Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/8/2009

Vit Näckros (Nymphea alba)

Filed under: Natur — Björn @ 7:41

nackros

Näckrosen är Sveriges största blomma. Den vita skönheten speglar sig ofta fint i mörka vatten.

Bilden tagen vid Alsterån, Skäppentorp den 8 augusti.

30/8/2009

Polisen har hejdat den omogna tonårshjärnans anarki

Eftersom jag i ett stycke om hjärnans sena utmognad hänvisat till kravallerna i Rosengård återkommer jag nu till ämnet när vi nu har en sorts facit.

I gårdagens DN kunde vi nämligen läsa hur situationen i Rosengård på ett mycket dramatiskt sätt har förbättrats.

Artikeln berättade, att från årsskiftet och fram till den 7 maj fick Jägersro brandkår rycka ut till cirka 250 bränder, men efter den 7 maj har nästan inga anlagda bränder alls förekommit. Uppskattningsvis har de anlagda bränderna minskat med fantastiska 97-98 procent.

Det avgörande som hänt är att polisen i hela fyra månader patrullerat stadsdelen Herrgården i Rosengård dygnet runt i treskift.

Den 7 maj beslöt nämligen länspolismästaren att uppgradera Herrgården till ”särskild händelse”. Den ”händelsen” har nu pågått i nästan fyra månader och den skall pågå så länge det behövs.

DN skriver ordagrant ”Konkret innebar uppgraderingen att stadsdelen Herrgården bevakas dygnet runt av poliser till fots, till häst och i bil. Tio poliser är ständigt i tjänst och har upprättat ett lokalt högkvarter i en husbil. Den står parkerad på den Shellmack som alltid hamnar i centrum när oroligheterna bryter ut i Herrgården”.

Det kanske allra viktigaste är att det – för friska, mogna vuxna – fullständigt oacceptabla våldet mot ambulansförare och räddningspersonal har upphört till hundra procent.

Intressant är också att befolkningen i området har insett polissatsningens stora värde, och det illustreras av att de själva ingrep och drev iväg ett gäng utifrån komna vänstervandaler när de nyligen dök upp i Herrgården under parollen ”Befria Herrgården från polisen”, alltså reste dit från övriga Sverige i avsikt att ställa till bråk.

Skånepolisen visar nu, berättigat inspirerade av den stora framgången i Rosengård, ”framfötterna” ordentligt. Man vill nu gå vidare och vill för allmänheten visa bilder från övervakningskamerorna, bilder som visar brottslingarna i full aktivitet. Många ”proffstyckare” har redan harmset protesterat mot att polisen skall få använda bilderna från övervakningskamerorna, varför det var extra värdefullt att DN den 28 augusti frågade sina onlineläsare ”Är det rätt av polisen att visa bilder på efterlysta personer?”. 3244 svarade och 86 procent svarade Ja, 14 procent Nej.

En överväldigande majoritet tycker alltså att polisen skall få använda övervakningskamerornas bilder för att få allmänhetens hjälp att identifiera brottslingar.

DN-onlineläsarnas svar är dessutom ett utmärkt exempel på det bästa i den nya demokratin, internetdemokratin – den stora snabbheten.

Onlineläsarnas svar är också en tydlig illustration till hur absurt det är att tillåta brottslingar av alla sorter, inte minst tonårsvandaler, att uppträda maskerade.

Det finns verkligen anledning att dra flera slutsatser av polisens mycket framgångsrika insats mot ungdomsvandalerna – mot den omogna hjärnans tyranni. Närvaron av en permanent och dygnet runt närvarande polisperson ger i blixtbelysning det grovt felaktiga att urskiljningslöst över hela Sverige lägga ner den ena polisstationen efter den andra.

Men att polisen nu måste göra den insats som föräldrarna borde stå för är förstås ändå ett samhälleligt misslyckande. När den svenska pappan via lagen om agaförbud görs om till en kraftlös ”mes” förlorar han en viktig pappaförmåga, nämligen den att kunna hejda sina omogna tonårssöners kriminalisering.

Att man kan se väldigt olika på föräldrarnas möjlighet att fysiskt stoppa unga vandalers framfart illustreras fint av den folkomröstning om aga som nyligen hölls på Nya Zeeland. Omröstningens fråga löd där ”Ska en dask som en del av bra uppfostran vara en brottslig handling i Nya Zeeland?”. 88 procent svarade Nej.

