Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

26/2/2009

Den svenska fågeln som (nästan) inte flyger

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 16:08

Jag tror att Rapphönan tillbringar mer än 99 procent av sin tid på marken.

Den flyger bara när den blir störd och då korta sträckor. Den lever därmed ett för en fågel
mycket avvikande liv, lever huvudsakligen i däggdjurens värld. Att för en fågel leva i de
fyrfota rovdjurens värld har sitt pris.

Fåglar som häckar på marken får sina bon oftare plundrade än de som till exempel bygger i
buskar och träd. När jag en gång hanterade en huggorm – lyfte den i svansen – erbjöd den för att
muta mig sin frukost – den stötte upp två lärkungar.

Rapphönan kan dock matcha denna risk, den har svenska rekordet i att lägga många ägg (möjligen
göken undantagen). I fågelböckerna uppges det att den lägger mellan 10-20 ägg, i enstaka fall ända
upp till 30. Det för fågeln riskabla marklevandet kompenserar den med stora äggkullar. Men Rapphönan
har ett trick till. Paradoxalt nog kan denna sällanflygande fågel flyga redan som kyckling, långt innan
den är färdigvuxen.

Men andra stora hot finns vilket gör att fågeln minskar i hela Västeuropa.

Innevarande år är ett minnesår för biologins största personlighet, Charles Darwin, varför det känns extra
angeläget att påminna om de många ”listiga” urvalsmekanismer som manifesterar sig också till exempel
hos Rapphönan.

Bilderna togs i Kåtorp, Öland, klockan 09:25 den 24 februari 2009.

Enorm brist på Kognitiv Beteende Terapi-psykologer

Filed under: Den friska hjärnan,KBT,Motion,Psykisk hälsa — Björn @ 9:28

På en helsida i Dagens Nyheter den 24 februari 2009 berättar man om att man i vården har mycket svårt att leva upp till Regeringens rehabiliteringsgaranti. Och orsaken till det är den mycket stora bristen på Kognitiva Beteende Terapi-psykologer.

Hans-Eric Boijertz, specialist i allmänmedicin vid S:t Eriks vårdcentral i Stockholm, säger att bristen på KBT-terapeuter är enorm. Detta är inte alls något specifikt Stockholmsproblem utan bristen på KBT-terapeuter är mycket stor i Sverige. Som exempel nämner man Blekinge. I DN:s text står det ordagrant: ”Vi har av tradition arbetat mer psykodynamiskt här, speciellt i primärvården, säger Landstingets ansvarige Peter Pettersson. För att klara stressrehabiliteringen uppger över hälften av vårdcentralscheferna att man måste anställa ny personal”.

Formuleringen om att man av tradition arbetat psykodynamiskt är en förskönande historieskrivning. Den Kognitiva Beteende Terapin har internationellt sett funnits i betydande grad i mer än 15-20 år. Men det nya psykologiska tänkandet har effektivt motverkats av de freudianskt tänkande bromsklossarna inom det svenska vårdsystemet och därför ser det ut i Sverige som i Blekinge, det gamla psykodynamiska tänkandet som i princip bara ser problemen i lösningarna och inte lösningarna i problemen har dominerat överallt.

Det som är så viktigt med KBT är att denna nya psykologi satsar på det som det gamla psykodynamiska tänkandet försummat, nämligen ett positivt, optimistiskt synsätt.

Grundaren av Kognitiv Terapi, Aaron Beck, formulerade sin mot psykoanalysen mycket kritiska modell för nu mer än 30 år sedan. I boken ”Kognitiv Terapi” av Merete Mörch och Nicole Rosenberg som kom i Danmark ut redan 2005, i Sverige 2006 finns det flera stycken som visar att mycket speciella patientgrupper med framgång kan behandlas med beteendeträning av typ ”friskvård”.

