Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

30/1/2010

Dagens bild

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 14:12

I Spanien kan man få oväntade och trevliga nattgäster! Den avbildade Svarta rödstjärthanen brukar övernatta under husets altantak, ovanpå infrarödlamporna.

Foto: Den 29 januari.

Könsolikheterna är medfödda

Vi läser nu och då i tidningarna att det finns dagis där barnen nästintill tvingas att leka med det motsatta könets favoritleksaker. “Jämlikhetsfundamentalisterna” hävdar att det inte finns någon skillnad i mycket små barns uppfattning om vad som är maskulint respektive feminint.

I 9:e januarinumret 2010 av New Scientist finns en intressant artikel som får den politiska sanningen att verka allt mer ohållbart doktrinär. Den bygger på forskning som är gjord av professor Gerianne Alexander vid universitetet i Texas. Originalrapporten kan läsas i den vetenskapliga tidskriften “Hormonal Behaviour” november 2009 under titeln “Hormone-behaviour associations in early infancy”.

I inledningen av artikeln i New Scientist står det ordagrant: “Parents hoping to shield their children from sex stereotypes by giving them gender-neutral toys may be fighting a losing battle, especially if their offspring are boys. Hormones released both before birth and well into the first few months of life may dictate the type of toys and play that boys are drawn to”.

Forskning på apor har visat att “appojkar” väljer maskulina leksaker och “apflickor” väljer feminina leksaker, som t.ex. en tygdocka.

Sedan tidigare är det känt att vid tre års ålder väljer pojkar att t.ex. leka mera med bollar och bilar och de leker gärna med flera saker samtidigt. Det har av de politiska genusteoretikerna avfärdats som ett resultat av inlärning.

Forskarna har därför gått ner allt mer i åldrarna för att just undgå effekten av tidig inlärning och därmed istället kunna synliggöra det genetiska arvets betydelse.

I en studie på 3-8 månader gamla pojkar och flickor visar man på en dataskärm en leksakstraktor och en docka och mätte hur länge barnen tittade på föremålen och man kunde då se att pojkar tittade mer på traktorn och flickorna mer på dockan.

Forskargruppen kring Gerianne Alexander har nu gått ner i ännu tidigare spädbarnsmånader, de tittade nämligen på 21 pojkar och 20 flickor som var 3-4 månader gamla. Barnen var alltså alldeles för små för att ha prövat att leka med boll eller docka, varför styrning utifrån kunde uteslutas.

Texasgruppens forskning var också i ett hänseende helt ny. Man mätte nämligen spädbarnens egna nivåer av testosteron och östrogen – det kan man göra i saliven – och vad det hade för betydelse för barnets uppmärksamhet.

För att exakt kunna återge vad barnet tittade på har forskarna utvecklat en speciell kamera – en så kallad eyetracker – som kan se på barnets öga var på en bildskärm det tittar och hur länge.

Man visade på bildskärmen en studsande boll, en docka och en eller flera figurer.

Man kunde då visa att pojkarna med mest testosteron i saliven föredrog bollen och grupper av föremål framför ensamma sådana. Flickornas östrogennivåer – mätta i saliven – påverkade inte deras sätt att se, de valde att fokusera på dockan oberoende av sina östrogennivåer.

Forskarna menar att dessa skillnader är medfödda och skall bejakas istället för att förnekas. Det blir förstås extra fel för de pojkar som har högre nivåer av testosteron i sina salivprov.

Detta är viktigt och i New Scientist-artikeln står det ordagrant: “Professor Alexander says that even at the tender age of three months, such innate visual preferences could drive future behaviour”.

29/1/2010

Dagens bilder

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 15:18

Staren är en vanlig och trevlig vinterfågel i Spanien. Den ses nästan alltid i mindre eller större flockar. I skymningen kan flera tusen fåglar flyga in i samma sovträd.

