Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/12/2010

Årets sista dagboksbilder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:14

Vinterstämningen vilade den 31 december över kusten norr om Bläsinge hamn, Öland.

I den lugna hamnbassängen skapades tallriksis.

Snödrivorna längs hamnvägen var ställvis mer än två meter höga.

En härdig Storskrakhona dök bland isflaken.

Pannkaksisen växte norr om hamnen till meterstorlek.

30/12/2010

Det grova underhållningsvåldet – en hälsofara för dagens barn – morgondagens vuxna

För snart fyra år sedan – den 29 april 2007 – skrev jag om medievåldet under rubriken ”Det grova underhållningsvåldet förstärker verklighetens våld” och jag kommenterade också ämnet nyligen – den 20 december 2010.

Jag återvänder nu igen till ämnet efter att ha läst Amerikanska barnläkarföreningens nu mer än ett år gamla ”policy statement” publicerat i barnläkarföreningens egen tidskrift Pediatrics under rubriken ”From the American Academy of Pediatrics: Policy statement – Media violence”.

Jag redogör inte i detalj för det sjusidiga dokumentet som den intresserade själv kan läsa på www.pediatrics.org

I debatten efter Martin Ingvars och medarbetares artikel i DN: Debatt den 18 december 2010 har man hävdat att hjärnforskarna stöder sig på endast ett fåtal personers personliga uppfattningar, men det är verkligen inte sant.

Hela 98 procent av den Amerikanska barnläkarföreningen – som består av flera tusen experter på barns hälsa – ställer sig bakom uppfattningen att medievåldet ökar det verkliga våldet. ”The weight of scientific evidence has been convincing to pediatricians, with more than 98 % of pediatricians in 1 study expressing the personal belief that media violence affects children’s aggression”.

The American Academy of Pediatrics menar att den forskning som nu finns är lika vetenskapligt hållbar som kopplingen mellan rökning och lungcancer – ett samband som över hela Västvärlden är accepterat och självklart.

Dessutom är det så att bakom amerikanska barnläkarföreningens ”statement” finns det i Rådet för kommunikationer och media (Council on Communications and Media) 21 läkare som åberopar 113 vetenskapliga rapporter.

På de senaste fyrtio åren har sex mycket stora utredningar av medievåldets betydelse för allmänheten – speciellt barn – gjorts i USA och trots underhållningsindustrins våldsamma protester har forskarna hävdat att underhållningsvåldet förstärker det verkliga våldet.

När jag växte upp var filmerna antingen barntillåtna eller barnförbjudna och då gick gränsen vid 15 års ålder och det var en accepterad och godkänd regel som i stort sett ingen kunde tumma på.

Trots det lyckades jag som trettonåring smita in på den lokala biografen i Nordmaling och på en av dåtidens skräckfilmer och det fick jag bittert ångra. Filmen var kolossalt skrämmande för mig och i dagar och veckor efteråt förföljdes jag av de hemska skräckscenerna, som framför allt förstärkte mörkerrädslan.

Och då ska man komma ihåg att idag är våldet oändligt mycket råare och har också i hemmen krupit långt ner i åldrarna.

Det av medievåldet inspirerade ungdomsvåldet börjar nu allt mer synas även i den svenska brottsstatistiken även om det hittills ”bara” mest har kommit till uttryck som mordbränder. Varje dag brinner i Sverige nästan två skolor och polisen brukar räkna med att mer än varannan brand är anlagd av ungdomar.

Modern hjärnforskning har visat att när ungdomar spelar våldsamma tv-spel dämpas aktiviteten i frontallobernas bark – det betyder att de delar av hjärnan som har förmåga att uppfatta de långsiktiga sekvenserna av det man upplever kopplas ur.

Man vet också att hjärnan mognar bakifrån dvs. hjärnan kan mycket tidigt ta in på ett realistiskt sätt visuella upplevelser som blir rätt återgivna i hjärnbarken, medan den omogna hjärnan för övrigt inte klarar av att tolka upplevelserna på rätt sätt.

Ungdomars kontakt med medievåldet kan ske idag på kolossalt många vägar – via tv, radio, film, videospel, inspelad musik, datorer och Internet. I Amerika har man kunnat visa att barn i 8-18-årsåldern hämtar upplevelser från dessa områden sex timmar per dag. Så mycket tittar inte svenska barn på media men siffrorna är i stigande och är redan alarmerande höga. I USA har barn över åtta år i 68 procent tv i sovrummet.

