Björn Liedéns författarinlägg Hälsa och natur

31/1/2009

Bilder från Guadalhorce idag

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 15:58

Den mätta Dvärgörnen har en lugn förmiddag.
Foto: Margareta

En fredlös svensk fågel som är fridlyst i Spanien!

Fiskgjusen intar dagens lunch.

Vilande men vaksam.

30/1/2009

Den spanska vildkaninen – mat för ”kejsaren”

Filed under: Natur — Björn @ 16:40

Den unika Spanska Kejsarörnen är sedan flera år i Spanien nu föremål för ett intensivt
räddningsförsök med på olika sätt konstgjord uppfödning. Att örnen har svårt med sin
överlevnad beror bland annat på att vildkaninen i Spanien är på kraftig retur.

Den europeiska vildkaninen har sitt ursprung just här i Sydspanien. Från det här området
har den sedan spritt sig ut över hela Europa.

Brist på kaniner har också lett till att det spanska Lodjuret har fått det svårare att reda sig.
Många rovdjur har nytta av kaninens alldeles unika fruktsamhet och från den här döda
kaninungen flög en Svartvingad glada upp när vi närmade oss.

För svenska ögon ses djuret överraskande ofta här nere i Andalusien, men trots det är den
numera av myndigheterna klassad som sårbar. Kaninen minskar på grund av intensiv jakt
och att den för djuret lämpliga miljön trängs tillbaka. Den har ju också ställvis minskats
drastiskt med hjälp av att man utsatt den för den för kaninen ofta dödliga sjukdomen myxomatos.

Kaninens antal kan i lämplig miljö och i frånvaro av effektiv predator tillväxa enormt. 1859
introducerades 24 kaniner lokalt i Australien och mindre än 100 år senare fanns det
600 miljoner. Sedan dess har kaninen bekämpats med hjälp av för kaninen mer eller mindre
dödliga sjukdomar.

Del 2

Filed under: Natur — Björn @ 16:14

Kaninen är en fredlig växtätare och det vet förstås övriga djur, som till exempel Härfågeln,
som därför kan ha kaninen som ”ätsällskap”. Kaninerna är mest aktiva i gryning och skymning
men bilderna är tagna mitt på dagen, vilket visar att de kan vara aktiva även då.

Tillväxten av de mejselliknande framtänderna är fantastisk. Under ett år växer övertänderna
hela 12 centimeter och undertänderna hela 20 centimeter! Den tillväxten behövs därför att
gnagandet nöter mycket på den hårda emaljen.

Det var bara några plusgrader när Margareta tog den här bilden på kaninen vid den stora kolonin
vid Laguna de Fuente de Piedra. Man ser hur djurets kroppsform hålls som ett värmesparande
klot, energihushållning är viktig.

Kaninen är, som det hardjur den är, ovanlig genom att ungarna föds mycket outvecklade, blinda och
hårlösa. Det betyder att ungarna är, till skillnad från till exempel den svenska haren, i början helt beroende
av moderns omsorg.

Kaninen är som däggdjur alldeles unik i ett avseende. Ganska snart efter parningen somnar honan och under
drömsömnen (man kan undra vad hon drömmer om) utlöses ägglossningen, vilket ger en precision i befruktningen,
som är unik och som förstås gör djuret mycket fruktsamt.

Kaninen kan lokalt nå stort numerär och då förstås bli till besvär för människan. Den allra nordligaste kolonin i
Europa ligger i Helsingfors och där hade kolonin vuxit till ungefär 5000 individer i slutet av 2007. Så kommer
jägaren gäller det att som på bilden skynda sig in i det skyddande grytet.

Slas – ännu en litterär bedragare

Alla är överens om att yttrandefriheten är en grundbult i demokratin.

Och den muntliga yttrandefriheten har vi alla, men inte den skriftliga. Sedan länge har en mycket liten exklusiv skrivande minoritet, mindre än 3 % av svenska folket, haft monopol på den skriftliga yttrandefriheten. Om man läser vilken dagstidning som helst, ser man att mer än 99 procent av texten i tidningen är producerad av de monopolistiska skrivarmänniskorna. Läsekretsens insändarbidrag har bara i stort sett fungerat som en ursäkt, en “avlat” för det fortsatta monopolet.

