Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/11/2010

Bild idag

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:24

Den härdiga Kanadagåsen dröjer sig i det längsta kvar på Öland. På bilden är flocken övervakad av en intresserad oidentifierad rovfågel.

Diplomatens konfliktlösning är kolossalt mycket bättre än militärens!

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:25

Några lekmannatankar.

Just nu upplever vi en mycket otäck och farlig upptrappning av konflikten mellan Nord- och Sydkorea – enligt uppgifter den värsta sedan Koreakrigets slut för 50 år sedan.

Ska den konflikten helst lösas med krig eller med diplomati – svaret är mycket enkelt. Igår intervjuades i Rapport förre ambassadören Rolf Ekéus och han påpekade att alternativet till diplomati är våldet – och det vill vi absolut inte ha.

Svenska Dagbladet frågade igår sina onlineläsare om det är rätt att publicera diplomaternas korrespondens. I skrivande stund har 15318 svarat och 57 procent svarar Ja, 43 procent svarar Nej. Ungefär samma fråga har DN ställt till sina onlineläsare och där svarar 68 procent Ja, 32 procent Nej.

Det är ur demokratisk synvinkel av stort intresse att få veta hur gemene man i Amerika ser på problemet. Fox News frågade igår huruvida Wikileaks ska betraktas som en terrororganisation och 68 procent svarade Ja.

En överraskande svensk kommentar står debattören och skriftställaren Jan Myrdal för i Newsmill den 29 november. Han menar att Julian Assange begått tre fel, han skriver ordagrant: ”Skälet till detta torde vara att han kommer ur hackermiljö och inte ur aktivistkretsar”.

Det första felet är att varje seriös aktivist måste undvika bindande känslomässiga förhållanden. Jan Myrdal skriver ordagrant: ”Vederbörande bör då avhålla sig från varje intim kontakt”.

Jan Myrdal fortsätter: ”Hans andra fel var att han tagit talet om den svenska synden på allvar och inte satt sig in i sexuallagstiftningen i Sverige… Hans tredje fel var att han överskattade det svenska juridiska skyddet för såväl politisk yttrandefrihet som personlig integritet och tänkte sig bli skriven här”. Så långt Jan Myrdal.

I Australien utreder man nu om Julian Assange har gjort sig skyldig till brott – i så fall kommer hans pass att dras in.

Svenska Dagbladet skriver idag på ledarplats ordagrant: ”Man bör akta sig för den förenklade bilden av en hackergeneration som står upp mot en omvärld av cyniska realpolitiker. Wikileaks helgongloria kan lätt hamna på sned. Redan nu finns anledning att undra varför man inte läcker stora mängder ryskt, kinesiskt eller iranskt material”.

Samma inställning ger Mats Larsson i gårdagens Expressen uttryck för. Han skriver ordagrant: ”Nu hurrar Kina och alla världens diktaturer… Resultatet av publiceringen blir en skev bild av världen där en demokrati som USA snart inte kommer undan med någonting eftersom allt som staten gör inom kort verkar hamna på Wikileaks. Men ledarna i Kina, Syrien eller Burma kan fortsätta att agera i mörkret, långt bortom mediestrålkastarna. Och de hurrar för Wikileaks  i dag. Och fortsätter att blockera sajten för kineser”.

29/11/2010

Dagens lästips

Filed under: Natur,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 17:03

Läs gärna Carlos Costas inlägg på www.newsmill.se med rubriken ”Har vi glömt att det även bor barn på landet?”

28/11/2010

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:27

I den begynnande skymningen simmar en vacker flock av Storskrakar vid Oknö, Mönsterås klockan 14:50

Ordspråk idag

Filed under: Allmänt — Björn @ 17:22

”Den som dricker ur källan får vattnet rent”.

Ur Ordspråk och talesätt/Pelle Holm

27/11/2010

Naturen ger harmoni

Filed under: Kultur,Läsekretsen,Natur,Psykisk hälsa — Björn @ 17:51

Kära läsare!

Som du/ni väl sett lägger jag ofta ut vackra naturbilder på hemsidan – och det av flera skäl – men jag vill i den här texten hålla mig till temat: Naturbilder som ”antistressmedicin”.

Att i november redogöra för den fina effekten av naturskådandet är inte alldeles rätt tidpunkt men jag gör det ändå.

Fotot är taget från Fäholmen upp mot Billingens sluttning.

För nu snart 30 år sedan gjorde en miljöpsykolog i USA en upptäckt som sedan dess kommit att citeras och citeras och den har dessutom öppnat ett stort nytt forskningsfält.

Forskaren upptäckte att just gallopererade patienter hade en betydligt kortare konvalescens om deras sjukrum erbjöd utsikt över en vacker sjukhuspark istället för en helt skymmande tegelvägg. Det ledde så småningom till att forskningen på detta område verkligen tog fart.

Bilden visar Hornborgasjöns utlopp vid Trestena.

Miljöpsykologer reste jorden runt, besökte alla världsdelar och lätt försökspersoner se på upprörande bilder på otäcka olyckor samtidigt som man mätte puls, blodtryck och svettning på deltagarna – man kunde då dokumentera och objektivera en påtaglig stressituation hos försökspersonerna.

Omedelbart därefter fick försökspersonerna titta på tre olika typer v bilder: stadsmotiv, välmående villasamhälle och bilder av öppen och fri natur.

Forskarna kunde då se att de som snabbast återhämtade sig från det stora obehaget som de otäcka bilderna gav var de som fick titta på vackra naturscenerier – puls och blodtryck återhämtade sig betydligt långsammare hos dem som fick titta på bilder av stadsmiljöer och villasamhällen.

Försöken gjordes så småningom i en förstärkt form, där man istället för bilder visade videos med realistiska otäcka olycksinslag och därefter fick försökspersonerna se videos av samma karaktär som bilderna och forskningen visade att videon som återgav naturscenerier var den som snabbast fick stressen att rinna av.

Mycken annan forskning på naturens effekter har visat att de kan vara genomgripande. Terapiträdgården i Alnarp – och numera många andra terapiträdgårdar – har lyckats få långtidssjukskrivna att i stor utsträckning kunna återvända till arbetet. Det faktum att barn på ”I ur och skur”-dagis mår bättre och utvecklas allmänt bättre är förstås en parallell till detta.

26/11/2010

Dagens reflektion

Filed under: Allmänt,Kultur,Mediekratin,Psykisk hälsa — Björn @ 9:21

I dagens Aftonbladet online kan man läsa att sonen till SVT-chefen Eva Hamilton i förrgår omkom i en frontalkrock i Stockholm.

Ännu en av många tragiska trafikolyckor som lämnar alla anhöriga i djup bestörtning.

Men efter en formulering i artikeln vill jag utvidga kommentaren in på det pressetiska området.

I många referat av trafikolyckorna de senaste dagarna har detaljerade uppgifter om de krossade offrens kroppar publicerats. I ett fall berättades att tandkort behövdes för identifiering.

I Aftonbladet skriver SVT:s kommunikationsdirektör. Helga Baagöe: ”Av respekt för familjen så kommenterar jag inte det som hänt ytterligare”.

Hennes kommentar är avslöjande. Visar man bara respekt för familjen när olyckor drabbar kolleger är det ju väldigt illa.

Kommentaren bekräftar att hur framför allt kvällspressenjournalister hanterar referat av olyckor styrs uppenbarligen inte av humana etiska principer – utom när det gäller kolleger.

Older Posts »

Powered by WordPress