Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/10/2012

”Inbyggd” natur ger hälsa åt många

DN hade igår den 30 oktober 2012 ett intressant reportage som berättar om en helt ny företeelse inom den slutna psykiatrivården. Artikeln publicerades under rubriken ”Sinnlig resa dämpar ångest”.

Men denna knappt halvårsgamla terapiform som nu finns på fyra kliniker har en ganska så lång förhistoria.

För nu 30 år sedan visade forskare att just gallopererade – som från sitt rum kunde blicka ut över en vacker sjukhuspark – krävde mindre lugnande medicin, mindre smärtstillande och kunde gå hem fortare än de som från sitt rumsfönster såg en tegelvägg.

En rad psykologiska miljöexperter har sedan dess visat att om man efter stressande test visar lugnande bilder är det de som återger pastorala landskapsmiljöer som lugnar bäst – och så ser det ut i alla världsdelar på jorden.

Alnarps trädgårdsterapi har nu många år på nacken och har visat att för den ”sönderstressade” och långtidssjukskrivne kan sysselsättningarna i en trädgård vara så rekreerande att många kan efter flera års sjukskrivning till och med återvända till arbetet. Terapiträdgårdar finns nu i stort sett över hela landet.

Just i dagarna har globala myndigheter beslutat att framtidens städer ska i mycket högre utsträckning än nu bli grönare på alla tänkbara sätt – man vet att människor mår bättre och håller sig friskare i städer som tar till sig flera av landsbygdens gröna öppenhet.

Vad som nu händer i Stockholm och som Dagens Nyheter refererar till är en spännande utveckling av det ”gröna tänkandet”. Det består i att man på fyra slutna psykiatriska vårdkliniker har tillskapat ”gröna rum” för att patienterna där bättre ska kunna återhämta sig.

Och eftersom det handlar om psykiskt ordentligt sjuka personer med svåra depressioner, svår ångest och självmordsbenägenhet är det verkligen värdefullt att man från Amerika hämtat ytterligare en terapiform som gör att människorna mår bättre.

Det finns två viktiga komponenter i det nya tänkandet – dels kräver man att åtgärderna ska vara evidensbaserade – de ska alltså vid vetenskaplig undersökning visat sig vara effektiva.

En annan viktig nyhet är att man inte längre tänker bara på att ta bort det som är skadligt för patienten utan framför allt vill tillföra någonting som är positivt och värdefullt den sjuke – allt detta i harmoni med den positiva Kognitiva Beteendeterapin.

Detta är förstås extra viktigt då det handlar om slutenvårdskliniker, där patienterna inte har samma rörlighet och frihet som övriga patienter självklart har.

Patienterna kan därför inne på kliniken gå in i ett rum där flera av naturens viktigaste komponenter är använda.

Man appellerar till synen genom att rummets väggar domineras av en jättefototapet som visar en ljus och vacker björkskog utan skymmande buskage och med en tydlig och lockande horisont långt bort.

Rummet belyses av lysrör som är av dagsljuskaraktär – något som förhöjer utekänslan ytterligare.

Hörseln stimuleras också genom att de besökande kan välja mellan att lyssna på olika naturljud som vågskvalp, porlande bäckar – populärast är Koltrastens sång.

I rummet serveras också fyra olika dofter som på olika sätt ger angenäma upplevelser och minnen som lavendel, citron, gammaldags ros och tall.

Under den tid patienten sitter i rummet får han/hon ett täcke över sig som är extra tungt – detta i avsikt att ge en känsla av att man blir berörd, omfamnad.

Terapin är alltså ny men räcker ändå till för att behandla etthundra personer i veckan.

Svensken är ju i gemen naturintresserad och det kan därför vara förståeligt att ”det gröna rummet” talar till hans/hennes hela personlighet.

Utvärdering har visat att 75 procent av dem som besöker rummet mår bra av vistelsen där.

På Psykiatrins dag den 5 november 2012 kommer en mobil version av ”det gröna rummet” att visas.

 

 

30/10/2012

Solskensvitaminets hjärnskyddande effekt bekräftas av djurförsök

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Kost,Ljus,Natur — Björn @ 9:34

Den 25 oktober 2012 publicerade två forskare från Wayne State University i Detroit, USA, i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neuroinflammation en rapport med titeln ”Vitamin D mitigates age-related cognitive decline through the modulation of pro-inflammatory state and decrease in amyloid burden.”

Rapporten inleds med: ”Increasing evidence shows an association between the use of vitamin D and improvement in age-related cognitive decline. In this study, we investigated the possible mechanisms involved in the neuroprotective effects of vitamin D on age-related brain changes and cognitive function.”

Kritikerna av epidemiologiska observationsstudier är många och därför är det värdefullt att man bekräftar observationsstudiernas resultat med hjälp av djurförsök.

