva den svenska bistra vintern är svårt nog – ännu svårare blir det när man har bara en fot.

 

Rockstjärnekarriären kan vara ett långsamt självmord

För nu snart två år sedan redovisade den engelska läkartidningen British Medical Journal en studie där man uppmärksammade att flera välkända rockstjärnor dött vid 27 års ålder, däribland Amy Winehouse, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain och det bisarra uttrycket ”27-årsklubben” myntades.

Forskarna har nu tagit ett nytt grepp på ämnet och utvidgat det ordentligt. I senaste numret av Läkartidningen finns en artikel med rubriken ”Död i unga år vanligare bland soloartister än bland rockgrupper”.

Den engelska forskargruppen har tittat på rock- och popstjärnors dödlighet under senaste halva århundradet och av de 1489 personerna som man fick fram var det 137 – alltså 9,2 procent – där man kunde få fram rimligt säkra uppgifter om sjukdom och död.

Forskarna kunde då visa att dödligheten bland europeiska artister var förfärande hög – medellivslängden var bara 39,6 år. Gruppen som sådan dog alltså när de bara avverkat halva livet. Samma siffra för USA vara 45, 2 år – överdödligheten var också för de amerikanska artisterna enorm.

Om en liknande grotesk överdödlighet skulle ha upptäckts bland t.ex. gruvarbetare, journalister eller poliser skulle det ha blivit ett enormt ramaskri och samhällets alla krafter skulle sättas in för att eliminera denna våldsamma överdödlighet.

Den vanligaste dödsorsaken var förstås missbruksrelaterad och det är extra allvarligt eftersom många av dessa artister har framstått som idoler för tusentals ungdomar världen över.

Det i särklass mest kända fallet är kanske Michael Jacksons sömnmedelsförgiftning, självadministrerad eller verkställd av hans behandlande doktor. Han dog när han var 51 år gammal.

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress