Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

27/2/2011

Dubbelspråkighet bromsar Alzheimer

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Psykisk hälsa — Björn @ 10:02

En ny studie visar att tvåspråkiga patienter fick Alzheimerdemensen fyra-fem år senare än enspråkiga.

Vid den nyligen timade stora vetenskapskonferensen i USA arrangerad av American Association for the Advancement of Science (AAAS) presenterades ett forskningsprojekt från kanadensiska Yorkuniversitetet i Toronto.

Forskningen bestod av att man kartlade 450 Alzheimerpatienter, där hälften var tvåspråkiga, andra hälften enspråkiga. Forskarna kunde då visa att de tvåspråkiga fått Alzheimerdemensen fyra-fem år senare.

Det betyder rimligen att i alla små länder, där man förutom det egna språket lär sig ett annat kan ha en stor fördel. Vi har ju i Sverige som andra huvudspråk engelskan och det betyder att inte bara internationella kontakter underlättas utan också vår förmåga att mentalt fungera i högre åldrar förbättras. Det finns ju fortfarande länder som svartsjukt vaktar på sitt eget språk och där kunskap i andra språk är minimal. Så är det ju i Spanien. Även fransmännen är chauvinistiska och övertygade om sitt eget språks enastående förträfflighet – det kan alltså vara ett stort misstag.

Man har också sett att tvåspråkiga personer har bättre exekutiv kontroll, alltså bättre förmåga till långsiktigt planerande, något som också förstås kan vara speciellt betydelsefullt när det gäller att i åldrandet hålla hjärnans funktioner vid liv.

Att lära sig ett nytt språk när man är äldre så bra så att man kan använda det dagligdags verkar alltså vara en god investering för framtiden.

25/2/2011

Dagens lästips

Filed under: Kultur,Läsekretsen,Mediekratin,Politik — Björn @ 18:11

Dagens text är ett lästips som finns i Dagens Nyheter!

Läs på www.påstan.nu/bloggen Bengt Ohlssons fina krönika om hur han av gårdagens högklassiga litteratur blir räddad från dagens ”smartnesslitteratur”.

Några bilder ur dagboken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 9:21

Nötkråkan är en av Sveriges mest okända fåglar trots att den inte är helt ovanlig. Den för nämligen under nästan hela året en mycket undanskymd tillvaro i den täta barrskogen.

Men eftersom den i mycket stor utsträckning lever på hasselnötter visar den sig i hasseldungarna september-oktober då den samlar ihop nötförrådet som ska räcka hela vintern. Man kan på bilden se att hakpåsen buktar av nötter.

Den finns i Sverige i stort sett bara upp till hasselns nordgräns, dvs. norra Svealand. I Finland går den ända upp till i höjd med Umeå, där ett litet bestånd av en Nötkråka med smalare näbb finns etablerad.

Det är en vacker fågel med grundfärgen mörkt chokladbrun som pryds av vita ”pärlfläckar”. Fågeln är i kajstorlek. Den har mycket korta vingar och det är en bra anpassning till flygandet i täta barrskogar.

Bilderna tagna vid Idhult, Häggemåla den 23 februari.

23/2/2011

Välinformerade medborgare är en viktig förutsättning för demokratin

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 18:43

Debatten om public service har just tagit fart igen bland annat därför att Mats Svegfors och Cecilia Benkö, ledningen för SR, för några dagar sedan startat en debatt i DN under rubriken ”Blind kapitalism som tar över efter medvetna publicister”.

TV-ledningen får i Second Opinion den 20 februari 2011 svar av journalistprofessorn Jesper Strömbäck. Han är bland annat författare till boken ”Den medialiserade demokratin”.

I boken redovisar han fakta som visar att över tid har en kraftig förskjutning av medborgarnas kunskapskällor inom politiken glidit bort från anhöriga och vänner till istället massmedia från vilka en övervägande majoritet idag hämtar sin uppfattning i viktiga samhällsfrågor. Det betyder förstås att svenska folkets krav på opartisk information från massmedia är nu mer berättigat än någonsin.