På sidan 181 står det ordagrant: ”En successiv ökning av den fysiska aktiviteten har bland annat till syfte att öka muskelmassan, förbättra blodcirkulationen, öka produktionen av endorfiner och tillföra syre till lungor och muskler”. Detta är en viktig kommentar, då man numera har lett i vetenskapligt bevis att kraftfull motion ökar de inre nivåerna av endorfinerna, signalsubstanser som kraftigt ökar välbefinnandet.

På sidan 153 står det vidare under rubriken ”Fysisk träning”: ”Livet som missbrukare är för många synonymt med en dålig fysisk omsorg om den egna personen och därmed en försämrad hälsa och kondition. Fysisk träning kan enbart av denna anledning vara ett komplement till terapin. En annan viktig anledning till att motivera till fysisk träning är att klienten konfronteras med sin dysfunktionella eller kanske destruktiva mentala inställning till sin egen kropp – det vill säga till sig själv – på ett sätt som ger möjligheter till stegvisa förbättringar. Genom systematisk återkoppling till exempel i form av konditionstest, känner sig många klienter motiverade att fortsätta förändra sin livsstil inom detta område. Det här påverkar inte bara konditionen, utan även klientens självkänsla, stämningsläge och förmåga att hantera emotionella tillstånd”.

Man är alltså i denna bok på det klara med att så svårt sjuka personer som missbrukare kan ha god hjälp av fysisk träning.

På sidan 265 påpekas att också ett så svårt tillstånd som schizofreni med hallucinationer skall behandlas med motion. Författarna skriver ordagrant: ”Ett stort antal tekniker med det gemensamma syftet att omdirigera patientens uppmärksamhet från plågsamma hallucinationer till mer neutrala eller behagliga stimuli har tänkts ut och testats. Dit hör fysisk aktivitet. Alla sorters motion/idrotter kan användas”.

För den som liksom undertecknad sysslat med preventiv medicin, förebyggande åtgärder – friskvård om man så vill – känns det mycket glädjande att se att i läroböckerna i Kognitiv Beteende Terapi bakas in alltmer av välfungerande friskvårdskomponenter, som i detta fall motion.

25/2/2009

Konstens fackidioti — dagens citat

Ulf Linde säger i sin bok ordagrant: ”Trenden att inte behöva kunna någonting och ändå tycka någonting har hållit i sig. Den lever kvar i dag med dagspressens uppsättning av konstkritiker. Ingen kan påstå att de har någon djupare kontakt med vad de skriver om”.

När vi just nu sköljs över av fullständigt absurda så kallade installationer redigerade av statliga Konstfack känns det befriande att lyssna till personer som vågar tala klartext.

Vem är då Ulf Linde, som vågar såga hela svenska mediekritikerkåren?

Ulf Linde är en utomordentligt kvalificerad person. Sitter sedan mer än 30 år på stol nummer 11 i Svenska akademien, och den platsen erövrade han med att han lyckades upphöja konstessän till en virtuos form. Han har skrivit sammanlagt 29 böcker och den senaste är självbiografisk och heter ”Från kart till fallfrukt”, den kom ut förra året och det är ur den ovanstående citat är hämtat.

Han var vidare professor i konstteori vid Konsthögskolan 1968-1976, intendent vid Moderna museet 1993-1976, chef för Thielska galleriet i hela 20 år från 1977-1997. Han var också en framstående jazzmusiker, spelade vibrafon med bland andra Arne Domnérus och Putte Wickman.

Han har fått sju kulturpriser som Natur & Kulturs kulturpris 1984, Övralidspriset 1986, Gerard Bonniers pris 1996.

Han är mot den bakgrunden utomordentligt väl skickad att komma med denna nödvändiga generella kritik av hela kulturkritikerkåren — kulturmaffian som jag brukar kalla den.

Läser man hans bok framgår det klart att Ulf Linde är på rak kollisionskurs med installationsteoretikerna i Konstfacks styrelse. När hans bok recenserades skrev Joanna Persman i recensionen av boken den 2 september 2008 ordagrant: ”Linde frambesvärjer en avgrund mellan sig själv och den idag verksamma kritikerkåren”.

