Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/3/2012

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 7:53

De pålitliga vårtecknen blir allt fler – sedan åtskilliga dagar bjuder vitsipporna på sin vårtidigaste skönhet.

Foto: Hagbyhamn den 27 mars.

Kära läsare!

Filed under: Läsekretsen — Björn @ 7:49

Stort tack för ert intresse! Jag kan redan nu se att hemsidan kommer att nås av mer än 50 000 träffar under mars månad.

Björn

29/3/2012

Våren överraskar med fint storkfrämmande

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:48

Den Vita storken var i Sverige under första halvan av 1900-talet en möjlig men ändå mycket ovanlig häckfågel. Bara längst nere i söder kunde den ses.

Foto: Margareta

Sista gången fågeln häckade i det vilda var – vill jag minnas – på 1940-talet.

Fågelns ”akilleshäl” är den långa litet mjuka näbben, perfekt anpassad till att påta i våtmarkernas mjuka ytskikt – de våtmarker som nu i Europa till mer än 90 procent är torrlagda.

För nu mer än trettio år sedan startades därför ett Storkprojekt i Skåne i hopp om att man ganska snart skulle kunna få tillbaka en pålitlig population av den vackra, stora vadarfågeln.

På bilden kan man se att storken ringmärks ovanför ”knäna” – och det gör att den oftast kan identifieras med hjälp av kikare på långt håll – och det är unikt i ringmärkarsammanhang – de allra flesta fåglar måste fångas och granskas handhållna.

Om just denna individ vet vi ovanligt mycket. Den är inte bara ringmärkt i Storkprojektets regi utan bär också radiosändare, varför man kunnat följa fågelns flyttningar mycket exakt. Anders Törnberg – fågelskådare från Kalmar – har fått fram data som visar att fågeln mellan oktober 2010 fram till helt nyligen övervintrat vid en liten stad cirka 10 mil väster om Barcelona.

Den har varit något av en stamgäst i området och därvid också ofta besökt stadens soptipp men fågeln är nu tillbaka i Sverige och kommer troligen att ”översomra” i Skåne eller strax norr om landskapet.

Den mörka ringen på fågelns högra ben är med en tubkikare ganska lättavläst och det betyder förstås att identifieringen av individen kan ske helt utan att den skadas.

 

Alla foton är tagna i dag i en liten ”väta” strax öster om Ryssbylunddammen, Rockneby. Fågeln kom igår eftermiddag och reste vidare i dag.

 

 

 

27/3/2012

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 18:37

I närområdet finns det numera tre relativt nya ”dämmen” – nyanlagda våtmarksområden.

I Mönsterås finns Högemåladammen och Kronobäcks våtmarksområde – båda två iscensatta av det allmänna.

I lilla Skäppentorp finns också numera sedan ett fåtal år ett privat litet dämme – och det lockar redan intressenter – som synes av dagens bild.

Medmänsklig tillit

Jag har flera gånger förut skrivit i ämnet ”tilliten till främlingen” – men väljer nu att återigen knuffa för ämnet.

Sedan flera årtionden tillbaka finns det internationell forskning som visar att människorna i Norden är ovanligt tillitsfulla i sina kontakter med främlingar. Men det har tidigare inte varit politiskt korrekt att skriva om denna märkliga egenskap hos svenskarna varför många år fått gå utan att ämnet lyfts upp på agendan.

Det är därför intressant att se att i senaste numret av Axess (nr 2/2012) finns en kort översikt i ämnet under rubriken ”Tillitens evolution”.

I ingresstexten står det ordagrant: ”Länder där medborgare litar på varandra har stora fördelar”… Artikeln rekommenderas verkligen till läsning online.

Det är sedan länge känt att förmåga till tillit är urgammal och baserad på ett hormon – oxytocin – som uppträder i däggdjurens utveckling för många miljoner år sedan och som är självklar aktör också hos människan.

Författaren skriver ordagrant: ”Oxytocin är kopplat till upprättandet av social gemenskap, parbildning och omvårdande beteende hos olika däggdjur. Denna signalsubstans tycks leda till minskad aggression, ökad sexuell lust och förmåga att etablera sociala normer.”

Eftersom jag behandlat ämnet utförligt flera gånger tidigare hänvisar jag i den här skrivelsen till artikeln i Axess.

Förståelsen för den nedärvda tilliten blir också möjligare i ljuset av vad dagens epigenetiska forskning visar vara möjligt.

 

 

25/3/2012

Dagens lästips

Filed under: Åldrande,Kost,Ljus — Björn @ 8:29

Dagens text är ett lästips hämtat ur senaste numret av Forskning & Framsteg.

 

24/3/2012

Några vårbilder ur fotodagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:09

Foto: Margareta

Kalmarsundkustens sommarstugor står ännu oanvända, vilket gillas mycket av strandens just nu dominerande invånare – fåglarna stationära, såväl som förbiflyttande.

Jätteflockarna av de ryska viggarna är nu borta – kvar finns ett vårvackert bestånd av våra egna viggar.

Med isfria kuster får hägern många lämpliga fiskeplatser.

Foto: Margareta

Vårblommorna kommer nu i alltfler arter – här en svalört i Hagbyhamn.

Vinterns iskantsfåglar har nu bytt till färgstarka bröllopsdräkter. Storskrakhanen tar en del av sina finare färgnyanser ur födan.

Foto: Margareta

Större strandpiparen är en av de tidigaste vårfåglarna – lyser upp de brungrå stränderna med sina starka färger.

I vårens tid kan kärleken ta sig nog så extraordinära uttryck.

Vinterfåglarna ägnar nu mycken tid till att fira våren – att sjunga – hävda revir. Det avbildade exemplaret – en nötväcka – hade till och med tänkt på solosångens inramning.

Tuvblåstjärnan rymmer gärna från trädgårdarna och pryder därmed tidigt vägens kanter.

Foto: Margareta

Grågåsen har nu erövrat strändernas grässlänter – och kommer att vara den oinskränkta härskaren hela sommaren.

Vårlökens buketter blir allt fylligare.

Den döende svanen??

Nää knappast. Fjäderdräktens putsning kräver invecklade rörelser.

På den litet svårtydda bilden – tagen på flera hundra meters håll kan man se att i Timmernabbens hägerkoloni finns det nu mer än 50 fåglar.

Kronobäcks restaurerade fiskedammar uppskattas också av många andra – knipan t.ex.

Trädgårdens skönheter hör också hemma i ett vårreportage.

Trädkryparen övar nu på sin annorlunda sommarroll.

De vackert vita sångsvanarna är skönheten förverkligad – glädjande nog ökar sångsvanen kraftigt i hela Europa.

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress