Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/9/2010

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 19:24

Morgon i Halland – slätten väster om Rolfstorp den 29 september.

27/9/2010

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 19:22

Kärleksörten – symbol för den uthålliga kärleken – blommar alltjämt – förstås!

Motion förstorar barnhjärnans minnescentrum

Tidigare studier har visat att motion påverkar hjärnan både hos djur och äldre människor. ”Previous studies in older adults and in animals have shown that exercise can increase the size of the hippocampus”.

Andra undersökningar har också visat att motion förhindrar förminskningen av hjärnbarken hos äldre. ”Aerobic fitness and exercise are effective at preventing cortical decay and cognitive impairment in older adults”.

Tolv forskare under ledning av professor Art Kramer vid University of Illinois har nu gått vidare och tittat på om motion också förbättrar barnets hjärna. Man publicerade sitt forskningsresultat den 22 augusti 2010 i den vetenskapliga tidskriften Brain Research. Den något krångliga titeln lyder: ”A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children”. Forskningsresultatet finns kommenterat i Medical News Today den 20 september 2010.

Forskarna hjärnfotograferade 49 barn i 9-10-årsåldern samtidigt som man också testade deras kondition. Studien är enligt forskarna den första i sitt slag.

Vid konditionstestet kunde man tydligt se att de vältränade barnen utnyttjade syret bättre och kameran kunde också visa att de vältränade barnen hade 12 procent större hippocampus.

De vältränade barnen klarade också olika minnestest bättre.

Jag, som tillhör den generationen som hade fyra-fem gymnastiktimmar i veckan – och som verkligen trivdes med det – vill verkligen påminna om att en enbart teoretisk pluggskola inte räcker!

26/9/2010

Amiralen – Vanessa atalanta (2)

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 19:56

Nu har sensommarens invasion av den direkt från Europa kommande Amiralen nått också våra hemtrakter – Kalmar län – och den vackra fjärilen kan ses än här än där. På bilden sitter den på en blommande Kärleksört på Saltors udde.

Häromdagen satt på eftermiddagen hela fyra exemplar stilla och solade sig på vårt hus’ västervägg. Den avbildade fjärilen satt ända uppe vid taknocken men med digiscopingtekniken gick det att få en bra bild ändå.

Många av dessa sena besökare kommer nu snart att flyga söderut och ett okänt antal kommer att ta sig ner till Mellan- och Sydeuropa där fjärilen kan klara av att övervintra.

Vill man vintertid njuta av åsynen av fjärilen får man alltså åka ner till Medelhavsområdet. Denna bild är tagen i januari på sluttningen till Rio Grande tre mil nordväst om Malaga. Januarisolskenets värme räcker väl för att få fjärilen på vingarna.

Bilden är tagen för cirka 15 år sedan med den gamla analoga tekniken, varför bildkvaliteten lämnar en del övrigt att önska.

Samma trakt kan då som extrabonus bjuda på en verklig skönhet – ”Den spanska girlangen” (Zerynthia rumina) – den har som synes ett underbart färgstarkt och kontrastrikt vingmönster.

”Antidepressiva läkemedel förebygger självmord”

Filed under: Den friska hjärnan,Familjen,Kultur,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:28

Så löd rubriken i ett nyhetsinslag i DN den 15 september 2010. I artikeln berättades det att det nu finns forskning som visar att antidepressiva mediciner förebygger självmord.

Sedan ett halvt århundrade har en förödande strid stått mellan biologisk psykiatri och det freudianskt doktrinära tänkandet, varför det är mycket viktigt att forskningen till slut ger oss facit.

En forskargrupp från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under ledning av Göran Isacsson har nu alltså i Acta Psychiatrica Scandinavia publicerat sin forskning under rubriken ”Decrease in suicide among the individuals treated with antidepressants: a controlled study of antidepressants in suicide, Sweden 1995-2005”.

Självmorden har under tiden 1990-2007 gått ned från 1980 till 1443 per år. Det är alltså en minskning med hela 30 procent. Det viktiga med forskningen är, att den har visat att de som tar antidepressiva läkemedel minskar sin risk att begå självmord. Forskarna har räknat ut att ungefär 500-600 självmord per år förhindras tack vare läkemedelsbehandlingen.

