Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/12/2009

Nyårshälsning

Filed under: Fåglar,Läsekretsen,Natur — Björn @ 10:05

newyearseve

Kära läsare!

Jag önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Jag gör det med en bild av ett symbolladdat kyrktorn fotograferat i den lilla spanska byn Cantarranas.

Välkommen att också nästa årtionde följa mitt avsiktligt mångsidiga skrivande om de många vetenskapliga nyheter som internationella fackmedia ständigt presenterar.

Med de allra bästa hälsningar

Björn

30/12/2009

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 10:59

celemin

Fälten vid Celemin är den 28 december vackert vintergröna.

Foto: Margareta

Annika Dahlqvist är årets folkförvillare

Filed under: Cancer,Hjärtat,Kost,Läsekretsen,Mediekratin — Björn @ 10:40

Eftersom jag flera gånger tidigare kritiserat min kollega Annika Dahlqvist för hennes olika yrkesmässiga utspel, vilka i högsta grad uppskattats av den sensationsberoende alarmistiska journalismen, är det med stor tillfredsställelse jag nu ser att föreningen Vetenskap och folkbildning har utsett henne till Årets förvillare.

Texten i pressmeddelandet från VoF lyder ordagrant: “Till Årets förvillare 2009 utses läkaren Annika Dahlqvist. Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom. Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.

Annika Dahlqvist har också spridit egendomliga påståenden om kopplingen mellan kosten och cancer. Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer.

Bakom myndigheternas råd ser hon en konspiration av industriintressen. Hon påstår att “etablissemangets” kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte skulle behövas. Ett sådant uttalande riskerar att leda till att kvinnor avstår från mammografi och till att fler fall av bröstcancer inte upptäcks i tid. I stället för att förstå att det ligger diskussioner bakom varje beslut, där fördelar vägs mot nackdelar med de rekommendationer som ges, föredrar Annika Dahlqvist konspirationsteorier.

Som läkare har Annika Dahlqvist ett särskilt ansvar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att istället sprida okunnigt tyckande och direkta felaktigheter är att missbruka sin ställning och det motiverar att hon får utmärkelsen Årets förvillare”.

Som jag tidigare påpekat har alla yrken förstärkta med formell legitimation något av ett sanningsmonopol, varför det är extra allvarligt när Annika Dahlqvist missbrukar sin läkarlegitimation.

 

28/12/2009

Dagboksbilder från fågelsjöns återkomst

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 21:33

lajandaett

La Janda var för drygt 50 år sedan en av södra Spaniens största och bästa fågelsjöar – till och med tranan häckade då här. Men sjön dikades på vanligt manér ut och/men blev ändå bara ett svårodlat träskområde där vanliga traktorer – och än mindre skördetröskor – kunde gå.

lajandatva

Som synes måste traktorn i detta våtmarksområde ha breda metallskovelhjul för att över huvud taget kunna ta sig fram.

Träskområdet blir vid långvariga regn åter till en mycket stor sjö och därför har tanken väckts om inte sjön borde få återuppstå för gott. Ett “Hornborgasjön” i Spanien alltså. Kanske kommer klimatförändringen att påskynda restaureringen till den förnämliga fågelsjö den en gång var.

Nu har här regnat intensivt i hela området i en veckas tid – och se – sjön har återuppstått!

lajandatre

Storken trivs i träskområden men är inte så förtjust att gå i sjöns strandvatten.

lajandafyra

Också kraftförsörjningen hotas av sjöns revanschsugna återkomst. Elstationen är helt omringad av vatten.

lajandafem

Kornsparven är en karaktärsart i området och denna Europas största sparv hör till den flegmatiska sorten varför den verkar ta översvämningen med upphöjt lugn, den till och med sjöng där den satt i den torra gräskanten på kanalvägen – visar Margaretas bild.

lajandasex

Mängder av insekter nödlandade på den för det mesta torra kanalvägen och några getingar gillade mitt fotostativ – en bosatte sig till och med i det – som synes. Men när jag sa upp inhysingen tackade den för min något burdusa avhysning och stack mig i höger flank!

lajandasju

Bron upp mot Celmin kom också helt under vatten och inte ens med fyrhjulsdrift hade jag vågat köra över.

Foto: Margareta

lajandaatta

Mängder av fåglar bland annat kohägrar – som helst letar föda på torra land – samlades på den torra vägbanken.

lajandanio

Även risfälten längs stranden sattes ordentligt under vatten. Den skarpögde kan se små ljusa och grå prickar – det är hägrar.

lajandatio

Lagerlärkan hade också räddat sig till vägbanken.

lajandaelva

Översvämningssjön bredde i norr ut sig över mycket stora åkerarealer.

lajandatolv

Småfåglar av alla sorter sökte landningsplatser i vägkantens torra örter – här en Svarthakad buskskvättehona.

