Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/6/2010

Solande stärker seniorens hjärna

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Ljus,Psykisk hälsa — Björn @ 11:34

I ett färskt forskningsreferat kommenterat i Medical News Today den 28 juni 2010 berättas att D-vitamin påverkar hjärnans förmågor gynnsamt.

Den medicinska siten berättar under rubriken ”Link between Vitamin D and mental agility in elders” om en forskning från Tufts University i Boston och Agriculture-Research Service – en forskningsavdelning vid amerikanska jordbruksdepartementet. Undersökningen är betald bland annat av National Institute of Health vilket borgar för att upplägget uppfattas som vetenskapligt seriöst.

Att jordbruksdepartementets forskningsavdelning går in och vill bidra med ökad kunskap om den åldrade hjärnans optimala villkor är intressant, det signalerar att det finns en tröghet i de vetenskapliga kretsar som egentligen borde prioritera det här området mest av allt.

I artikeln påpekas att varannan 85+:are i USA lider av Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av åldersrelaterad demens.

Det är sedan mer än 20 år känt att det på många ställen i hjärnan finns receptorer för D-vitamin och för biologiskt insiktsfulla är det lätt att förstå att de ”mottagarställena” inte finns där ”för skojs skull”.

I den aktuella undersökningen påpekar man att man har funnit för D-vitaminet aktiva nervvägar i hippocampus och lillhjärnan – i områden som alltså styr, utvecklar och bildar nya minnen. ”This suggests that Vitamin D may be implicated in cognitive processes”.

Gruppen av undersökta är noggrant utvald och består av äldre personer som vårdas i hemmet, av tidigare undersökningar vet man att många av dem har vitaminbrist – de kommer inte tillräckligt mycket ut i solskenet. Försökspersonerna var drygt 1000 stycken i åldersintervallet 65-100 år.

Man delade in de undersökta personerna utifrån deras blod-D-vitaminnivåer och fick då fram en grupp hade bristvärden, en grupp som hade otillräckliga värden och en grupp som hade normala värden och av de undersökta var det bara 35 procent som hade det.

Sedan jämförde man de med normala D-vitaminnivåer med de andra två grupperna och såg att de med normala värden fungerade bättre i den exekutiva intelligensen, hade större intellektuell flexibilitet, uppfattningsförmåga och kapacitet att resonera: ”They had better cognitive performance on the tests than those in the deficient and insufficient categories, particularly on measures of ’executive performance’, such as cognitive flexibility, perceptual  complexity, and reasoning”.

Skillnaderna kvarstod förstås även sedan man matchat för andra kända påverkande faktorer.

29/6/2010

Dagens bilder

Filed under: Natur — Björn @ 8:34

Den stora Vita näckrosen blommar nu i Alsterån vid Skäppentorp.

Bilderna tagna den 28 juni klockan 10:30.

28/6/2010

”Vi har aldrig haft det bättre”

Filed under: Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:33

Ovanstående rubrik är också rubrik över en artikel i senaste numret av Axess (5/2010).

Artikeln har en ingresstext som lyder: ”Trots ett exceptionellt välstånd sprids känslan av att vår samtid är en av de sämsta i mänsklighetens historia. Men det var mycket sämre förr”.

Tyvärr går artikeln inte att läsa online men eftersom dess huvudbudskap är av mycket stort principiellt intresse väljer jag att kommentera den. Författaren till artikeln, Andreas Danielsen, är skribent och diplomat.

Författaren poängterar med eftertryck att vi inte kan förstå vår samtid om vi inte samtidigt kan vår historia. Hans eget perspektiv går 50 000 år tillbaka i tiden. Han skriver ordagrant: ”För egentligen råder ingen tvekan, vi lever i en exempellös guldålder”.

Hans perspektiv behövs verkligen som motgift till de ständiga eländesbeskrivningar som dagspressen består oss med.

Han preciserar i artikeln ett femtontal faktorer som alla var och en på sitt sätt bidragit till denna vår tids guldålder.