Eftersom en stor allmänhet upprörts mycket över att gamla 68:or i Konstfacks ledning initialt ställt sig bakom kriminella handlingar i installationsform känns det viktigt att påpeka att det ändå finns ytterst kvalificerade konstkritiker som också denna gång genomskådat ”Kejsarens nya kläder” och hela kåren av bedragare – medias konstkritiker. Det förtjänas i detta sammanhang att påpeka att också författaren PO Enquist entydigt tagit avstånd från konstens fackidioti.

23/2/2009

Den ”Blå storsvalan” ger oss helt ny kunskap

Filed under: Allmänt — Björn @ 8:56

Utvecklingen inom microchipstekniken ger oss helt nya möjligheter att kartlägga små fåglars flyttvägar och det ökar också vår insikt om skadlig påverkan på miljön.

Ett team forskande ornitologer från Kanada, USA och England utrustade 14 Fläckskogstrastar och 20 ”Blå storsvalor” med GPS-sändare.

Nyheten om resultatet är så anmärkningsvärd så världens mest prestigiösa tidskrift Science har publicerat rapporten om denna viktiga nyhet. Flera svenska media återgav nyheten den 18 februari 2009 liksom engelska New Scientist.

Man använde sig av en mycket liten GPS som bara vägde 1,5 gram men som kunde mäta fågelns flygtid, rörelsemönster, uppehållsplatser och flyghastigheter. Den Blå storsvalan


Bilden hämtad ur New Scientist

som gärna häckar i kolonier är Nordamerikas största svala, betydligt större än våra, väger cirka 55 gram, ungefär som Tornseglaren. Den Blå storsvalan har bråttom hem, kommer tillbaka till Florida från Sydamerika, framför allt Argentina och Brasilien, redan i mitten av januari och en månad senare har den återvänt till hela Nordamerikas sydkust.

Med hjälp av GPS-kartläggningen kunde man då visa att svalan som hade mest bråttom och som flög snabbast avverkade nästan 60 mil om dagen. Man kunde också visa att den hade mera bråttom under vårflyttningen än under höstflyttningen. Det gäller att vara först på hemmaplan för att kunna försvara sin ”bostadsrättighet”. Men fåglarnas återflyttningshastighet varierade avsevärt och var allt mellan 23 till 58 mil per dag. En fågel tvärade inte över Mexikanska golfen och den höll sig förstås med lägre flyghastighet, det vill säga 16 mil per dag.

Antalet återvändare var anmärkningsvärt litet. Bara två av Storsvalorna och fem av Fläckskogstrastarna kom tillbaka. Det signalerar enligt forskarna att hot mot artens bestånd finns på resan och i övervintringskvarteren.

Vad som också var nytt för experterna var att Fläckskogstrastarna övervintrade tillsammans. Det betyder att man med den nya tekniken kan få data om störningar, inte bara under den långa resan, utan i just själva övervintringsområdet. Det betyder till exempel att skogsavverkning i trastens övervintringsområde kan slå ut en hel lokal fågelpopulation.

2006 Chat Gastenboek Hotmail Site Xanax
Xanax Withdrawal Length
Order Xanax Online Overnight Delivery Cod
Ambien Cr Rebate Form
Xanax Discounted
Xanax Cheap Mexico
20mg Ambien
Bbw Mmf Sick Xanax
Generic Valium Manufacturers
Xanax Ekg Pvcs
Delusions Prolonged Xanax Use
Xanax Same Day Delivery
Kentucky Valium Cod
The Chemical Bonds Of Valium
Ambien Lexapro
Treatment Of Xanax Withdrawl Side Effects
Drug Interaction Ambien
Xanax Over Dose Warnings
Tramadol Twisted Information
Canadian Pharmacy Xanax
Tramadol Hydrochloride Opioid Content
Physical Symptoms Of Xanax Withdraw
Mixing Xanax And Aderol
Xanax And Cats
125 Ambien Cr Mg
Slang Words Xanax
Online Valium
Effects Of Long Term Xanax Use
Valium On Line No Prescription
Tramadol Onlinetramadol Online
Zantac Valium
Cheap Tramadol Who Takes Paypal
Picture Of Xanax
Lowest Cost Tramadol
Detox Diet Buy Tramadol
Valium S
Ambien Sleeping
Xanax Xr Decreased Sex Drive
Buy Ambien Cash On Delivery
Ambien Sulfa
Fda Approval Date Xanax
Valium Eeg
Is Ordering Tramadol Online Illegal
Ambien Online Ambien Buy Ambien
Buy Ambien Not Generic
4.00 Tramadol
Can Tramadol Be Taking While Brestfeeding
Other Name Of Valium
Valium Caused Delirium
Ambien Causes Night Eating
Getting Off Ambien
What Do Valiums Look Like
Natural Valium
Xanax Withrawal
No Prescriptio Valium Overnight Delivery
Tramadol Gout
Ambien Class Action Suits
Low Cost Xanax
Tramadol Side Effects On Dogs
Tramadol Online
Ambien Available In China
Pharmacy Online Tramadol
Beitrag Hinzufgen Name Text Xanax
Valium Online Us No Prescription
Does Xanax Contain Maoi
Ambien And The Stroke Patient
Valium U S Pharmacies
Xanax Tramadol Alcohol Mix
E Tramadol Onlinecom
Babies Born On Xanax
Exercise Valium Test
Xanax Biue Football
Tramadol And Kidneys
Valium Is This Librium
Tramadol And Motrin
Junk Mail Advertising Ambien
Xanax Mexico Rx
Cheap Tramadol Ultram
Does Valium Contain Gluten
Ambien Persciption
Ambien Cl Informatiion
Cymbalta Ambien
10mg Ambien Zolpidem
Xanax In Pregnancy
Get Prescription Xanax
Pictures Of Mylan Xanax
Xanax Cheap Cod Overnight Delivery
Large Dose Tramadol Experience
Bigger Xanax 2
Valium Dosage For Dogs
Xanax Cheap No Prescriptions Cod
Pill Identification Tramadol
Valium Fedex Shipping
Alcohol Ambien
Ambien Prescription With Overnight Delivery
Flexeril Ambien And Suicide
Tramadol Hci Treatment
Tramadol Fedex
Ambien Cr Dimensions Mm
Emedoutlet Ambien
Xanax And Ambien
Cheapest Overnight Tramadol
Tramadol And Back Spasms
Key Tramadol
Xanax 2 Day Shipping
Cheap Ambien No Prescription
Valium Online
90 Tramadol Hcl-acetaminophen Ta
Canada Ambien Available In
Tramadol Make You Tired
Drug Tramadol Tablets
Harm Of Taking Valium During Pregnancy
Xanax Withdrawal
Pharmacy Tech Career Cheap Tramadol
Find Buy Valium At Ebay
Is Klonopin Stronger Than Xanax
Valium Or Clonazapam Difference
1mg Xanax
Drugs Valium
Valium Fed Ex Consultation
Mail Order Ambien
Valium Girls
Xanax Xr Picture
Ambien Photo
Ambien Drug
Xanax Estrogen Level
Xanax Overdose Confusion
Ambien And Alcohol
Xanax No Rx
Mri When Take Xanax
Tramadol Trammadol
Buy Xanax Online Without Prescription
Side Effects Ambien
Drug Interaction Valium
Tramadol Rls Plmd
Xanax G3721
Tramadol Dosing Directions
Tramadol Fatal Dose
Valium And Alcohol Effects
Buy Domain Xanax Atspace Org 20
Tramadol Aldara Zyrtec Xenical
Tramadol And Cats
Xanax Opiate
Tramadol And Addictive
Overseas Pharmacy Buy Ambien Mg Online
Fioricet Soma Tramadol Viagra
Xanax Withdrawl Risk
Xanax Is A Truth Drug
Tramadol And Abuse Liability
Ambien Double Vision
Tramadol 150
Xanax Cysto
Potentiating Ambien
Ambien Discounted
Valium Dosage For Dog
Valium No Rx Overnight
Xanax And Weight Loss
Ultram Tramadol Hci
Affects Of Xanax
Ambien Cause Of Gastric Ulcer
Cat Valium Shelf Life
Buy Generic Ambien Zolpidem On Sale
Xanax For Sale No Prescription
Gabapentin Xanax
Tramadol And Vicodin
Xanax Zenith Ferozsons
Valium Allergy Substitution Sedation
Online Ambien Perscriptions
Xanax Alcohol Death
Kakao Site Tramadol
Xanax Online Overnight
Xanax Time Release
Ordre Xanax
Tramadol 100 Tablets
Dealing Xanax Florida Sentencing
Buy Valium Injectable
Klonopin And Xanax
Valium Stage Fright Interview
Tramadol 50 Hc
Seizure Valium Overdose Canine
What Is A Yellow Xanax Bar
Tramadol Medicine
Takin Prozac And Xanax
Ambien Next Day Air
Valium Drug Rep
Kurt Valium
Picture Of Xanax Bar
Xanax Prolactin
Tramadol Cod 50 States
Gnc Valium
Medicine Xanax
C O D Tramadol Ship Everywhere
Action Ambien Class Law Suit
Interaction Between Xanax And Prozac
Ambien With No Prescription
Online Purchase Xanax
Prescription Drugs Ambien Free Sample
Xanax With Out A Prescription
Xanax Codec
Generic Valium Xanax Cheap
Identifing Tramadol Pills
Do You Feel Euphoric From Tramadol
Tramadol Cod Search List
Buy Tramadol And Xenical At Jagtek
Liquid Valium Best Online Pharmacy
Drug Test Valium
Purchase Ambien
Generic Ambien S 516
Pictures Of Fake Xanax
Buy Xanax Cheap Medication
10 April Book Quest Site Valium
Xanax Stronger That Klonopin
Xanax Vs Clodopins What Is It
Side Effects Of Ambien Sun Sensitivity
Ambien Reviews
Xanax Sr
Prescribing Information Valium
Xanax .05 Mg
Pregnancy Ambien
Tramadol Money Order
Tramadol Get High
Ambien Lunestra Verse
Ambien Cannabis
Ambien Detection In Urine
Xanax Palpitations
Diazepam From Valium Withdrawal
Ambien Cr While Pregnant
Ambien Solubility
Tramadol Dose
Tramadol Hydrochloride
Tramadol With Ssri
Tramadol Hydrochloride Capsules
Xanax The Drug
Valium On The Outside It Says
Taking Lexapro And Xanax
Tramadol 616
Xanax Without Prescription Online
Ambien Problems Side Effects
Can Ambien Cause Tinnitis
Fedex Xanax Valium
Ambien Compared Lunesta
Tramadol Online Cheap
Xanax Side Affect
Description Of Xanax
Valium Addiction Therapy
Seredyn Xanax
Ambien No Rx Fedex
Buy Information Tramadol
Tramadol Hcl 32
Discount Cheapest Tramadol Online
Amazing Ambien
Tramadol Day
Xanax Self-detox
What Is A Xanax Pill
Xanax Withrawal Sympthoms
What Xanax Does When Taken
Ambien And Asthma
Tramadol Ordering
Tramadol Ineffective
Fun With Xanax
Xanax Use And Side Effects
Ambien Online Prescription Saturday Delivery
Inderal Interaction Xanax
Tramadol Withno Prescription
Generic Xanax
Tamadol Tramadol 180 Pills
Pink Oval Pill 17 Xanax Identification
Ambien Alchol
Mylan Generic Ambien
Ambien Pharmacy Online Consultation
Xanax Overdose Concerns
Xanax And Viagra Side Affects
Ambien And Liver
Ambien Detoxification
Can You Chew Valium
Ambien Zolpidem Umaxppc Qoclick
Tramadol Dosage For Dog
Buy Tramadol Online 200
Xanax Withdrawl Side Effects
Tramadol Librax
Buy Valiums Online
Information On Side Effects Of Tramadol
Taking Xanax And Lunesta Together
Hallucinations Ambien
Is Generic Xanax Safe
Tramadol Shipped Cod
Ambien Cr Free Trial
Percocet Xanax
Tramadol In Cats
Valium Side Effects Si
Valium 10mg Dosage
Xanax Mg Guide
Order Valium Online
Ambien Civ
Fedex Delivery Cod Tramadol
Ambien And Seizures
No Rx Generic Xanax Overnight
Tramadol 5 500
No Prior Perscription Tramadol
Buy Xanax Buy Xanax Online

