Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/9/2012

Naturens rika mångfald kan upplevas också på sommarens allra sista dagar

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:32

Foto: Margareta

Det kustnära landskapet fylls nu av jätteflockar av flyttfåglar – som här mängder av Vitkindade gäss.

SMHI:s årstidskarta visar att den 28 september är det alltjämt sommar i sydligaste Sverige.

Foto: Margareta

Flera tusen Vitkindade gäss besökte Björnö den 29 september. Från att ha varit en högarktisk gås häckar den nu på många ställen i Sverige – också i Finland, Norge, Danmark, Holland, Belgien och Tyskland.

En ridå av träd pryder slätten vid Stävlö.

Foto: Margareta

Också i luften är de Vitkindade gässen en skönhetsupplevelse.

Den 29 september lyser ängen vit av Klöver vid Stävlö.

Blommorna är många och fräscha.

Paddan söker sig nu till vinteridet.

Rödhaken trivs i slånbuskarna vid Beijershamn, Öland.

Den härdiga Tordyveln är alltjämt aktiv.

29/9/2012

”Sömnhormonet” Melatonin motverkar Alzheimer hos försöksdjur

Svenska forskare räknar med att var tredje person över 85 år kommer i framtiden att lida av Alzheimer. Det betyder förstås att allt som kan göras för att motverka denna epidemiska hjärnsjukdom behöver uppmärksammas – även djurförsök har sitt värde.

Melatonin lanserades av Naturmedelsbranschen i USA för nu mer än femton år sedan och det var på sitt sätt både bra och dåligt – för forskningen på ämnet blev ”ful”. Det ledde nämligen till att läkemedelsbranschen inte åtog sig att forska på ämnet, då originalsubstansen är en naturlig substans som man inte kan ta patent på.

I början lyckades jag under några år till mina patienter importera ”naturmedlet” men så småningom upptäckte man på Postcentralen i Tomteboda min olagliga import och det blev tvärstopp – sorgligt nog för patienterna – en del mådde mycket bra på Melatoninmedicineringen.

Först för fem år sedan lossnade i Europa det akademiska motståndet mot Melatonin som läkemedel och det finns nu i Sverige som sömnmedel i form av Circadin. Det kan vara skäl att påpeka att allt sedan början harMelatonin varit det på licens i särklass mest förskrivna läkemedlet i Sverige – har framförallt använts för att hjälpa barn med svåra sömnstörningar att sova bättre.

Vårt av bland annat hjärnan egentillverkade melatonin görs av transmittorsubstansen serotonin och det efter att vi upplevt starkt dagsljus.

På den vetenskapliga sajten EurekAlert! publicerades den 26 september 2012 en kommentar till färsk Melatoninforskning i Spanien. Forskningen är gjord vid Barcelona Biomedical Research Institute, University of Granada och Autonomous University of Barcelona under rubriken ”Melatonin and exercise work against Alzheimer’s in mice.”

Det är utifrån ovanstående bakgrund begripligt att denna forskningsrapport inte kommer från USA utan från Spanien där åtta forskare har ställt sig bakom rapporten. Man har använt sig av genetiskt modifierade möss, som alla utvecklar Alzheimersjukdomen och modifierat deras livsvillkor på olika sätt. I dag är det välkänt att sjukdomar ofta orsakas av flera faktorer och i denna forskning har man velat gå detta synsätt till mötes, därför har mössen fått inte bara Melatonin utan också fysisk aktivitet – fått springa i ekorrhjul.

Mössen indelades i fyra olika grupper – en grupp som bara fick motion, en annan som bara fick Melatonin och en tredje grupp som både fick Melatonin och motion. Dessutom hade man en kontrollgrupp. Och som ytterligare en kontrollgrupp en referensgrupp av friska möss – som alltså inte var benägna att utveckla Alzheimer.

Man kunde då se att de tre behandlingarna påverkade mössen gynnsamt vad beträffar beteende, inlärning och minne. Bäst var kombinationsbehandlingen av Melatonin och motion.

Mössen avlivades efter försöksperioden och deras hjärnor granskades mikroskopiskt och då kunde man se att den vid Alzheimer kritiska äggvitan, amyloiden, var minskad.

Forskarna menar också att Melatonin i rätt dosering kan motverka epilepsi, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och även förlångsamma själva åldrandet.

27/9/2012

Sydligaste Sverige bjuder alltjämt fotografen på sommarmotiv

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 15:12

Ännu återstår flera fisketurer.

Fortfarande – 25/9 – dröjer sommaren kvar i sydligaste Sverige.

Korpen är en begåvad fågel som inte drar sig för att utnyttja av människan gjorda utsiktsplatser.

Det Kanadensiska gullriset är en sensommar- och förhöstblomma. Bilden togs i Rävemåla den 26 september.

Rådjuren börjar nu allt mera gå i flock.

Bilden togs idag i Ingebo.

Svärmar av Trollsländor kan man fortfarande se.

En stilla stund i fårhagen.

Grågäss i Hagbyhamn.

Sommarblomman Smällglimmen kostar på sig en sen repris just nu.

Den Grå flugsnapparen har nu nästan helt lämnat Sverige – men minnet och bilden finns kvar.

En gammal tallstubbe får nytt liv…

26/9/2012

Stieg Larssons nidbild skadar Sverige

Både Utrikesdepartementet och Svenska institutet har märkt att Sverige numera skildras i mera negativa bilder. Detta enligt SVT den 11 september 2012.

