Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

29/4/2010

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 9:10

En praktfull bukett av förvildade Påskliljor blommar fritt i Kalmar Dämmes restaurerade våtmarksområde.

Afrikaner sålde sina egna som slavar till européer

Filed under: Allmänt,Familjen,Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 8:57

Som allmänt intresserad också av hela vår samtid drabbas jag ibland av uppseendeväckande nyheter – nyheter som visar att ett svenskt och internationellt mycket känt historiskt skeende behöver omvärderas i grunden.

På ledarsidan i Dagens Nyheter den 26 april 2010 berättar ledarskribenten Henrik Berggren att slaveriets verklighet såg helt annorlunda ut än den som massmedia gett oss.

Henrik Berggren skriver ordagrant: ”Nittio procent av slavarna som skickades till Amerika tillfångatogs av afrikaner och såldes vidare till europeiska handelsmän”.

Enligt Nationalencyklopedin startade den av européer förmedlade slaveriimporten i Nordamerika i början av 1600-talet. År 1860 fanns 4,4 miljoner slavar i USA och slaverifrågan blev den utlösande faktorn till amerikanska inbördeskriget (1861-65) och slaveriet förbjöds 1865. Det betydde förstås ekonomisk krasch för de afrikanska och europeiska leverantörerna.

Många böcker, filmer, TV-program har skildrat den gräsliga slavhandeln och Amerika har i stort sett fått stå som ensam ansvarig till denna grymma verksamhet.

De siffror som Henrik Berggren åberopar är framtagna av den framstående amerikanske Harvardprofessorn Henry Louis Gates Jr. och han har i New York Times gått ut med dessa direkt sensationella siffror. Artikeln i Dagens Nyheter illustreras med porträtt av honom och man kan då direkt se att han är färgad – alltså på långt håll en ättling av slavarna.

Här hemma i Sverige har historieprofessorn Dick Harryson i en tjock – och därmed svårläst – bok beskrivit problemet dock utan att ge – tror jag – så övertydliga siffror som Henry Louis Gates.

Att de slavsäljande européerna och afrikanerna i allmänhetens ögon kommit undan så lätt har naturligtvis att göra med att den miljon svenskar som emigrerade till USA kunde ge ögonvittnesskildringar av slavarnas öden, sedan de väl kommit till Amerika. Denna historieskrivning har förstås passat dagens anti-amerikanism som hand i handske.

Det som nu verkligen återstår att göra är att noggrant kartlägga européernas och afrikanernas medverkan till slaveriets uppkomst och fakta om det måste hamna inte bara i historieböckerna utan också i det allmänna (svenska) medvetandet.

Denna nyhet är så viktig att den inte får som nu passera som en liten kantartikel på DN:s ledarsida.

Historien behöver skrivas om!

28/4/2010

”Ett så här uselt resultat skulle inte accepteras inom något annat område”

Filed under: Den friska hjärnan,Familjen,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 17:34

Ovanstående textrad är ett ordagrant citat hämtat ur ledaren i Dagens Medicin den 28 april 2010.

Ledaren har rubriken ”Oacceptabelt dåligt arbete med att förhindra självmord”.

Jag har tidigare skrivit om BUP:s mycket stora oförmåga att diagnostisera patienter med självmordsrisk (5 september 2009)

I ledaren står det ordagrant ”I knappt 10 procent av fallen har man gjort kvalificerade (självmords-) riskbedömningar”. Det betyder att i mer än 90 procent missar BUP detta potentiellt dödliga tillstånd.

Socialstyrelsens experter i barn- och ungdomspsykiatri Lars Hellgren och Mia Ramklint påpekade i en artikel i Läkartidningen i september 2009 att BUP sedan 20-30 år INTE tillämpat den vetenskapligt utprövade och hållbara modellen för hur självmordsrisken bland unga bäst skall bedömas.

Rubriken ovan är verkligen sann. Skulle dessa förfärliga underlåtenhetssynder för potentiellt dödliga sjukdomar ske inom kirurgin eller medicinen skulle för länge sedan många läkare ha åtalats och fällts.

27/4/2010

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 18:00

På den stora dammluckan i Törnebybäcken, Kalmar Dämme, sprang igår helt överraskande en mink. Den rörde sig snabbt och vesslelikt. Min något tröga digitalkamera hann inte riktigt med – men en bild blev det i alla fall.