Återigen kan vi alltså konstatera att en expert av facket inte debatterar i ”gammelmedia” utan på nätet och det är förstås ingen tillfällighet. Det är också intressant att notera att artikeln är illustrerad med en bild från nätbaserade Wikipedia Commons.

Jesper Strömbäck skriver ordagrant: ”Ur mitt perspektiv handlar frågan om public service och mediernas kommersialisering ytterst om demokratin och dess behov av välinformerade medborgare… Det avgörande är att de breda medierna tillhandahåller en rik mängd och ett brett utbud av nyhets- och samhällsjournalistik av god kvalitet”.

Det viktiga med hans inlägg är att han återinför det demokratiska, politiska perspektivet i debatten som så lätt annars handlar bara om kommersiell kontra icke kommersiell TV.

Den utveckling som vi i full fart är inne i har en del uppenbara bekymmersamheter med sig. Jesper Strömbäck skriver: ”Kraven att programmen ska fånga tittare har ökat, och nyhets- och samhällsjournalistiken har populariserats på ett sätt som många gånger riskerar att drabba dess kvalitet”.

Populistisk programprofil som ökar antalet tittare leder inte till bättre demokrati.

Professor Strömbäck påpekar också ”Att politikens innehåll får allt mindre uppmärksamhet i nyheterna medan det politiska spelet får allt större utrymme”.

Hade journalistdrevet mot arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins eventuella prostitutionsbesök, om än preskriberat, kommit närmare valet och fått påverka stor del av utfallet av det, hade det alltså kunnat skymma politiska frågor av kolossalt mycket större dignitet.

Jesper Strömbäck skriver också ”I grova drag kan man säga att nyhets- och samhällsjournalistiken har gått från en ambition att spegla, till att granska, tolka och slutligen beröra”.

Gårdagens journalister som skrev reportage om det som hänt har i stor utsträckning idag ersatts av spekulerande journalister som tittar i den nog så osäkra ”massmediala kristallkulan”.

Om statstelevisionen inte tar sitt ansvar på fullt allvar är – som Jesper Strömbäck skriver – ”risken är överhängande att vi går mot en framtid där TV-landskapet med bara några få undantag domineras av underhållning, och där en mindre, välutbildad elit har förmågan att söka sig fram till och välja den goda journalistiken medan den större gruppen väljer bort nyheter helt eller nöjer sig med mindre kvalificerad journalistik. Det leder förstås till klyftor i det politiska deltagandet”.

Eftersom jag under hela min skrivartid på hemsidan varnat för massmedias förvrängningar av viktiga sanningar känns det bra att Jesper Strömbäck avslutar som han gör. Han skriver ”Frågan handlar inte om public service eller inte. Frågan handlar om vilken mediepolitik och vilket mediesystem som bidrar till demokratin och dess behov av välinformerade medborgare”.

I en välfungerande modern demokrati har alla medborgare rätt att bli välinformerade – inte felinformerade.

Läs gärna professor Strömbäcks artikel i sin helhet.

22/2/2011

Drama i skymningen

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:59

I vår trädgård har sedan snart tre månader 10-15 fasaner dagligen hälsat på och tagit för sig från fågelmatningen.

Men idag i skymningen blev en av hönorna slagen av en ung Duvhökshona bara 30 meter från vårt köksfönster.

Under fotograferandet – och länge därefter fixerade fågeln mig som synes med sitt vänstra öga – det öga vars synnerv går till fågelns högra hjärnhalva, som står för att bedöma om det är dags för flykt eller inte.

Så småningom granskade fågeln mig också med det ”analyserande” högra ögat och började sedan lugnt att äta. Den blev dock några gånger attackerad av en stor vråk som uppenbarligen hoppades få del av bytet.

