Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/3/2010

Dagens bilder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 21:00

På åkrarna sydväst om Kastlösa, Öland, laddar nu tranorna sig med ny energi för sin fortsatta resa.

Foto: I dag klockan 12:35.

29/3/2010

Svenska stormedia är antidemokratiska

Filed under: Kultur,Mediekratin,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:29

Professorn i journalistik, Jesper Strömbäck, skrev i Dagens Nyheter den 25 mars 2010 en debattartikel under rubriken ”Opinionsmätningar och mediernas sju dödssynder”.

Artikeln är förstås skriven och publicerad just nu – i valrörelsens upptakt – då det mer än någonsin gäller att medierna fungerar demokratiskt – och inte ”mediekratiskt”.

Professor Strömbäcks artikel har en slutkläm som lyder ordagrant: ”En av mediernas viktigaste demokratiska uppgifter är att tillhandahålla sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Det är minst lika viktigt när det gäller opinionsmätningar som övrig rapportering”.

Att vinkla viktig information är alltså enligt Jesper Strömbäck en dödssynd!

Idéhistorikern Johan Norberg visade att när SVT återgav George W. Bushs och John Kerrys presidentkampanjer speglade man mycket mer de opinionsundersökningar som talade till John Kerrys fördel samtidigt som man underlät att berätta när andra opinionsundersökningar talade för George W. Bush. Det kom därför som en överraskning för svenska folket när George W. Bush vann presidentvalet – många svenskar trodde då förstås att någonting lurt låg bakom detta.

Jesper Strömbäck fortsätter ordagrant: ”Medierna har betydande makt i den politiska opinionsbildningen och med makt bör alltid följa ansvar. Det är därför hög tid att medierna tar ett större ansvar för hur de rapporterar kring egna och andras opinionsmätningar”.

För mig är det absurt att journalister utan att vara förtroendevalda kan ha större politisk makt än förtroendevalda politiker.

Professor Strömbäcks artikel handlar alltså om hur medierna på sju olika sätt missbrukar opinionsmätningarna – något som jag i den här skrivningen inte närmare går in på. Debattartikeln kan i sin helhet läsas online.

I artikeln står det ordagrant: ”Forskning visar dessutom att bilden av opinionen kan påverka opinionen”. Ger media en felaktig bild av hur en opinion ser ut styrs hela svenska folket i fel riktning och när medborgarna i demokratisk ordning utnyttjar sin rösträtt så sker det på felaktiga grunder.

Det faktum att två icke-journalistiska kraftfullt verksamma Internetsajter – Newsmill och Second Opinion – nu varit verksamma mer än ett år är en indikator på att ”gammelmedia” inte sköter sin uppgift på ett demokratiskt, opartiskt sätt – alltså redovisar information så att människor ”fritt och självständigt” kan ta ställning i samhällsfrågor.

1989 visade statsvetarprofessorn Olof Pettersson bland annat i boken ”Makten över tanken” (Carlsson 1990) den jättelika Maktutredningen, som han var huvudordförande för. På bokens omslag står det ordagrant: ”Demokratin förutsätter att medborgaren har möjlighet att självständigt bilda sig egna uppfattningar”.

Han visade också att det t.ex. på Sveriges Radio fanns fyra gånger så många VPK:are som ute i befolkningen. Med en så sned överrepresentation bland statsradions journalister är det ju inom media mycket långt avstånd till verklig demokrati.

Naturligtvis skall det nödvändiga vänsterperspektivet få plats i politiken men när allmänheten årtionde efter årtionde grovt överinformeras om vänsterperspektivet och lika grovt underinformeras om högerperspektivet sätter media demokratin ur spel. Medias politiska partiskhet är rimligen i dag ännu mera uttalad.

28/3/2010

Dagens fotochans

Filed under: Natur — Björn @ 18:14

Den som ofta vistas i skog och mark får också uppleva de där oväntade, extra ”bonusmötena”. När jag i dag gick längs Risinge strandäng på Öland upptäckte jag plötsligt dessa två bjässar som mycket vaksamt iakttog mig. På några sekunder fick jag igång kameran och de ståtliga djuren blev till dagens bästa bilder.

Men efter cirka 10 sekunder insåg älgarna ”olämpligheten” i vårt möte och flydde fältet omgående.

”Breddgraden avgör åderförkalkning”

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Hjärtat,Kost,Ljus — Björn @ 8:52

Så löd rubriken på en TT-nyhet som Dagens Nyheter lade ut på sin nätupplaga den 22 mars 2010.

Artikeln berättar att man ultraljudat halsartären på nästan 4000 människor från Italien, Frankrike, Holland, Finland och Sverige och man upptäckte då att kärlväggsförtjockningen – ett förstadium till åderförkalkning – ökade ju längre norrut man kom. DN skriver: ”Det visade sig tydligt att de som bodde längre norrut hade tjockare kärl även om de åt så kallad Medelhavskost”.