I det aktuella försöket ”slumpade” man 39 råttor, 20 och 6 månader gamla, till D-vitaminbehandling alternativt placebobehandling. Råttorna fick dagligen under tre veckor subkutana injektioner av D-vitamin i dosen 42 IE per kg kroppsvikt. Kontrolldjuren fick koksalt.

Från och med den 14:e dagen av behandlingen testades råttorna i en vattenlabyrint – att manövrera i labyrinter är ett mycket bra sätt för forskarna att testa råttor som i det naturliga har underjordiska ”labyrinter” som sin naturliga miljö.

Forskarna kunde då visa att äldre råttor som inte fick D-vitamin gjorde sämre ifrån sig i de upprepade labyrinttesterna medan de som fick D-vitamin lärde sig labyrinten mycket snabbare.

Man mätte också tecken på inflammation och amyloidbelastningen i de äldre råttornas hjärnor och kunde då se att de D-vitaminbehandlade råttorna hade mindre inflammation och större eliminering av amyloid.

Forskarnas slutsats blir: ”Our data suggest that vitamin D supplementation modulated age-related increase in pro-inflammatory state and amyloid burden.”

 

 

29/10/2012

Oktober bjuder på meditativa kamerastunder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 11:45

Borgholms slottsruin hjälper till att på en mils avstånd fylla bilden med vilande mindfulness.

Storskraken har fortfarande sin mellandräkt, den så kallade eklipsen, kvar.

Häger i Hagbyhamn.

Foto: Margareta

Kalmarsund bjuder ännu på sköna fisketurer. Bilden togs den 27 oktober.

På Gråsparvens meny står också gröna blad.

Mängder av Nötskrikor letar spillsäd i de skördade majsåkrarna.

Foto: Margareta

Svanen är kanske banal i fågelparken men underbart skön i det vilda.

Tranornas närvaro är nu snart ett minne blott.

Fiskekuttern med Bläsinge, Öland, som hemmahamn gör denna gång en familjetur.

Från Mats har jag den 12 november 2012  fått följande vänliga och intressanta kommentar. Mats skriver: ”Det är en mycket fin bild du har tagit på Älvan. Båten är byggd i Grönhögen. Helt rätt att det är en fiskebåt som nu används som dykbåt.

Vi brukar dyka på Ada Gorthon som torpederades av Ryssarna under andra världskriget. Det var ett ångdrivet fartyg lastat med järnmalm till Tyskland.

Längre ut så står det sjunkna båtar rakt upp på botten, med master och allt.   Mvh/Mats”

 

Det vackra gula vingbandet har i England gett Steglitsen dess engelska namn – Goldfinch.

 

 

28/10/2012

Den politiserade vänsterpedagogiken har gjort var fjärde svensk pojke till ”analfabet”

I senaste numret av tidskriften Modern Psykologi (november 2012) finns en mycket intressant intervju med hjärnforskaren Martin Ingvar. Intervjuaren är journalisten Ann Lagerström.

Martin Ingvar är i Sverige en mycket välkänd hjärnforskare och han leder nu forskningen på hjärnan inom Karolinska Institutets ramar. Dessutom har han på senare tid alltmer lämnat den akademiska isoleringen och flitigt deltagit i flera offentliga debatter i frågor som handlar om barns hjärnutveckling, vad de tål av skräckfilmer och en hel del annat.

Mitt intresse för att ta till mig Martin Ingvars mycket omstörtande tankar beror också på att jag som ung student hörde hans far, David Ingvar, föreläsa om ”hjärntvätt” (sensory deprivation) på ett mycket fascinerande sätt, så fascinerande att jag i efterhand vågar peka ut den föreläsningen som min läkarutbildnings allra bästa.

Martin Ingvar påpekar att svenska skolungdomar tappat i läskunnighet på ett mycket dramatiskt sätt – något som han varnade för redan för 20 år sedan. Det står ordagrant i texten: ”En gång i tiden var Sverige ett föredöme och toppade läskunnighetslistan. Nu har vi halkat ner under 15:e plats, och 25 procent av pojkarna går ut skolan utan att klara av att läsa en lite svårare text.”

Han upprepar och ger verkligen tyngd åt det faktum att var fjärde svensk pojke går ut skolan utan att kunna läsa och skriva.

I den svenska skolvärlden härjade under senare delen av 1900-talet en person som i efterhand måste beskrivas som en vänsterextremist – socialdemokraten Stellan Arvidsson – som i många år var ordförande i vänskapsförbundet Sverige-DDR och som i mycket hög grad arbetade för att den östtyska pedagogiken skulle införas i Sverige. Hans partner var Britta  Stenholm – mamma till Olle Stenholm – och de båda var fanatiska DDR-supporters – blev t.ex. mycket förtvivlade när muren i Berlin revs.