Sedan industrialismens tillkomst lever vi i ett förbluffande välstånd som mänskligheten aldrig sett dessförinnan, levnadsstandarden har ökat dramatiskt och det har det gjort genom hela samhället så att de stora klyftor som tidigare fanns mellan olika samhällsgrupper har minskat mycket kraftigt.

Vår hälsa är också bättre än någonsin och därför lever vi friska och längre än någonsin – livslängden har fördubblats. Han skriver ordagrant: ”Människans hälsa och fysik är oigenkännligt bättre än för bara ett par sekel sedan. Blotta anblicken av våra undernärda och förkrympta anfäder skulle förfasa oss… Den fysiska kapaciteten har rusat i höjden, tanke och koncentrationsförmågan likaså”.

Våldet har minskat dramatiskt – våra uppförandekoder har civiliserats. Han skriver ordagrant: ”Under tusentals år var människans vardag förfärande brutal. Privata dispyter mynnade ofta ut i våldsdåd och ond bråd död. Det beräknas att antalet mord i Europa mot slutet av medeltiden var 130 per 100 000 invånare. Idag är det 1 per 100 000.

Demokratin har bara funnits i ett par hundra år, den allmänna rösträtten i knappt ett sekel”. Demokratin är alltså inget naturtillstånd som av sig själv kommer i civilisationsprocessen men är en nödvändig förutsättning för hela Västerlandet och i ökande grad för tredje världen.

Världsordningen är nu unikt stabil och fredlig och bakom det står stormakten USA. USA kan kritiseras för mycket men det går inte att komma ifrån att landet haft mycket mera av positiv utveckling på Västvärlden än negativ. ”Den liberala demokratins styrkor är kompromissandet, den gradvisa reformismen och maktdelningen”.

När vi nu med historiskt perspektiv har en så gynnsam nutid frågar man sig hur det kommer sig att det finns starka strömningar inom media som hävdar att vi lever i en sällsynt usel epok i människans historia. Andreas Danielsen skriver ”Denna känsla av malaise verkar främst ha skapats av ett outsinligt nyhetsflöde. Ständiga rapporter om tumult och lidande, även från tidigare oåtkomliga avkrokar gör att summan av allt elände ter sig överväldigande”.

I samma nummer av Axess skriver läkaren och debattören Theodore Dalrymple ordagrant: ”Det sägs att de som inte läser tidningen på morgonen eller lyssnar på radio är mindre benägna att vara deprimerade under resten av dagen än de som gör det. Det är knappast förvånande, eftersom alla nyheter är dåliga: om det vore goda är risken att det är propaganda snarare än nyheter”.

I Amerika finns ett flertal institut som alla granskar media och deras utfrågningar har visat att amerikanska folket uppfattar massmedia som den största mentala miljöförstöraren.

Möbelarkitekten professor Carl Malmsten insåg tidigt medias destruktiva och antikreativa påverkan och på hans skola, Capellagården på Öland – grundad 1960 – rådde förbud mot läsning av dagstidningar. Carl Malmsten visade därmed på en mycket tidig insikt i den destruktiva effekten av de osunt upprepade eländesbeskrivningarna. När vi nu upplever Konstfacks mycket ifrågasatta symbios med dagspressen känns Carl Malmstens insikt nästan ”profetisk”!

Andreas Danielsen förutspår att denna mentala miljöförstöring som media ägnar sig åt kommer att upphöra – redan nu kan vi ofta se hur den nya demokratin – Internetdemokratin – ger den goda utvecklingen en chans.

27/6/2010

Några dagboksbilder från Tåkern

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 15:48

De väldiga vassbältenas karaktärsrovfågel – den Bruna kärrhöken – flög flera gånger förbi.

Tåkernsjöns vidsträckta blå vattenytor kan fint avnjutas från det höga fågeltornet vid Svälinge. Vattenytan bryts av stora vassruggar och mängder av fåglar.

En Buskskvätta bekymrade sig mycket över vår närvaro – och varnade envetet. Den hade säkert ungar någonstans i närheten.