Men den observante ser att den avbildade fågeln avviker från vår Stare – den saknar helt de stora vackra “pärlfläckar” som pryder framför allt vinterdräkten hos den nordiska staren.

Det rör sig också om en helt annan fågel än vår Stare – bilderna visar nämligen Svartstaren. Det är en separat starart som i stort sett bara finns i Spanien.

Men den sjunger nu fint sin “vårvisa” – omisskännligt starlikt.

Blåbär skyddar hjärnan

Filed under: Cancer,Den friska hjärnan,Hjärtat,Kost,Natur — Björn @ 9:39

Många svenskar njuter av att på sensommaren och hösten plocka bär i skogen. Allt mer forskning visar nu att den sköna stunden i skogen har långt fler gynnsamma effekter än den fina rekreationen den kan ge.

Sedan några år finns det nämligen flera studier som visar att (svenska) blåbär motverkar demensutveckling hos försöksdjur. Studier har visat att signalutbytet mellan nervcellerna förbättras och att hjärnan utnyttjar glykos bättre.

Nu har en grupp forskare under ledning av Dr. Robert Krikorian gjort den enligt dem själva nödvändiga första studien på människor. Psykiatriprofessor Krikorian och hans åtta medarbetare forskar vid universitetet i Cincinnati, Ohio och de publicerade sitt forskningsresultat den 4 januari 2010 i den vetenskapliga tidskriften Journal of Agricultural and Food Chemistry. Forskningsrapporten recenseras och kommenteras i Medical News Today den 25 januari 2010. Går man in på PubMed ser man att professor Krikorian har publicerat sig många gånger tidigare i liknande och angränsande ämnen.

Forskningsgruppen har alltså tagit det nödvändiga steget från djurstudier till humanstudie. Man har gjort en liten men kontrollerad studie på nio 70+:are, som alla uppvisade tecken på lättare minnesstörningar.

Försökspersonerna fick under tre månader varje dag dricka 2-2½ glas med blåbärsjuice, av en sort som var tillgänglig i handeln.

Efter tre månader testade man om försökspersonerna och man såg då att de hade förbättrat sin förmåga till associativt lärande, kom bättre ihåg ord och hade dessutom minskade tecken på depression.

Blåbär innehåller polyfenoler, framförallt anthocyaniner, vilka är kända för att ha antioxidativ och antiinflammatorisk effekt.

År 2007 hölls “International Berry Health Benefits Symposium” och forskning som där presenterades talade för att dessa substanser i bären motverkar cancer, för tidigt åldrande, neurologiska sjukdomar, inflammationer, diabetes och bakteriella infektioner.

Det finns skäl att tro att andra bär också kan ha gynnsamma effekter och forskningsgruppen ledd av professor Krikorian har visat att juice av mörk druva har liknande effekter.

Denna studie – den första på människa enligt forskarna – är förstås för liten. Det påpekar forskarna själva och den måste därför bekräftas i en mycket större undersökning.

Forskargruppens egen rubrik till rapporten lyder “Blueberry supplementation improves memory in older adults”.

28/1/2010

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 16:09

Det bistra Europavädret går igen också i Spanien. Sierra de las Nieves (Snöbergen) gör i dag verkligen skäl för sitt namn.

Fotot taget klockan 13:15 en mil söder Ronda.

27/1/2010

Otrohet och otrohet

Filed under: Den goda tvåsamheten,Familjen,Mediekratin,Sexualitet — Björn @ 17:15

Sponsor efter sponsor har hoppat av efter att Tiger Woods svek mot hustrun blivit offentliga. Vi läser i tidningen att världens bäste golfare efter alla otrohetsepisoder nu är inlagd på klinik för sexmissbrukare.

I dagens Aftonbladet får vi några ordagranna citat ur Jonas Gardells blogg. I tidningen står det ordagrant “Jonas Gardell tycker det är OK med otrohet så länge den inte är själslig. Att doppa veken i fel gryta är helt i sin ordning. Jag bryr mig inte så värst mycket vad maken gör och inte gör”.