Om detta formulerar Martin Ingvar sig så här: ”De pedagoger och politiker som var trötta på korvstoppningsskolan lanserade på 1980-talet nya helt ovetenskapliga pedagogiska metoder, där man missade en så enkel sak som skillnaden på kunskaper och färdigheter.”

Den från öster importerade pedagogiken förstod inte skillnaden mellan kunskaper och färdigheter. För att spela ett musikinstrument bra räcker det inte med kunskap om instrumentet utan ständig övning under mycket lång tid är en förutsättning för att slutresultatet ska bli bra. Det gäller också för att läsa och skriva.

Martin Ingvar säger: ”Men färdigheten att lära sig läsa och skriva, den går inte att få utan att traggla.”

Samtidigt som denna pedagogiska katastrof alltmer manglas ut i svenska skolor tar man också bort möjligheten att se hur effektiva de nya ovetenskapliga metoderna var eller inte var. Det blev mer eller mindre förbjudet att mäta barnens kunskaper och det var ännu ett misstag och det var förstås avsiktligt.

Martin Ingvar menar därför att lärarnas viktigaste uppgift …”det är här lärarna har sitt främsta samhällsuppdrag.”

Det finns bevisligen skolor som använder rätt övningsmetod när det gäller att lära barnen att läsa, skriva och räkna – han nämner t.ex. Bornholmsmodellen och flera andra.

Han säger: ”Just därför får skolan inte tappa greppet. Det är inte acceptabelt att ett så rikt land som Sverige inte klarar av att lära ut det mest grundläggande.”

Åtskilliga ungdomar som av skolans mycket otillräckliga utlärning av konsten att läsa, skriva och räkna fasas sakta men säkert ut ur skolan och inte så få av dem hamnar rimligen i kriminalitet och får där kännbara straff.

De som på något sätt borde  ”straffas” är i själva verket de vänsterextrema pedagoger som tog bort den för barnen nödvändiga förutsättningen för en fungerande inlärning av läs-, skriv- och räknekonsten.

 

 

 

 

27/10/2012

Rökstopp före 35 års ålder ger tio år längre liv till kvinnor

Filed under: Åldrande,Hälsa — Björn @ 20:37

 

26/10/2012

Några aktuella bilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 15:27

Ljungpiparen besöker nu i stor mängd södra Öland. Men den här bilden togs på Stekenjokks högfjällsplatå för några år sedan. Tack vare att jag fotograferade fågeln med 40 gångers förstoring, höll jag ett långt avstånd till den ruvande fågeln, som trevligt nog inte lät sig störas av fotograferandet.

Denna bild är tagen på södra Öland, där man på hösten ofta kan se mycket stora flockar av Ljungpipare. Bilden visar bara en liten del av en sådan stor flock – jag beräknade dem grovt till cirka tusen individer. Enligt senaste skattning häckar 110 000 par i Sverige – framförallt i fjällområdet.

Att Ljungpiparna dyker upp nu kan man förstå när man tittar på SMHI:s årstidskarta från de senaste dagarna. Att Ljungpiparen nu vill ner till södra Sveriges mildare klimat är begripligt – nästan hela Norrland har vintertemperatur.

Ibland stöter man på fåglar som har ett utseende som de ”inte ska ha”. Den brunspräckliga fågeln är en Gräsandvariant och har ett utseende som skiljer sig mycket från hur den normalt ser ut.

Även i växtriket kan man stöta på svårigheter. I somras fotograferade jag denna blomma och det dröjde länge innan litteraturen kunde hjälpa mig att förstå att det handlar om en ovanlig variant av Gulsporren.

Viggen kommer nu och allt framgent vara ett dominerande inslag i de öppna havsvikarna. Sverige kommer att få ett markant påslag av fågeln både från Finland och Ryssland längre fram i höst. Fågeln på bilden har inte helt bytt till vinterdräkt – den ljusa kroppssidan är vintertid helt vit.

Foto: Margareta

Enstaka Havstrutar kommer att stanna i Ölandsområdet men de flesta kommer att dra söderut.

Skatan sviker oss däremot inte, den kommer att göra oss sällskap hela vintern, den är mycket ortstrogen. Äldsta kända livslängd är nästan 22 år.

Foto: Margareta

I den för vår överlevnads skull nödvändiga biologiska mångfalden får många okända kryp ett nytt värde.

Gråtruten trivs på Grönhögens golfbana.

Med Ölandsbron som bakgrund dröjer de Vitkindade gässen sig ännu kvar.

 

 

 

25/10/2012

SD är ett mittenparti

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 19:03

I det senaste numret av Forskning & Framsteg – som kom med posten i dag – finns en faktaruta med ett kanske mycket överraskande innehåll.

Texten visar att avståndet är mycket stort mellan de flesta politikerna och den svenska allmänheten.

Det är förstås ett demokratiskt problem.

Older Posts »

Powered by WordPress