”En sjuklig idealisering av dårskap”

Den nya psykologin med Kognitiv Beteende Terapi i spetsen erövrar nu Västvärlden och av svenska Socialstyrelsen har den utsetts till huvudterapi vid de stora psykologiska folksjukdomsgrupperna depression och ångest. Men spöken från det förflutna går då och då igen. ”Psykoanalysens draksådd” (Johan Cullberg) är fortfarande svår att utrota!

Rubriken ovan är hämtad ur Dagens Nyheter den 17 februari 2011 och kommer från Ann Heberleins recension av Nils Uddenbergs just utkomna bok ”Själens schamaner. Personliga essäer om psykiatri”.

Både Nils Uddenberg och Ann Heberlein vet vad de talar om. Ann Heberlein har själv den bipolära sjukdomen, alltså en pendling mellan depression och mani och hon är därför mycket lämpad för att ge ett perspektiv på vad som är sjukt och friskt och hur de sjuka ska behandlas.

Teater Giljotin i Stockholm ger just nu föreställningen ”Bli en dåre!” och som ett sjukt eko från 1960-talet hävdar man att den psykiskt sjuke är den friske och inte tvärtom.

Och denna teatrala installation gillas förstås av en freudianskt troende kulturelit. Ann Heberlein skriver ordagrant: ”Föga förvånande har ’Bli en dåre!’ hyllats. Kulturmänniskor älskar sånt, att få känna sig litet avantgarde, toleranta, vidsynta och härliga i opposition mot förtryckande normer och stelbenta samhälleliga institutioner”.

Jag har ju själv många gånger skrivit om (anti-) psykiatrins haveri – ämnet kan kanske kännas uttjatat – men ”performanceföreställningen” ”Bli en dåre!” gör ämnet återigen aktuellt.

En som verkligen har ett långt inifrånperspektiv på ämnet är psykiatern och författaren Nils Uddenberg och i hans nyutkomna bok ger han ett välgörande klart perspektiv på detta viktiga ämne.

Nils Uddenberg skriver om sin egen vänstervridning ordagrant: ”Jag fruktar att det bland annat var bedrägliga drömmar om ett ansvarslöst paradis som lockade mig och andra unga psykiatrer som ville vara jämställda och radikala vid början av 1970-talet”.

(Jag återkommer till boken när jag har mer än Ann Heberleins recension att utgå ifrån).

Under rubriken ”Psykiatrins gamla skåpmat värms upp” skrev ledarskribenten Johan Wennström på Svenska Dagbladets ledarsida den 18 februari 2011 ordagrant: ”Antipsykiatrin var en radikal form av psykoanalys, med drag av hårt, närmast anarkistiskt vänstertänkande, som bland annat betraktade den traditionella psykiatrivården som ett maktinstrument för att tysta de vidsynta och socialt medvetna patienterna”.

Johan Wennström har lagt ut några kommentarer från SvD:s ”ledarblogg”. Signaturen Louise skriver ”Det är så tröttsamt med alla oinsatta som blandar ihop psykiska dilemman med psykiatriska sjukdomar. Ibland på gränsen till farligt, till exempel när terapeuten säger till den deprimerade att han eller hon inte ska medicinera för då blockeras känslorna och terapin blir värdelös. Fullständigt vansinne.

Jag har arbetat länge inom psykiatrin och mött patienter med bipolär sjukdom som gått flera år i psykodynamisk terapi och bara blivit allt sjukare därför att terapeuten ansett att manin är ett försvar mot depression!

När de äntligen mött en kunnig psykiatriker som t ex ordinerat Litium har patienten äntligen kunnat leva ett drägligt liv”.

Per Ahlmarks bok ”Vänstern och tyranniet. Det galna kvartsseklet” kom 1994 men är för kultureliten alltjämt aktuell.

21/2/2011

Bild idag

Filed under: Natur — Björn @ 21:23

Det råder en vintrig atmosfär kring Pataholm, Sveriges minsta köping. Kullerstenstorget och de välbevarade 1800-talshusen skapar en sekelskiftesmiljö – något som om bara några månader kommer att locka många turister.

Older Posts »

Powered by WordPress