Den lågväxande Brunörten – borde som i Norge heta Blåtopp – hukade i det av kalvarna nedbetade gräset.

På Ombergs vackra sluttningar pågick slåttern för fullt.

En mycket ung Stenskvätta betraktade oss nog så morskt på trevligt nära håll.

Vattnets egen ros – den här gången den gula – lyfte sin lysande färgstarka ”landningsplattform” högt över vattenytan.

Foto: Margareta

Den mycket rörliga och därför fotografiskt svårfångade Skäggmesen visade sig överraskande för en kort stund i vassens utkant.

Skogsvickerns spröda blommor pryder med sina blålila ”vägmakeringar” sluttningarna på Omberg.

Sävsångaren hade ungar – kom därför nära – och varnade ängsligt. Och den har skäl att slå vakt om sina ungars uppväxt. Om någon dryg månad ska den göra en av fågelvärldens mäktigaste flygprestationer. Efter att ha byggt upp en ”kappa” av fett kring kroppen flyger den i ett enda språng över Medelhavet OCH Sahara.

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 13:52

Den vackra Fingerborgsblomman (Digitalis purpurea) har nu påbörjat sin månadslånga blomning. Jag tycker personligen att den egentligen borde heta ”Humleblomster” – specialdesignad som den är för att pollineras enbart av humlor (Det riktiga Humleblomstret har fått sitt namn av att blomman avlägset påminner om en humla). De nedersta blommorna är honliga och de övre hanliga – och det ”vet” humlan om. Den sköter sitt jobb och besöker därför alltid blomställningarna nerifrån. Den tillför då främmande pollen till blomman och växten undgår därigenom självpollinering – inavel är även i växtvärlden oftast ogynnsamt. När den lämnar växtens övre hanliga blommor är den bärare av deras pollen avsedda för ytterligare andra och då honliga blommor.

Blomman är alltså ett exempel på ett mycket specialiserat samspel mellan växt och pollinatör.

Källa: Blombiologi av Eigil Holm, Wahlström & Widstrand 1979.

Foto: Skälleryd den 27 juni klockan 10:15.

Kära läsare!

Filed under: Läsekretsen — Björn @ 7:35

Min Internetuppkoppling är för närvarande drabbad av diverse störningar, varför in- och utgående trafik är försvårad. Jag hoppas att störningarna snart kan elimineras.

Björn

Nikotin lika giftigt som cyanväte/blåsyra

Filed under: Den friska hjärnan,Kultur,Psykisk hälsa — Björn @ 7:29

Nikotin är per viktsenhet lika giftigt som blåsyra.

Därför var nikotinet det bästa insektsgiftet som man hade tillgång till på t.ex. 30-talet. Men eftersom ämnet var så utomordentligt giftigt drabbades många av dem som sprutade med giftet av allvarliga, till och med dödliga förgiftningar och det slutade med att nikotin förbjöds helt som insektsgift.

Detta utomordentligt potenta nervgift inandas rökarna under mycket lång tid, ja kanske större delen av vuxenlivet. Om någon i arbetslivet utsattes för mycket svaga men ändå ständiga expositioner av blåsyra skulle skyddsombudet rycka ut redan dag ett.

Sedan mycket länge finns det forskning på nikotinets effekt på våra mentala prestationer och rökarna hävdar att de blir deprimerade eller ur balans om de inte får röka.

Mycken forskning talar för att det är precis tvärtom. Den svartsyn som våra rökande ”kulturikoner” tjänar stora pengar på, anser forskningen istället vara ett resultat av den kroniska nikotinförgiftningen.

Alldeles nyligen kom ett forskningsresultat som visar att den senare synpunkten är den rätta. I en skotsk studie, som under fem år följde ett representativt urval av rökare och icke-rökare kunde visa att icke-rökare som utsattes för passiv rökning också utvecklade mera av depression och psykologiska störningar.

Denna undersökning är ytterligare ett bevis för att nikotinet i sig skadar hjärnan.

Older Posts »

Powered by WordPress