22/2/2009

Är seriemördaren Thomas Quick själv ett offer för freudianskt justitiemord?

Filed under: Allmänt,Den friska hjärnan,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 9:45

Den tanken togs upp i en intressant artikel i Läkartidningen den 18 januari 2009 med rubriken ”Återuppväckande av minnen saknar vetenskapligt stöd som behandling”. Artikeln är skriven av Rickard Sjöberg, leg läkare och docent i medicinsk psykologi, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet och neurokirugiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus. Författare är också Torun Lindholm, docent i psykologi, psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Docenterna skriver ”Debatten om hur svensk sjukvård och svensk psykiatri hanterar icke evidensbaserade behandlingar har fått förnyad aktualitet av ett par program från Sveriges Television om patienten Thomas Quick…. Denna patient, som under många år varit föremål för psykiatrisk tvångsvård, ska under psykoterapi ha återuppväckt minnen, dels av att ha utsatts för en mängd övergrepp i barndomen, dels av att själv ha utfört ett 30-tal tidigare ouppklarade mord….. Han har dock nu, några år efter avslutad behandling, tagit tillbaka sina morderkännanden och antyder genom TV-programmet att hans psykoterapi gjort mer skada än nytta, inte bara för honom själv utan även för anhöriga till mordoffren”.

Långt framskridna planer finns på att Thomas Quick skall kunna få resning för att han fällts för nästan 30 mord. Det är viktigt, därför att många har säkert efter hans helomvändning uppfattat Thomas Quick som en ”riktig knäppgök” när det istället kan vara den freudianska psykoterapin – som är en koloss på lerfötter – som är boven i dramat.

De två docenterna skriver ordagrant: ”Det ur klinisk synvinkel allra viktigaste konstaterandet när det gäller bortträngning är dock att det fortfarande, trots decennier av diskussion och forskning, i stort sett saknas vetenskapligt stöd för antagandet att återuppväckande av traumatiska minnen utgör en effektiv behandling av psykisk ohälsa”.

Författarna ifrågasättter alltså i högsta grad psykoanalysens grundläggande doktrin.

Man skriver vidare ordagrant: ”Således finns sedan mitten av 1990-talet få seriösa minnesforskare som ifrågasätter att till exempel hypnos, guidade fantasier, grupptryck och olika former av missledande information kan skapa falska uppgifter och falska minnen av olika former av starkt obehagliga händelser hos både barn och vuxna”.

Detta är mycket viktigt att hålla i minnet eftersom Thomas Quick under sin mycket långa fängelsetid utsatts för mycket freudianskt färgad psykoterapi.

Om det är så att en felaktig terapi fått patienten Thomas Quick att erkänna nästan ett 30-tal brott – som han faktiskt inte har begått – är det ju en psykiatrisk/psykologisk rättsskandal av formidabla mått.

Kan det vara så förfärligt att en terapi – som nu snart sedan hundra år lanserats som den allra bästa hjälpen för svårt psykiskt sjuka – istället har i juridisk mening gjort om en mycket svag och sårbar person till en bestialisk mångmördare? Skulle det visa sig vara så bör det bidra till att sista spiken sätts i kistan för det teoretiska freudianska luftslottet.

Docenterna skriver avslutningsvis ”Det måste föras en levande etisk diskussion kring hur icke evidensbaserade och ytterst kontroversiella terapiformer hanteras och används inom svensk offentligfinansierad sjukvård i allmänhet och psykiatrisk tvångsvård i synnerhet”.