Amerikanska barnläkarförbundet sammanfattar sin ståndpunkt sålunda: ”Exposure to violence in media, including television, movies, music, and video games, represents a significant risk to the health of children and adolescents. Extensive research evidence indicates that media violence can contribute to aggressive behavior, desensitization to violence, nightmares and fear of being harmed… The evidence is now clear and convincing: media violence is 1 of the causal factors of real-life violence and aggression”.

Barn gör inte som vi säger utan som vi gör…

29/12/2010

Bild ur dagboken

Filed under: Natur — Björn @ 15:53

Frostig vinterskog – Åbro den 22 december klockan 14:15.

Dikt idag

Filed under: Poesi — Björn @ 15:44

28/12/2010

Bild ur dagboken

Filed under: Natur — Björn @ 15:43

Vinterstilla i Ålem den 28 december klockan 14:12

Solariesolning dubblerade 80-åringars blod-D-vitaminnivåer

Den 22 december 2010 – mycket passligt på dygnet för vintersolståndet och därmed årets solfattigaste dag – publicerade den vetenskapliga tidskriften Age Ageing en rapport online med titeln ”Prevention and treatment of vitamin D deficiency in Dutch psychogeriatric nursing home residents by weekly half-body UVB exposure after showering: a pilot study”.

Forskningsrapporten är skriven av sex välmeriterade forskare som tidigare flitigt publicerat sig och några kommer från Psychogeriatric Center Mariënhaven, Warmond, Holland.

Denna holländska forskning är extra glädjande för oss i Sverige eftersom det i vårt land är ”fult” att forska på (solarie-)solandets D-vitaminhöjande effekter.

Forskarna skriver själva ”In older people, induction of vitamin D production by ultraviolet B (UVB) exposure may be preferable to oral (via munnen) supplementation”. Forskarna menar alltså att t.ex. solning i solarium kan vara ett bättre sätt att komma tillrätta med äldre personers D-vitaminbrist – 80-åringar hinner inte utveckla någon hudcancer av solariebestrålningen.

Fördelen med solariesolandet är enligt forskarna att D-vitaminet inte kan nå toxiska (giftiga) nivåer, det motverkar också polyfarmaci, alltså ett intag av alltför många olika sorters tabletter, något som mycket ofta drabbar äldre.

Dessutom har solariesolningen andra gynnsamma effekter. Forskarna skriver ordagrant: ”There are indications that UVB-exposure has beneficial effects on health and well beeing by  mechanisms other than the vitamin D pathway alone”. Det finns t.ex. studier som indikerar att solning höjer de inre morfinerna, endorfinerna, vilket leder till ökat välbefinnande.

Försöket bestod av att åtta stycken 80-åringar fick solariesola hela framsidan av kroppen en gång i veckan under åtta veckors tid. Expositionstiden hölls kort så att de bestrålade bara utvecklade en svag rodnad – en halv MED (Minimal Erythema Dose).

Intressant är också att forskarna inte alls hållit sig till de vanliga och så ofta upprepade officiella rekommendationerna om att det räcker med solning av bara händer, underarmar och ansikte. Istället har man solat hela framsidan – ”Frontal half-body irridation with UVB”.

I mina ögon har man dock varit litet överdrivet försiktig i det här försöket. 1998 gjorde samma forskargrupp ett försök med 45 kvinnor med medelåldern 85 år och de fick solariesola tre gånger i veckan under tolv veckor (resultatet blev redan då lika fint – ja, litet bättre).

Man mätte blod-D-vitaminhalten och bisköldkörtelhormonnivåerna vid 0, 2, 4 och 8 veckor och gruppens siffra steg från 28,5 till 46,5 nmol/l – alltså nästan en fördubbling. Hade försöket fortsatt ytterligare några veckor kan nivåerna ha blivit avsevärt högre.

Varför man mätte bisköldkörtelhormonnivåerna beror på att vid D-vitaminbrist stiger hormonet till sjukligt höga nivåer – man kunde i försöket se att solariesolningen sänkte hormonnivåerna med 20 procent.

Forskarna skriver själva: ”An 8 week course of weekly, frontal half-body irridation with UVB, at 0,5 MED, leads to an significant increase in 25(OH)D serum levels, but this period is to short to reach vitamin D sufficiency”. Man påpekar alltså att ytterligare, förlängd behandling med solariesolning behövs för att D-vitaminnivåerna ska bli tillräckligt höga.

26/12/2010

Bild ur dagboken

Filed under: Natur — Björn @ 15:53

Tidig aftonstämning i Strömsrum – den 26 december klockan 14:05

Older Posts »

Powered by WordPress