Forskarna skriver i original: ”Latitude is an important determinant of carotid artery intima–media thickness, which is not explained by between–country differences in established vascular risk factors”.

Den svenske forskaren Ulf de Faire säger att det kan finnas faktorer i den yttre miljön utan att närmare specificera sig. Personligen är jag övertygad om att solbristen och därmed D-vitaminbristen är en sådan viktig faktor.

26/3/2010

Psykodynamisk terapi skadar ADHD-patienter

Socialstyrelsens nyligen publicerade riktlinjer för hur depressions- och ångestsjukdomarna skall behandlas understryker att Kognitiv Beteende Terapi skall vara förstahandsvalet.

Mycken forskning på en rad andra sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom och ryggsjukdomar visar också på mycket positiva resultat av KBT-terapi – KBT:s framgångar utvidgas allt mer.

I näst sista Läkartidningen (nr 11 2010) finns ytterligare ett exempel. I den publicerar fyra forskare på sidorna 756-59 en intressant artikel om psykoterapi vid ADHD-syndrom. Rubriken på artikeln lyder ”Psykoterapi – ett komplement till läkemedel vid ADHD hos vuxna”.

Ett mycket ovanligt inslag i artikeln är att den erkänner att psykodynamisk terapi kan vara skadlig. I texten står det ordagrant: ”Vissa typer av psykoterapi kan till och med vara skadliga, dvs. leda till negativa effekter”.

ADHD-problematiken är vanlig. Man räknar med att cirka 5 procent av vuxna människor lider av tillståndet. Det betyder att vi alla i vår närmaste krets känner några personer som är behäftade med ADHD-problematik.

Det är framför allt de psykologiskt exekutiva funktionerna som är störda, alltså förmågan till långsiktigt planerande och styrande – ”chefsfunktionen” om man så vill – är försämrad.

Många forskare anser i dag att ADHD är i ganska så stor utsträckning ärftligt betingad och är det så, är det givetvis kontraindicerat att i psykoanalytisk anda envetet leta efter dolda, obefintliga barndomstrauman.

Läkartidningsartikeln innehåller en sammanfattande ruta och där står det ordagrant: ”På senare år har studier publicerats kring psykoterapi vid ADHD hos vuxna. Samtliga bygger på beteendeterapeutiska principer och de visar på medelstora till stora positiva behandlingseffekter på ADHD-symtomen”.

I Sverige finns inga myndighetsriktlinjer för hur man skall behandla ADHD men i USA, England, Kanada och Tyskland har sådana riktlinjer tagits fram och i dem rekommenderas numera att till läkemedelsterapin lägga kompletterande psykoterapi av KBT-typ.

Forskarna berättar att vid Beroendecentrum i Stockholm har man sedan 2006 i öppenvården arbetat med färdighetsträning och preliminära resultat visar positiva behandlingseffekter på såväl ADHD-symtomen som komorbiditet, t.ex. sömnsvårigheter.

Artikeln avslutas med en sammanfattande konklusion. Där står ordagrant: ”Sammanfattningsvis har studier av psykoterapi för vuxna med ADHD visat att behandlingens innehåll är avgörande för behandlingsutfallet. Vissa typer av psykoterapeutiska eller psykoedukativa insatser kan till och med vara skadliga, trots goda intentioner”.

Den slutsatsen är viktig därför det är mycket ovanligt att biverkningar/misslyckanden redovisas vid psykodynamisk terapi.

Författarna avslutar sin sammanfattning på följande sätt ordagrant: ”Vår förhoppning är att flertalet vuxna personer med ADHD så småningom ska kunna erbjudas effektiv, säker evidensbaserad behandling, såväl farmakologisk som icke-farmakologisk”.

25/3/2010

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 21:09

När gräsmattan kryllar av Starar är det äntligen vår!

Unga mordbrännare går fria!

Filed under: Familjen,Politik — Björn @ 21:03

Kort kommentar: Varje dag bränner (f.d.) skolelev(-er) ner minst en skola i Sverige. Detta sker medan vuxenvärlden passivt tittar på. Vuxenvärlden har abdikerat från sitt ansvar på ett sätt som för mig är obegripligt.

Ett TT-telegram publicerat i Dagens Nyheter idag lyder i sin helhet: ”509 kameraövervakade skolgårdar finns nu, jämfört med 82 stycken för fem år sedan. Det här är bara början tror Malmös utbildningsdirektör. I Malmö har kostnaden för skadegörelse minskat med nästan 80 procent på de skolor som satt upp kameror. Utomhuskameror på skolor kräver tillstånd från länsstyrelsen. Allra vanligast är kameror på skolor i Skåne, visar statistik från landets länsstyrelser som tidningen Skolvärlden sammanställt”.

Hoppas direktören har rätt!

Older Posts »

Powered by WordPress