Man fortsätter ”Återuppväckande och bearbetning av ’bortträngda’, ’förträngda’ eller ’dissocierade’ minnen av övergrepp i barndomen hör dock enligt vår uppfattning alltså inte till den kategori av behandlingar för vilken vetenskapligt stöd föreligger”

Artikeln avslutas med en mycket viktig mening som lyder ”Det finns behov av någon form av sanktion eller begränsning av hur legitimerade yrkesutövare bedriver denna typ av verksamhet”.

Här gör författarna enligt min mening en mycket viktig markering där man understryker att terapeuter som använder potentiellt skadliga icke evidensbaserade metoder faktiskt skall straffas för detta.

Om så småningom nästan allt talar för att psykoterapeuterna fått Thomas Quick att fabricera en mängd falska minnen måste som jag ser det alla rättegångar göras om och det betyder att den hitintills dominerande freudianskt färgade rättspsykiatriska behandlingen kommer då förstås att, förutom att den avslöjas, kosta samhället enorma pengar.

Thomas Quick är själv inne på att den kanske största skadan av terapin är att jakten på de verkliga mördarna, efter hand som terapin framlockat bekännelser, har upphört. Det är förstås ett enormt misslyckande för rättsväsendet och en tragedi för brottsoffrens anhöriga.

21/2/2009

Vårtecken

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 17:35

Kattugglan är vanligtvis uteslutande nattaktiv, men kan nu och en tid framåt dagtid
sitta synlig i boöppningen. Det skall nog uppfattas som ett revirhävdande.

Bilden tagen idag den 21 februari 2009 klockan 15:00 i Kråkerum, Mönsterås.

Rök från andra ökade demensrisk

Filed under: Åldrande,Den friska hjärnan,Kultur,Politik,Psykisk hälsa — Björn @ 10:40

Denna rubrik återfinns i senaste numret av Dagens Medicin den 18 februari 2009. Ingresstexten lyder ”Personer som utsätts för passiv rökning kan löpa ökad risk för att utveckla demens”.

Nikotin är per viktsenhet lika giftigt som cyanväte, blåsyra. Giftet är ju väl känt på grund av sina toxiska effekter på nervceller. Innan den ”Elektriska stolen” i USA blev elektrisk användes cyanväte vid avrättningar av dödsdömda.

Forskare från universiteten i Cambridge i England och Michigan i USA har studerat nästan 5000 personer, 50 år eller äldre, i en mångårig longitudinell hälsostudie.

Undersökningen var ovanligt bra, därför att man inte litade på människors egna uppgifter utan använde sig av ett objektivt mått för tobaksexposition, nämligen kotinin i saliven, en nedbrytningsprodukt av nikotin. Enkätundersökningar om rökning innehåller en stor osäkerhetsfaktor. Vid noggrant kontrollerade undersökningar har man visat att minst var tredje rökare ljuger om sitt rökande.

Resultaten av denna aktuella forskning visade att det fanns ett direkt samband mellan kotinin i saliven och risken för att utveckla ett kognitivt (förståndsmässigt) funktionshinder. Ju högre halt kotinin i saliven desto mer demens.

Det finns mängder av studier som visar att rökning ökar demensrisken. För att bara ta ett exempel publicerade ett forskarlag vid Università la Sapienza i Rom för fem år sedan en forskningsrapport där man skriver ordagrant: ”Longitudinal epidemiological studies detected that arterial hypertension, hypercolesterolemia and tobacco are frequently asscociated with degenerative forms of cognitive impairment”.

Denna demensrisk löper förstås personer som arbetar i rökiga miljöer, sitter med i rökrum, har en rökande partner etc.

Det är viktigt att forskning av denna typ publiceras och synliggörs i media eftersom kulturikon efter kulturikon – nu senast Slas – på bilder visas upp med cigarett dinglande i munnen eller hållen i handen.

Den falska mediala glamouriseringen av rökningen måste avslöjas.

Older Posts »

Powered by WordPress