Det allra viktigaste i sammanhanget är som jag ser det att hjärnforskningen entydigt nu visat att människans hjärna inte är helt mogen förrän man är 25 – ibland till och med 30 år gammal. Det visar tydligt att i åldrarna 15-25 år – i vilket åldersintervall förövarna ofta återfinns – inte har kapacitet att förstå vad de gör och att det vuxna, hjärnmogna samhället måste gå in och styra.

Jag förstår utan vidare att det av en feg och naiv politik åstadkomna utanförskapet för invandrad ungdom i Rosengård är av stor betydelse men det berättigar inte de sysslolösa vandalerna att bränna upp ambulanser.

När polisen görs om till styrande och bestämmande ”standinföräldrar” får vi slut på en av det svenska samhällets otäckaste våldsuttryck.

29/8/2009

Fågelhösten har börjat

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 19:42

tornskatafyra

På morgonpromenaden idag i Njutemåla höll fyra unga Törnskator till i en stor buske. De var ganska skygga trots att inga varnande föräldrar fanns – de

kan nämligen redan vara vid östra Medelhavet.

Bilderna på ungfåglarna togs idag på förmiddagen.

tornskatafem

Den Rödryggade skrikan (den heter så på engelska) är en långdistansflyttare med vinterkvarter i södra Afrika.

tornskatasex

De vuxna fåglarna är fotograferade för drygt en månad sedan och de lämnar Sverige långt innan ungfåglarna gör det, dessutom flyger de snabbare än sina ungar.

tornskatasju

Arten flyger ner till Grekland, Turkiet och går sedan över Medelhavet till Egypten för att sedan lägga kursen rakt söderut till övervintringsområdet i Sydafrika.

tornskataatta

Det var glädjande att se hela fyra Törnskateungar i en och samma buske. Arten har nämligen utvecklats mycket ogynnsamt i Sverige och hela Västeuropa sedan 100 år.

Man räknar med att två tredjedelar av arten har försvunnit på de senaste 30 åren.

tornskatanio

Fågeln har alltså en mycket lång flygsträcka framför sig, det kan röra sig om 1000 mil eller mer. I snitt avverkar den cirka 6 mil om dagen och det är en tuff resa som väntar.

Var tredje fågel kommer att stupa under den långa färden eller i vinterkvarteret. För att säkerställa sin vinterföda håller den ett vinterrevir.

”Min brors död avslöjar systemfel i psykiatrin”

Så löd rubriken på en helsides debattartikel i Dagens Nyheter den 9 augusti 2009. Den var skriven av frilansjournalisten och doktoranden vid London School of Economics, Ruben Andersson. Längst ner på sidan står att också föräldrarna står bakom artikeln.

Ruben Anderssons bror led av schizofreni men tog livet av sig på grund av den mycket bristfälliga behandling han fick för sin sjukdom. Hela debattinlägget avslutas med följande mening ”Att låta skandalen inom svensk psykiatri fortgå är oförsvarligt”.

Artikeln inleds sålunda ordagrant ”En frusen vinterdag förra året bad min bror sköterskorna på psykavdelningen där han var inlagd om ångestdämpande medicin. Han släpptes sedan ut på entimmespermission och tog sitt liv. Hans tragiska död, som vi bär med oss livet ut – jag skriver också å mina föräldrars vägnar – pekar på allvarliga brister inom psykiatrin som måste åtgärdas innan fler människor når hopplöshetens slutpunkt”.

Brodern pekar alltså på ett tiotal systemfel som psykiatrin lider av.

Ruben Andersson skriver ”Liksom många andra inom tvångsvården hade min bror schizofreni. Han hade studerat på högskolan, rest runt världen, sprungit flera maraton, talade fyra språk och var en hejare på italiensk kokkonst. Men hans friska sida bejakades inte av psykiatrin. Han erbjöds inga aktiviteter under de fem långa månader han var tvångsinlagd i Västerås fram till att han tog sitt liv”.

Detta är ett systemfel som hör hemma i freudianismens allvarligaste missgrepp. Att bara kunna se problemen i lösningarna och inte lösningarna i problemen är karaktäristiskt för ett terapeutiskt tänkande som har sina rötter i freudianismens sjuka psykologi.

Ruben Andersson fortsätter ”Den beprövade KBT-terapin lyser med sin frånvaro”. Detta är ett utomordentligt viktigt konstaterande eftersom KBT i vetenskapliga undersökningar visat sig kunna halvera självmordet hos självmordsbenägna och det eftersom KBT-terapin i sina allra bästa versioner är den goda klokhetens och kärlekens psykologi.

