Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/7/2011

En bild ur dagboken

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 20:16

Den folkkäraste av alla fjärilar är Citronfjärilen – detta i kraft av att den är ett mycket efterlängtat vårtecken. Individen på bilden ska nästa vår fylla denna viktiga funktion.

Bilden togs idag i Böleskogen. Backvialerna bjöd på mycken nektar.

The Sunshine Vitamin

I ett färskt nummer (July 16, 2011) av den vetenskapliga tidskriften Science News finns en sex sidor lång artikel om D-viamin betitlad ”The power of D”.

Som synes har man låtit ”solskensartikeln” ge framsida åt tidskriftens nummer denna gång.

I artikeln beskrivs debatten mellan det nya och det gamla synsättet på D-vitamin och värdet av solande.

Jag gör några axplock ur den långa artikeln.

Vi har ju levt som förhistoriska varelser mer än 99 procent av vår ”däggdjurstid” och det har därför varit helt naturligt att det D-vitamin vi fått har vi skaffat oss genom solning ”Living outdoors with little clothing prehistoric people manufactured thousands of international units, or IU, every day, perhaps getting three to five times as much as most people get now”.

Utspritt i texten hävdas det att solning motverkar hjärt-kärlsjukdomar, olika cancrar, Parkinson, demens, influensa, infektioner, diabetes och olika immunologiska sjukdomar som MS och för tidig födelse.

Epidemiologiska undersökningar har sedan länge visat att dessa sjukdomar blir vanligare ju längre bort från ekvatorn man kommer och detta på både norra och södra halvklotet. Det finns ett undantag och det är Sardinien där man har världens högsta förekomst av diabetes och det anses bero på genetiska förhållanden. I Lettland har man det omvända förhållandet – låg förekomst av diabetes och det förklaras också av genetiska förhållanden.

Artikeln publicerar en tabell som visar vad olika undersökningar av människornas D-vitaminhalt i blodet visat och Science News-författaren menar att värdet för god hälsa bör ligga mellan 20 och 40 ng/ml.

Finland är det land som ligger längst bort från Ekvatorn av alla. Undersökningar har också visat att D-vitaminvärdet är lågt. I Tunisien är det gott om sol men kvinnor som har den klassiska burkan har ändå alldeles för låga D-vitaminvärden. Äldre människor har som regel lägre D-vitaminnivåer men lever man i Tobago, 10 breddgrader från Ekvatorn, så har man bra värden ändå. Sydafrika ligger kring 30:e breddgraden – alltså på samma avstånd från Ekvatorn som Nordafrika.

Yrket har mycket stor betydelse. I Missouri lever man på 37:e breddgraden – alltså samma som Solkusten i Spanien – och om man där jobbar utomhus i solskenet som badvakt får man som synes mycket höga värden.

Diskussionen om hur mycket D-vitamin vi behöver är i de vetenskapliga kretsar som speciellt intresserat sig för ämnet livlig sedan mer än tio år tillbaka.

I artikeln står det ordagrant: ”A fair-skinned person basking in the sun in a bathing suit could get 20 000 international units of vitamin D in half an hour”.

Den vetenskapliga gruppering som sysslat längst med ämnet är världens äldsta och största grupp av hormonforskare – The Endocrine Society – och de  menar att dosen D-vitamin bör vara 1500-2000 internationella enheter per dag.

D-vitaminforskningen är inte lätt att göra väldigt strikt. Vi får ju i oss D-vitamin efter solning, genom maten och kosttillskott och hur mycket pigment vi har i huden och hur mycket kläder vi har på oss är ju förstås av avgörande betydelse. Breddgraden vi lever på är också av stor betydelse. Solresor söderut under vintern liksom solariesolning komplicerar ämnet ytterligare.

Det gör att forskarna som menar att man än så länge kan stödja sig på observationsstudier – epidemiologiska studier – kan behandla ämnet på samma sätt som rökningen och bilbältesanvändningen. Hela Västvärlden har accepterat att rökning är skadligt och att bilbältet räddar liv – detta utan att dubbel-blind-kontroller har utförts.

Intressant nog kommer hypoteser från andra håll som stöder den moderna D-vitaminforskningen. Den vulkaniska aska som skymde himlen för 135 miljoner år sedan försvagade solljuset så kraftigt så att de jättestora dinosauriernas skelett inte kunde byggas upp med den styrka som krävdes och detta ledde till jätteödlornas utdöende.

 

 

30/7/2011

En bild ur dagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 18:33

Den vackra Törnskatehanen fotograferade jag idag klockan kvart över tre. Fågeln var i sitt revir på de södra fälten i Forsa norr om Mönsterås. Då och då tittade den på mig med sitt ”analyserande” högra öga, och under flera minuter godkände den min närvaro.

I sanningens ögonblick…

avslöjas det mediala underhållningsvåldets verkliga innebörd.

Den stora affärskedjan COOP i Norge har tillsammans med andra affärer tagit bort våldsamma dataspel från sina hyllor.

Svenska våldshyllande deckarförfattare kommer säkert att fortsätta mördandet i underhållningsvåldet – Stieg Larsson har satt ribban högt – och därtill är förtjänsten alltför god.

 

29/7/2011

Bild ur dagboken

Filed under: Natur — Björn @ 14:00

Bottorpsslätten

Dagens citat

Filed under: Kultur,Mediekratin,Politik — Björn @ 8:47

Detta exakt återgivna TT-telegram publicerade Sydsvenska Dagbladet online igår. Man kan undra hur redaktören tänkt!

 

28/7/2011

Röd näckros – Nymphaea alba f. rosea

Filed under: Natur — Björn @ 18:36

Foto: Margareta

Den mycket vackra Röda näckrosen finns mitt på Öland – rimligen planterad där i en liten göl.

Foto: Margareta

Den Röda näckrosen är egentligen en variant av den vita – har uppstått genom en genetisk mutation.

Den upptäcktes först 1856 i Fagertärn, Närke, och blev då en botanisk sensation.

Som vild är den mycket sällsynt men finns nu inplanterad på många ställen.

Fotograferad idag den 28 juli.

 

Källa: Wikipedia

Older Posts »

Powered by WordPress