26/4/2010

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 9:25

Vitsippsmattorna breder nu vältimat ut sig i ädellövskogarnas – före lövsprickningen – ännu ljusstarka markskikt.

Framtidens Kognitiva Beteende Terapi är redan här

Upprepade undersökningar har visat att Kognitiv Beteende Terapi är behandlingen ”par preference” vid väldigt många av de psykiska folksjukdomarna, men även vid vanliga kroppsliga sjukdomar. Redan nu är terapin överlägsen i de flesta fall – och ännu överlägsnare kommer den att bli i framtiden.

För 25 år sedan publicerade Socialstyrelsen tillsammans med Livsmedelsverket boken ”Kost, motion och hälsa” i vilken myndigheterna tydligt visade att man förstått det stora värdet av att leva sunt.

Som jag tidigare berättat finns nu en lärobok i KBT avsedd för barn- och ungdomspsykiatrin.

På sidan 118 kan man under depressionskapitlet läsa ordagrant: ”Värdet av regelbunden motion och sömn samt regelbundna och näringsmässigt balanserade måltider kan inte överskattas. Att barnet går upp samma tid alla vardagar, äter frukost, lunch och middag samt två till tre mellanmål, är fysiskt aktiv varje dag, deltar återkommande i sociala sammanhang samt går och lägger sig ungefär tio timmar innan han eller hon skall stiga upp, är således viktiga grundstenar att arbeta med”.

Att dessa grundpelare för en god psykisk hälsa först dyker upp i denna KBT-bok beror ju på att det är lättare att styra in barn på sunda vanor än att få vuxna med etablerade osunda vanor att ändra sig. Och det är en självklarhet att dessa livsstilsjusteringar också framöver kommer att dyka upp inom den akademiska KBT-litteraturen.

Självklart har inte alla KBT-terapeuter förstått detta men fortsatt forskning kommer att nog så entydigt visa på att dessa ”livsstilstillägg” måste integreras.

För att ta ett iögonenfallande exempel från den friska vuxenvärlden så berättar statsminister Fredrik Reinfeldt i Expressen den 23 april 2010 att han gått ned 10 kg och att han regelbundet tränar kondition och styrka. Han springer på ett löpband på morgonen i snabb takt en halvmil och det gör han två gånger i veckan.

Vad får han ut av detta? I reportaget i Expressen säger han att han blir ”klar i huvudet”, blir uthålligare och effektivare på morgnarna. Det är en självklarhet att om motion kan förbättra KBT-behandlingens förmåga att göra patienter ”klara i huvudet” är mycket att vinna. Det klara och kloka tänkandet är en grundsten i KBT.

Olof Palme var en vanejoggare, Mona Sahlin har enligt uppgift bytt cigaretterna mot träningspass på gymmet.

För den som undertecknad hela yrkeslivet sysslat med att aktivera människor på detta sätt känns den moderna vidareutvecklingen av KBT som en stor framgång.

Det är bara en tidsfråga när den akademiska KBT:n i behandlingen integrerar friskvård, t.ex. motion och förbättrad kost

och då kommer KBT att bli bättre än bäst!

23/4/2010

Några dagboksbilder från Ölandsvåren

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 21:09

I Beijershamns naturreservat vid Kalmarsund kryllar det nu av liv. Våtmarkerna är fulla av änder, gäss och vadare.

Den för många svenskar så kära Sädesärlan har nu återvänt från sitt vinterrevir i Egypten.

Vårblommorna kommer alltmer – en del som denna Svalört tar det litet försiktigt – svalan har ju ännu inte kommit på allvar.

För Knipan är vinterns flockliv nu slut – fågelns parbildningar är i full gång.

På åkrarna norr om Ottenby blir den gröna färgen allt intensivare – snart är det också trädens tur.

Foto: Margareta

Brushanarna kommer i allt större mängder – alla har inte hunnit skruda om helt till den exklusiva kampdräkten – men är på god väg.

De vackra Stenskvättehanarna pryder nu många fält och stengärdesgårdar.

Foto: Margareta

Hästhovens knallgula blomkorgar lyser bland de vissna fjolårslöven.

Foto: Margareta

Ottenbys halvtama Kajor har sedan länge bildat par – sitter gärna tillsammans.

Hulterstads kyrkosilhuett kontrasterar fint mot den ljusa aftonhimlen i väster.

Older Posts »

Powered by WordPress