Det som nu händer inom Internetvärlden är en fantastisk och nödvändig utvidgning av den skriftliga yttrandefriheten. Detta oroar förstås svårt dem – som under hela sitt yrkesliv verkat i känslan av att ha monopol på det skrivna ordet – och i svår avundsjuka avlossas en mängd projektiler mot den nya bloggvärlden, men den kommer inte att gå att hejda.

Insiktsfulla människor som sedan länge kraftigt störts av journalisternas och författarnas monopol på den skriftliga yttrandefriheten kommer att välta det gamla, djupt odemokratiska synsättet över ända. Självklart innehåller blogginslagen många “hjärnsläpp”, men det väldigt viktiga är att den för demokratin fundamentala yttrandefriheten frigörs från inlåsningen på journalisternas tidningssidor och författarnas boksidor.

Ett mycket slående exempel på detta är när Stig Claesson, som är en av Sveriges enligt kultureliten mest upphöjda författare sågas jämt med fotknölarna av sin son, Nils Claesson, som i sin bok “Blåbärsmaskinen” ger en helt annan bild av Slas än den som kultureliten ständigt håller fram.

Att Slas’s son, Nils Claesson, nu kommer ut med en bok som avslöjar kulturelitens gunstling är verkligen ett tidens tecken. Att förlaget Ruin ger ut boken och att han får presentera den i nyutkomna tidskriften magasinet Filter och dessutom kommentera sitt författande på siten Newsmill är ett mycket tydligt tidens tecken. I Newsmill-texten står den 26 januari 2009 till exempel ordagrant “Jag är uppvuxen i en missbrukarfamilj”.

Nils Claessons bok “Blåbärsmaskinen” är en tydlig illustration till den nu mycket aktuella kollisionen mellan författarnas avsiktliga blandning av fakta och fiction – av sanning och lögn, nämligen detta att leva ett liv och fantisera ihop ett helt annat.

I Expressen skrevs kort om boken den 22 januari 2009 under rubriken “Han kunde vara väldigt elak mot folk”. I texten står det ordagrant “Jag har skrivit boken för att nyansera bilden av pappa. Jag har trots allt sett honom från första parkett“. I “Blåbärsmaskinen” berättar Nils Claesson öppet om Slas’s missbruk. Rohypnol och alkohol var en favoritkombination för Stig Claesson. Artikeln illustreras med en bild av Slas med en cigarett i munnen. Hans hjärna var rusig av både alkohol, Rohypnol och nikotin.

Slas har blivit prisbelönad för sina böcker flera gånger och man kan förstå att han – trippeldrogad – kunde prestera ovanliga tankegångar. Han fick till exempel Svenska Dagbladets litteraturpris 1968, ett ödesår – med hänvisning till de originella tankegångarna. Att en nikotin-, alkohol- och Rohypnolrusig hjärna kan prestera överraskande tankeskutt är ju på intet sätt märkvärdigt och alltså på intet sätt berömvärt. Sonen berättar att han skrev när han var ordentligt påverkad, skrev som ett fyllo pratar, men redigerade sedan texten när han var nyktrare.

Det finns några viktiga citat att hämta från magasinet Filter. Där skriver Slas’s son ordagrant: “Jag har skrivit boken för att nyansera bilden av pappa. Jag har trots allt sett honom från första parkett. Folk som inte ser hans svarta sidor förstår inte heller hans författarskap. Han var väldigt svart, framförallt när han drack. Han kunde förnedra människor och vara väldigt elak. I hans böcker finns en tydlig moral och han talar om att respektera folks gränser. Själv var han helt gränslös”.

Detta är viktigt att det kommer fram, därför att bok- och tidningsläsarna hade en helt annan bild av Slas. I Filtertexten står det ordagrant: “Tidningsläsarna fick veta att i Claessons böcker var ärlighet, hederlighet och integritet obevekliga dygder….. Sammantaget framträdde bilden av en disciplinerad humanist med en varm, säregen humor”.