Detta forskningsresultat är nu ytterligare ett bevis på att den av psykodynamiskt doktrinära terapeuter så föraktade farmakologiska behandlingen faktiskt räddar långt fler liv än den freudianska.

Detta är dessutom mycket viktigt därför att de psykodynamiskt trosvissa ofta avfärdat de antidepressiva läkemedlen med hänvisning till alla deras biverkningar. Samtidigt har man inte alls redovisat den egna terapins biverkningar och studier har visat att de är mycket omfattande. Det är självklart att den psykodynamiska terapin – när den ensam getts som behandling till de deprimerade har lett till ett okänt antal självmord – suicid som läkemedelsbehandling hade kunnat förhindra.

Detta forskningsresultat visar att nya vindar verkligen behöver blåsa igenom freudianskt unket doktrinära behandlingsrum!

25/9/2010

Dagens bilder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:49

Följande bilder kan tyckas vara nog så triviala men själv tror jag att de i ett avseende är mycket ovanliga.

Häckningsframgången hos Tranan är – statistiskt – så dålig att paret per säsong får ut bara ½ (!) unge – eller om man så vill en unge vartannat år. Tranparet behöver därmed i praktiken häcka fyra gånger för att ha producerat ”ersättningsfåglar” till sig själva – alltså två vuxna fåglar.

Fågeln lägger i regel två ägg men nog så ofta överlever ingen unge alls och om någon gör det så är det oftast den som kläckts först och som tigger mest – alltså storasyskonet. Tranan har den i våra ögon obehagliga föräldrainställningen att de matar den unge som tigger mest och eftersom ruvningen startar från första äggets tillkomst får första ungen alltid ett försprång före unge nummer två.

Men är det gott om mat – vilket det ofta inte är – räcker maten också till lillasyster/lillebror och då överlever båda ungarna och växer upp till full storlek – men det är mer undantag än regel. Därför är Tranans möjlighet att föda upp trillingar mycket begränsad och familjen på bilderna är den första i sitt slag som jag sett.

Jag gissar att den ovanligt varma sommaren kan vara förklaringen till femfågelfamiljen vid Bjärby, Öland, den 23 september. Ungfåglarna kan lätt kännas igen på sina bruna huvuden som saknar föräldrarnas kontrastrika huvudteckningar.

Jag har på nationella rapportsystemet Svalan efterlyst andra bilder på en lika stor transyskonskara men har så här långt inte fått någon respons.

Källa: Tranan av bl.a. Kjell Bylin

Förre presidenten Bill Clinton är numera vegan

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Hjärtat,Kost,Motion — Björn @ 8:32

Bill Clinton är nu 64 år men har redan flera gånger hunnit opereras för kranskärlsförträngning – bypassoperationer med hjälp av hans egna vener är gjorda.

En TV-intervju i CNN gjord med honom om detta kan den intresserade ta del av.

Han inser nu uppenbarligen att kirurgiska metoder inte räcker utan en kraftfull livsstilsmodifiering är det som slutligen behövs.

Den kost- och hälsomodell han följer är en något modifierad version av den kände medicinprofessorn och preventionsspecialisten Dean Ornish’s vegankost, den som i kombination med övriga livsstilsförbättringar sedan 25 år har visat att man kan få åderförkalkningshärdar att lösas upp och läkas ut.

Clinton har nu också börjat löpträna och har satt som mål att så småningom kunna springa Maraton. Hans livsstilsjusteringar har hittills resulterat i att han gått ner 10 kg.

Han säger att 82 procent av dem som tillämpat Dean Ornish’s och övriga kollergers strikta hälsomodell har lyckats få åderförkalkningsprocessen att börja gå tillbaka.

Han har i andra sammanhang påpekat att denna livsstilsomläggning var omöjlig under hans politiskt aktiva tid. Hade han blivit vegan då hade han fått en politisk storkonflikt med kött- och mejeriindustrierna, och en sådan fight vågade han uppenbarligen inte ta.

Det finns verkligen skäl att i sammanhanget påpeka att detta sker i Atkinkostens hemland USA – av intervjun framgår det tydligt att han satsar på Atkinkostens raka motsats.

Older Posts »

Powered by WordPress