När kungen på statsbesök i Polen kritiserade Stieg Larssons Sverigebild med dess mord och ensamhetshyllande ingredienser blev det förstås ett ramaskri från framför allt kulturvänstern.

I senaste numret av Axess (nr 6 2012) berättas om en amerikansk reaktion på Stieg Larssons närmast paranoiska författarvärld. Där kan vi läsa att fil.dr. i ekonomi, Jennifer Roback Morse, uppfattar hans sjuka värld som en spegling av det svenska samhället. Jennifer Roback Morse är dessutom chef för det amerikanska Ruth Institute – ett institut som värnar om borgerliga värderingar.

Johan Lundberg skriver ordagrant: ”I länder där efterkrigstidens Sverige av vänsterliberaler har framhållits som ett mönstersamhälle, tar Larssons och Mankells böcker som intäkt för att den svenska modellen definitivt har misslyckats. Vilket framstår som rätt logiskt – förutsatt att man tror att det som de skildrar är verkligheten.”

Svenska Dagbladet slaktar i dagarna sin kulturdel och på många andra ställen drabbas kulturen av inskränkningar. Det är begripligt att så sker, när kultureliten envist fortsätter att ge plats för det morbida våldet och dödandet som Stieg Larsson är huvudrepresentant för.

 

 

24/9/2012

Några sensommarbilder ur dagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:49

Många av sensommarens skördar är bärgade – det kan det nu välnärda rådjuret också konstatera.

Just nu har sommaren dragit sig tillbaka från i stort sett hela Sverige – men här hos oss kommer den sannolikt att härska ännu en tid.

Solrosen är nu sprängfylld av frön

…något som verkligen uppskattas av många fåglar – t.ex. Grönfinken.

Trollsländorna flyger nu i stora mängder – bland dem den vackert röda Ängstrollsländan.

Foto: Margareta

I Hagbyhamn myllrar det nu av flyttfåglar som Grågås, Bläsand, Gräsand, Kricka, Skedand, Stjärtand, Kärrsnäppor, Tofsvipor och Starar.

I bakgrunden blånar Öland.

Gulsporren och Strimsporren hybridiserar lätt – och hybriden är också vacker.

Mycket få insekter övervintrar som larver men Gräsulven kan den svåra konsten bland annat tack vare den tjocka vinterpälsen.

Den härdiga Skarven står gärna staty på de yttersta stenarna.

Foto: Margareta

De vackra Vitkindade gässen landar också de gärna i Hagbyhamn.

 

 

Citat idag

Filed under: Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:51

”I grund och botten vill nordvästra Europa ha soliditet medan Medelhavsländerna vill ha solidaritet, vilket egentligen betyder att de vill ha andras pengar.”

Johan Norberg, idéhistoriker och författare citerad i tidskriften Axess nr 6 2012, sidan 45.

 

23/9/2012

Tidiga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom motverkas av mycket solning

Det råder i Sverige mycket stor brist på forskning på solljusets värdefulla hälsoeffekter. Myndigheterna utgör ett kraftfullt ”antisolningsetablissemang” som lägger en tung hämsko på den svenska forskningen. Det är därför glädjande att se att grannlandet Danmark nu bidragit med flera rapporter.

I den vetenskapliga tidskriften Cardiology – hjärtläkarnas egen tidning – publicerades den 12 september 2012 en intressant rapport av sju forskare vid Research Center for Prevention and Health vid sjukhuset i Glostrup. Rapporten har rubriken ”Vitamin D status and changes in cardiovascular risk factors: A prospective study of a general population.”

Rapporten inleds med följande mening: ”A low vitamin D level has been associated with increased cardiovascular disease risk but possible mechanisms remain unclear.”

Forskarna menar alltså att det är för dem klart att solning minskar risken för allvarlig hjärt-kärlsjukdom, varför de går in i ett stort material och kartlägger vilka kända riskfaktorer som motverkas av D-vitamin. Forskarrapporten är extra intressant för oss svenskar eftersom forskningen utförts i ett grannland som ligger på samma breddgrad som södra Götaland. Glostrup ligger i Köpenhamns västra utkant.

Forskningen bestod av att man randomiserade (valde slumpvis) försökspersonerna ur den friska – ännu inte sjuka – allmänheten i åldersintervallet 30-60 år och man följde dem sedan i fem år. I starten var försökspersonerna cirka 6700, vid uppföljningen 4300.

De riskfaktorer man tittade på var blodtryck, blodfetter och metaboliskt syndrom.

D-vitaminprov i blodet togs i studiens start. Gruppens medelvärde på D-vitamin var 48 nmol/l – ett ganska lågt värde. Man får räkna med att det mesta av D-vitaminet hade tillkommit genom solning.

De som hade 58 nmol/l D-vitamin i blodet halverade triglyceriderna och minskade ont kolesterol med en tredjedel.

Man såg också för varje höjning av D-vitamin i blodet om 10 nmol/l minskade det metaboliska syndromet med 5 procent. Man kunde alltså visa att den optimala nivån av D-vitamin var bättre än den genomsnittliga.

Forskarnas slutsats blir att en OPTIMAL  D-vitaminnivå kan öka hjärt-kärlhälsan genom att motverka skadliga blodfetter och det skadliga metaboliska syndromet. På engelska blir det: ”An optimal vitamin D status may influence cardiovascular health by changing the lipid profile in a favorable direction and decreasing the incidence of the metabolic syndrome.”

 

Older Posts »

Powered by WordPress