Nils Claesson sammanfattar sin syn på sin uppväxt sålunda: “Det var skevt och galet när jag växte upp“. Nils minns att han en gång skulle visa att han tagit pianolektioner och satte sig ner för att spela för sin pappa. Stig blev förbannad: “Det skall inte vara någon djävla taffelmusik här”.

Texten går vidare. “När Stigs fru, kanadensiskan Taki förbjöd honom att dricka ringde han kompisar som grävde ner flaskor åt honom i Tantolunden. Han hämnades genom att systematiskt mala ner Takis självförtroende“.

När hon fick ett jobb på en lekskola hånskrattade han åt hennes inkomst. Detta bidrog naturligtvis till hennes alldeles för tidiga död. Hon dog för 22 år sedan, när hon statistiskt sett hade 30 år kvar att leva.

Filtertexten lyder: “I ‘Blåbärsmaskinen’ framträder bilden av en klassisk missbrukarpersonlighet. Ibland försvann Stig. Med tiden förstod Nils, att han om han inte bara var hos sin älskarinna, hade gett sig ut på en av sina fylleresor. Ofta slutade de utomlands; på ett av uthusen på familjen Claessons lantställe spikade Stig upp en sjukhusskylt som han stulit och tagit med sig hem från en grekisk psykiatrisk klinik“.

Allt detta ledde till att sonen Stig lämnade den förfärliga familjesituationen och flyttade hemifrån när han fyllt 17. I Newsmill-texten skriver han “I min uppväxt fanns det nästan aldrig någon normalitet”.

Har man som jag arbetat med förebyggande medicin, friskvård och prevention i stort sett hela livet, känns det viktigt och bra när världens stora läkarföreningar på olika sätt försöker motverka osunda livsstilar, speciellt när dessa haussas i medierna. Jag kommer – så länge jag kan – i kraft av den nya demokratin – bekriga de orimligt upphaussade kulturpersonligheter som ständigt lever ett bedrägligt dubbelliv. De lever ofta ett vidrigt privat liv, men skriver ett helt annat. För mig är denna dubbla bokföring, detta sätt att tala med två tungor ett litterärt bedrägeri och sådant skall inte prisbelönas.

När nu yttrandefriheten, framförallt den skriftliga, kraftigt utvidgas via Internet kommer demokratin att i hög grad fördjupas och förstärkas och de skadliga effekterna av mörkläggningen som de tidigare monopolistiska skribenterna har haft, kommer att synliggöras och avslöjas.

Att vi nu med hjälp av den nya skriftliga yttrandefriheten får veta vem den av kultureliten upphaussade Slas egentligen är, är ett utmärkt exempel på den nya skriftliga yttrandefrihetens stora kraft.

29/1/2009

Flamingos

Filed under: Fåglar,Natur — Björn @ 20:17

När två av spanska flygvapnets jaktplan dånande flög över det gamla men stora saltbassängområdet
vid Sancti Petri – en mil söder om Cádiz – sträckte alla flamingoerna oroade på sina mycket långa halsar.

Foto: Margareta den 29 januari 2009 klockan 14:30

28/1/2009

Vilda spanska januariblommor

Filed under: Natur — Björn @ 16:49

En vacker vit blomma med grön gräsrosett pryder gruset i Guadalhorce-reservatet.

Den vackra, mycket lågväxta Hundirisen lyser med sina blåa kronblad.

En Vintergröna bidrar med sin diskreta skönhet.

Stora gröna kullar har nu en klarlysande gul mössa av Getoxalis.

De många väldoftande Tazettbuketterna sprider sin parfym i skymningen.

Del 2

Filed under: Natur — Björn @ 16:40

Kranskragen växer i Guadalhorce-reservatet.

Vid Sotogrande blommar Jordröken.

Mandelträden blommar nu överallt.

Cikorian – en kär bekanting från Öland – hittar vi i Sancti Petris hamn.

Older Posts »

Powered by WordPress