Aftonbladet avslutar med följande formulering “Nöjesbladet har sökt Jonas Gardell. Via sin presskontakt, Helena Iles, förklarar han att han inte vill utveckla sina dagboksskriverier”.

Det finns synsätt som det är ljusår emellan!

Spanska dagboksbilder från Sancti Petri i förvandling

Filed under: Fåglar,Kultur,Natur — Björn @ 11:07

Söder om Cádiz finns ett jättelikt våtmarksområde – Marismas de Sancti Petri . Hela området genomgår nu en mycket stor restaurering – förvandling. En gammal fiskehamn och en spökstad i ruiner som militären lämnat efter sig – skall nu bli till någonting helt annat.

Det gamla fortet ute till havs vitmålas nu och fräschas upp – ön som varit en otillgänglig militär bastion skall nu bli “civil”. Förändringen på ön symboliserar väl den stora förändring som den gamla fiskebyn och den gamla militärbasen nu genomgår och man kan tycka att det är på tiden för i 40 år har halvön varit en ruinstad sedan militären lämnade området. Förfallet har varit stort.

I de flesta hamnar kan fågelfotografen hitta fåglar som ganska mycket tappat sin stora skygghet och därför låter sig ganska lätt avporträtteras. Den här “välvilliga” Medelhavstruten höll ogenerat till på en hamnpir.

Fiskefångsten är bärgad – hamnen väntar.

En genuin svensk sommarfågel – Ladusvalan – kan här nere ses i ett fåtal exemplar även under vintern – några individer avstår alltså från den långa resan till Sydafrika.

Många båtar ligger för ankar.

Klippsvalan är en stamgäst i Sancti Petri och finns där året runt.

I morgonkylan flyger få insekter, varför Klippsvalorna då använder morgontimmen till “persedelvård”.

Besöket i hamnen bjöd denna gång på en överraskande nyhet!

Vid entrén till själva hamnområdet stod ett alldeles nyuppställt konstverk – en “naturalistisk” staty av en man som vid fötterna hade två tumlare. Statymannen pekar ut mot havet.

Statyn har inte så litet drag av den antika, hellenistiska skulpturerna som – också de – enligt konstens odemokratiska “besserwissrar” endast är passerad konsthistoria.

Ansiktet och huvudet är också i sin skönhet – ser för övrigt inte spanskt ut – gediget föreställande. Det är en vacker och ståtlig fiskare som pekar. Som svensk kan man undra över denna post- postmodernistiska (?) manifestation och förvånas över de bakomliggande krafter som till slut fått detta resultat. Är denna staty ett tecken på att hundra års förbud mot föreställande konst nu håller på att ta slut?

I det mycket stora våtmarksområdet öster om hamnen kryllade det av fågel. En flock Skedstorkar hann jag avbilda innan de drog iväg.

Vid vårt besök var det flod, varför vattenståndet var mycket högt så alla små båtar flöt i strandvattnet.

Foto: Margareta

Styltlöparnas långa ben kom väl till pass i de gamla saltbassängerna.

Den mycket gamla hamnstugan blir allt trasigare och är säkert snart borta. Staden Cádiz skymtar i bakgrunden.

En jätteflock om cirka 300 mycket vackra Rödspovar gick flera gånger på vingarna.

Solskenet kom denna dag norrifrån och lyste därför först över Cádiz, en mil i norr.

Foto: Margareta

I våtmarksområdet finns otroliga mängder av små, mycket fågelvänliga “smågölar”, som egentligen är för länge sedan nedlagda “saliner”.

Vilda Flamingoflockar fanns det flera av.

Foto: Margareta

Åtta Rödspovar visar i flykten sin vackert kontrastrika svartvita dräkt.

Om fyra månader kanske några av dem flyger till Sverige.

Older Posts »

Powered by WordPress