Ruben Andersson fortsätter ”Allt han hade var en stapel böcker, en samling cd-skivor och paketvis av cigaretter, trots att han vanligtvis inte rökte. Det enda aktivitetsrum som fanns på avdelningen var nämligen ett rökrum… Men det värsta var nog sysslolösheten. Vi vet själva, som efterlevande, hur viktig aktivitet är för att nå ett uns av välbefinnande när livet är svårt, det verkar dock vara en insikt som gått vården förbi”.

Brodern hamnade också i den sedan Miltonkommisionen välkända ”Svarte Petter”-situationen, klyftan mellan tvångsvården och öppenvården, avsaknaden av samordning är nedslående.

Ruben Andersson skriver ”Anhörigas synpunkter räknas inte, som anhöriga tillfrågades vi aldrig om min brors tillstånd. Vi fick som han försöka inrätta oss i ledet”.

Detta är verkligen sant kan jag själv intyga. Om man som andra ledets anhörig omgående har synpunkter på systemfelen kan reaktionen bli mycket häftig och resultatet bli en många års total utfrysning av de som anser sig veta bättre.

Ruben Andersson påpekar det som KBT-terapin så noga framhåller nämligen att ”Psykiatrin måste inse att respekt och livskvalitet är grundläggande för behandlingen”.

Han skriver sammanfattande ”Det är systemfel det handlar om med allvarliga konsekvenser. Studier visar att psykiskt sjukas medellivslängd har fallit i förhållande till resten av befolkningen”.

När Ruben Andersson skickade sin debattartikel till DN motiverade han sin text med ordagrant ”Hittills har inte de som drabbas av psykvårdens tillkortakommanden – anhöriga och patienter – fått rum i medierna. Det är min förhoppning att vår familjetragedi kan bevisa krisen på ett sätt som expertutlåtanden och konstfackelever inte kan”.

Det som psykiatrin inte förstår begrips av den stora friska allmänheten.

28/8/2009

Bruna kärrhöken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 7:33

brunkarrhoktre

Det finns ändå glädjeämnen i en allt hårdare trängd natur. 1917 fanns det bara tre kända häckplatser i Sverige för Bruna kärrhöken. 1919 fridlystes den och nu finns det cirka 1500 par i landet och arten är i ökande.

Fotot taget på Öland den 17 augusti 2009.

Dagens citat

Filed under: Allmänt,Familjen,Mediekratin,Natur,Politik — Björn @ 7:18

”Jag anser det oerhört glädjande att fertiliteten minskar på de flesta håll och att befolkningen

minskar i en del länder. När jag var barn fanns det ungefär sex miljoner människor i Sverige.

Det räckte utmärkt. Nu finns det ungefär sex miljarder människor i världen. Det är uppenbarligen

långt mer än vad naturen och andra arter härdar ut med”.

Hans Blix, ordförande för Internationella kommisionen om massförstörelsevapen.

Skrivet i Fokus nr 34 2009, sidan 8.

24/8/2009

Några eftersommarbilder

Filed under: Fåglar,Fjärilar,Natur — Björn @ 9:25

landskapatta

Sensommarens frodiga grönska blir till mat för de långhåriga kreaturen i Syltenreservatet.

ladusvalasex

Ladusvalan är ännu kvar – men Tornseglarna reste till Afrika i förrgår

och om 3-4 veckor börjar också Ladusvalan sin kanske tusenmilaresa till Sydafrika.

strandaster

Just utslagna sensommarblommor finns för de nektarsamlande insekterna.

Strandastern blommar nu och i september och bjuder frikostigt på sina blomkvastar.

amiralett

Men det finns också premiärfenomen just nu – i sena augusti. Den mycket vackra Amiralen har nu flugit in från Europa.

amiraltva

Föräldrarna till denna fjäril kom nog från Afrika någon gång i februari-mars. Den vackra individen på bilden har utvecklats någonstans i Europa och

har därför 200-300 mil bakom sig när den nu kommit till oss.

Den tillspetsade framvingen skvallrar om att den är en duktig flygare.

ormvrakfemton

En del svenska Ormvråkar flyger ända till Nordafrika och behöver på vägen dit förstås mycken reskost. Vårtbitare och daggmaskar är inga dumma mellanmål,

men de måste sökas till fots på marken.

Older Posts »

Powered by WordPress