26/12/2009

”Kolibrisvärmaren” (Macroglossum stellatarum)

Filed under: Fjärilar,Natur — Björn @ 17:05

Under en kort promenad mellan regnskurarna fick jag idag några kvarter bort från “vårt” hus se den mycket flygskickliga Större dagsvärmaren hovra framför den ymnigt blommande Bougainvillean.

Den flög snabbt och kolibrilikt, vilket omöjliggjorde mina fotoförsök – insekten var borta när min något långsamma kamera hunnit rikta in sig. Mina försök att avbilda den läckra lilla varelsen misslyckades alltså, men bra bilder på den finns fritt tillgängliga på Wikipedia Commons där jag valde bilden av Thomas Bresson från Belfort i Frankrike.

dagsvarmare

Fjärilen är som svärmare mycket ovanlig eftersom den även flyger på dagen, till och med i regn.

Den kan ses i Sverige under sommaren och kan gynnsamma år ta sig ända upp till Norrbotten, men uthärdar förstås inte vår hårda vinter. Den fågelsnabbt flygande insekten kan därför återvända söderut på hösten, vilket betyder att åtskilliga Sverigebesökare återfinns nere i Europa under vintern.

 

Insektens kolibriliknande beteende har fått engelsmännen att döpa den till Hummingbird hawk moth – i översättning ungefär “Kolibri-hök-nattfjäril”.

Dagens bild

Filed under: Natur — Björn @ 14:50

gibraltarsund

I motljuset från Afrika bildar många långtidsankrade, olastade fraktbjässar stillastående jättesilhuetter i Gibraltarbukten.

Lågkonjunkturen syns också här.

Foto: Margareta

D-vitaminbristen finns i stora grupper och vid många sjukdomar

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Hjärtat,Ljus,Psykisk hälsa — Björn @ 11:51
Den 21 december 2009 publicerade en forskargrupp online en intressant översikt och analys av den pågående, enormt omfattande D-vitaminforskningen. Deras studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Maturitas, en väl vald tidskrift eftersom D-vitaminets effekt ofta handlar om att få omogna celler att mogna ut.

Forskargruppen bestod av åtta personer som alla arbetar på Health Sciences Research Institute vid universitetet i Warwick i England.

Deras rapport har rubriken “Levels of vitamin D and cardiometabolic disorders: Systematic review and meta-analysis”.

Sammanfattningens första mening lyder ordagrant “Cardiometabolic disorders and vitamin D deficiency are becoming increasingly more prevalent across multiple populations“. Man påpekar alltså att hjärt-kärlsjukdomar tillsammans med D-vitaminbrist påträffas i ökande grad i allt fler undersökta grupper.

Andra meningen lyder ordagrant “Different studies have suggested a potential association between abnormal vitamin D levels and multiple pathological conditions including cardiovascular diseases and diabetes”. Man påpekar alltså att D-vitaminbrist föreligger vid många (multipla) sjukdomar inkluderande hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

I Warwickforskarnas översikt har man inriktat sig på studier som redovisar halter av D-vitamin i blodet och det är principiellt viktigt därför att halten av D-vitamin i blodet nästan alltid återspeglar de nivåer som egenframställningen i huden uppnått efter solning.

Man går också i denna studie ett steg längre än vanligt, då man också tittar på ett metaboliskt förstadium till hjärt-kärlsjukdom, nämligen det s.k. Syndrom X som består av högt blodtryck, störda blodfetter, störd sockeromsättning och övervikt.

Forskarna gjorde sin omfattande litteratursökning i september på PubMed (en källa vilken jag alltid använder) + Web of Knowledge och man hittade då 6130 rapporter varav 28 levde upp till de stränga inklusionskrav som Warwickforskarna uppställt. Det är från dessa 28 studier man drar sina slutsatser.

Forskarna skriver ordagrant “We found that the highest levels of serum 25OHD were associated with a 43% reduction in cardiometabolic disorders”. Man fann alltså att sjukligheten/dödligheten nästan halverades när man utgick från de med högsta nivåerna av D-vitamin i blodet.

Man skrev ytterligare: Höga nivåer av D-vitamin bland medelålders och äldre påvisar en påtaglig minskning av hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom. Ordagrant “High levels of vitamin D among Midde-age and elderly populations are associated with a substantial decrease in cardiovascular disease, type 2 diabetes and metabolic syndrome”.

Man tar i sin sammanfattning inte slutlig ställning till om sambandet mellan D-vitaminbristen är kausalt eller inte men postulerar att kausalitet kan föreligga och skriver ordagrant “If the relationship proves to be causal, interventions targeting vitamin D deficiency in adult populations could potentially slow the current epidemics of cardiometabolic disorders”.

Hjärt-kärlsjukdomarna är Sveriges mest dödsbringande sjukdomar, kan den “epidemin” bromsas av D-vitamin är det förstås av kolossal betydelse.

Forskningen på D-vitaminområdet är nu enorm. Söker man på D-vitamin på PubMed får man idag 47134 träffar.

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress